source: extensions/photo_update/language/nb_NO/description.txt @ 18575

Revision 18575, 142 bytes checked in by TranslationTeam, 7 years ago (diff)

[photo_update] Update nb_NO, thanks to : abbamust

  • Property svn:executable set to *
Line 
1Muligheten til å oppdatere bilder (JPEG/PNG filen) fra administrasjonsiden, uten tap av relatert data (bruker, kommentarer, antall besøk...)
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.