source: extensions/gvideo/language/da_DK/plugin.lang.php @ 28286

Revision 28286, 4.7 KB checked in by TranslationTeam, 5 years ago (diff)

[embedded_videos] Update da_DK, thanks to : Kaare

  • Property svn:executable set to *
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2012 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['Video successfully updated'] = 'Videoen blevet opdateret';
24$lang['Add a video'] = 'Tilføj en video';
25$lang['Add film effect'] = 'Tilføj filmeffekt';
26$lang['Author name'] = 'Forfatternavn';
27$lang['Author portrait'] = 'Forfatterportræt';
28$lang['Autoplay'] = 'Automatisk afspilning';
29$lang['Change'] = 'Ændr';
30$lang['Changing the url will reset video description, name and thumbnail'] = 'Ændring af url vil nulstille videobeskrivelse, navn og miniaturebilledet';
31$lang['Color'] = 'Farve';
32$lang['Common configuration'] = 'Fælles opsætning';
33$lang['Logo'] = 'Logo';
34$lang['Please fill the video URL'] = 'Angiv videoens URL';
35$lang['Supported services'] = 'Understøttede tjenester';
36$lang['The thumbnail was updated'] = 'Miniaturebilledet blev opdateret';
37$lang['This element is a video added with "Embedded Video"'] = 'Dette element er en video tilføjet med "Embedded Video"';
38$lang['Unable to contact host server'] = 'Kan ikke kontakte værtsserver';
39$lang['Upload a new thumbnail'] = 'Upload et nyt miniaturebillede';
40$lang['Use common setting'] = 'Brug fælles opsætning';
41$lang['Video URL'] = 'Video-URL';
42$lang['Video size'] = 'Videostørrelse';
43$lang['Video successfully added. <a href="%s">View</a>'] = 'Videoen blevet tilføjet. <a href="%s">Se</a>';
44$lang['Dailymotion player'] = 'Dailymotion-afspiller';
45$lang['Get video description'] = 'Hent videobeskrivelse';
46$lang['Get video tags'] = 'Hent videotags';
47$lang['Vimeo player'] = 'Vimeo-afspiller';
48$lang['In safe-mode, the plugin does\'t try to contact the video host, usefull on some websites where remote connections are blocked.'] = 'I sikker tilstand forsøger plugin\'en ikke at kontakte videovært; nyttigt på nogle websteder hvor der er blokeret for fjernforbindelser.';
49$lang['Safe-mode'] = 'Sikker tilstand';
50$lang['Try in safe-mode'] = 'Prøv i sikker tilstand';
51$lang['Video properties'] = 'Videoegenskaber';
52$lang['No privacy option.'] = 'Ingen privatlivsvalgmulighed.';
53$lang['Show privacy details'] = 'Vis privatlivsdetaljer';
54$lang['Videos can be private if you use the private permalink.'] = 'Videoer kan være private, hvis du benytter det private permalink.';
55$lang['Videos can be unlisted and private if the gallery website is within the authorized domains (PRO).'] = 'Videoer kan være ulistede og private, hvis galleriwebstedet er inden for de autoriserede domæner (PRO).';
56$lang['Videos can be unlisted but not private.'] = 'Videoer kan være ulistede men ikke private.';
57$lang['Add video from embed code'] = 'Tilføj video fra indlejringskode';
58$lang['Add video from hosting platform'] = 'Tilføj video fra hostingplatform';
59$lang['Do not use this form for videos provided by Youtube, Dailymotion, Vimeo, Wat or Wideo.'] = 'Benyt ikke denne formular til vidoer, som leveres af Youtube, Dailymotion, Vimeo, Wat or Wideo.';
60$lang['Embed code'] = 'Indlejringskode';
61$lang['Please fill the embed code'] = 'Udfyld indlejringskode';
62$lang['This video was already registered'] = 'Videoen var allerede registreret';
63$lang['Videos'] = 'Videoer';
64$lang['Width and height must be integers'] = 'Bredde og højde skal være heltal';
65$lang['optional'] = 'valgfri';
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.