source: extensions/captcha/language/pl_PL/plugin.lang.php @ 32042

Revision 12147, 493 bytes checked in by TranslationTeam, 8 years ago (diff)

[Captcha] Update Polski [PL], thanks to : Greybrow

Line 
1<?php
2
3$lang['Captcha Configuration'] = 'Konfiguracja Captcha';
4$lang['Public Key'] = 'Klucz publiczny';
5$lang['Private Key'] = 'Klucz prywatny';
6$lang['Signup for personal usage keys'] = 'Zapisz się w celu korzystania z osobistych kluczy';
7
8$lang['Invalid Captcha'] = 'Niepoprawny kod Captcha';
9$lang['You need to define Captcha keys'] = 'Musisz zdefiniować klucze Captcha';
10$lang['Piwigo can\'t connect to reCaptcha server'] = 'Piwigo nie może się podłączyć do serwera reCaptcha';
11
12?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.