source: extensions/music_player/language/lv_LV/plugin.lang.php @ 10175

Revision 10175, 9.3 KB checked in by ddtddt, 9 years ago (diff)

[extensions] - music_player - add lv_LV (Latvian) thanks to Aivars Baldone

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<?php
2$lang['lien_titre'] = 'Klausies Mūziku';
3$lang['lien_expl'] = 'Rādīt iegultā atskaņotāja uzlecošo logu';
4
5$lang['mp_evidence_title'] = 'Informācija';
6$lang['mp_evidence_txt'] = 'Galerijai ir mūzikas atskaņotājs. Vēlaties to rādīt ?';
7$lang['mp_evidence_2'] = 'Atcerēties to';
8
9$lang['mp_montre'] = 'Rādīt atskaņošanas sarakstus';
10$lang['mp_cache'] = 'Slēpt atskaņošanas sarakstus';
11
12$lang['mp_send'] = 'Sūtīt';
13$lang['mp_need_help'] = "Nepieciešama palīdzība ?";
14
15$lang['mp_help_q1'] = "Kur izvietot  mp3 ?";
16$lang['mp_help_q2'] = "Esmu pievienojis mp3 bet atskaņošanas sarakstā to nav !";
17$lang['mp_help_q3'] = "Kas ir ar apsvērumu ‘Rādīt sīkbildi atskaņošanas sarakstā’ ?";
18$lang['mp_help_q4'] = "Kā darbojas šis spraudnis ?";
19$lang['mp_help_q5'] = "Kā pievienot attālus vai vietējos mp3 citām mapēm ?";
20$lang['mp_help_q6'] = "Vai iespējams pievienot arī  ‘podkatus’ ?";
21$lang['mp_help_q7'] = "Es šeit nevaru atrast atbildes/ man ir radušās problēmas";
22$lang['mp_help_q8'] = "Jaunums: New : jūs varat ierobežot piekļuvi atskaņotājam ";
23
24$lang['mp_help_div1'] = "Mp3 jāievieto spraudņa Mūzikas (Music) mapē, piemēram tā:  \"[PWG folder]/plugins/music_player/music/[new playlist]/\". Jums jāveido savi mūzikas saraksti kārtoti pēc izpildītāja (music/moby/go.pm3), vai ielikt izpildītāja vārdu taisni faila nosaukumā (music/electro/moby-go.pm3)";
25$lang['mp_help_div2'] = "Jūs neesat atjauninājuši savu mūzikas sarakstu: Klikšķiniet uz otrās ikonas ('Manage music') netālu no saraksta, un visbeidzot,  pabeidziet modifikāciju ar 'Submit modifications'";
26$lang['mp_help_div3'] = "Runa ir par sīkbildi, ko varat pievienot  (trešā ikona ('Manage thumbnail') netālu no saraksta";
27$lang['mp_help_div4'] = "Šis spraudnis dod iespēju veidot un pārvaldīt mūzikas sarakstus, pielāgot mūzikas atskaņotāju un tā uzlecošo logu.<br />
28Lai izveidotu mūzikas atskaņošanas sarakstu :
29<br />- Vispirms spraudņa folderī nepieciešams izveidot mapi /music. SVARĪGI !! (tālākais neattiecas uz lietotājiem, kas lieto bezmaksas versiju) /music mapei jābūt lasīt/rakstīt tiesībām (chmod 777 vai rwxrwxrwx).
30<br />- Tālāk, mapē /music jāizveido vēl viena mape, kurā būs mp3 faili un mūzikas saraksts (playlist) ar  .xml paplašinājumu. Esiet uzmanīgi: mapes nosaukums ir svarīgs : mapes nosaukumā NELIETOJIE SPECIĀLĀS RAKSTU ZĪMES
31<br />- Tad klikšķiniet uz 'Synchronise with /music' (sinhronizēt ar /music): lai sinhronizētu mapes saturu /music ar mp3 failiem. Mūzikas saraksti ar  xml paplašinājumu izveidoti ar tādu pašu nosaukumu kā mapei.
32<br />- formas reģistrēšana: to lieto, lai izveidotu mazu aprakstošu tekstu, ko atskaņotāja logā varētu lietot kā saiti uz attiecīgo mūzikas sarakstu. Atstājiet tukšu teksta lauku un domātais mūzikas saraksts netiks ierakstīts datu bāzē
33<br />- sūtot formu un ierakstot datu bāzē: tad jūs varat pievienot miniatūru augšuplādējot vai veidojot saiti: jūs varat pat to sūtīt tieši, izmantojot ftp,  ar nosaukumu '[name of the file] .jpg'?
34<br /><br />
35Lai pārvaldītu atskaņojamās mūzikas sarakstu :
36<br />- Klikšķina uz otrās ikonas netālu no saraksta (playlist)
37<br />- Tad veic šādas darbības : Neaizmirstiet pēdējo !";
38$lang['mp_help_div5'] = "Jā : Lai veiktu šo, ieejiet jūsu izvēlētajā sarakstā un, pievienojiet savu failu. Uzmanieties: Pat, ja  mp3 atrodas uz tā paša servera, kur šis spraudnis, nepieciešans uzrādīt pilnu tā adresi, sākot ar http://";
39$lang['mp_help_div6'] = "Jā : Kopš v.1.3  pievienots bloks priekš podcast un arī attālinātais mūzikas saraksts. Esiet uzmanīgi:  mūzikas sarakstam jābūt Atom, Xspf (lietots kopā ar spraudni), vai RSS formātā. (podcast vienmēr ir RSS formātā)";
40$lang['mp_help_div7'] = 'Atbalstu spraudņiem jūs varat iegūt šeit : <a href="http://forum.phpwebgallery.net/viewtopic.php?pid=68781"> http://forum.phpwebgallery.net/viewtopic.php?pid=68781/a>';
41$lang['mp_help_div8'] = "Jaunums : jūs varat ierobežot piekļuvi atskaņotājam. Patiešām, ja jūs izveidojat grupu 'music_group', tikai šīs grupas biedriem būs iespēja klausīties mūziku. Ja viss tas neeksistē (pēc noklusējuma), ikviens var piekļūt un izmantot atskaņotāju";
42
43
44$lang['mp_admin_leg'] = 'Mūzikas saraksta pārvaldnieks';
45$lang['mp_admin_tt_synchro'] = 'Sinhronizēt ar /mūzikas mapi';
46$lang['mp_admin_folder'] = 'Mape';
47$lang['mp_admin_nm_pl'] = 'Mūzikas saraksta nosaukums';
48$lang['mp_admin_nm_edit'] = 'Rediģēt nosaukumu';
49$lang['mp_admin_pl'] = 'Pārvaldīt mūziku';
50$lang['mp_admin_min'] = 'Pārvaldīt sīkbildi';
51$lang['mp_admin_leg1'] = 'Podcast (RSS) vai attālināts mūzikas saraksts';
52
53$lang['mp_admin_leg2'] = 'Spraudņa opcija';
54$lang['mp_admin_2_opt1'] = 'Atklāts spraudnis ar savu bloku Izvēlnē ';
55$lang['mp_admin_2_opt2'] = 'Rādīt „galveni”';
56$lang['mp_admin_2_opt3'] = 'Rādīt „kājeni”, autortiesības';
57$lang['mp_admin_2_opt4'] = 'Uzlecošais logs';
58$lang['mp_admin_2_opt4_1'] = 'augstums';
59$lang['mp_admin_2_opt4_2'] = 'platums';
60
61$lang['mp_admin_leg3'] = 'Atskaņotāja opcija';
62$lang['mp_admin_3_opt1_1'] = 'kopējais augstums';
63$lang['mp_admin_3_opt1_2'] = 'kopējais platums';
64$lang['mp_admin_3_opt2_1'] = 'mūzikas saraksta augstums';
65$lang['mp_admin_3_opt2_2'] = "[Info : Ja sīkbilde ir ieslēgta, tad mūzikas saraksta augstums + 20 px (joslas platums) ir vienāds ar kopējo augstumu.]";
66$lang['mp_admin_3_opt3_1'] = 'Rādīt mūzikas saraksta sīkbildi';
67$lang['mp_admin_3_opt3_2'] = 'sīkbildes platums';
68$lang['mp_admin_3_opt3_3'] = "[Info : Ja sīkbilde ir ieslēgta un tās platums ir mazāks par kopējo platumu, tad sīkbilde tiks parādīta kreisajā pusē (pēc noklusēšanas).] ";
69$lang['mp_admin_3_opt4'] = 'Lasīt mūziku pēc nejaušibas principa';
70$lang['mp_admin_3_opt5'] = 'Atkārtot mūzikas sarakstu, kad sasniegtas beigas';
71$lang['mp_admin_3_opt6'] = 'Lasīt šo mūzikas sarakstu sākumā';
72$lang['mp_admin_3_opt7'] = "Startēt automātiski no mūzikas saraksta (nav sānu joslas)";
73$lang['mp_admin_3_opt9'] = "Stils piemērots pēc noklusēšanas : ";
74$lang['mp_admin_3_opt9b'] = "neizmainiet";
75$lang['mp_admin_3_opt10'] = "Aktivēt stilu automātisko pārvaldību: atskaņotājam piemērotais stils būs tāds, kā vienam no lietotājiem. Ja šī opcija ir atslēgta vai lietotājam nav atskaņotājam piemērojamā stila, tad tiek pielietots stils pēc noklusēšanas, precedents";
76
77
78
79$lang['mp_adm_envoi_1'] = 'Apraksts';
80$lang['mp_adm_envoi_2'] = 'satur';
81
82$lang['mp_adm_return'] = 'Atpakaļ pie mūzikas sarakstiem';
83$lang['mp_adm_return_2'] = 'Atpakaļ pie saraksta';
84
85$lang['mp_adm_edit_1'] = 'Aprakstošais teksts';
86$lang['mp_adm_edit_2'] = 'Mūzikas saraksts (Playlist)';
87$lang['mp_adm_edit_3'] = 'Sinhronizēt mūzikas sarakstu';
88
89$lang['mp_ou'] = 'VAI';
90$lang['mp_adm_info_img'] = "(pievieno jaunu, attēlu izdzēš veco)";
91
92$lang['mp_adm_suppr_1'] = 'Ko vēlaties iesākt ?';
93$lang['mp_adm_suppr_2'] = 'Tikai izdzēst mūzikas sarakstu no datu bāzes (Sinhronizējot, to var radīt no jauna) ';
94$lang['mp_adm_suppr_3'] = ' izdzēst mūzikas sarakstu no datu bāzes UN arī mapi (mp3 ,xml faili tiks izdzēsti)';
95
96
97$lang['mp_msg_suppr1'] = 'Mape izdzēsta veiksmīgi';
98$lang['mp_msg_suppr2'] = 'Kļūda: mape nav izdzēsta';
99$lang['mp_msg_suppr3'] = 'Datu bāze izdzēsta sekmīgi';
100$lang['mp_msg_edit1'] = 'Rediģēšana OK';
101$lang['mp_msg_edit2'] = "Mūzikas saraksts atjaunināts !";
102$lang['mp_msg_edit3'] = "rinda modificēta !";
103$lang['mp_msg_edit4'] = "Izņemt no datu bāzes :";
104$lang['mp_msg_edit5'] = "Izņemt no :";
105
106$lang['mp_adm_etape_1'] = "Pirmais solis (neobligāts)";
107$lang['mp_adm_et1_txt'] = "Jūs esat pievienojis vai izdzēsis no mapes dažus mp3 failus ? Ja jā, tad jāveic sinhronizācija ar datu bāzi:";
108$lang['mp_adm_etape_2'] = "Otrais solis (neobligāts)";
109$lang['mp_adm_et2_txt'] = "Pievieno attālinātu mp3. ";
110$lang['mp_adm_et2_nbr'] = "Pievienoto failu skaits : ";
111$lang['mp_adm_et2_rg'] = "Iestarpināt rindu : ";
112$lang['mp_adm_et2_rg2'] = "(ja tukšs, mūzikas saraksta beigas)";
113$lang['mp_adm_etape_3'] = "Trešais solis !";
114$lang['mp_adm_thead1'] = "NOSAUKUMS";
115$lang['mp_adm_thead2'] = "URL";
116$lang['mp_adm_thead3'] = "AUGŠUP";
117$lang['mp_adm_thead4'] = "LEJUP";
118$lang['mp_adm_thead5'] = "Mainīt url/nosaukumu";
119$lang['mp_adm_thead6'] = "Dzēst";
120$lang['mp_adm_etape_4'] = "Ceturtais solis !";
121$lang['mp_adm_et4_txt'] = "Izveido mūzikas saraksta playlist .xml";
122$lang['mp_adm_et4_ok'] = "Apstiprina izmaiņas";
123
124$lang['mp_adm_ed_sup_ok'] = "Vai esat pārliecināts ?";
125$lang['mp_adm_ed_sup_info'] = "Ja tas ir mūzikas mapes ‘/music' fails, tas tiks izdzēsta : savādāk, tiks izdzēsta tikai atsauce no datu bāzes satura.";
126
127
128$lang['mp_msg_err_aj1'] = "Kļūda : url lauks tukšs";
129$lang['mp_msg_err_aj2'] = "Kļūda : teksta lauks tukšs";
130
131
132$lang['mp_msg_admin1'] = 'Nav pievienots';
133$lang['mp_msg_admin_3_1'] = 'Fails';
134$lang['mp_msg_admin_3_2'] = 'Izveidots';
135$lang['mp_msg_admin_4'] = 'Pievienots no';
136$lang['mp_msg_admin_5'] = 'Atskaņotāja konfigurācija saglabāta';
137$lang['mp_msg_admin_6'] = 'Spraudņa konfigurācija saglabāta';
138
139$lang['mp_uploadimg_ok'] = 'Attēls saglabāts';
140$lang['mp_linkimg_ok'] = 'Attēls saglabāts';
141$lang['mp_info_min']="[ Sīkbilde ir izvēles(neobligāta). ]";
142
143$lang['mp_text_no_autorisation']="Jums nav atļauts klausīties mūziku ! Lūdzu sazinieties ar webmasteru, lai uzzinātu kāpēc un mēģinātu iegūt atļauju";
144
145?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.