source: extensions/rv_sitemap/language/tr_TR/description.txt @ 27153

Revision 9168, 147 bytes checked in by Nakre, 9 years ago (diff)

added tr_TR Turkish language

Line 
1Galerinize bir site haritası oluşturur. Site Haritaları kullanılabilir sayfalar hakkında arama motorlarına bilgilendirmek için kullanılır.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.