source: trunk/language/cs_CZ/admin.lang.php @ 12175

Revision 12175, 57.6 KB checked in by plg, 8 years ago (diff)

feature 2441 added: no need to have the HD to regenerate the websize if the
current websize is bigger than resize settings. When it occurs, we move the
current websize as HD and create the new websize from it.

Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// | Czech language localization                                           |
5// +-----------------------------------------------------------------------+
6// | Copyright(C) 2009     Pavel Budka & Petr Jirsa    http://pbudka.co.cc |
7// +-----------------------------------------------------------------------+
8// | Copyright(C) 2008-2011 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
9// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
10// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
11// +-----------------------------------------------------------------------+
12// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
13// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
14// | the Free Software Foundation                                          |
15// |                                                                       |
16// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
17// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
18// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
19// | General Public License for more details.                              |
20// |                                                                       |
21// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
22// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
23// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
24// | USA.                                                                  |
25// +-----------------------------------------------------------------------+
26
27$lang['%d association'] = '%d spojení';
28$lang['%d associations'] = '%d spojení';
29$lang['%d album including'] = '%d album';
30$lang['%d albums including'] = '%d alb';
31$lang['%d physical'] = '%d fyzický';
32$lang['%d physical'] = '%d fyzických';
33$lang[' and %d virtual'] = 'a %d virtuální';
34$lang[' and %d virtual'] = 'a %d virtuálních';
35$lang['%d album moved'] = '%d album přesunuto';
36$lang['%d albums moved'] = '%d alb přesunuto';
37$lang['%d group'] = '%d skupina';
38$lang['%d groups'] = '%d skupin';
39$lang['%d member'] = '%d účastník';
40$lang['%d members'] = '%d účastníků';
41$lang['%d tag'] = '%d klíčové slovo';
42$lang['%d tags'] = '%d klíčových slov';
43$lang['%d user comment rejected'] = '%d komentář uživatele odmítnut';
44$lang['%d user comments rejected'] = '%d komentářů uživatelů odmítnuto';
45$lang['%d user comment validated'] = '%d komentář uživatele schválen';
46$lang['%d user comments validated'] = '%d komentářů uživatelů schváleno';
47$lang['%d user deleted'] = '%d uživatel smazán';
48$lang['%d users deleted'] = '%d uživatelů smazáno';
49$lang['%d user'] = '%d uživatel';
50$lang['%d users'] = '%d uživatelů';
51$lang['%d waiting for validation'] = '%d čeká na schválení';
52$lang['Actions'] = 'Akce';
53$lang['Activate'] = 'Aktivovat';
54$lang['Add/delete a permalink'] = 'Přidat/odebrat pernamentní odkaz';
55$lang['Add a tag'] = 'Přidat klíčové slovo';
56$lang['Add a user'] = 'Přidat uživatele';
57$lang['Add group'] = 'Přidat skupinu';
58$lang['Add'] = 'Přidat';
59$lang['Allow user registration'] = 'Povolit registraci uživatelů';
60$lang['Apply to sub-albums'] = 'Použít na subalba';
61$lang['Associated'] = 'Přiřazeno';
62$lang['Batch management'] = 'Správa dávkových úkonů';
63$lang['Caddie management'] = 'Správa košíku';
64$lang['Caddie'] = 'Košík';
65$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Alba autorizována díky skupinovému sloučení';
66$lang['Album manual order was saved'] = 'Alba s ručním vyběrem byla uložena';
67$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Zjištění možnosti aktualizace se nezdařilo';
68$lang['Check for upgrade'] = 'Zjistit možnost aktualizace';
69$lang['Comments for all'] = 'Komentáře pro všechny';
70$lang['Current name'] = 'Současný název';
71$lang['Database'] = 'Databáze';
72$lang['Deactivate'] = 'Deaktivovat';
73$lang['Delete Representant'] = 'Smazat reprezentativní obrázek';
74$lang['Delete selected tags'] = 'Smazat vybraná klíčová slova';
75$lang['Delete selected users'] = 'Smazat vybrané uživatele';
76$lang['Deletions'] = 'Smazání';
77$lang['Deny selected groups'] = 'Zakázat vybraným skupinám';
78$lang['Deny selected users'] = 'Zakázat vybraným uživatelům';
79$lang['Description'] = 'Popis';
80$lang['Display options'] = 'Nastavení zobrazení';
81$lang['Dissociated'] = 'Vazba zrušena';
82$lang['Does not represent'] = 'Nereprezentuje';
83$lang['Edit selected tags'] = 'Upravit vybraná klíčová slova';
84$lang['Edit tags'] = 'Upravit klíčová slova';
85$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Poslat e-mail administrátorovi při registraci nového uživatele';
86$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Poslat e-mail administrátorovi při vložení nového komentáře';
87$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Poslat e-mail administrátorovi při vložení nového komentáře vyžadujícího schválení.';
88$lang['Environment'] = 'Prostředí';
89$lang['Form'] = 'Formulář';
90$lang['Gallery title'] = 'Název galerie';
91$lang['Grant selected groups'] = 'Povolit vybrané skupiny';
92$lang['Grant selected users'] = 'Povolit vybrané uživatele';
93$lang['Group name'] = 'Jméno skupiny';
94$lang['Groups'] = 'Skupiny';
95$lang['Guests'] = 'Hosté';
96$lang['History'] = 'Historie';
97$lang['Informations'] = 'Informace';
98$lang['Install'] = 'Instalovat';
99$lang['Link all album photos to a new album'] = 'Napojí všechny fotky do nového alba';
100$lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Napojí všechny fotky na existující alba';
101$lang['Linked albums'] = 'Propojená alba';
102$lang['Lock gallery'] = 'Zamknout galerii';
103$lang['Maintenance'] = 'Údržba';
104$lang['Edit album permissions'] = 'Editace oprávnění pro dané album';
105$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Nastavit práva pro skupinu "%s"';
106$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Nastavit práva pro uživatele "%s"';
107$lang['Manage tags'] = 'Správa klíčových slov';
108$lang['Members'] = 'Členové';
109$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadata synchronizována ze souboru';
110$lang['Move albums'] = 'Přesun alb';
111$lang['Move'] = 'Přesunout';
112$lang['Name'] = 'Jméno';
113$lang['New name'] = 'Nové jméno';
114$lang['New parent album'] = 'Nové hlavní album';
115$lang['New tag'] = 'Nové klíčové slovo';
116$lang['Number of comments per page'] = 'Počet komentářů na stránce';
117$lang['Number of rates'] = 'Počet hodnocení';
118$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Počet náhledů k vytvoření';
119$lang['Only private albums are listed'] = 'Pouze soukromá alba jsou uvedena';
120$lang['Operating system'] = 'Operační systém';
121$lang['Options'] = 'Nastavení';
122$lang['Other private albums'] = 'Ostatní soukromá alba';
123$lang['Page banner'] = 'Banner stránky';
124$lang['Parent album'] = 'Hlavní album';
125$lang['Path'] = 'Cesta';
126$lang['Permalink'] = 'Pernamentní spojení';
127$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s byl dříve používán albem %s. Nejprve ho vymažte z historie permalinků';
128$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Pernamentní spojení musí být složeno ze znaků a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" nebo "/". Nelze použít pouze číslo nebo číslo následované "-"';
129$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Permalink %s již používá album %s';
130$lang['Permalink history'] = 'Historie pernamentního spojení';
131$lang['Permalinks'] = 'Pernamentní spojení';
132$lang['Permission denied'] = 'Přístup zamítnut';
133$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Přístup povolen díky skupině';
134$lang['Permission granted'] = 'Přístup povolen';
135$lang['Photo informations updated'] = 'Informace o fotografiích aktualizovány';
136$lang['Plugins'] = 'Doplňky';
137$lang['Position'] = 'Pozice';
138$lang['Preferences'] = 'Nastavení';
139$lang['Properties'] = 'Vlastnosti';
140$lang['Random photo'] = 'Náhodná fotografie';
141$lang['Rate date'] = 'Datum hodnocení';
142$lang['Rating by guests'] = 'Hodnocení hosty';
143$lang['Rating'] = 'Hodnocení';
144$lang['Reject'] = 'Zamítnout';
145$lang['Representant'] = 'Reprezentant';
146$lang['Representation of albums'] = 'Alba reprezentace';
147$lang['Representative'] = 'Reprezentativní fotografie';
148$lang['Represents'] = 'Reprezentativní fotografie';
149$lang['Save order'] = 'Uložit pořadí';
150$lang['Save to permalink history'] = 'Uložit do historie pernamentního spojení';
151$lang['Select at least one album'] = 'Vyberte alespoň jedno album';
152$lang['Select at least one photo'] = 'Je nutné zvolit alespoň jednu fotografii';
153$lang['Select at least one user'] = 'Je nutné zvolit alespoň jednoho uživatele';
154$lang['Show info'] = 'Zobrazit informace';
155$lang['Site manager'] = 'Správce stránky';
156$lang['Status'] = 'Stav';
157$lang['Statistics'] = 'Statistiky';
158$lang['Storage album'] = 'Uložené album';
159$lang['Sum of rates'] = 'Sumarizace hodnocení';
160$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Klíčové slovo "%" už existuje';
161$lang['Tag "%s" was added'] = '"%" klíčových slov bylo přidáno';
162$lang['Tag selection'] = 'Výběr klíčových slov';
163$lang['The %d following tags were deleted'] = 'Následujících %d klíčových slov bylo odstraněno';
164$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Unable to check for upgrade.';
165$lang['Uninstall'] = 'Odinstalovat';
166$lang['Use the default photo sort order (defined in the configuration file)'] = 'Použít výchozí řazení (definované v konfiguračním souboru)';
167$lang['User comments validation'] = 'Schválení komentářů uživatelů';
168$lang['Users'] = 'Uživatelé';
169$lang['Validate'] = 'Schválit';
170$lang['Validation'] = 'Schválení';
171$lang['Version'] = 'Verze';
172$lang['Virtual albums to move'] = 'Virtuální alba k přesunu';
173$lang['Virtual album name'] = 'Název virtuálního alba';
174$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Administrátor nemůže být smazán';
175$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Jsou používány vývojové zdrojové kódy, zjištění není možné.';
176$lang['You cannot delete your account'] = 'Nemůžete smazat svůj účet';
177$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Nemůžete přesunout album do jeho vlastního sub alba';
178$lang['You need to confirm deletion'] = 'Je nutné potvrdit vymazání';
179$lang['add tags'] = 'Přidat klíčová slova';
180$lang['Associate to album'] = 'přiřadit k album';
181$lang['associate to group'] = 'Přiřadit ke skupině';
182$lang['Authorized'] = 'Autorizováno';
183$lang['Add a virtual album'] = 'Přidat virtuální album';
184$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Povolit uživatelům přidávat komentáře k vybraným albám';
185$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Název alba nesmí být prázdný';
186$lang['Lock albums'] = 'Zamknout alba';
187$lang['Private'] = 'Privátní album';
188$lang['Public'] = 'Veřejné album';
189$lang['Find a new representant by random'] = 'Najít reprezentativní obrázek pomocí náhodného výběru';
190$lang['Public / Private'] = 'Veřejná / Soukromá';
191$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Nastavit oprávnění pro vybraná alba';
192$lang['Virtual album added'] = 'Virtuální album přidáno';
193$lang['Virtual album deleted'] = 'Virtuální album odstraněno';
194$lang['Access type'] = 'Druh přístupu';
195$lang['Comments'] = 'Komentáře uživatelů';
196$lang['Information data registered in database'] = 'Data byla uložena do databáze';
197$lang['Default display'] = 'Výchozí zobrazení';
198$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'URL galerie není platné';
199$lang['Main'] = 'Hlavní';
200$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'Počet komentářů na stránku musí být číslo mezi 5 a 50 včetně';
201$lang['Configuration'] = 'Konfigurace';
202$lang['confirm'] = 'Potvrdit';
203$lang['Date'] = 'Datum';
204$lang['delete album'] = 'smazat album';
205$lang['Dissociate from album'] = 'oddělit od album';
206$lang['dissociate from group'] = 'Oddělit od skupiny';
207$lang['edit album permissions'] = 'editace oprávnění album';
208$lang['Album updated successfully'] = 'Informace o album uloženy.';
209$lang['photos per page'] = 'Položek na stránce';
210$lang['High definition enabled'] = 'Vysoké rozlišení povoleno';
211$lang['File'] = 'Soubor';
212$lang['Filesize'] = 'Velikost souboru';
213$lang['first photo added on %s'] = 'první položka přidána %s';
214$lang['Forbidden'] = 'Zakázáno';
215$lang['global mode'] = 'Více najednou';
216$lang['group "%s" added'] = 'skupina "%s" přidána';
217$lang['group "%s" deleted'] = 'skupina "%s" vymazána';
218$lang['group "%s" updated'] = 'skupina "%s" aktualizována';
219$lang['group'] = 'Skupina';
220$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Název skupiny nesmí obsahovat " nebo \' nebo být prázdný.';
221$lang['This name is already used by another group.'] = 'Toto jméno je již používáno pro jinou skupinu.';
222$lang['High definition'] = 'Vysoké rozlišení';
223$lang['jump to album'] = 'přejít na album';
224$lang['jump to photo'] = 'Přejít na obrázek';
225$lang['leave'] = 'Ponechat';
226$lang['Lock'] = 'Zamknout';
227$lang['Locked'] = 'Uzamknuto';
228$lang['manage album photos'] = 'Spravuj fotky alba';
229$lang['manage sub-albums'] = 'Správa sub-alb';
230$lang['Manage'] = 'Správa';
231$lang['maximum height'] = 'maximální výška';
232$lang['maximum width'] = 'maximální šířka';
233$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Vykonávání operace překročilo povolený čas, zvolte jestli chcete pokračovat [očekávaný čas: %d sekund].';
234$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Vykonávání překročilo maximální čas, zvolte jestli chcete pokračovat [očekávaný čas: %d sekund].';
235$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'Nastavený čas pro zobrazení seznamu uživatelů byl překročen. Další uživatelé nebudou zobrazeni.';
236$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'Nastavený čas pro odeslání zprávy byl překročen. Další zprávy nebudou odeslány.';
237$lang['To send ?'] = 'Odeslat?';
238$lang['Last send'] = 'Naposledy odesláno';
239$lang['email'] = 'E-mail';
240$lang['User'] = 'Uživatel';
241$lang['Complementary mail content'] = 'Doplňkový obsah zprávy';
242$lang['See you soon,'] = 'Nashledanou';
243$lang['Go to'] = 'Přejít na';
244$lang['Hello'] = 'Dobrý den ';
245$lang['New photos were added'] = 'Byly přidány nové fotografie';
246$lang['on'] = ' v ';
247$lang['between'] = 'mezi ';
248$lang['and'] = ' a ';
249$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'Administrátor Vás přihlásil k odběru novinek e-mailem.';
250$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Přihlášení k odběru novinek e-mailem proběhlo úspěšně.';
251$lang['To subscribe'] = 'Pro přihlášení klikněte na %s .';
252$lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to'] = 'V případě problémů nebo dotazů kontaktujte ';
253$lang['[NBM] Problems or questions'] = '[NBM] Problémy a dotazy';
254$lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = 'Administrátor Vás odhlásil z odběru novinek e-mailem.';
255$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Odhlášení od odebírání novinek e-mailem proběhlo úspěšně.';
256$lang[', click on'] = ', klikněte na ';
257$lang['To unsubscribe'] = 'Pro odhlášení klikněte na %s .';
258$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Pokud není zadáno, použije se název galerie';
259$lang['Notification'] = 'Oznámení';
260$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Chyba při odesílání zprávy příjemci %s [%s].';
261$lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'Zpráva odeslána příjemci %s [%s].';
262$lang['%d mail was sent.'] = '%d zpráva odeslána.';
263$lang['%d mails were sent.'] = '%d zpráv odesláno.';
264$lang['%d mail was not sent.'] = '%d zpráva nebyla odeslána.';
265$lang['%d mails were not sent.'] = '%d zpráv nebylo odesláno.';
266$lang['No mail to send.'] = 'Žádná zpráva k odeslání.';
267$lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'Nejsou žádní odběratelé přihlášení pro příjem zprávy.';
268$lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = 'Přihlášení odběratelé mohou být zobrazeni pouze pokud existují novinky k upozornění.';
269$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'Tato záložka se zobrazuje pouze administrátorovi.';
270$lang['No user to send notifications by mail.'] = 'Nebyl nalezen žádný uživatel pro odebírání novinek e-mailem.';
271$lang['New photos added'] = 'Nové položky byly přidány';
272$lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Přihlásit k odběru novinek e-mailem';
273$lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Odhlásit od odebírání novinek e-mailem';
274$lang['Parameter'] = 'Parametr';
275$lang['Continue processing treatment'] = 'Pokračovat v údržbě';
276$lang['Complementary mail content'] = 'Doplňkový obsah zprávy';
277$lang['Add detailed content'] = 'Odeslat obsah';
278$lang['Send mail as'] = 'Odeslat zprávu jako';
279$lang['Send mail to users'] = 'Odeslat e-mail uživateli';
280$lang['Send'] = 'Odeslat';
281$lang['Options'] = 'Volby';
282$lang['Subscribed'] = 'Přihlášení uživatelé';
283$lang['Subscribe'] = 'Přihlásit';
284$lang['Parameters'] = 'Parametry';
285$lang['Select recipients'] = 'Zvolte příjemce';
286$lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Přihlásit/odhlásit uživatele';
287$lang['Unsubscribed'] = 'Nepřihlášení uživatelé';
288$lang['%d parameter was updated.'] = '%d parametrů aktualizováno.';
289$lang['%d parameters were updated.'] = '%d parametrů aktualizováno.';
290$lang['%d user was not updated.'] = '%d uživatel(ů) nebylo aktualizováno.';
291$lang['%d users were not updated.'] = '%d uživatelů nebylo aktualizováno.';
292$lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.'] = 'Uživatel %s [%s] byl odhlášen od odebírání novinek e-mailem.';
293$lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'Uživatel %s [%s] byl přihlášen k odebírání novinek e-mailem.';
294$lang['%d user was updated.'] = '%d uživatel(ů) aktualizováno.';
295$lang['%d users were updated.'] = '%d uživatel(ů) aktualizováno.';
296$lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.'] = 'Uživatel %s [%s] nebyl odebrán ze seznamu přihlášených k odebírání novinek.';
297$lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'Uživatel %s [%s] nebyl přidán do seznamu přihlášených  k odebírání novinek.';
298$lang['User %s [%s] added.'] = 'Uživatel %s [%s] přidán.';
299$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Upozornění: přihlášení nebo odhlášení má za následek odeslání e-mailů uživatelům';
300$lang['Send mail on HTML format'] = 'Odesílat zprávy v HTML formátu';
301$lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Zahrnout nové skupiny fotografií podle data';
302$lang['Available only with HTML format'] = 'Dostupné pouze pro zprávy ve formátu HTML';
303$lang['no write access'] = 'nemáte přístupová práva';
304$lang['Permissions'] = 'Oprávnění';
305$lang['private'] = 'soukromé';
306$lang['public'] = 'veřejné';
307$lang['Purge never used notification feeds'] = 'Provést údržbu nepoužitých RSS vláken';
308$lang['Purge sessions'] = 'Provést údržbu relací';
309$lang['randomly represented'] = 'náhodně reprezentovaní';
310$lang['registration date'] = 'datum registrace';
311$lang['clean'] = 'Vyčistit';
312$lang['remove remote listing.xml file'] = 'Vymazat vzdálený soubor listing.xml';
313$lang['generate listing'] = 'Generovat seznam';
314$lang['generate file listing.xml on remote site'] = 'Generovat soubor listing.xml vzdálené stránky';
315$lang['Create this site'] = 'Vytvořit tuto stránku';
316$lang['A local listing.xml file has been found for'] = 'Místní soubor listing.xml byl nalezen pro ';
317$lang['read local listing.xml and update'] = 'číst místní soubor listing.xml a aktualizovat';
318$lang['test'] = 'Test';
319$lang['test this remote site'] = 'Otestovat vzdálenou stránku';
320$lang['remove tags'] = 'Přesunout klíčová slova';
321$lang['Repair and optimize database'] = 'Opravit a optimalizovat databázi';
322$lang['selection'] = 'Výběr';
323$lang['set to'] = 'Nastavit ';
324$lang['singly represented'] = 'samostatně reprezentován';
325$lang['This site already exists'] = 'Tato stránka již existuje';
326$lang['Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)'] = 'Vytvořit novou stránku : (zadejte adresu do create_listing_file.php)';
327$lang['created'] = 'Vytvořeno';
328$lang['delete'] = 'Vymazat';
329$lang['delete this site and all its attached elements'] = 'Vymazat tuto stránku a všechny související položky';
330$lang['deleted'] = 'Vymazáno';
331$lang['an error happened'] = 'Došlo k chybě';
332$lang['file create_listing_file.php on remote site was not found'] = 'Soubor create_listing_file.php na vzdálené stránce nebyl nalezen';
333$lang['Local'] = 'Místní';
334$lang['Remote'] = 'Vzdálený';
335$lang['synchronize'] = 'Synchronizovat';
336$lang['update the database from files'] = 'Aktualizovat databázi ze souborů';
337$lang['status'] = 'Stav';
338$lang['Directory'] = 'Adresář';
339$lang['sub-albums'] = 'sub-alba';
340$lang['synchronize metadata'] = 'Synchronizovat metadata';
341$lang['target'] = 'Cíl';
342$lang['Thumbnail'] = 'Náhled';
343$lang['title'] = 'Název';
344$lang['Album list management'] = 'Správa alb';
345$lang['Piwigo configuration'] = 'Nastavení aplikace Piwigo';
346$lang['Edit album'] = 'Edituj album';
347$lang['Group management'] = 'Správa skupin';
348$lang['User list'] = 'Seznam uživatelů';
349$lang['Edit photo information'] = 'Upravit informace o fotografii';
350$lang['Thumbnail creation'] = 'Vytvořit náhledy';
351$lang['Database synchronization with files'] = 'Synchronizace databáze se soubory';
352$lang['all'] = 'Vše';
353$lang['photos without thumbnail (jpeg and png only)'] = 'Fotografie bez náhledu (pouze jpeg nebo png)';
354$lang['height must be a number superior to'] = 'Výška musí být větší než';
355$lang['width must be a number superior to'] = 'Šířka musí být větší než';
356$lang['for the file format'] = 'pro formát souboru';
357$lang['No missing thumbnail'] = 'Nechybí žádný náhled';
358$lang['Photo unreachable or no support'] = 'Fotografie není dostupná nebo podporovaná';
359$lang['GD version'] = 'Verze GD knihovny';
360$lang['Miniaturization parameters'] = 'Parametry miniaturizace';
361$lang['generated in'] = 'generováno během';
362$lang['Results of miniaturization'] = 'Výsledky miniaturizace';
363$lang['General statistics'] = 'Celková statistika';
364$lang['max time'] = 'nejdelší čas';
365$lang['average time'] = 'průměrný čas';
366$lang['min time'] = 'nejkratší čas';
367$lang['number of miniaturized photos'] = 'počet miniaturizovaných fotografií';
368$lang['total time'] = 'celkový čas';
369$lang['for this file format'] = 'pro tento formát souboru';
370$lang['unit mode'] = 'jednotlivě';
371$lang['Unlocked'] = 'Odemknuto';
372$lang['unset'] = 'Nenastavovat';
373$lang['Update albums informations'] = 'Aktualizuj informace alb';
374$lang['Update photos information'] = 'Aktualizovat informace o fotografiích';
375$lang['Synchronize'] = 'Synchronizace';
376$lang['reduce to single existing albums'] = 'zredukuj na stávající alba';
377$lang['Choose an option'] = 'Zvolit nastavení';
378$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'zobrazit maximum informací (přidaná alba a elementy, odstraněná alba a elementy)';
379$lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'Verze Piwigo na vzdálené stránce není stejná jako místní';
380$lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'Verze souboru create_listing_file.php na vzdálené stránce musí být stejná jako verze místního souboru';
381$lang['listing.xml file was not found'] = 'Soubor listing.xml nebyl nalezen';
382$lang['listing.xml file was not found on the remote site. This file is generated by choosing the "generate listing" command in the Site manager'] = 'Soubor listing.xml nebyl nalezen na vzdálené stránce. Tento soubor je generován příkazem Generovat seznam v nastavení Správce stránky';
383$lang['Error list'] = 'Seznam chyb';
384$lang['Errors caption'] = 'Chyby - legenda';
385$lang['Detailed informations'] = 'Detailní informace';
386$lang['File/directory read error'] = 'Chyba při čtení souboru/adresáře';
387$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Soubor nebo adresář není přístupný nebo neexistuje';
388$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'typ souboru vyžaduje náhled. Náhled musí být umístěn v podadresáři "thumbnail" v adresáři s kategorií. Název souboru náhledu musí začínat nastavenou předponou a přípona musí korespondovat s následujícím seznamem :';
389$lang['missing thumbnail'] = 'žádný náhled';
390$lang['albums deleted in the database'] = 'alba odstraněna v databázi';
391$lang['photos deleted from the database'] = 'položek odstraněno z databáze';
392$lang['photos candidates for metadata synchronization'] = 'fotografií pro synchronizaci metadat';
393$lang['photos informations synchronized with files metadata'] = 'informace synchronizované z metadat souborů';
394$lang['errors during synchronization'] = 'chyb během synchronizace';
395$lang['albums added in the database'] = 'alba vložena do databáze';
396$lang['photos added in the database'] = 'položek přidáno do databáze';
397$lang['photos updated in the database'] = 'položek aktualizováno v databázi';
398$lang['Search for new images in the directories'] = 'Hledat nové obrázky v kategoriích';
399$lang['added'] = 'přidáno';
400$lang['deleted'] = 'smazáno';
401$lang['Metadata synchronization results'] = 'Výsledky synchronizace metadat';
402$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'pouze simulace přidání (nebudou učiněny žádné změny v databázi)';
403$lang['[Simulation]'] = '[Simulace]';
404$lang['Simulation'] = 'Simulace';
405$lang['directories + files'] = 'adresáře + soubory';
406$lang['only directories'] = 'pouze adresáře';
407$lang['synchronize files structure with database'] = 'synchronizovat strukturu souborů s databází';
408$lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'synchronizovat metadata souborů s databází';
409$lang['even already synchronized photos'] = 'zahrnout i dříve synchronizované položky';
410$lang['Used metadata'] = 'Použitá metadata';
411$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'Název adresářů a souborů musí být tvořen písmeny, čísly, "-", "_" nebo "."';
412$lang['wrong filename'] = 'chybný název souboru';
413$lang['Upload'] = 'Nahrát fotografie';
414$lang['user "%s" added'] = 'uživatel "%s" přidán';
415$lang['User status'] = 'Stav uživatele';
416$lang['user_status_admin'] = 'Administrátor';
417$lang['user_status_generic'] = 'Generic';
418$lang['user_status_guest'] = 'Host';
419$lang['user_status_normal'] = 'Uživatel';
420$lang['user_status_webmaster'] = 'Administrátor';
421$lang['Virtual album'] = 'Virtuální album';
422$lang['Waiting'] = 'Ke schválení';
423$lang['default'] = 'výchozí';
424$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Přepnout vlastnost \'základní skupina\'';
425$lang['Advanced features'] = 'Rozšířené vlastnosti';
426$lang['Specials'] = 'Ostatní';
427$lang['Overall'] = 'Celkově';
428$lang['Year'] = 'Rok';
429$lang['Month'] = 'Měsíc';
430$lang['Day'] = 'Den';
431$lang['Pages seen'] = 'Prohlédnuto stránek';
432$lang['Time'] = 'čas';
433$lang['IP'] = 'IP';
434$lang['Element'] = 'Fotografie';
435$lang['Section'] = 'sekce';
436$lang['Tags'] = 'Klíčová slova';
437$lang['Save page visits by guests'] = 'Ukládat stránky navštívené hosty';
438$lang['Save page visits by users'] = 'Ukládat stránky navštívené uživateli';
439$lang['Save page visits by administrators'] = 'Ukládat stránky navštívené administrátory';
440$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Informační e-mail byl poslán skupině "%s';
441$lang['Send an information email to group members'] = 'Poslat informační e-mail uživatelům skupiny';
442$lang['Group'] = 'Skupina';
443$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Navštivte album %s';
444$lang['Hello,'] = 'Dobrý den,';
445$lang['See you soon.'] = 'Nashledanou.';
446$lang['Discover album:'] = 'Objevit album:';
447$lang['Mail content'] = 'Obsah e-mailu';
448$lang['none'] = 'žádný';
449$lang['high'] = 'vysoký';
450$lang['other'] = 'jiný';
451$lang['Element type'] = 'Typ položky';
452$lang['Image id'] = 'ID fotografie';
453$lang['Summary'] = 'Souhrn';
454$lang['%d line filtered'] = '%d řádka filtrována';
455$lang['%d lines filtered'] = '%d řádek filtrováno';
456$lang['%d guest'] = '%d host';
457$lang['%d guests'] = '%d hostů';
458$lang['Hour'] = 'Hodina';
459$lang['guest'] = 'host';
460$lang['default values'] = 'výchozí hodnoty';
461$lang['High filesize'] = 'Příliš velký soubor';
462$lang['Guest cannot be deleted'] = 'Uživatele host nelze vymazat';
463$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Výchozího uživatele nelze vymazat';
464$lang['Purge history detail'] = 'Provést údržbu detailů historie';
465$lang['Purge history summary'] = 'Provést údržbu celé historie';
466$lang['Check integrity'] = 'Zkontrolovat integritu';
467$lang['Anomaly'] = 'Anomálie';
468$lang['Correction'] = 'Oprava';
469$lang['Automatic correction'] = 'Automatická oprava';
470$lang['Impossible automatic correction'] = 'Automatická oprava není možná';
471$lang['Correction applied with success'] = 'Oprava úspěšně provedena';
472$lang['Correction applied with error'] = 'Oprava se nezdařila';
473$lang['%d anomaly has been detected.'] = '%d anomálie detekována.';
474$lang['%d anomalies have been detected.'] = '%d anomálií detekováno.';
475$lang['%d anomaly has been corrected.'] = '%d anomálie byla opravena.';
476$lang['%d anomalies have been detected corrected.'] = '%d anomálií bylo opraveno.';
477$lang['%d anomaly has not been corrected.'] = '%d anomálie byla opravena.';
478$lang['%d anomalies have not been corrected.'] = '%d anomálií nebylo opraveno.';
479$lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Více informací naleznete na %s a %s';
480$lang['the forum'] = 'fórum';
481$lang['the wiki'] = 'wiki';
482$lang['%s value is not correct file because exif are not supported'] = '%s není korektní soubor - EXIF není podporován';
483$lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s musí být nastaven na false v souboru config_local.inc.php';
484$lang['Main "guest" user does not exist'] = 'Hlavní uživatel "host" neexistuje';
485$lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'Stav hlavního uživatele "host" je chybný';
486$lang['Default user does not exist'] = 'Výchozí hlavní uživatel neexistuje';
487$lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'Hlavní uživatel "administrátor" neexistuje';
488$lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Stav hlavního uživatele "administrátor" je chybný';
489$lang['User "%s" created with "%s" like password'] = 'Uživatel "%s" vytvořen s heslem "%s"';
490$lang['Status of user "%s" updated'] = 'Stav uživatele "%s" aktualizován';
491$lang['add new photos to caddie'] = 'přidat nové položky do košíku';
492$lang['No display'] = 'Bez zobrazení';
493$lang['Classic display'] = 'Běžné zobrazení';
494$lang['Hoverbox display'] = 'Zobrazit při najetí myší';
495$lang['Mail address is obligatory for all users'] = 'E-mailová adresa je povinná pro všechny uživatele';
496$lang['Minimum privacy level'] = 'Nejnižší stupeň ochrany soukromí';
497$lang['Privacy level'] = 'Stupeň ochrany soukromí';
498$lang['Level 0'] = '---';
499$lang['Level 1'] = 'Kontakty';
500$lang['Level 2'] = 'Přátelé';
501$lang['Level 4'] = 'Rodina';
502$lang['Level 8'] = 'Administrátoři';
503$lang['Reinitialize check integrity'] = 'Znovu spustit kontrolu integrity';
504$lang['Check all'] = 'Vybrat vše';
505$lang['Uncheck all'] = 'Zrušit výběr';
506$lang['Check automatic corrections'] = 'Vybrat automatické opravy';
507$lang['Apply selected corrections'] = 'Provést vybrané opravy';
508$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Ignorovat vybrané anomálie';
509$lang['Refresh'] = 'Aktualizovat';
510$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'Anomálie bude ignorována do nové verze aplikace';
511$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Provedením opravy anomálie se zruší její ignorace';
512$lang['%d anomaly has been ignored.'] = '%d anomálie byla ignorována.';
513$lang['%d anomalies have been ignored.'] = '%d anomálií bylo ignorováno.';
514$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Doplňky vyžadující aktualizaci';
515$lang['Plugin list'] = 'Seznam doplňků';
516$lang['Check for updates'] = 'Zkontrolovat aktualizace';
517$lang['Other plugins'] = 'Další doplňky';
518$lang['Last revisions'] = 'Poslední revize';
519$lang['Delete'] = 'Vymazat';
520$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Přejete si odstranit tento doplněk?';
521$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Přejete si nainstalovat tento doplněk?';
522$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Přejete si nainstalovat tuto aktualizaci? Je potřeba ověřit, jestli stávající verzi není nutné nejdříve odinstalovat.';
523$lang['%s has been successfully upgraded.'] = '%s byl úspěšně aktualizován.';
524$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'Doplněk byl úspěšně nainstalován';
525$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Doplněk je potřeba aktivovat v seznamu doplňků.';
526$lang['Can\'t create temporary file.'] = 'Nelze vytvořit dočasný soubor.';
527$lang['Can\'t download archive.'] = 'Nelze stáhnout archiv.';
528$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'Archiv nelze rozbalit nebo přečíst.';
529$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'Během rozbalování došlo k chybě (%s).';
530$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Prosím zkontrolujte oprávnění pro adresář "plugins" včetně podadresářů (CHMOD).';
531$lang['Can\'t connect to server.'] = 'Nelze se připojit k serveru.';
532$lang['Purge compiled templates'] = 'Provést údržbu šablon';
533$lang['Upload'] = 'Nahrát fotografie';
534$lang['ACCESS_0'] = 'Volný přístup';
535$lang['ACCESS_1'] = 'Přístupné všem';
536$lang['ACCESS_2'] = 'Přístupné přihlášeným';
537$lang['ACCESS_3'] = 'Přístupné administrátorům';
538$lang['ACCESS_4'] = 'Přístupné správcům';
539$lang['ACCESS_5'] = 'Nepřístupné';
540$lang['Support'] = 'Podpora';
541$lang['Documentation'] = 'Dokumentace';
542$lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Je dostupná nová verze Piwigo.';
543$lang['Piwigo Administration'] = 'Administrace Piwigo';
544$lang['Piwigo version'] = 'Verze Piwigo';
545$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Používáte nejnovější verzi Piwigo.';
546$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required [%s]'] = 'Používaná verze %s [%s] není kompatibilní s požadovanou verzí [%s]';
547$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Je nutné aktualizovat systém pokud chcete využívat všechny funkce aplikace - jinak nemusí aplikace pracovat správně nebo vůbec';
548$lang['Deleted on'] = 'Vymazáno';
549$lang['Last hit'] = 'Poslední zobrazení';
550$lang['GD library is missing'] = 'GD knihovna neexistuje';
551$lang['Templates'] = 'Šablony';
552$lang['Extend for templates'] = 'Rozšířit pro šablony';
553$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Nahradit původní šablony uživatelskými z podadresáře template-extension';
554$lang['Replacers (customized templates)'] = 'Nahradit uživatelskými šablonami';
555$lang['Original templates'] = 'Původní šablony';
556$lang['Optional URL keyword'] = 'Volitelné klíčové slovo URL';
557$lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'Nastavení šablon bylo uloženo.';
558$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Všechny změny byly úspěšně dokončeny.';
559$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Změny byly dokončeny s několika chybami.';
560$lang['Modify information'] = 'Upravit informace';
561$lang['edit album'] = 'editovat info o tomto albu';
562$lang['nothing'] = 'prázdné';
563$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'nahradit stávající hodnoty prázdnými';
564$lang['manage photo ranks'] = 'spravovat hodnocení fotografií';
565$lang['Manage photo ranks'] = 'Spravovat hodnocení fotografií';
566$lang['Edit ranks'] = 'Upravit hodnocení';
567$lang['No photo in this album'] = 'Žádný element v tomto albu';
568$lang['Images manual order was saved'] = 'Pořadí fotografií bylo uloženo';
569$lang['ranks'] = 'hodnocení';
570$lang['Drag to re-order'] = 'Pořadí změníte táhnutím myši';
571$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Rychlá místní synchronizace';
572$lang['No photo can be deleted'] = 'Fotografie nemůže být vymazána';
573$lang['Delete selected photos'] = 'Vymazat vybrané fotografie';
574$lang['%d photo was deleted'] = '%d fotografie vymazána';
575$lang['%d photos were deleted'] = '%d fotografií vymazáno';
576$lang['Downloads'] = 'Staženo';
577$lang['Released on'] = 'Vydáno';
578$lang['Number of downloads'] = 'Počet stažení';
579$lang['Upload Photos'] = 'Nahrát fotografie';
580$lang['Drop into album'] = 'Dát do alba';
581$lang['+ Add an upload box'] = '+ Přidat pole';
582$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Vytvořte "%s" adresáře v kořenovém adresáři instalace Piwigo';
583$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Povolte zápis (chmod 777,644,atd.) do "%s" adresáře v kořenovém adresáři instalace Piwigo';
584$lang['existing album'] = 'existující album';
585$lang['create a new album'] = 'vytvořit nové album';
586$lang['Album name'] = 'Název alba';
587$lang['Album "%s" has been added'] = 'Kategorie "%s" přidána';
588$lang['Uploaded Photos'] = 'Nahrát fotografie';
589$lang['%d photos uploaded'] = '%d fotografií nahráno';
590$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Uroveň soukromí údajú nastaven na "%s"';
591$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Kategorie "%s" nyní obsahuje %d fotografií';
592$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Spravovat tento soubor %d fotografií';
593$lang['Select files'] = 'Výběr souborů';
594$lang['Operation in progress'] = 'Provádím údržbu.';
595$lang['Please wait...'] = 'Prosím počkejte...';
596$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo Zpravodaj';
597$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Přihlašte se k odběru Piwigo zpravodaje, aby jste byli informování o novinkách. Dostanete tak e-mail, když bude k dispozici nová verze Piwigo (která může obsahovat bezpečnostní záplatu, o čemž je důležité být informován) a nebo v případě důležitých novinek v projektu. Jedná se jen o několik mailů ročně.';
598$lang['Subscribe %s'] = 'Přihlásit %s';
599$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Přihlásit %s k Zpravodaji Piwigo';
600$lang['Purge search history'] = 'Odstranit historii hledání';
601$lang['Hide'] = 'Skrýt';
602$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Chybí heslo. Prosím napište heslo.';
603$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Chybí potvrzení hesla. Prosím potvrďte vybrané heslo.';
604$lang['Password confirmation error.'] = 'Chyba při potvrzení hesla.';
605$lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Povolit uzivatelům upravovat jejich vlastní komentáře';
606$lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Povolit uzivatelům mazat jejich vlastní komentáře';
607$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Informovat e-mailem administrátory, když je upraven komentář';
608$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Informovat e-mailem administrátory, když je smazán komentář';
609$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Starý pernamentní odkaz nemůže být smazán!';
610$lang['Hit'] = 'Zobrazení';
611$lang['Tools'] = 'Nástroje';
612$lang['Photos'] = 'Fotografie';
613$lang['Themes'] = 'Témata';
614$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Informace jak používat Piwigo';
615$lang['Installed Themes'] = 'Instalovaná témata';
616$lang['Add New Theme'] = 'Přidat nové téma';
617$lang['Forbid this theme to users'] = 'Zakázat použití tohoto tématu uživatelům';
618$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Nastavit výchozí téma pro nezaregistrované a nové uživatele';
619$lang['unknown'] = 'neznámý';
620$lang['Everybody'] = 'Každý';
621$lang['Who can see these photos?'] = 'Kdo může vidět tyto fotografie?';
622$lang['Who can see this photo?'] = 'Kdo může vidět tuto fotografii?'; 
623$lang['Pending Comments'] = 'Nevyřízené komentáře';
624$lang['The websize maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Maximální šířka webovské stránky musí být číslo mezi %d a %d';
625$lang['The websize maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Maximální výška webovské stránky musí být číslo mezi %d a %d';
626$lang['The websize image quality must be a number between %d and %d'] = 'Kvalita formátu fotografie pro web musí být číslo mezi %d and %d';
627$lang['The thumbnail maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Maximální šířka náhledu obrázku musí být číslo mezi %d a %d';
628$lang['The thumbnail maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Maximální výška náhledu obrázku musí být číslo mezi %d a %d';
629$lang['The thumbnail image quality must be a number between %d and %d'] = 'Kvalita formátu náhledu fotografie musí být číslo mezi %d a %d';
630$lang['Settings'] = 'Nastavení';
631$lang['Web size photo'] = 'Velikost fotografie pro web';
632$lang['Resize'] = 'Změnit velikost';
633$lang['Maximum Width'] = 'Maximální šířka';
634$lang['pixels'] = 'bodů';
635$lang['Maximum Height'] = 'Maximální výška';
636$lang['Image Quality'] = 'Kvalita formátu';
637$lang['Save Settings'] = 'Uložit nastavení';
638$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Vaše nastavení bylo uloženo';
639$lang['Active Themes'] = 'Aktivní témata';
640$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'nastavte přístup pro zápis do adresáře "%s"';
641$lang['Administration Home'] = 'Úvodní stránka administrace';
642$lang['Change Admin Colors'] = 'Změňte barvy administrace';
643$lang['Delete this theme'] = 'Zrušte toto téma';
644$lang['Directory does not exist'] = 'Adresář neexistuje';
645$lang['Download,'] = 'Stáhnout,';
646$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Synchronizace';
647$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Získat podporu na fóru Piwigo';
648$lang['Help Me'] = 'Pomoc';
649$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Toto téma nemůže být aktivováno, protože chybí rodičovské téma: %s';
650$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Toto téma nemůže být zrušeno, protože na něm závisí další témata: %s';
651$lang['Inactive Themes'] = 'Neaktivní témata';
652$lang['Install on your computer,'] = 'Instalovat na Váš počítač,';
653$lang['Make this theme available to users'] = 'Zpřístupnit uživatelům';
654$lang['Page end'] = 'Konec stránky';
655$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo nahrávání fotografií';
656$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Čtěte Piwigo dokumentaci';
657$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Spusťte pLoader a přidejte Vaše fotografie.';
658$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Přepnout na světlé nebo tmavé barvy pro administraci';
659$lang['Theme has been successfully installed'] = 'Téma bylo úspěšně nainstalováno';
660$lang['Visit Gallery'] = 'Navštívit galerii';
661$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Navštívit Piwigo projektový web portál';
662$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader je <em>Piwigo nahrávání</em>. pLoader připraví Vaše fotografie na Vašem počítači a nahraje je na Vaši Piwigo foto galerii.';
663$lang['Guest Settings'] = 'Nastavení pro hosty';
664$lang['Main Page'] = 'Hlavní strana';
665$lang['Photo Page'] = 'Strana fotografie';
666$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Aktivovat navigační lištu';
667$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Aktivovat navigační náhledy';
668$lang['Activate icon "%s"'] = 'Aktivovat ikonu "%s"';
669$lang['Activate field "%s"'] = 'Aktivovat pole "%s"';
670$lang['Photo Properties'] = 'Vlastnosti fotografie';
671$lang['Allow user customization'] = 'Povolit uživatelskou úpravu nastavení';
672$lang['Languages'] = 'Jazyky';
673$lang['Installed Languages'] = 'Instalované jazyky';
674$lang['Add New Language'] = 'Přidat nový jazyk';
675$lang['Language has been successfully installed'] = 'Jazyk byl úspěšně nainstalován';
676$lang['Select:'] = 'Vybrat:';
677$lang['None'] = 'Žádný';
678$lang['Invert'] = 'Obrátit';
679$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Není možno deaktivovat toto téma, potřebujete alespoň jedno téma.';
680$lang['Webmaster status is required.'] = 'Status administrátora je požadován.';
681$lang['Bound Theme'] = 'Svázat téma';
682$lang['Allow rating'] = 'Povolit hodnocení';
683$lang['Select at least one comment'] = 'Vyberte alespoň jeden komentář';
684$lang['Active Plugins'] = 'Aktivovat doplňky';
685$lang['Inactive Plugins'] = 'Deaktivovat doplňky';
686$lang['Missing Plugins'] = 'Chybějící doplňky';
687$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Nenainstalované doplňky';
688$lang['By %s'] = 'od %s';
689$lang['Visit plugin site'] = 'navštivte web portál doplňku';
690$lang['Active Languages'] = 'Aktivní jazyky';
691$lang['Delete this language'] = 'Odstranit tento jazyk';
692$lang['Forbid this language to users'] = 'Znepřístupnit tento jazyk uživatelům';
693$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Není možné deaktivovat tento jazyk, nejprve vyberte jiný výchozí jazyk.';
694$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Není možné deaktivovat tento jazyk, potřebujete alespoň jeden jazyk.';
695$lang['Inactive Languages'] = 'Deaktivované jazyky';
696$lang['Make this language available to users'] = 'Zpřístupnit tento jazyk uživatelům';
697$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Nastavit jako výchozí jazyk pro nezaregistrované a nové uživatele';
698$lang['Add Photos'] = 'Přidat fotografie';
699$lang['Download'] = 'Stáhnout';
700$lang['The following tag was deleted'] = 'Následující klíčové slovo byl odstraněn';
701$lang['Miscellaneous'] = 'Různé';
702$lang['Virtual Links'] = 'Virtuální odkazy';
703$lang['There is no other language available.'] = 'Není dostupný žádný další jazyk.';
704$lang['There is no other plugin available.'] = 'Není dostupný žádný další doplněk.';
705$lang['There is no other theme available.'] = 'Není dostupné žádné další téma.';
706$lang['Add another set of photos'] = 'Přidat další množinu fotografií';
707$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Není možno ověřit zda exituje nová verze.';
708$lang['user_status_generic'] = 'Všeobecné';
709$lang['IP'] = 'IP';
710$lang['By rank'] = 'Podle hodnoceni';
711$lang['Manual order'] = 'Řazeno ručně';
712$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Pořadí položek v menu bylo úspěšně aktualizováno.';
713$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Toto téma nebylo navrženo tak, aby bylo přímo aktivovatelné';
714$lang['Menu Management'] = 'Další funkce';
715$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'Ve vašem souboru php.ini, je nastavení upload_max_filesize (%sB) větší než nastavení post_max_size (%sB), ';
716$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'PHP rozšíření Exif není dostupné, admininstrátor by měl vypnout použití exif';
717$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Velikost nahraváného souboru je větší než nastavení upload_max_filesize ve Vašem souboru php.ini: %sB';
718$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'Velikost nahraváného souboru je větší než nastavení post_max_size directive ve Vašem souboru php.ini: %sB';
719$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Velikost nahraváného souboru je větší než nastavení MAX_FILE_SIZE definovaná v HTML form';
720$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'Nahrávaný soubor byl nahrán pouze částečně';
721$lang['No file was uploaded'] = 'Žádný soubor nebyl nahrán';
722$lang['Missing a temporary folder'] = 'Chybějící dočasný adresář';
723$lang['Failed to write file to disk'] = 'Nepodařilo se zapsat soubor na disk';
724$lang['File upload stopped by extension'] = 'Nahrávání souboru bylo zastaveno kvůlu přípony';
725$lang['Unknown upload error'] = 'Neznámá chyba při nahrávání';
726$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Chyba souboru "%s" : %s';
727$lang['automatic order'] = 'automatické řazení';
728$lang['manual order'] = 'ruční řazení';
729$lang['Albums automatically sorted'] = 'Alba jsou řazena automaticky';
730$lang['Keep high definition'] = 'Zachovat vysoké rozlišení';
731$lang['The high definition maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Maximální vysoké rozlišení - šířka musí být číslo mezi %d a %d';
732$lang['The high definition maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Maximální vysoké rozlišení - výška musí být číslo mezi %d a %d';
733$lang['The high definition image quality must be a number between %d and %d'] = 'Maximální vysoké rozlišení - kvalita musí být číslo mezi %d a %d';
734$lang['Batch Manager'] = 'Správce dávek';
735$lang['include child albums'] = 'zahrnout podřízená alba';
736$lang['Selection'] = 'Výběr';
737$lang['Action'] = 'Akce';
738$lang['Set author'] = 'Nastavit autora';
739$lang['Set title'] = 'Nastavit název';
740$lang['Set creation date'] = 'Nastavit datum vytvoření';
741$lang['Apply action'] = 'Provést akci';
742$lang['on the %d selected photos'] = 'na %d vybraných fotografiích';
743$lang['%d of %d photos selected'] = '%d z %d fotografií vybráno';
744$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Žádná fotografie nebyla vybrána, %d fotografií v množině';
745$lang['All %d photos are selected'] = 'Všech %d fotografií bylo vybráno';
746$lang['remove this filter'] = 'smazat tento filtr';
747$lang['predefined filter'] = 'předdefinovaný filtr';
748$lang['last import'] = 'poslední import';
749$lang['with no virtual album'] = 'bez virtuálního alba';
750$lang['duplicates'] = 'duplikáty';
751$lang['Add a filter'] = 'Přidat filtr';
752$lang['Remove all filters'] = 'Smazat všechny filtry';
753$lang['Refresh photo set'] = 'Obnovit množinu fotografií';
754$lang['The whole page'] = 'Celou stránku';
755$lang['The whole set'] = 'Celou množinu';
756$lang['No photo in the current set.'] = 'Žádná fotografie v aktuální množině.';
757$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Žádná fotografie není vybrána, žádná akce není možná.';
758$lang['Choose an action'] = 'Vyberte akci';
759$lang['remove author'] = 'smazat autora';
760$lang['Type here the author name'] = 'Napište zde jmého autora';
761$lang['remove title'] = 'smazat název';
762$lang['Type here the title'] = 'Napište zde název';
763$lang['remove creation date'] = 'smazat datum vytvoření';
764$lang['with no album'] = 'bez alba';
765$lang['with no tag'] = 'bez klíčového slova';
766$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Fotky alba přiřazeny k následujícím albům: %s';
767$lang['Delete orphan tags'] = 'Smazat tagy';
768$lang['delete photo'] = 'smazat fotky';
769$lang['Orphan tags deleted'] = 'Tagy odstraněny';
770$lang['Remove from caddie'] = 'Odebrat z caddie';
771$lang['Week starts on'] = 'Týden začíná v';
772$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Máte %d tagů: %s.';
773$lang['Themes which need upgrade'] = 'Šablony, které potřebují aktualizovat';
774$lang['Languages which need upgrade'] = 'Jazyky které potřebují aktualizovat';
775$lang['All themes are up to date.'] = 'Všechny šablony jsou akuální.';
776$lang['All plugins are up to date.'] = 'Všechny pluginy jsou akuální.';
777$lang['All languages are up to date.'] = 'Všechny překlady jsou akuální.';
778$lang['Visit theme site'] = 'Navštívit web šablony';
779$lang['Visit language site'] = 'Navštívit web překladu';
780$lang['New Version'] = 'Nová verze';
781$lang['Obsolete Plugins'] = 'Zastaralé Pluginy';
782$lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'POZOR! Tento plugin se zdá nekompatibilní s touto verzí Piwigo.';
783$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Přejete si je přesto aktivovat?';
784$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'TENTO PLUGIN JE NYNÍ SOUČÁSTÍ JÁDRA PIWIGO! ODINSTALUJTE HO!';
785$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'CHYBA: TENTO PLUGIN CHYBÍ, ALE JE NAINSTALOVÁN! ODINSTALUJTE HO.';
786$lang['display'] = 'zobrazit';
787$lang['new'] = 'nové';
788$lang['No results'] = 'Žádný výsledek';
789$lang['Searching...'] = 'Hledám...';
790$lang['Type in a search term'] = 'Zadejte hledaný výraz';
791$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Aktivovat ikonu "nové" vedle alb a obrázků';
792$lang['Deactivate all'] = 'Deaktivovat vše';
793$lang['Default photos order'] = 'Výchozí pořadí fotografií';
794$lang['Restore'] = 'Obnovit';
795$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Obnovit výchozí konfiguraci. Přijdete o nastavení v pluginech!';
796$lang['Show menubar'] = 'Zobrazit menu';
797$lang['Regenerate Thumbnails'] = 'Regenerovat Náhledy';
798$lang['Regenerate Websize Photos'] = 'Regenerovat webové rozlišení fotek';
799$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Generování náhledů v přípravě...';
800$lang['Photos generation in progress...'] = 'Generování fotek v přípravě...';
801$lang['%s thumbnails have been regenerated'] = '%s náhledů bylo regenerováno';
802$lang['%s thumbnails can not be regenerated'] = '%s náhledů nemohlo být regenerováno';
803$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s fotek bylo regenerováno';
804$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s fotek nemohlo být regenerováno';
805$lang['Updates'] = 'Aktualizace';
806$lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Probíhá aktualizace... Prosím čekejte.';
807$lang['Ignore this update'] = 'Ignoruj tuto aktualizaci';
808$lang['Reset ignored updates'] = 'Resetuj ignorované aktualizace';
809$lang['Update All'] = 'Aktualizuj vše';
810$lang['ERROR'] = 'CHYBA';
811$lang['Update Complete'] = 'Aktualizace kompletní';
812$lang['Piwigo Update'] = 'Piwigo Aktualizace';
813$lang['Extensions Update'] = 'Aktualizace Doplňků';
814$lang['All extensions are up to date.'] = 'Veškerá rozšíření jsou aktuální.';
815$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Následující pluginy nemusejí být kompatibilní s novou verzí Piwigo:';
816$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Následující šablony vzhledu nemusejí být kompatibilní s novou verzí Piwigo:';
817$lang['I decide to update anyway'] = 'Rozhodl jsem se aktualizovat';
818$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Aktualizace na Piwigo %s';
819$lang['Two updates are available'] = 'dvě aktualizace jsou k dispozici';
820$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Toto je minoritní aktualizace, opravuje zejména chyby.';
821$lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Toto je velká aktualizace, s <a href="%s">novými funkcemi</a>.';
822$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Některé šablony vzhledu a pluginy nemusejí být dostupné.';
823$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Můžete aktualizovat na vyšší verzi Piwigo %s přímo, bez nutnosti upgradu na Piwigo %s (doporučeno).';
824$lang['Save Template Directory'] = 'Uložit složku šablony';
825$lang['Dump Database'] = 'Záloha (Dump) Databáze';
826$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Ponech data historie (Upozornění: limit paměti serveru může být překročen)';
827$lang['Unable to write new local directory.'] = 'Nelze vytvořit novou složku.';
828$lang['Unable to send template directory.'] = 'Nelze odeslat složku šabloy.';
829$lang['Unable to dump database.'] = 'Nelze zálohovat databázi.';
830$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Nějaké aktualizace jsou dostupné pro pluginy.';
831$lang['Ignore All'] = 'Ignoruj Vše';
832$lang['Crop'] = 'Oříznutí';
833$lang['Width'] = 'Šířka';
834$lang['Height'] = 'Výška';
835$lang['Follow Orientation'] = 'Postupuj podle orientace';
836$lang['If you want to regenerate thumbnails, please go to the <a href="%s">Batch Manager</a>.'] = 'Pokdu chcete regenerovat náhledy fotek, pokračujte na <a href="%s">Batch Manager</a>.';
837$lang['Graphics Library'] = 'Grafická knihovna';
838$lang['Average rate'] = 'Průměrné hodnocení';
839$lang['Rate'] = 'Hodnocení';
840$lang['Add a criteria'] = 'Přidání kritéria';
841$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Nemužete definovat výchozí pořadí fotografií, protože máte nadefinováno vlastní nastavení v konfiguraci';
842$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Specifikovali jste <i>$conf[\'order_by\']</i> v konfiguračním souboru, tento parametr je zastaralý, prosím odstraňte ho nebo přejmenujte na <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !';
843$lang['Learn more'] = 'Zjistit více';
844?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.