source: extensions/theme_switch/trunk/language/nl_NL/description.txt @ 16241

Revision 16241, 264 bytes checked in by mistic100, 8 years ago (diff)

choose between selectbox or thumbnails grid with a local config option, thumbnail grid use 2.4 drop-downs menus, only an icon appears on toolbar

  • Property svn:executable set to *
Line 
1Laat al dan niet ingelogde gebruiker, het uiterlijk van de gallery aanpassen(door te schakelen naar een ander theme) op de gallery home pagina. Gebaseerd op de taal switch. De keuze kan als thema namen of iconen worden weergegeven, afhankelijk van de configuratie.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.