source: extensions/rv_sitemap/language/cs_CZ/description.txt @ 27153

Revision 27153, 239 bytes checked in by rvelices, 6 years ago (diff)

TEXT FILES ARE TEXT AND NOT BINARY
PHP FILES ARE NOT EXECUTABLE

RevLine 
[14277]1Vytvoří mapu stránek pro vaši galerii. Mapy stránek se používají k informování vyhledávačů, které stránky mají k dispozici na procházení.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.