source: extensions/rv_sitemap/language/nl_NL/description.txt @ 27153

Revision 27153, 142 bytes checked in by rvelices, 6 years ago (diff)

TEXT FILES ARE TEXT AND NOT BINARY
PHP FILES ARE NOT EXECUTABLE

Line 
1Maakt een sitemap voor uw galerij. Sitemaps worden gebruikt om zoekmachines te informeren over pagina's die beschikbaar zijn om te indexeren.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.