source: extensions/meta/language/sk_SK/plugin.lang.php @ 24459

Revision 24459, 3.1 KB checked in by TranslationTeam, 7 years ago (diff)

[meta] Update sk_SK, thanks to : dodo

Line 
1<?php
2
3//tab gest
4$lang['meta_onglet_gestion'] = 'Metaúdaje';
5$lang['meta_desh3'] = 'Pridať meta na všetky stránky';
6$lang['meta_name'] = 'Názov pre metaúdaje';
7$lang['meta_select'] = 'Označiť metaúdaje na editáciu';
8$lang['meta_choix'] = 'Editovať metaúdaje';
9$lang['meta_list'] = 'Metaúdaje:';
10$lang['meta_select2'] = 'Označiť metaúdaje';
11$lang['meta_description'] = 'popis';
12$lang['meta_diff_val'] = 'Možné hodnoty';
13$lang['meta_comp'] = 'Metaúdaje budú  doplnené';
14$lang['meta_insmeta'] = 'vloženie metaúdaju';
15
16//edit
17$lang['Metadata - Plugin meta'] = 'Metaúdaje - Doplnok meta';
18$lang['meta_compimg'] = 'Kľúčové slová budú dokončené';
19$lang['meta_compimgdes'] = 'Nahradenie popisu fotografie';
20$lang['meta_inscat'] = 'Vloženie Metaúdajov';
21$lang['meta_compcatdeshelp'] = 'Budú prepísané všetky popisy';
22$lang['meta_compcat'] = 'Kľúčové slová kategórie budú dokončené';
23$lang['meta_compcatdes'] = 'Nahradenie popisu kategórie';
24
25//tab description
26$lang['meta_onglet_description'] = 'Popis metaúdajov';
27$lang['meta_author'] = 'Popis meta autora';
28$lang['meta_author_help'] = 'Informácia o autorovi <br>
29Informácia o autorovi stránky ';
30$lang['meta_keywords'] = 'Popis meta kľúčových slov';
31$lang['meta_keywords_help'] = '"Kľúčové slovo, kľúčové slovo, atď."<br>
32Kľúčové slová popisujúce webovú stránku. (Oddeľovať čiarkou)';
33$lang['meta_Description'] = 'Popis meta popisu';
34$lang['meta_Description_help'] = 'Popis Vašej stránky<br>
35Povolenie na pridávanie informácie na aktualizáciu počas výsledkov vyhľadávania';
36$lang['meta_robots'] = 'Popis meta robotov';
37$lang['meta_robots_help'] = '
38all : Povoliť robotom referovať všetko o stránke (prednastavené)<br>
39follow : Povoliť robotom nasledovať linky na stránke<br>
40index : Povoliť robotom indexovať stránku<br>
41nofollow : Zakázať robotom nasledovať linky na stránke<br>
42noindex : Zakázať robotom indexovať stránku<br>
43none : Zabrániť robotom sledovanie indexácie na stránke<br>
44';
45$lang['Personal metadata update'] = 'Aktualizovať osobné metadáta';
46$lang['Personal Metadata'] = 'Osobné metadáta';
47$lang['Manage tag Metadata'] = 'Upraviť osobné metadáta';
48$lang['List Personal Metadata'] = 'Zobraziť osobné metadáta';
49$lang['Add Personal metadata'] = 'Pridať osobné metadáta';
50$lang['Keywords of contact page to be completed'] = 'Kľúčové slová kontaktnej stránky, ktorá má byť dokončená';
51$lang['Keywords of Additional Pages to be completed'] = 'Kľúčové slová ďalších stránok, ktoré majú byť dokončené';
52$lang['Description of contact page to be completed'] = 'Popis kontaktnej stránky, ktorá má byť dokončená';
53$lang['Description of Additional Pages to be completed'] = 'Popis ďalších stránok, ktoré majú byť dokončené';
54$lang['Contact page Metadata'] = 'Metadáta kontaktnej stránky';
55$lang['Add metadata for page'] = 'Pridať metadáta pre stránku';
56$lang['Choose Additional Pages'] = 'Zvoľte ďalšie stránky';
57$lang['Additional Pages Metadata'] = 'Ďalšie stránky metadát';
58$lang['Metadata updated'] = 'Metadata aktualizované';
59?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.