source: extensions/netinstall/trunk/language/cs_CZ/loader.lang.txt @ 9780

Revision 9780, 5.3 KB checked in by plg, 9 years ago (diff)

new color scheme (clear background) and new logo for NetInstall, just like install.php in Piwigo 2.2

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1// +-----------------------------------------------------------------------+
2// | Piwigo - a PHP based picture gallery                                  |
3// +-----------------------------------------------------------------------+
4// | Copyright(C) 2008      Piwigo Team                  http://piwigo.org |
5// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
6// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
7// +-----------------------------------------------------------------------+
8// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
9// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
10// | the Free Software Foundation                                          |
11// |                                                                       |
12// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
13// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
14// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
15// | General Public License for more details.                              |
16// |                                                                       |
17// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
18// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
19// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
20// | USA.                                                                  |
21// +-----------------------------------------------------------------------+
22// Czech translation by webprostor.eu
23
24$lang['Piwigo NetInstall'] = 'Piwigo NetInstall';
25$lang['Welcome to NetInstall!'] = 'Vítejte v síťovém instalátoru!';
26$lang['Language'] = 'Jazyk';
27$lang['This tool is meant to retrieve the latest Piwigo archive and unzip it in your webspace.'] = 'Tento nástroj přijme poslední verzi Piwiga a zozbalí jej do vašeho webprostoru.';
28$lang['Right after then, you will be redirect to the Piwigo Setup Wizard.'] = 'Potom, budete přesměrováni na instalátor aplikace Piwigo.';
29
30$lang['Write access is needed'] = 'Je potřeba povolení k zápisu';
31$lang['It looks like NetInstall wont be able to write in the current directory, and this is required to follow on.'] = 'Vypadá to, že NetInstall nemá možnost zápisu do stávající složky, musíte zkontrolovat a případně povolit zápis(chmod).';
32$lang['Please try to change the permissions to allow write access, then reload this page by hitting the Refresh button.'] = 'Prosím, zkuste změnit přístupová práva a povolit zápis, následně obnovte tuto stránku kliknutím na tlačítko Obnovit.';
33$lang['Refresh'] = 'Obnovit';
34
35$lang['PHP 5 is required'] = 'Je požadováno PHP verze 5';
36$lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'Váš webhosting aktuálně používá PHP %s.';
37$lang['NetInstall may try to switch your configuration to PHP 5 by creating or modifying a .htaccess file.'] = 'NetInstall zkusí navolit konfiguraci na PHP 5 vytvořením nebo modifikací .htaccess souboru.';
38$lang['Note you can change your configuration by yourself and restart NetInstall after that.'] = 'Samozřejmě můžete měnit konfiguraci sami a potom restartovat NetInstall.';
39$lang['Try to configure PHP 5'] = 'Zkuste nakonfigurovat PHP 5';
40
41$lang['Retrieve and unzip Piwigo'] = 'Přijímám a rozbaluji Piwigo';
42$lang['Destination:'] = 'Umístění:';
43
44$lang['Sorry!'] = 'Promiňte!';
45$lang['NetInstall was not able to configure PHP 5.'] = 'NetInstall nemůže konfigurovat PHP 5.';
46$lang["You may referer to your hosting provider's support and see how you could switch to PHP 5 by yourself."] = "Zeptejte se vašeho poskytovatele webhostingu jak přepnete samostatně na PHP 5.";
47$lang['Hope to see you back soon.'] = 'Doufám, že se opět uvidíme.';
48
49$lang['It seems like a previous Piwigo installation is still sitting in that space.'] = 'Zdá se že předchozí instalace Piwiga je stále na disku.';
50$lang['You need to rename or remove it before we can go further...'] = 'Je potřeba ji přejmenovat nebo odstranit předtím než budeme pokračovat...';
51$lang['Needed files are not present.'] = 'Potřebné soubory nejsou přítomné.';
52$lang['Invalid zip file.'] = 'Špatný zip soubor.';
53$lang['It seems that the zip file was not extracted.'] = 'Vypadá to, že zip archiv nebyl rozbalen.';
54
55$lang['Congratulations!'] = 'Gratulujeme!';
56$lang['Everything went fine. You are now ready to start the installation procedure.'] = 'Vše by mělo být hotovo. Nyní přejděte k instalační proceduře.';
57$lang['Install Piwigo now'] = 'Instalovat Piwigo nyní';
58$lang['An error occurred while grabbing the necessary files to go on.'] = 'Nastala chyba při zavádění nezbytných souborů pro pokračování.';
59$lang['Something went wrong...'] = 'Něco je špatně ...';
60$lang['What are you doing here that way ?!'] = 'What are you doing here that way ?!';
61
62$lang['This loader was initialy coded for <a href="http://www.dotclear.net" title="Dotclear">Dotclear</a>. Thanks!'] = 'This loader was initialy coded for <a href="http://www.dotclear.net" title="Dotclear">Dotclear</a>. Thanks!';
63
64$lang['Need help ? Ask your question on <a href="%s">Piwigo message board</a>.'] = 'Potřebujete pomoc ? Zeptejte se na <a href="%s">Piwigo fóru</a>.';
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.