source: extensions/piwigo-openstreetmap/language/lv_LV/plugin.lang.php @ 24755

Revision 24755, 6.4 KB checked in by TranslationTeam, 6 years ago (diff)

[piwigo_openstreetmap] Update lv_LV, thanks to : agrisans

  • Property svn:executable set to *
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2013 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['RIGHTLINKCSS'] = 'Pielāgotais CSS';
24$lang['POPUPTHUMB'] = 'Attēla sīkbilde';
25$lang['POPUPNAME'] = 'Attēla nosaukums';
26$lang['POPUPLINK'] = 'Pievienot saiti attēlam';
27$lang['POPUPCOMMENT'] = 'Attēla komentāri';
28$lang['POPUPAUTHOR'] = 'Attēla autors';
29$lang['PLUGINCONF'] = 'Spraudņa opcijas';
30$lang['PINSHADOWSIZE'] = 'Ēnas izmēri';
31$lang['PINSHADOWPATH_DESC'] = 'Saite uz jūsu pina fona (ēnas) attēlu';
32$lang['IMAGERYBY'] = 'Attēlojums ';
33$lang['NOWORLDWARP'] = 'Bez Pasaules metiem';
34$lang['L_MAP'] = 'Kreisās puses izvēlnes konfigurācija';
35$lang['LEFTPOPUPINFO_DESC'] = 'Izvēlēties ko rādīt uzlecošajos logos';
36$lang['LEFTPOPUPINFO'] = 'Atlasīt uzlecošo logu saturu';
37$lang['LEFTLINK'] = 'Pasaules kartes izvēlnes nosaukums';
38$lang['HEIGHT_DESC'] = 'pikseļos (px)';
39$lang['NEVER'] = 'nav uzlecošo logu';
40$lang['NOPIN'] = 'nav pin';
41$lang['HEIGHT'] = 'Kartes austums';
42$lang['G_MAP'] = 'Kartes konfigurācija';
43$lang['DISPLAY'] = 'Rādīt konfigurāciju';
44$lang['DEFAULTPIN'] = 'pēc noklusējuma';
45$lang['CUSTOMBASELAYER'] = 'Pielāgotais kartes stils';
46$lang['BASELAYER'] = 'Kartes stils';
47$lang['AUTOSYNC'] = 'Automātiski sinhronizēt EXIF, ja eksistē';
48$lang['ATTRLEAFLET'] = 'Rārīt \'Powered by Leaflet\'';
49$lang['ATTRIMAGERY_DESC'] = 'Rāda izmantotās mapes stilu';
50$lang['ATTRIMAGERY'] = 'Rādīt kartes stilu';
51$lang['ADD_BEFORE_DESC'] = 'Kur rādīt atrašanās vietas informāciju';
52$lang['ADD_BEFORE'] = 'Vispirms ievadi atrašanās vietu ';
53$lang['PINSHADOWPATH'] = 'Ēna';
54$lang['PIN'] = 'Izvēlēties pin';
55$lang['LEFTPOPUP'] = 'Rādīt uzlecošo logu';
56$lang['H_PIN'] = 'Pin konfigurācija';
57$lang['CLICK'] = 'rādīt uzklikšķinot';
58$lang['ATTRPLUGIN_DESC'] = 'Es izveidoju šo spraudni.:)';
59$lang['ATTRPLUGIN'] = 'Rādīt autora piezīmes';
60$lang['ALWAYS'] = 'rādīt uzreiz';
61$lang['PINPOPUPOFFSET'] = 'Uzlecošo logu ofsets';
62$lang['SHOWWORLDMAPLEFT'] = 'Pievienot pasaules kartes izvēlni keisajā pusē';
63$lang['ZOOM_DESC'] = '1: tālu prom, 18: ļoti tuvu';
64$lang['SHOWWORLDMAPLEFT_DESC'] = 'Pasaules kartes rādīšana kreisās puses izvēlnē attēlos visus galerijā esošos attēlus.';
65$lang['ZOOM'] = 'Tālummaiņas līmenis';
66$lang['LEFTPOPUP_DESC'] = 'Rādīt uzlecošo logu, ja uzklikšķinat uz pin.';
67$lang['PINPATH'] = 'Savējais pin (pielāgotais stils)';
68$lang['PINSIZE'] = 'Pin izmērs';
69$lang['RIGHTLINK_DESC'] = 'Ievadīt nosaukumu, ko rādīt kartes augšpusē.';
70$lang['R_MAP'] = 'Labās puses paneļa konfigurācija';
71$lang['RIGHTLINKCSS_DESC'] = 'Pielāgotais CSS stils, ko izmantot atrašanās vietas galvenei.';
72$lang['RIGHTLINK'] = 'Atrašanās vietas galvenes nosaukums';
73$lang['LEFTLINK_DESC'] = 'Ierakstiet saites nosaukumu, lai to parādītu kreisajā izvēlnē.';
74$lang['BATCHMANAGER_DESC'] = 'Atļaut manuāli modificēt augstumu un platumu. Atspējot , ja jums ir instalēts \'RV Maps & Earth\'. ';
75$lang['CUSTOMBASELAYERURL'] = 'Tile servera URL';
76$lang['BATCHMANAGER'] = 'Iespējot Virknes Pārvaldnieka integrāciju';
77$lang['PINOFFSET'] = 'Pin punkta ofsets';
78$lang['OWNPIN'] = 'savējais(pielāgotais stils)';
79$lang['AUTOSYNC_DESC'] = 'Ja metadati tiek sinhronizēti, koordinātes varētu tikt pārrakstītas. Atspējojiet, ja ir uzinstalēts \'RV Maps & Earth\'.';
80$lang['NOWORLDWARP_DESC'] = 'Parasti pasaule turpinās pa kreisi un pa labi. Šī opcija ierobežo skatu uz "vienu pasauli".';
81$lang['PINOFFSET_DESC'] = 'pozīcija uz Pin attēla, kur uzklikšķinot atveras karte. oxo ir kreisais aougšējais stūris. Piemēram: crosshairs = center of the image';
82$lang['ATTRLEAFLET_DESC'] = 'Rāda \'Leaflet\' interaktīvajās kartēs izmantotās JavaScript bibliotēkas atribūtus.';
83$lang['PIN_DESC'] = 'Izvēlaties pēdējo opciju, ja vēlaties izmantot jūsu pašu.';
84$lang['SHOWOSM_DESC'] = 'Pieviennot saiti, lai karti varētu skatīt OpenStreetMap.';
85$lang['POWERBY'] = 'Veidojis';
86$lang['PLUGINBY'] = 'Spraudni veidojis';
87$lang['CUSTOMBASELAYER_DESC'] = 'Tikai, ja \'custom\' (pielāgotais) ir izvēlēts kā kartes stils. Kas piegādā kartes stilu (\'tiles\')?';
88$lang['CUSTOMBASELAYERURL_DESC'] = 'Tikai, ja \'custom\' (pielāgotais) ir izvēlēts kā kartes stils. Piemēram: http://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png';
89$lang['SHOWOSM'] = 'Rādīt \'View on OpenStreetMap\'';
90$lang['SHOWLOCATION_DESC'] = 'Rādīt karti attēla lapas labās puses panelī.';
91$lang['SHOWLOCATION'] = 'Rādīt atrašanās vietas karti';
92$lang['PINSIZE_DESC'] = 'Attēla izmēri pikseļos (px). Norobežotājs ir \'x\'. Piemēram: \'24x24\'';
93$lang['PINSHADOWSIZE_DESC'] = 'Attēla izmēri pikseļos (px). Norobežotājs ir \'x\'. Piemēram: \'24x24\'';
94$lang['PINPOPUPOFFSET_DESC'] = 'Pozīcija, kur parādās uzlecošais logs uz Pin attēla. oxo ir pin punkts.';
95$lang['PINPATH_DESC'] = 'Saite uz jūsu pin (tikai, ja ir izvēlēts \'own\').';
96$lang['BASELAYER_DESC'] = 'Mapnik ir OpenStreetMap noklusētais stils. ';
97?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.