source: extensions/autoupdate/trunk/language/pl_PL/plugin.lang.php @ 6200

Revision 6200, 3.1 KB checked in by ddtddt, 9 years ago (diff)

[extension] autoupdate - update PL thanks to emcek

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<?php
2
3$lang['Click here to upgrade automatically'] = 'Kliknij tutaj aby dokonać automatycznej aktualizacji';
4$lang['autoupdate_alert'] = 'Czy na pewno chcesz zaktualizować piwigo automatycznie?\nUwaga!!! Pliki ręcznie modyfikowane mogą zostać nadpisane.';
5$lang['autoupdate_success'] = 'Piwigo zostało zaktualizowane pomyślnie (wersja %s)';
6$lang['autoupdate_fail'] = 'Wystąpił błąd podczas aktualizacji.';
7
8$lang['autoupdate_extract_fail'] = 'Wystąpił błąd podczas rozpokowywania. Sprawdź uprawnienia do plików w katalogu gdize jest zainstalowane piwigo.<br><a href="%s">Kliknij aby zobaczyć błędy</a>.';
9
10$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo nie może ściągnąć pliku aktualizacji z serwera';
11$lang['Click here to see Piwigo %s release notes'] = 'Kliknij tutaj, aby przejść do informacji o wydaniu Piwigo %s ';
12$lang['Some upgrades are available for you plugins'] = 'Są dostępne aktualizacje do niektórych Twoich wtyczek';
13$lang['Click here see upgrade plugins page'] = 'Kliknij tutaj, aby przejść na stronę aktualizacji wtyczek';
14$lang['Gallery and plugins are up to date'] = 'Galeria i wtyczki są aktualne';
15$lang['Unable to check upgrades...'] = 'Nie można sprawdzić aktualizacji...';
16$lang['Click here to check upgrades now'] = 'Kliknij tutaj, aby teraz sprawdzić aktualizacje';
17
18$lang['Notify on admin homepage'] = 'Poinformuj na stronie domowej administratora';
19$lang['Don\'t notify on admin homepage'] = 'Nie informuj na stronie domowej administratora';
20
21$lang['Upgrade in progress... Please wait.'] = 'Trwa aktualizacja... Proszę czekać.';
22$lang['Checking upgrades for gallery and plugins...'] = 'Sprawdzanie aktualizacji dla galerii oraz wtyczek...';
23
24$lang['Upgrade to Piwigo %s'] = 'Uaktualnienie do Piwigo %s';
25$lang['Two upgrades are available'] = 'Dostępne są dwie aktualizacje';
26$lang['This is a minor upgrade, with only bug corrections.'] = 'Niniejsza aktualizacja zawiera jedynie poprawki błędów ujawnionych w poprzedniej wersji.';
27$lang['This is a major upgrade, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Niniejsza aktualizacja zawiera <a href="%s">nowych, ekscytujących funkcji</a>.';
28$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Niektóre z szablonów i wtyczek mogą jeszcze nie być dostępne.';
29$lang['You can upgrade to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Możesz uaktualnić Piwigo %s bezpośrednio, bez uaktualniania do Piwigo %s (zalecane).';
30$lang['autoupdate_step_1'] = 'Etap pierwszy ';
31$lang['autoupdate_step_2'] = 'Etap drugi';
32$lang['autoupdate_step_3'] = 'Etap trzeci';
33$lang['Save Template Directory'] = 'Zachowaj katalog szablonów';
34$lang['Dump Database'] = 'Baza danych do składowania';
35$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Dołącz historię danych (Uwaga: rozmiar pamięci serwera może zostać przekroczony)';
36$lang['Unable to write new local directory.'] = 'Zapisywanie nowego lokalnego katalogu nie powiodło się.';
37$lang['Unable to send template directory.'] = 'Wysłanie katalog szablonów nie powiodło się.';
38$lang['Unable to dump database.'] = 'Zrzucenie bazy danych nie powiodło się.';
39
40?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.