source: extensions/gally/gally-default/language/sv_SE/theme.lang.php @ 11669

Revision 11669, 4.4 KB checked in by ddtddt, 9 years ago (diff)

[extensions] - gally - add SE (Svenska - Swedish) thanks to berraw

Line 
1<?php
2
3$lang['gally_action_ok'] = 'Åtgärden lyckades';
4$lang['gally_action_ko'] =  'Åtgärden misslyckades';
5
6$lang['gally_save_local_conf'] = 'Spara inställningar';
7
8$lang['gally_img_high_res'] = 'Bild/Hög upplösning';
9$lang['gally_img_interface'] = 'Bild/Gränssnitt';
10$lang['gally_img_other'] = 'Bild/Övrigt';
11
12$lang['gally_img_high_res_desc'] = 'Den här sidan låter dig definiera egenskaperna på användargränssnittet när du titta på en högupplöst bild';
13$lang['gally_img_interface_desc'] = 'Den här sidan låter dig definiera egenskaperna på användargränssnittet när du titta på en högupplöst bild';
14$lang['gally_img_other_desc'] = 'Den här sidan låter dig definiera olika egenskaper på användargränssnittet när du titta på en högupplöst bild';
15
16$lang['gally_default_zoom_size'] = 'Standard förstoringsgrad';
17$lang['gally_default_zoom_size_desc'] = 'Det här värdet visar vilken bildskärm som är standard när en högupplöst bild laddas';
18$lang['gally_defaultZoomSize_full'] = 'Verklig storlek (Om bilden inte får plats på bildskärmen, så är det möjligt att scrolla horisontellt och vertikalt)';
19$lang['gally_defaultZoomSize_fit'] = 'Bilden storleksanpassas för att få plats på bildskärmen';
20$lang['gally_display_high_res_icon'] = 'Ikon i verktygsfältet';
21$lang['gally_display_high_res_icon_desc'] = 'Om bilden har en version i högre upplösning, visa en ikon i verktygsfältet';
22$lang['gally_displayHighResIcon_yes'] = 'Visa ikon';
23$lang['gally_displayHighResIcon_no'] = 'Visa inte ikonen';
24$lang['gally_display_high_res_click_mode'] = 'Åtgärder associerade med högupplösta bilder';
25$lang['gally_display_high_res_click_mode_desc'] = 'Detta  val definierar hur gränssnittet beter sig när du klickar på en högupplöst bild';
26$lang['gally_highResClickMode_zoom'] = 'Ändra typen av förstoringsgrad (Verklig storlek / anpassad storlek)';
27$lang['gally_highResClickMode_close'] = 'Sluta visa bilden i högupplösning';
28
29$lang['gally_interface_on_image'] = 'Visa mus-över betende';
30$lang['gally_interface_on_image_desc'] = 'Det här valet definierar om gränssnittet skall visas vid mus-över';
31$lang['gally_interface_on_image_always'] = 'Alltid';
32$lang['gally_interface_on_image_noscroll'] = 'Bara om bilden inte är widescreen';
33$lang['gally_interface_on_image_never'] = 'Aldrig';
34
35$lang['gally_image_interface_hidden'] = 'Visa på startsida';
36$lang['gally_image_interface_hidden_desc'] = 'Här väljer du om gränssnittet skall visas när sidan laddas';
37$lang['gally_image_interface_hidden_no'] = 'Gränssnittet är synligt när sidan laddas';
38$lang['gally_image_interface_hidden_yes'] = 'Gränssnittet är inte synligt när sidan laddas, det blir synligt vid första händelse';
39
40$lang['gally_interface_timer_delay'] = 'Timeout';
41$lang['gally_interface_timer_delay_desc'] = 'Denna inställning visar väntetiden innan gränssnittet göms';
42
43$lang['gally_meta_num_cols'] = 'Visar metadata';
44$lang['gally_meta_num_cols_desc'] = 'Denna inställning visar antal kolumner som används för att visa metadata';
45$lang['gally_columns'] = ' Antal kolumner ';
46
47$lang['gally_display_banner'] = 'Visa banderoll';
48$lang['gally_display_banner_desc'] = 'Denna inställning kontrollerar om hemsidans banderoll skall synas när bilden visas';
49$lang['gally_display_banner_yes'] = 'Visa banderoll';
50$lang['gally_display_banner_no'] = 'Visa inte banderoll';
51
52
53$lang['gally_image_auto_scroll'] = 'Hantering av panoramabilder';
54$lang['gally_image_auto_scroll_desc'] = 'Denna inställning definierar hur breda bilder skall hanteras vid visning';
55$lang['gally_image_auto_scroll_yes'] = 'Automatisk rullning av bilder under muspekaren';
56$lang['gally_image_auto_scroll_no'] = 'Manuell rullning av bilden';
57$lang['gally_image_auto_scroll_warning'] = 'Denna funktion fungerar inte med MS Internet Explorer versioner före 8';
58
59// v1.3.1
60$lang['gally_image_simulate_high_res'] = 'Simulera hög upplösning för panoramabilder';
61
62// v1.3.5
63$lang['gally_image_interface_can_switch'] = 'Gränssnittets synlighetsläge';
64$lang['gally_image_interface_can_switch_desc'] = 'Denna inställning visar om gränssnittet skall visas kontinuerligt eller det kan gömmas';
65$lang['gally_image_interface_can_switch_yes'] = 'Gränssnittet visas endast enligt definierade regler';
66$lang['gally_image_interface_can_switch_no'] = 'Gränssnittet är alltid synligt';
67$lang['gally_display_banner_alternate'] = 'Visa alternativ banderoll';
68$lang['gally_alternate_banner_content'] = 'Alternativt banderollinnehåll:'; 
69
70?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.