source: extensions/piwigo_videojs/language/sk_SK/plugin.lang.php @ 24999

Revision 24999, 3.4 KB checked in by TranslationTeam, 6 years ago (diff)

[piwigo_videojs] Update sk_SK, thanks to : dodo

  • Property svn:executable set to *
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2013 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['PRELOAD_DESC'] = 'Atribút informuje prehliadač, či sú alebo nie sú obrazové dáta určené na sťahovanie, akonáhle je video kľúčové slovo načítané.';
24$lang['PRELOAD'] = 'Predhratie';
25$lang['LOOP_DESC'] = 'Označenie slučky spôsobí, že video začne, akonáhle sa skončí.';
26$lang['CONTROLS_DESC'] = 'Nastavenie kontrolných prvkov, či má prehrávač ovládacie prvky, ktoré používateľ môže používať s';
27$lang['WIDTH_DESC'] = 'Maximálna šírka zobrazovaného videa, ak je vyššia, bude delené 2.';
28$lang['SKIN_DESC'] = 'Označte štýl, ktorý chcete použiť pri prehrávači.';
29$lang['CUSTOMCSS_DESC'] = 'Vlastné CSS kopírovanie a vkladanie z VideoJS internetových stránok.';
30$lang['CUSTOMCSS'] = 'Vlastné CSS';
31$lang['AUTOPLAY_DESC'] = 'Ak je nastavené automatické prehrávanie, video sa spustí, akonáhle je stránka načítaná (bez zásahu užívateľa). Nie sú podporované zariadenia Apple iOS.';
32$lang['CONTROLS'] = 'Ovládanie';
33$lang['HTML5'] = 'HTML5 video nastavenie kľúčového slova';
34$lang['WIDTH'] = 'Maximálna šírka';
35$lang['SKIN'] = 'Vzhľad';
36$lang['PLUGIN'] = 'Nastavenie doplnkov';
37$lang['LOOP'] = 'Opakovať';
38$lang['AUTOPLAY'] = 'Automatické prehrávanie';
39$lang['ZOOMROTATE_DESC'] = 'Otočiť a zväčšiť video ak je to možné, používať otáčanie metadát.';
40$lang['ZOOMROTATE'] = 'Zväčšenie a otočenie';
41$lang['WATERMARK_DESC'] = 'Zobrazenie vodoznaku cez video.';
42$lang['WATERMARK'] = 'Vodoznak';
43$lang['VIDEOJSPLUGIN'] = 'VideoJS doplnky';
44$lang['UPSCALE_DESC'] = 'Ak je veľkosť videa je menšia ako maximálna šírka, bude video prispôsobené mierke na maximálnu šírku.';
45$lang['UPSCALE'] = 'Mierka';
46$lang['THUMBNAILS_DESC'] = 'Zobraziť náhľady obrázkov cez progress bar';
47$lang['THUMBNAILS'] = 'Náhľady';
48?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.