source: extensions/bbcode_bar/language/hu_HU/description.txt @ 6352

Revision 6352, 91 bytes checked in by samli, 10 years ago (diff)

[extensions] bbcode_bar - add HU language

Line 
1Lehetővé teszi a BB kódok használatát hozzászólások, leírások készítésénél.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.