source: extensions/rv_sitemap/language/cs_CZ/description.txt @ 15555

Revision 14277, 239 bytes checked in by TranslationTeam, 8 years ago (diff)

[rv_sitemap] Update cs_CZ, thanks to : sichr

  • Property svn:executable set to *
Line 
1Vytvoří mapu stránek pro vaši galerii. Mapy stránek se používají k informování vyhledávačů, které stránky mají k dispozici na procházení.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.