source: extensions/gally/gally-default/language/tr_TR/theme.lang.php @ 15930

Revision 15930, 6.3 KB checked in by TranslationTeam, 7 years ago (diff)

[gally] Update tr_TR, thanks to : LazBoy

  • Property svn:executable set to *
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2012 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['gally_action_ko'] = 'Eylem başarısız oldu';
24$lang['gally_action_ok'] = 'Eylem başarılı';
25$lang['gally_alternate_banner_content'] = 'Diğer afiş (banner) içeriği:';
26$lang['gally_columns'] = 'Sütun sayısı';
27$lang['gally_default_zoom_size'] = 'Varsayılan yaklaştırma oranı';
28$lang['gally_displayHighResIcon_no'] = 'İkonu gösterme';
29$lang['gally_displayHighResIcon_yes'] = 'İkonu göster';
30$lang['gally_display_banner_alternate'] = 'Başka bir afiş göster';
31$lang['gally_display_banner_no'] = 'Afişi gösterme';
32$lang['gally_display_banner_yes'] = 'Afişi göster';
33$lang['gally_display_banner'] = 'Afişi görüntüle';
34$lang['gally_display_high_res_click_mode'] = 'Yüksek çözünürlüklü imaja bağlı eylem';
35$lang['gally_display_high_res_icon'] = 'Araç çubuğundaki ikon';
36$lang['gally_highResClickMode_close'] = 'İmajı yüksek çözünürlükte görüntülemeden çık';
37$lang['gally_highResClickMode_zoom'] = 'Zoom tipini değiştirme (Gerçek boyut/Farklı boyut)';
38$lang['gally_image_auto_scroll_no'] = 'Resmi el ile kaydırma';
39$lang['gally_image_auto_scroll'] = 'Panaromik imajların yönetimi';
40$lang['gally_image_interface_can_switch_desc'] = 'Bu seçenek, arabirimin sürekli görüntüleneceğini yada gizlenebileceğini belirler';
41$lang['gally_image_interface_can_switch_no'] = 'Arabirim her zaman görünür';
42$lang['gally_image_interface_can_switch_yes'] = 'Arabirim sadece tanımlanan kurallar altında görünür';
43$lang['gally_image_interface_can_switch'] = 'Arabirim görünürlük kipi';
44$lang['gally_image_interface_hidden_no'] = 'Arabirim sayfa yüklemesinde görünür';
45$lang['gally_image_interface_hidden_yes'] = 'Arabirim, sayfa yüklemesinde değil ilk tetiklenme olayında görünür';
46$lang['gally_image_interface_hidden'] = 'Yükleme sayfasında görüntüle';
47$lang['gally_img_high_res'] = 'Resim/Yüksek çözünürlük';
48$lang['gally_img_interface_desc'] = 'Sayfa, imaja bakarken kullanıcı arabirimi özelliklerini tanımlamanıza izin verir';
49$lang['gally_img_interface'] = 'Resim/Arabirim';
50$lang['gally_img_other'] = 'Resim/Diğer';
51$lang['gally_interface_on_image_always'] = 'Her zaman';
52$lang['gally_interface_on_image_never'] = 'Asla';
53$lang['gally_interface_on_image_noscroll'] = 'Sadece eğer resim geniş ekran ise';
54$lang['gally_interface_on_image'] = 'Hover görüntüle';
55$lang['gally_interface_timer_delay'] = 'Zaman aşımı';
56$lang['gally_meta_num_cols'] = 'Metadata görüntüleme';
57$lang['gally_save_local_conf'] = 'Seçenekleri kaydet';
58$lang['gally_defaultZoomSize_fit'] = 'İmaj, ekranda tam olarak görüntülenmek üzere tekrar boyutlandırıldı';
59$lang['gally_defaultZoomSize_full'] = 'Gerçek boyut (eğer imaj ekrana sığmıyorsa el ile yatay ve dikey olarak kaydırılabilir)';
60$lang['gally_default_zoom_size_desc'] = 'Bu seçenek, yüksek çözünürlüklü resim yüklendiğinde varsayılan görüntüleme tipini belirler';
61$lang['gally_display_banner_desc'] = 'Bu seçenek, bir resmin görüntülenmesi sırasında site reklam afişinin (banner) görüntülenip görüntülenmeyeceğini kontrol eder';
62$lang['gally_display_high_res_click_mode_desc'] = 'Bu seçenek, yüksek çözünürlüklü bir resme tıklandığında arabirimin nasıl davranması gerektiğini tanımlar';
63$lang['gally_display_high_res_icon_desc'] = 'Bu seçenek, eğer resmin yüksek çözünürlüklü versiyonu varsa araç çubuğunda bir ikon görüntülenmesini sağlar';
64$lang['gally_image_auto_scroll_desc'] = 'Bu seçenek, geniş resimlerin görüntülenmesinin nasıl yapılacağını tanımlar';
65$lang['gally_image_auto_scroll_warning'] = 'Bu seçenek, MS Internet Explorer \'ın v8 öncesi uyarlamalarını otomatik olarak devre dışı bırakır';
66$lang['gally_image_auto_scroll_yes'] = 'Takipçi altındaki resmi otomatik kaydırma';
67$lang['gally_image_interface_hidden_desc'] = 'Bu seçenek, sayfa yüklenirken arabirimin zaten görüntülenmesi gerekip gerekmediğini belirler';
68$lang['gally_image_simulate_high_res'] = 'Panoramik görüntüler için yüksek çözünürlüklü bir görüntünün varlığı simüle edilir';
69$lang['gally_img_high_res_desc'] = 'Bu sayfa, bir resmi yüksek çözünürlüklü olarak görüntülerken kullanıcı arabiriminin çeşitli özelliklerini tanımlamanıza olanak sağlar';
70$lang['gally_img_other_desc'] = 'Bu sayfa, bir resmi görüntülerken kullanıcı arabiriminin çeşitli özelliklerini tanımlamanıza olanark sağlar';
71$lang['gally_interface_on_image_desc'] = 'Bu seçenek, fare işaretçisi resmin üzerine geldiğinde arabirimi görüntülemek yerine farklı bir imaj görüntülenmesini ayarlar';
72$lang['gally_interface_timer_delay_desc'] = 'Bu seçenek, arabiriminin gizlenmesi öncesi gerekli boş zamanı tanımlar';
73$lang['gally_meta_num_cols_desc'] = 'Bu seçenek, metadata gösteriminde kullanılacak sütun sayısını belirler';
74?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.