source: extensions/imgpreview/language/nl_NL/description.txt @ 11560

Revision 11560, 120 bytes checked in by ddtddt, 9 years ago (diff)

[extensions] - imgpreview - add NL (Dutch - Nederlands) thanks to kees

Line 
1Met deze uitbreiding krijgt u een voorbeeld van de afbeelding te zien als u met de muis over de mini-afbeelding beweegt.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.