source: extensions/typetags/language/sk_SK/plugin.lang.php @ 15304

Revision 15304, 1.3 KB checked in by TranslationTeam, 8 years ago (diff)

[typetgs] Update sk_SK, thanks to : dodo

Line 
1<?php
2
3/* section */
4$lang['Create a Typetag'] = 'Vytvoriť kľúčové slovo';
5$lang['Edit typetag'] = 'Upraviť kľúčového slová';
6
7/* fields */
8$lang['Edited TypeTag'] = 'Upravený typ kľúčového slova';
9$lang['New color'] = 'Nová farba';
10$lang['New TypeTag'] = 'Názov kľúčového slova';
11$lang['New name'] = 'Nový názov';
12$lang['Color TypeTag'] = 'Fraba kľúčového slova';
13
14/* buttons */
15$lang['Modify'] = 'Zmeniť';
16$lang['Delete all associations'] = 'Delete all associations';
17
18/* messages */
19$lang['typetag_already_exists'] = 'Tento typ kľúčového slova už existuje';
20$lang['typetag_unknown'] = 'Unknown TypeTag';
21$lang['typetag_error'] = 'Môžete meniť všetky údaje (názov a farbu)';
22$lang['All associations have been removed'] = 'All associations have been removed';
23$lang['typetags_associated'] = 'Kľúčové slovo spojené';
24
25$lang['typetag_saved'] = 'Napísané kľúčové slová uložené';
26$lang['typetag_suppr'] = 'Napísané kľúčové slová vymazané';
27$lang['Display colored tags'] = 'Zobraziť farebne kľúčové slová';
28$lang['Edit and associate TypeTags'] = 'Upraviť a spojiť kľúčové slová';
29$lang['Everywhere'] = 'Všade';
30$lang['Not associated'] = 'Nespojené';
31$lang['Only on tags page'] = 'Len na stránke kľúčových slov';
32?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.