source: extensions/meta/language/cs_CZ/plugin.lang.php @ 24466

Revision 24466, 2.1 KB checked in by TranslationTeam, 7 years ago (diff)

[meta] Update cs_CZ, thanks to : coudy

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<?php
2
3//tab gest
4$lang['meta_onglet_gestion'] = 'Metadata';
5$lang['meta_desh3'] = 'Přidat meta ke všem stránkám';
6$lang['meta_name'] = 'Název metadat';
7$lang['meta_select'] = 'Výběr metadat pro editaci';
8$lang['meta_choix'] = 'Uprav metadata';
9$lang['meta_list'] = 'Metadata :';
10$lang['meta_select2'] = 'Vyber metadata';
11$lang['meta_description'] = 'popis';
12$lang['meta_diff_val'] = 'Možné hodnoty';
13$lang['meta_comp'] = 'Metadata mají být doplněna';
14$lang['meta_insmeta'] = 'vložit metadata';
15
16//edit
17$lang['Metadata - Plugin meta'] = 'Metadata - Plugin meta';
18$lang['meta_compimg'] = 'Klíčová slova fotek kompletní';
19$lang['meta_compimgdes'] = 'Popis fotek k nahrazení';
20$lang['meta_inscat'] = 'Vlož Metadata';
21$lang['meta_compcatdeshelp'] = 'Nahradí veškeré popisy';
22$lang['meta_compcat'] = 'Klíčová slova alb kompletní';
23$lang['meta_compcatdes'] = 'Popisky Alb k nahrazení';
24
25//tab description
26$lang['meta_onglet_description'] = 'Popisy Metadata';
27$lang['meta_author'] = 'Popis meta autor';
28$lang['meta_author_help'] = 'Informace o autorovi <br>
29Informace o autorovi stránek ';
30$lang['meta_keywords'] = 'Popis meta klíčových slov';
31$lang['meta_keywords_help'] = '"Karibik, karibské ostrovy, atd."<br>
32Klíčová slova popisující téma vašich stránek. (Slova oddělujte čárkou)';
33$lang['meta_Description'] = 'Význam meta Popis';
34$lang['meta_Description_help'] = 'Krátké představení vačich stránek<br>
35Umožňuje, aby informace o stránce pomohli při výsledku vyhledávání vyhledávačem';
36$lang['meta_robots'] = 'Význam meta robots';
37$lang['meta_robots_help'] = '
38all : Povoluje robotům procházení stránek webu (jako výchozí)<br>
39follow : Povoluje aby robot následoval odkazy uvedené na stránce<br>
40index : Povoluje aby robot zaindexoval stránku<br>
41nofollow : Zakáže robotovi aby následoval odkazy<br>
42noindex : Zakáže robotovi indexaci stránky<br>
43none : Preventivně brání robotovi ve vynucovaní indexace stránky<br>
44';
45$lang['Add Personal metadata'] = 'přidání vlastních metadat';
46$lang['Add metadata for page'] = 'přidání metadat pro stránku';
47?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.