source: extensions/piwigo_videojs/language/pl_PL/plugin.lang.php @ 24784

Revision 24784, 3.3 KB checked in by TranslationTeam, 6 years ago (diff)

[piwigo_videojs] Update pl_PL, thanks to : T00kie

  • Property svn:executable set to *
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2013 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['WIDTH_DESC'] = 'Atrybut maksymalna szerokość określa szerokość wyświetlania wideo, jeśli jest większe to dzielimy przez 2.';
24$lang['CUSTOMCSS_DESC'] = 'Styl CSS skopiowany ze strony VideoJS.';
25$lang['SKIN_DESC'] = 'Wybierz styl dla odtwarzacza.';
26$lang['CONTROLS_DESC'] = 'Opcja kontrolek określa, czy odtwarzacz powinien posiadać przyciski kontrolne.';
27$lang['PRELOAD'] = 'Wstępne wczytywanie';
28$lang['PRELOAD_DESC'] = 'Wstępne wczytywanie informuje przeglądarkę, czy powinna zacząć pobierać dane wideo zaraz po wczytaniu tagu video.';
29$lang['CUSTOMCSS'] = 'Dowolny CSS';
30$lang['LOOP_DESC'] = 'Odtwarzanie w pętli sprawia, że wideo będzie odtwarzane od początku jak tylko się zakończy.';
31$lang['AUTOPLAY_DESC'] = 'Przy włączonym automatycznym odtwarzaniu, wideo zostanie uruchomienie jak tylko strona się załaduje (bez jakiejkolwiek interakcji z użytkownikiem). NIEOBSŁUGIWANE PRZEZ URZĄDZENIA APPLE Z SYSTEMEM iOS.';
32$lang['AUTOPLAY'] = 'Auto odtwarzanie';
33$lang['CONTROLS'] = 'Kontrolki';
34$lang['HTML5'] = 'Ustawienia tagu video HTML5';
35$lang['LOOP'] = 'Pętla';
36$lang['PLUGIN'] = 'Ustawienia wtyczki';
37$lang['SKIN'] = 'Skórka';
38$lang['WIDTH'] = 'Maksymalna szerokość';
39$lang['THUMBNAILS'] = 'Miniatury';
40$lang['THUMBNAILS_DESC'] = 'Wyświetla miniatury nad paskiem postępu';
41$lang['UPSCALE'] = 'Przeskalowanie';
42$lang['UPSCALE_DESC'] = 'Jesli film jest mniejszy niż maksymalna szerokość, przeskaluje go do maksymalnej szerokości';
43$lang['VIDEOJSPLUGIN'] = 'Wtyczki VideoJS';
44$lang['WATERMARK'] = 'Znak wodny';
45$lang['WATERMARK_DESC'] = 'Wyświelta znak wodny na filmie';
46$lang['ZOOMROTATE'] = 'ZoomRotate';
47$lang['ZOOMROTATE_DESC'] = 'Zastosowany obraca i zoomuje film uzywając metadane obrotu';
48?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.