source: extensions/netinstall/trunk/language/pl_PL/loader.lang.txt @ 30031

Revision 30031, 5.5 KB checked in by ddtddt, 5 years ago (diff)

[netinstall] 5 -> 5.2

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1// +-----------------------------------------------------------------------+
2// | Piwigo - a PHP based picture gallery                                  |
3// +-----------------------------------------------------------------------+
4// | Copyright(C) 2008-2013 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
5// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
6// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
7// +-----------------------------------------------------------------------+
8// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
9// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
10// | the Free Software Foundation                                          |
11// |                                                                       |
12// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
13// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
14// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
15// | General Public License for more details.                              |
16// |                                                                       |
17// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
18// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
19// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
20// | USA.                                                                  |
21// +-----------------------------------------------------------------------+
22
23$lang['direction'] = 'ltr';
24$lang['code'] = 'pl';
25
26$lang['Piwigo NetInstall'] = 'Piwigo NetInstall';
27$lang['Welcome to NetInstall!'] = 'Witamy w NetInstall!';
28$lang['Language'] = 'Język';
29$lang['This tool is meant to retrieve the latest Piwigo archive and unzip it in your webspace.'] = 'To narzędzie pozwala pobrać aktualną wersję Piwigo jako plik .zip, a następnie rozpakować ją na Twoim serwerze www.';
30$lang['Right after then, you will be redirect to the Piwigo Setup Wizard.'] = 'Zaraz po tym, zostaniesz przekierowany do Kreatora Instalacji Piwigo.';
31
32$lang['Write access is needed'] = 'Prawa do zapisu są wymagane';
33$lang['It looks like NetInstall wont be able to write in the current directory, and this is required to follow on.'] = 'Wygląda na to, że NetInstall nie będzie mógł zapisywać do bieżącego katalogu, co jest wymagane w celu kontynuowania instalacji.';
34$lang['Please try to change the permissions to allow write access, then reload this page by hitting the Refresh button.'] = 'Spróbuj proszę dodać uprawnienia do zapisu, a następnie załaduj tę stronę z wykorzystaniem przycisku Odśwież (F5).';
35$lang['Refresh'] = 'Odśwież';
36
37$lang['PHP 5 is required'] = 'PHP 5.2 jest wymagane';
38$lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'Twój serwer aktualnie używa PHP w wersji %s.';
39$lang['NetInstall may try to switch your configuration to PHP 5 by creating or modifying a .htaccess file.'] = 'NetInstall może spróbować przełączyć Twoją konfigurację do PHP 5.2 poprzez modyfikację pliku .htaccess.';
40$lang['Note you can change your configuration by yourself and restart NetInstall after that.'] = 'Możesz również zmienić tę konfigurację sam, a następnie uruchomić ponownie NetInstall.';
41$lang['Try to configure PHP 5'] = 'Spróbuj skonfigurować PHP 5.2';
42
43$lang['Retrieve and unzip Piwigo'] = 'Pobierz i rozpakuj Piwigo';
44$lang['Destination:'] = 'Lokalizacja:';
45
46$lang['Sorry!'] = 'Niestety!';
47$lang['NetInstall was not able to configure PHP 5.'] = 'NetInstall nie mógł skonfigurować Twojego PHP 5.2';
48$lang["You may referer to your hosting provider's support and see how you could switch to PHP 5 by yourself."] = "Możesz skontaktować się z działem wsparcia Twojego providera aby dowiedzieć się jak włączyć PHP 5.2";
49$lang['Hope to see you back soon.'] = 'Do zobaczenia wkrótce.';
50
51$lang['It seems like a previous Piwigo installation is still sitting in that space.'] = 'Wygląda na to, że poprzednia instalacja Piwigo w dalszym ciągu znajduje się w tej lokalizacji.';
52$lang['You need to rename or remove it before we can go further...'] = 'Musisz zmienić nazwe katalogu z poprzednią wersją lub usunąć przed kontynuacją...';
53$lang['Needed files are not present.'] = 'Brak wymaganych plików.';
54$lang['Invalid zip file.'] = 'Niepoprawny plik zip.';
55$lang['It seems that the zip file was not extracted.'] = 'Wygląda na to, że plik zip nie został rozpakowany.';
56
57$lang['Congratulations!'] = 'Gratulacje!';
58$lang['Everything went fine. You are now ready to start the installation procedure.'] = 'Wszystko przebiegło pomyślnie. Jesteś teraz gotowy aby rozpocząć procedurę instalacji.';
59$lang['Install Piwigo now'] = 'Zainstaluj Piwigo teraz';
60$lang['An error occurred while grabbing the necessary files to go on.'] = 'Wystąpił błąd podczas pobierania plików wymaganych do instalacji.';
61$lang['Something went wrong...'] = 'Któraś z operacji się nie powiodła...';
62$lang['What are you doing here that way ?!'] = 'Co próbujesz zrobi w ten sposób?!';
63
64$lang['This loader was initialy coded for <a href="http://www.dotclear.net" title="Dotclear">Dotclear</a>. Thanks!'] = 'Oryginalnie instalator został przygotowany dla <a href="http://www.dotclear.net" title="Dotclear">Dotclear</a>. Dziekujemy!';
65
66$lang['Need help ? Ask your question on <a href="%s">Piwigo message board</a>.'] = 'Potrzebujesz pomocy ? Zadaj pytanie na <a href="%s">Forum Piwigo</a>.';
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.