source: extensions/piwishack/language/da_DK/plugin.lang.php @ 26390

Revision 26390, 4.5 KB checked in by TranslationTeam, 6 years ago (diff)

[piwishack] Update da_DK, thanks to : Kaare

  • Property svn:executable set to *
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | PiwiShack - a Piwigo Plugin                                           |
4// | Copyright (C) 2009 MOREAU Julien - gotcha@piwigo.org                  |
5// +-----------------------------------------------------------------------+
6// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
7// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
8// | the Free Software Foundation                                          |
9// |                                                                       |
10// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
11// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
12// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
13// | General Public License for more details.                              |
14// |                                                                       |
15// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
16// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
17// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
18// | USA.                                                                  |
19// +-----------------------------------------------------------------------+
20
21$lang['open_window_piwishack']  = 'Åbn PiwiShack-vinduet';
22$lang['close_window_piwishack'] = 'Luk PiwiShack-vinduet';
23$lang['Partage_me']             = 'Del dit billede.';
24 
25 
26$lang['sheet_bbcode'] = 'Grundlæggende BBCode';
27$lang['sheet_custom'] = 'Andre koder';
28$lang['sheet_html'] = 'Grundlæggende HTML';
29$lang['admin_img_name_list'] = 'kun ved lister';
30$lang['admin_img_name_never'] = 'aldrig';
31$lang['admin_save'] = 'Gem';
32$lang['admin_title'] = 'Opsætning af PiwiShack';
33$lang['admin_used_by'] = 'Piwishack vil kunne anvendes af';
34$lang['admin_used_by_admin'] = 'administratorer alene';
35$lang['admin_used_by_all'] = 'alle besøgende (herunder gæster)';
36$lang['admin_used_by_members'] = 'registrerede medlemmer';
37$lang['admin_window_open'] = 'HTML-linket åbner i';
38$lang['admin_window_open_local'] = 'det nuværende vindue (standard)';
39$lang['admin_window_open_other'] = 'et andet vindue (ikke anbefalet)';
40$lang['close'] = 'Luk';
41$lang['custom_code'] = 'Brugerdefineret kode-#';
42$lang['post_code_Image'] = 'Viser normaltilstand (uden link)';
43$lang['post_code_ImageToGallery'] = 'Viser normaltilstand (klikbar, link til galleri)';
44$lang['post_code_NameToGallery'] = 'Billednavn, med link til galleri';
45$lang['post_code_NameToImage'] = 'Billednavn, med link til billede';
46$lang['post_code_Thumbnail'] = 'Vis miniaturebilledet (uden link)';
47$lang['post_code_ThumbnailToGallery'] = 'Vis miniaturebilledet (klikbart, link til galleri)';
48$lang['post_code_ThumbnailToImage'] = 'Vis miniaturebilledet (klikbart, link til billede)';
49$lang['admin_img_name_all'] = 'altid';
50$lang['admin_img_name'] = 'Skal billednavne vises før kode?';
51$lang['admin_fieldset_main'] = 'Hovedparametre';
52$lang['admin_fieldset_custom'] = 'Yderligere ark: brugerdefinerbare strengkoder';
53$lang['admin_fieldset_codes'] = 'Valg af Piwishack-koder';
54$lang['admin_default_sheet'] = 'Det formatark, der vises som standard er';
55$lang['admin_default_sheet_html'] = 'HTML (til webside)';
56$lang['admin_default_sheet_custom'] = 'brugerdefineret';
57$lang['admin_default_sheet_bbcode'] = 'BBCode (f.eks. til forum)';
58$lang['admin_custom_name'] = 'Navn:';
59$lang['admin_custom_help'] = 'Tip: Følgende variabler kan anvendes i mønstre:<br />
60 <label><span class="pattern">##i</span></label>: Billedets URL -
61 <label><span class="pattern">##t</span></label>: Miniaturebilledets URL -
62 <label><span class="pattern">##g</span></label>: Gallerisidens URL -
63 <label><span class="pattern">##n</span></label>: Billednavn<br />
64 For eksempler, se mønstre anvendt i det foregående feltsæt.';
65$lang['admin_custom_code'] = 'Brugerdefineret kode-#';
66$lang['admin_codes_thumb_to_page'] = 'Miniaturebillede med link til galleriside';
67$lang['admin_codes_thumb_to_image'] = 'Miniaturebillede med link til billede';
68$lang['admin_codes_thumb'] = 'Miniaturebillede uden link';
69$lang['admin_codes_name_to_image'] = 'Billednavn med link til billede';
70$lang['admin_codes_help'] = 'Tip: Hvert nummer definerer sorteringsrækkefølgen, som bruges til visning. Brug "0", hvis der ikke skal vises et strengmønster.';
71$lang['admin_codes_img'] = 'Billede uden link';
72$lang['admin_codes_img_to_page'] = 'Billede med link til galleri';
73$lang['admin_codes_name_to_page'] = 'Billednavn med link til galleri';
74?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.