source: extensions/netinstall/trunk/language/lv_LV/loader.lang.txt @ 31936

Revision 31936, 5.5 KB checked in by plg, 17 months ago (diff)

Change required PHP version to 5.3.0

No longer tries to configure PHP 5 with htaccess (this feature may come back for PHP 7 later)

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1// +-----------------------------------------------------------------------+
2// | Piwigo - a PHP based picture gallery                                  |
3// +-----------------------------------------------------------------------+
4// | Copyright(C) 2008-2013 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
5// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
6// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
7// +-----------------------------------------------------------------------+
8// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
9// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
10// | the Free Software Foundation                                          |
11// |                                                                       |
12// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
13// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
14// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
15// | General Public License for more details.                              |
16// |                                                                       |
17// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
18// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
19// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
20// | USA.                                                                  |
21// +-----------------------------------------------------------------------+
22
23$lang['direction'] = "ltr";
24$lang['code'] = "lv";
25
26$lang['Piwigo NetInstall'] = 'Piwigo NetInstall (instalācija tīklā)';
27$lang['Welcome to NetInstall!'] = 'Laipni aicināti NetInstall!';
28$lang['Language'] = 'Valoda';
29$lang['This tool is meant to retrieve the latest Piwigo archive and unzip it in your webspace.'] = 'Šis instruments ir domāts, lai iegūtu jaunāko Piwigo arhīvu un izpakotu to jūsu web telpā.';
30$lang['Right after then, you will be redirect to the Piwigo Setup Wizard.'] = 'Uzreiz pēc tam jūs tiksiet pārvirzīti uz Piwigo Uzstādīšanas Vedni.';
31
32$lang['Write access is needed'] = 'Nepieciešama piekļuve ar rakstīšanas tiesībām';
33$lang['It looks like NetInstall wont be able to write in the current directory, and this is required to follow on.'] = 'Izskatās, ka NetInstall nevarēs ierakstīt esošajā mapē, bet tas ir nepieciešams, lai virzītos tālāk.';
34$lang['Please try to change the permissions to allow write access, then reload this page by hitting the Refresh button.'] = 'Lūdzu mēģiniet izmainīt atļaujas tā, lai mapei būtu rakstīšanas iespējas, un tad ielādējiet šo lapu no jauna, klikšķinot uz  Refresh (Atsvaidzināt) pogas.';
35$lang['Refresh'] = 'Atsvaidzināt';
36
37$lang['PHP %s is required'] = 'Nepieciešams PHP %s';
38$lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'Izskatās, ka jūsu web pakalpojuma sniedzējs patlaban strādā ar PHP %s.';
39$lang['NetInstall may try to switch your configuration to PHP 5 by creating or modifying a .htaccess file.'] = 'NetInstall var mēģināt pārslēgt jūsu konfigurāciju uz PHP 5.2, izveidojot vai modificējot  .htaccess failu.';
40$lang['Note you can change your configuration by yourself and restart NetInstall after that.'] = 'Ņemiet vērā to, ka jūs pats varat izmainīt jūsu konfigurāciju un tad restartēt NetInstall.';
41$lang['Try to configure PHP 5'] = 'Mēģiniet nokonfigurēt PHP 5.2';
42
43$lang['Retrieve and unzip Piwigo'] = 'Ielādējiet un izpakojiet Piwigo';
44$lang['Destination:'] = 'Mērķis:';
45
46$lang['Sorry!'] = 'Atvainojiet!';
47$lang['NetInstall was not able to configure PHP 5.'] = 'NetInstall nevar nokonfigurēt PHP 5.2';
48$lang["You may referer to your hosting provider's support and see how you could switch to PHP 5 by yourself."] = "Jūs varat griezties pēc palīdzības pie sava mājas lapas pakalpojuma sniedzēja un meklēt iespējas, ka paša spēkiem tikt pie PHP 5.2";
49$lang['Hope to see you back soon.'] = 'Cerams, ka drīz atgriezīsieties.';
50
51$lang['It seems like a previous Piwigo installation is still sitting in that space.'] = 'Liekas, ka iepriekšējā Piwigo instalācija vēl darbojas un aizņem šo vietu.';
52$lang['You need to rename or remove it before we can go further...'] = 'Jums tā ir jāpārdēvē vai jāpārvieto, lai mēs varētu virzīties tālāk…';
53$lang['Needed files are not present.'] = 'Nav pieejami nepieciešamie faili.';
54$lang['Invalid zip file.'] = 'Nekorekts zip fails.';
55$lang['It seems that the zip file was not extracted.'] = 'Liekas, ka zip fails nav nav bijis izpakots.';
56
57$lang['Congratulations!'] = 'Apsveicam!';
58$lang['Everything went fine. You are now ready to start the installation procedure.'] = 'Viss noritēja nevainojami. Tagad jūs esat gatavs uzsākt instalācijas procedūru.';
59$lang['Install Piwigo now'] = 'Instalējiet Piwigo tagad';
60$lang['An error occurred while grabbing the necessary files to go on.'] = 'Radusies kļūda nepieciešamo failu satveršanas laikā.';
61$lang['Something went wrong...'] = 'Kaut kas nogāja greizi...';
62$lang['What are you doing here that way ?!'] = 'Ko jūs šeit darāk, ka tā noticis ?!';
63
64$lang['This loader was initialy coded for <a href="http://www.dotclear.net" title="Dotclear">Dotclear</a>. Thanks!'] = 'Šī platforma sākotnēji bija kodēta priekš <a href="http://www.dotclear.net" title="Dotclear">Dotclear</a>. Paldies!';
65
66$lang['Need help ? Ask your question on <a href="%s">Piwigo message board</a>.'] = "Vajag palidzibu? Uzdodiet savu jautajumu <a href=\"%s\">Piwigo sludinajumos</a>.";
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.