source: trunk/language/cs_CZ/admin.lang.php @ 28794

Revision 28794, 68.2 KB checked in by TranslationTeam, 5 years ago (diff)

[trunk_admin] Update cs_CZ, thanks to : coudy

  • Property svn:eol-style set to LF
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// | Czech language localization                                           |
5// +-----------------------------------------------------------------------+
6// | Copyright(C) 2009     Pavel Budka & Petr Jirsa    http://pbudka.co.cc |
7// +-----------------------------------------------------------------------+
8// | Copyright(C) 2008-2014 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
9// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
10// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
11// +-----------------------------------------------------------------------+
12// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
13// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
14// | the Free Software Foundation                                          |
15// |                                                                       |
16// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
17// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
18// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
19// | General Public License for more details.                              |
20// |                                                                       |
21// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
22// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
23// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
24// | USA.                                                                  |
25// +-----------------------------------------------------------------------+
26
27$lang['%d association'] = '%d spojení';
28$lang['%d associations'] = '%d spojení';
29$lang['%d album including'] = '%d album';
30$lang['%d albums including'] = '%d alb';
31$lang['%d physical'] = '%d fyzický';
32$lang['%d physicals'] = '%d fyzických';
33$lang[' and %d virtual'] = 'a %d virtuální';
34$lang[' and %d virtuals'] = 'a %d virtuálních';
35$lang['%d album moved'] = '%d album přesunuto';
36$lang['%d albums moved'] = '%d alb přesunuto';
37$lang['%d group'] = '%d skupina';
38$lang['%d groups'] = '%d skupin';
39$lang['%d member'] = '%d účastník';
40$lang['%d members'] = '%d účastníků';
41$lang['%d tag'] = '%d štítek';
42$lang['%d tags'] = '%d štítků';
43$lang['%d user comment rejected'] = '%d komentář uživatele odmítnut';
44$lang['%d user comments rejected'] = '%d komentářů uživatelů odmítnuto';
45$lang['%d user comment validated'] = '%d komentář uživatele schválen';
46$lang['%d user comments validated'] = '%d komentářů uživatelů schváleno';
47$lang['%d user deleted'] = '%d uživatel smazán';
48$lang['%d users deleted'] = '%d uživatelů smazáno';
49$lang['%d user'] = '%d uživatel';
50$lang['%d users'] = '%d uživatelů';
51$lang['%d waiting for validation'] = '%d čeká na schválení';
52$lang['Actions'] = 'Akce';
53$lang['Activate'] = 'Aktivovat';
54$lang['Add/delete a permalink'] = 'Přidat/odebrat pernamentní odkaz';
55$lang['Add a tag'] = 'Přidat štítek';
56$lang['Add a user'] = 'Přidat uživatele';
57$lang['Add group'] = 'Přidat skupinu';
58$lang['Add'] = 'Přidat';
59$lang['Allow user registration'] = 'Povolit registraci uživatelů';
60$lang['Apply to sub-albums'] = 'Použít na pod-alba';
61$lang['Associated'] = 'Přiřazeno';
62$lang['Caddie management'] = 'Správa košíku';
63$lang['Caddie'] = 'Košík';
64$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Alba autorizována díky skupinovému sloučení';
65$lang['Album manual order was saved'] = 'Alba s ručním vyběrem byla uložena';
66$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Zjištění možnosti aktualizace se nezdařilo';
67$lang['Check for upgrade'] = 'Zkontroluj nové aktualizace';
68$lang['Comments for all'] = 'Komentáře pro všechny';
69$lang['Current name'] = 'Současný název';
70$lang['Database'] = 'Databáze';
71$lang['Deactivate'] = 'Deaktivovat';
72$lang['Delete Representant'] = 'Smazat reprezentativní obrázek';
73$lang['Delete selected tags'] = 'Smazat vybrané štítky';
74$lang['Delete selected users'] = 'Smazat vybrané uživatele';
75$lang['Deletions'] = 'Smazání';
76$lang['Deny selected groups'] = 'Zakázat vybraným skupinám';
77$lang['Deny selected users'] = 'Zakázat vybraným uživatelům';
78$lang['Description'] = 'Popis';
79$lang['Display options'] = 'Nastavení zobrazení';
80$lang['Dissociated'] = 'Vazba zrušena';
81$lang['Does not represent'] = 'Nereprezentuje';
82$lang['Edit selected tags'] = 'Upravit vybrané štítky';
83$lang['Edit tags'] = 'Upravit štítky';
84$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Poslat e-mail administrátorovi při registraci nového uživatele';
85$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Poslat e-mail administrátorovi při vložení nového komentáře';
86$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Poslat e-mail administrátorovi při vložení nového komentáře vyžadujícího schválení.';
87$lang['Environment'] = 'Prostředí';
88$lang['Form'] = 'Formulář';
89$lang['Gallery title'] = 'Název galerie';
90$lang['Grant selected groups'] = 'Povolit vybrané skupiny';
91$lang['Grant selected users'] = 'Povolit vybrané uživatele';
92$lang['Group name'] = 'Jméno skupiny';
93$lang['Groups'] = 'Skupiny';
94$lang['Guests'] = 'Hosté';
95$lang['History'] = 'Historie';
96$lang['Informations'] = 'Informace';
97$lang['Install'] = 'Instalovat';
98$lang['Link all album photos to a new album'] = 'Napojí všechny fotky do nového alba';
99$lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Napojí všechny fotky na existující alba';
100$lang['Linked albums'] = 'Propojená alba';
101$lang['Lock gallery'] = 'Zamknout galerii';
102$lang['Maintenance'] = 'Údržba';
103$lang['Edit album permissions'] = 'Editace oprávnění pro dané album';
104$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Nastavit práva pro skupinu "%s"';
105$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Nastavit práva pro uživatele "%s"';
106$lang['Manage tags'] = 'Správa štítků';
107$lang['Members'] = 'Členové';
108$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadata synchronizována ze souboru';
109$lang['Move albums'] = 'Přesun alb';
110$lang['Move'] = 'Přesunout';
111$lang['Name'] = 'Jméno';
112$lang['New name'] = 'Nové jméno';
113$lang['New parent album'] = 'Nové hlavní album';
114$lang['New tag'] = 'Nový štítek';
115$lang['Number of comments per page'] = 'Počet komentářů na stránce';
116$lang['Number of rates'] = 'Počet hodnocení';
117$lang['Only private albums are listed'] = 'Pouze soukromá alba jsou uvedena';
118$lang['Operating system'] = 'Operační systém';
119$lang['Options'] = 'Nastavení';
120$lang['Other private albums'] = 'Ostatní soukromá alba';
121$lang['Page banner'] = 'Banner stránky';
122$lang['Parent album'] = 'Hlavní album';
123$lang['Path'] = 'Cesta';
124$lang['Permalink'] = 'Pernamentní spojení';
125$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s byl dříve používán albem %s. Nejprve ho vymažte z historie permalinků';
126$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Pernamentní spojení musí být složeno ze znaků a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" nebo "/". Nelze použít pouze číslo nebo číslo následované "-"';
127$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Permalink %s již používá album %s';
128$lang['Permalink history'] = 'Historie pernamentního spojení';
129$lang['Permalinks'] = 'Pernamentní spojení';
130$lang['Permission denied'] = 'Přístup zamítnut';
131$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Přístup povolen díky skupině';
132$lang['Permission granted'] = 'Přístup povolen';
133$lang['Photo informations updated'] = 'Informace o fotografiích aktualizovány';
134$lang['Plugins'] = 'Doplňky';
135$lang['Position'] = 'Pozice';
136$lang['Preferences'] = 'Nastavení';
137$lang['Properties'] = 'Vlastnosti';
138$lang['Random photo'] = 'Náhodná fotografie';
139$lang['Rate date'] = 'Datum hodnocení';
140$lang['Rating by guests'] = 'Hodnocení hosty';
141$lang['Rating'] = 'Hodnocení';
142$lang['Reject'] = 'Zamítnout';
143$lang['Representant'] = 'Reprezentant';
144$lang['Representation of albums'] = 'Alba reprezentace';
145$lang['Representative'] = 'Reprezentativní fotografie';
146$lang['Represents'] = 'Reprezentativní fotografie';
147$lang['Save order'] = 'Uložit pořadí';
148$lang['Save to permalink history'] = 'Uložit do historie pernamentního spojení';
149$lang['Select at least one album'] = 'Vyberte alespoň jedno album';
150$lang['Select at least one photo'] = 'Je nutné zvolit alespoň jednu fotografii';
151$lang['Select at least one user'] = 'Je nutné zvolit alespoň jednoho uživatele';
152$lang['Show info'] = 'Zobrazit informace';
153$lang['Site manager'] = 'Správce stránky';
154$lang['Status'] = 'Stav';
155$lang['Statistics'] = 'Statistiky';
156$lang['Storage album'] = 'Uložené album';
157$lang['Sum of rates'] = 'Součet hodnot';
158$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Štítek "%" už existuje';
159$lang['Tag "%s" was added'] = '"%" štítků bylo přidáno';
160$lang['Tag selection'] = 'Výběr štítků';
161$lang['The %d following tags were deleted'] = 'Následujících %d štítků bylo odstraněno';
162$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Unable to check for upgrade.';
163$lang['Uninstall'] = 'Odinstalovat';
164$lang['Use the default photo sort order (defined in the configuration file)'] = 'Použít výchozí řazení (definované v konfiguračním souboru)';
165$lang['User comments validation'] = 'Schválení komentářů uživatelů';
166$lang['Users'] = 'Uživatelé';
167$lang['Validate'] = 'Schválit';
168$lang['Validation'] = 'Schválení';
169$lang['Version'] = 'Verze';
170$lang['Virtual albums to move'] = 'Virtuální alba k přesunu';
171$lang['Virtual album name'] = 'Název virtuálního alba';
172$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Administrátor nemůže být smazán';
173$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Jsou používány vývojové zdrojové kódy, zjištění není možné.';
174$lang['You cannot delete your account'] = 'Nemůžete smazat svůj účet';
175$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Nemůžete přesunout album do jeho vlastního pod-alba';
176$lang['You need to confirm deletion'] = 'Je nutné potvrdit vymazání';
177$lang['Associate to album'] = 'přiřadit k albu';
178$lang['associate to group'] = 'Přiřadit ke skupině';
179$lang['Authorized'] = 'Autorizováno';
180$lang['Add a virtual album'] = 'Přidat virtuální album';
181$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Povolit uživatelům přidávat komentáře k vybraným albám';
182$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Název alba nesmí být prázdný';
183$lang['Lock albums'] = 'Zamknout alba';
184$lang['Private'] = 'Privátní album';
185$lang['Public'] = 'Veřejné album';
186$lang['Find a new representant by random'] = 'Najít reprezentativní obrázek pomocí náhodného výběru';
187$lang['Public / Private'] = 'Veřejná / Soukromá';
188$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Nastavit oprávnění pro vybraná alba';
189$lang['Virtual album added'] = 'Virtuální album přidáno';
190$lang['Virtual album deleted'] = 'Virtuální album odstraněno';
191$lang['Access type'] = 'Druh přístupu';
192$lang['Information data registered in database'] = 'Data byla uložena do databáze';
193$lang['Default display'] = 'Výchozí zobrazení';
194$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'URL galerie není platné';
195$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'Počet komentářů na stránku musí být číslo mezi 5 a 50 včetně';
196$lang['Configuration'] = 'Konfigurace';
197$lang['confirm'] = 'Potvrdit';
198$lang['Date'] = 'Datum';
199$lang['delete album'] = 'smazat album';
200$lang['Dissociate from album'] = 'Odebrat z alba';
201$lang['dissociate from group'] = 'Odebrat ze skupiny';
202$lang['Album updated successfully'] = 'Informace o album uloženy.';
203$lang['photos per page'] = 'Položek na stránce';
204$lang['High definition enabled'] = 'Vysoké rozlišení povoleno';
205$lang['File'] = 'Soubor';
206$lang['first photo added on %s'] = 'první položka přidána %s';
207$lang['Forbidden'] = 'Zakázáno';
208$lang['global mode'] = 'Více najednou';
209$lang['group "%s" added'] = 'skupina "%s" přidána';
210$lang['group "%s" deleted'] = 'skupina "%s" vymazána';
211$lang['group "%s" updated'] = 'skupina "%s" aktualizována';
212$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Název skupiny nesmí obsahovat " nebo \' nebo být prázdný.';
213$lang['This name is already used by another group.'] = 'Toto jméno je již používáno pro jinou skupinu.';
214$lang['High definition'] = 'Vysoké rozlišení';
215$lang['jump to album'] = 'přejít na album';
216$lang['jump to photo'] = 'Přejít na obrázek';
217$lang['leave'] = 'Ponechat';
218$lang['Lock'] = 'Zamknout';
219$lang['Locked'] = 'Uzamknuto';
220$lang['manage album photos'] = 'Spravuj fotky alba';
221$lang['manage sub-albums'] = 'Správa pod-alb';
222$lang['Manage'] = 'Správa';
223$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Vykonávání operace překročilo povolený čas, zvolte jestli chcete pokračovat [očekávaný čas: %d sekund].';
224$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Vykonávání překročilo maximální čas, zvolte jestli chcete pokračovat [očekávaný čas: %d sekund].';
225$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'Nastavený čas pro zobrazení seznamu uživatelů byl překročen. Další uživatelé nebudou zobrazeni.';
226$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'Nastavený čas pro odeslání zprávy byl překročen. Další zprávy nebudou odeslány.';
227$lang['To send ?'] = 'Odeslat?';
228$lang['Last send'] = 'Naposledy odesláno';
229$lang['User'] = 'Uživatel';
230$lang['See you soon,'] = 'Nashledanou';
231$lang['Go to'] = 'Přejít na';
232$lang['Hello'] = 'Dobrý den ';
233$lang['New photos were added'] = 'Byly přidány nové fotografie';
234$lang['on'] = ' v ';
235$lang['between'] = 'mezi ';
236$lang['and'] = ' a ';
237$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'Administrátor Vás přihlásil k odběru novinek e-mailem.';
238$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Přihlášení k odběru novinek e-mailem proběhlo úspěšně.';
239$lang['To subscribe'] = 'Pro přihlášení klikněte na %s .';
240$lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to'] = 'V případě problémů nebo dotazů kontaktujte ';
241$lang['[NBM] Problems or questions'] = '[NBM] Problémy a dotazy';
242$lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = 'Administrátor Vás odhlásil z odběru novinek e-mailem.';
243$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Odhlášení od odebírání novinek e-mailem proběhlo úspěšně.';
244$lang[', click on'] = ', klikněte na ';
245$lang['To unsubscribe'] = 'Pro odhlášení klikněte na %s .';
246$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Pokud není zadáno, použije se název galerie';
247$lang['Notification'] = 'Upozornění';
248$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Chyba při odesílání zprávy příjemci %s [%s].';
249$lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'Zpráva odeslána příjemci %s [%s].';
250$lang['%d mail was sent.'] = '%d zpráva odeslána.';
251$lang['%d mails were sent.'] = '%d zpráv odesláno.';
252$lang['%d mail was not sent.'] = '%d zpráva nebyla odeslána.';
253$lang['%d mails were not sent.'] = '%d zpráv nebylo odesláno.';
254$lang['No mail to send.'] = 'Žádná zpráva k odeslání.';
255$lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'Nejsou žádní odběratelé přihlášení pro příjem zprávy.';
256$lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = 'Přihlášení odběratelé mohou být zobrazeni pouze pokud existují novinky k upozornění.';
257$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'Tato záložka se zobrazuje pouze administrátorovi.';
258$lang['No user to send notifications by mail.'] = 'Nebyl nalezen žádný uživatel pro odebírání novinek e-mailem.';
259$lang['New photos added'] = 'Nové položky byly přidány';
260$lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Přihlásit k odběru novinek e-mailem';
261$lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Odhlásit od odebírání novinek e-mailem';
262$lang['Parameter'] = 'Parametr';
263$lang['Continue processing treatment'] = 'Pokračovat v údržbě';
264$lang['Complementary mail content'] = 'Doplňkový obsah zprávy';
265$lang['Add detailed content'] = 'Odeslat obsah';
266$lang['Send mail as'] = 'Odeslat zprávu jako';
267$lang['Send mail to users'] = 'Odeslat e-mail uživateli';
268$lang['Send'] = 'Odeslat';
269$lang['Options'] = 'Volby';
270$lang['Subscribed'] = 'Přihlášení uživatelé';
271$lang['Subscribe'] = 'Přihlásit';
272$lang['Parameters'] = 'Parametry';
273$lang['Select recipients'] = 'Zvolte příjemce';
274$lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Přihlásit/odhlásit uživatele';
275$lang['Unsubscribed'] = 'Nepřihlášení uživatelé';
276$lang['%d parameter was updated.'] = '%d parametrů aktualizováno.';
277$lang['%d parameters were updated.'] = '%d parametrů aktualizováno.';
278$lang['%d user was not updated.'] = '%d uživatel(ů) nebylo aktualizováno.';
279$lang['%d users were not updated.'] = '%d uživatelů nebylo aktualizováno.';
280$lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.'] = 'Uživatel %s [%s] byl odhlášen od odebírání novinek e-mailem.';
281$lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'Uživatel %s [%s] byl přihlášen k odebírání novinek e-mailem.';
282$lang['%d user was updated.'] = '%d uživatel(ů) aktualizováno.';
283$lang['%d users were updated.'] = '%d uživatel(ů) aktualizováno.';
284$lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.'] = 'Uživatel %s [%s] nebyl odebrán ze seznamu přihlášených k odebírání novinek.';
285$lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'Uživatel %s [%s] nebyl přidán do seznamu přihlášených  k odebírání novinek.';
286$lang['User %s [%s] added.'] = 'Uživatel %s [%s] přidán.';
287$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Upozornění: přihlášení nebo odhlášení má za následek odeslání e-mailů uživatelům';
288$lang['Send mail on HTML format'] = 'Odesílat zprávy v HTML formátu';
289$lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Zahrnout nové skupiny fotografií podle data';
290$lang['Available only with HTML format'] = 'Dostupné pouze pro zprávy ve formátu HTML';
291$lang['no write access'] = 'nemáte přístupová práva';
292$lang['Permissions'] = 'Oprávnění';
293$lang['private'] = 'soukromé';
294$lang['public'] = 'veřejné';
295$lang['Purge never used notification feeds'] = 'Provést údržbu nepoužitých RSS vláken';
296$lang['Purge sessions'] = 'Provést údržbu relací';
297$lang['randomly represented'] = 'náhodný náhled alba';
298$lang['registration date'] = 'datum registrace';
299$lang['clean'] = 'Vyčistit';
300$lang['Create this site'] = 'Vytvořit tuto stránku';
301$lang['test'] = 'Test';
302$lang['test this remote site'] = 'Otestovat vzdálenou stránku';
303$lang['remove tags'] = 'Odebrat štítky';
304$lang['Repair and optimize database'] = 'Opravit a optimalizovat databázi';
305$lang['selection'] = 'Výběr';
306$lang['set to'] = 'Nastavit ';
307$lang['singly represented'] = 'stálý náhled alba';
308$lang['This site already exists'] = 'Tato stránka již existuje';
309$lang['created'] = 'Vytvořeno';
310$lang['delete'] = 'Vymazat';
311$lang['delete this site and all its attached elements'] = 'Vymazat tuto stránku a všechny související položky';
312$lang['deleted'] = 'Vymazáno';
313$lang['an error happened'] = 'Došlo k chybě';
314$lang['Local'] = 'Místní';
315$lang['Remote'] = 'Vzdálený';
316$lang['update the database from files'] = 'Aktualizovat databázi ze souborů';
317$lang['status'] = 'Stav';
318$lang['Directory'] = 'Adresář';
319$lang['sub-albums'] = 'pod-alba';
320$lang['Synchronize metadata'] = 'Synchronizovat metadata';
321$lang['target'] = 'Cíl';
322$lang['Thumbnail'] = 'Náhled';
323$lang['Title'] = 'Název';
324$lang['Album list management'] = 'Správa alb';
325$lang['Piwigo configuration'] = 'Nastavení aplikace Piwigo';
326$lang['Edit album'] = 'Edituj album';
327$lang['Group management'] = 'Správa skupin';
328$lang['User list'] = 'Seznam uživatelů';
329$lang['Edit photo information'] = 'Upravit informace o fotografii';
330$lang['Database synchronization with files'] = 'Synchronizace databáze se soubory';
331$lang['all'] = 'Vše';
332$lang['height must be a number superior to'] = 'Výška musí být větší než';
333$lang['width must be a number superior to'] = 'Šířka musí být větší než';
334$lang['for the file format'] = 'pro formát souboru';
335$lang['Photo unreachable or no support'] = 'Fotografie není dostupná nebo podporovaná';
336$lang['GD version'] = 'Verze GD knihovny';
337$lang['General statistics'] = 'Všeobecné statistiky';
338$lang['average time'] = 'průměrný čas';
339$lang['total time'] = 'celkový čas';
340$lang['for this file format'] = 'pro tento formát souboru';
341$lang['unit mode'] = 'jednotlivě';
342$lang['Unlocked'] = 'Odemknuto';
343$lang['unset'] = 'Nenastavovat';
344$lang['Update albums informations'] = 'Aktualizuj informace alb';
345$lang['Update photos information'] = 'Aktualizovat informace o fotografiích';
346$lang['Synchronize'] = 'Synchronizace';
347$lang['reduce to single existing albums'] = 'zredukuj na stávající alba';
348$lang['Choose an option'] = 'Zvolit nastavení';
349$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'zobrazit maximum informací (přidaná alba a elementy, odstraněná alba a elementy)';
350$lang['Error list'] = 'Seznam chyb';
351$lang['Errors caption'] = 'Chyby - legenda';
352$lang['Detailed informations'] = 'Detailní informace';
353$lang['File/directory read error'] = 'Chyba při čtení souboru/adresáře';
354$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Soubor nebo adresář není přístupný nebo neexistuje';
355$lang['albums deleted in the database'] = 'alba odstraněna v databázi';
356$lang['photos deleted from the database'] = 'položek odstraněno z databáze';
357$lang['photos candidates for metadata synchronization'] = 'fotografií pro synchronizaci metadat';
358$lang['photos informations synchronized with files metadata'] = 'informace synchronizované z metadat souborů';
359$lang['errors during synchronization'] = 'chyb během synchronizace';
360$lang['albums added in the database'] = 'alba vložena do databáze';
361$lang['photos added in the database'] = 'položek přidáno do databáze';
362$lang['photos updated in the database'] = 'položek aktualizováno v databázi';
363$lang['Search for new images in the directories'] = 'Hledat nové obrázky v kategoriích';
364$lang['added'] = 'přidáno';
365$lang['deleted'] = 'smazáno';
366$lang['Metadata synchronization results'] = 'Výsledky synchronizace metadat';
367$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'pouze simulace přidání (nebudou učiněny žádné změny v databázi)';
368$lang['Simulation'] = 'Simulace';
369$lang['directories + files'] = 'adresáře + soubory';
370$lang['only directories'] = 'pouze adresáře';
371$lang['synchronize files structure with database'] = 'synchronizovat strukturu souborů s databází';
372$lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'synchronizovat metadata souborů s databází';
373$lang['even already synchronized photos'] = 'zahrnout i dříve synchronizované položky';
374$lang['Used metadata'] = 'Použitá metadata';
375$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'Název adresářů a souborů musí být tvořen písmeny, čísly, "-", "_" nebo "."';
376$lang['wrong filename'] = 'chybný název souboru';
377$lang['Upload'] = 'Nahrát fotografie';
378$lang['user "%s" added'] = 'uživatel "%s" přidán';
379$lang['User status'] = 'Stav uživatele';
380$lang['user_status_admin'] = 'Administrátor';
381$lang['user_status_generic'] = 'Generic';
382$lang['user_status_guest'] = 'Host';
383$lang['user_status_normal'] = 'Uživatel';
384$lang['user_status_webmaster'] = 'Administrátor';
385$lang['Virtual album'] = 'Virtuální album';
386$lang['Waiting'] = 'Ke schválení';
387$lang['default'] = 'výchozí';
388$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Přepnout vlastnost \'základní skupina\'';
389$lang['Advanced features'] = 'Rozšířené vlastnosti';
390$lang['Overall'] = 'Celkově';
391$lang['Year'] = 'Rok';
392$lang['Month'] = 'Měsíc';
393$lang['Day'] = 'Den';
394$lang['Pages seen'] = 'Prohlédnuto stránek';
395$lang['Time'] = 'čas';
396$lang['IP'] = 'IP';
397$lang['Element'] = 'Fotografie';
398$lang['Section'] = 'sekce';
399$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Informační e-mail byl poslán skupině "%s';
400$lang['Send an information email to group members'] = 'Poslat informační e-mail uživatelům skupiny';
401$lang['Group'] = 'Skupina';
402$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Navštivte album %s';
403$lang['Hello,'] = 'Dobrý den,';
404$lang['See you soon.'] = 'Nashledanou.';
405$lang['Discover album:'] = 'Objevit album:';
406$lang['Mail content'] = 'Obsah e-mailu';
407$lang['none'] = 'žádný';
408$lang['high'] = 'vysoký';
409$lang['other'] = 'jiný';
410$lang['Element type'] = 'Typ položky';
411$lang['Image id'] = 'ID fotografie';
412$lang['Summary'] = 'Souhrn';
413$lang['%d line filtered'] = '%d řádka filtrována';
414$lang['%d lines filtered'] = '%d řádek filtrováno';
415$lang['%d guest'] = '%d host';
416$lang['%d guests'] = '%d hostů';
417$lang['Hour'] = 'Hodina';
418$lang['guest'] = 'host';
419$lang['default values'] = 'výchozí hodnoty';
420$lang['Guest cannot be deleted'] = 'Uživatele host nelze vymazat';
421$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Výchozího uživatele nelze vymazat';
422$lang['Purge history detail'] = 'Provést údržbu detailů historie';
423$lang['Purge history summary'] = 'Provést údržbu celé historie';
424$lang['Check integrity'] = 'Zkontrolovat integritu';
425$lang['Anomaly'] = 'Anomálie';
426$lang['Correction'] = 'Oprava';
427$lang['Automatic correction'] = 'Automatická oprava';
428$lang['Impossible automatic correction'] = 'Automatická oprava není možná';
429$lang['Correction applied with success'] = 'Oprava úspěšně provedena';
430$lang['Correction applied with error'] = 'Oprava se nezdařila';
431$lang['%d anomaly has been detected.'] = '%d anomálie detekována.';
432$lang['%d anomalies have been detected.'] = '%d anomálií detekováno.';
433$lang['%d anomaly has been corrected.'] = '%d anomálie byla opravena.';
434$lang['%d anomalies have been detected corrected.'] = '%d anomálií bylo opraveno.';
435$lang['%d anomaly has not been corrected.'] = '%d anomálie byla opravena.';
436$lang['%d anomalies have not been corrected.'] = '%d anomálií nebylo opraveno.';
437$lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Více informací naleznete na %s a %s';
438$lang['the forum'] = 'fórum';
439$lang['the wiki'] = 'wiki';
440$lang['%s value is not correct file because exif are not supported'] = '%s není korektní soubor - EXIF není podporován';
441$lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s musí být nastaven na false v souboru config_local.inc.php';
442$lang['Main "guest" user does not exist'] = 'Hlavní uživatel "host" neexistuje';
443$lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'Stav hlavního uživatele "host" je chybný';
444$lang['Default user does not exist'] = 'Výchozí hlavní uživatel neexistuje';
445$lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'Hlavní uživatel "administrátor" neexistuje';
446$lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Stav hlavního uživatele "administrátor" je chybný';
447$lang['User "%s" created with "%s" like password'] = 'Uživatel "%s" vytvořen s heslem "%s"';
448$lang['Status of user "%s" updated'] = 'Stav uživatele "%s" aktualizován';
449$lang['add new photos to caddie'] = 'přidat nové položky do košíku';
450$lang['No display'] = 'Bez zobrazení';
451$lang['Classic display'] = 'Běžné zobrazení';
452$lang['Hoverbox display'] = 'Zobrazit při najetí myší';
453$lang['Mail address is obligatory for all users'] = 'E-mailová adresa je povinná pro všechny uživatele';
454$lang['Minimum privacy level'] = 'Nejnižší stupeň ochrany soukromí';
455$lang['Privacy level'] = 'Stupeň ochrany soukromí';
456$lang['Level 0'] = '---';
457$lang['Level 1'] = 'Kontakty';
458$lang['Level 2'] = 'Přátelé';
459$lang['Level 4'] = 'Rodina';
460$lang['Level 8'] = 'Administrátoři';
461$lang['Reinitialize check integrity'] = 'Znovu spustit kontrolu integrity';
462$lang['Check all'] = 'Vybrat vše';
463$lang['Uncheck all'] = 'Zrušit výběr';
464$lang['Check automatic corrections'] = 'Vybrat automatické opravy';
465$lang['Apply selected corrections'] = 'Provést vybrané opravy';
466$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Ignorovat vybrané anomálie';
467$lang['Refresh'] = 'Aktualizovat';
468$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'Anomálie bude ignorována do nové verze aplikace';
469$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Provedením opravy anomálie se zruší její ignorace';
470$lang['%d anomaly has been ignored.'] = '%d anomálie byla ignorována.';
471$lang['%d anomalies have been ignored.'] = '%d anomálií bylo ignorováno.';
472$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Doplňky vyžadující aktualizaci';
473$lang['Plugin list'] = 'Seznam doplňků';
474$lang['Check for updates'] = 'Zkontrolovat aktualizace';
475$lang['Other plugins'] = 'Další doplňky';
476$lang['Last revisions'] = 'Poslední revize';
477$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Přejete si odstranit tento doplněk?';
478$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Přejete si nainstalovat tento doplněk?';
479$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Přejete si nainstalovat tuto aktualizaci? Je potřeba ověřit, jestli stávající verzi není nutné nejdříve odinstalovat.';
480$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'Doplněk byl úspěšně nainstalován';
481$lang['Can\'t create temporary file.'] = 'Nelze vytvořit dočasný soubor.';
482$lang['Can\'t download archive.'] = 'Nelze stáhnout archiv.';
483$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'Archiv nelze rozbalit nebo přečíst.';
484$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'Během rozbalování došlo k chybě (%s).';
485$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Prosím zkontrolujte oprávnění pro adresář "plugins" včetně podadresářů (CHMOD).';
486$lang['Can\'t connect to server.'] = 'Nelze se připojit k serveru.';
487$lang['Purge compiled templates'] = 'Provést údržbu šablon';
488$lang['Upload'] = 'Nahrát fotografie';
489$lang['ACCESS_0'] = 'Volný přístup';
490$lang['ACCESS_1'] = 'Přístupné všem';
491$lang['ACCESS_2'] = 'Přístupné přihlášeným';
492$lang['ACCESS_3'] = 'Přístupné administrátorům';
493$lang['ACCESS_4'] = 'Přístupné správcům';
494$lang['ACCESS_5'] = 'Nepřístupné';
495$lang['Support'] = 'Podpora';
496$lang['Documentation'] = 'Dokumentace';
497$lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Je dostupná nová verze Piwigo.';
498$lang['Piwigo Administration'] = 'Administrace Piwigo';
499$lang['Piwigo version'] = 'Verze Piwigo';
500$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Používáte nejnovější verzi Piwigo.';
501$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required [%s]'] = 'Používaná verze %s [%s] není kompatibilní s požadovanou verzí [%s]';
502$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Je nutné aktualizovat systém pokud chcete využívat všechny funkce aplikace - jinak nemusí aplikace pracovat správně nebo vůbec';
503$lang['Deleted on'] = 'Vymazáno';
504$lang['Last hit'] = 'Poslední zobrazení';
505$lang['GD library is missing'] = 'GD knihovna neexistuje';
506$lang['Templates'] = 'Šablony';
507$lang['Extend for templates'] = 'Rozšířit pro šablony';
508$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Nahradit původní šablony uživatelskými z podadresáře template-extension';
509$lang['Replacers (customized templates)'] = 'Nahradit uživatelskými šablonami';
510$lang['Original templates'] = 'Původní šablony';
511$lang['Optional URL keyword'] = 'Volitelné klíčové slovo URL';
512$lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'Nastavení šablon bylo uloženo.';
513$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Všechny změny byly úspěšně dokončeny.';
514$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Změny byly dokončeny s několika chybami.';
515$lang['Modify information'] = 'Upravit informace';
516$lang['nothing'] = 'prázdné';
517$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'nahradit stávající hodnoty prázdnými';
518$lang['Manage photo ranks'] = 'Spravovat řazení fotografií';
519$lang['Edit ranks'] = 'Upravit pozice';
520$lang['No photo in this album'] = 'Žádný element v tomto albu';
521$lang['Images manual order was saved'] = 'Pořadí fotografií bylo uloženo';
522$lang['ranks'] = 'pozice';
523$lang['Drag to re-order'] = 'Pořadí změníte táhnutím myši';
524$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Rychlá místní synchronizace';
525$lang['No photo can be deleted'] = 'Fotografie nemůže být vymazána';
526$lang['Delete selected photos'] = 'Vymazat vybrané fotografie';
527$lang['%d photo was deleted'] = '%d fotografie vymazána';
528$lang['%d photos were deleted'] = '%d fotografií vymazáno';
529$lang['Downloads'] = 'Staženo';
530$lang['Released on'] = 'Vydáno';
531$lang['Number of downloads'] = 'Počet stažení';
532$lang['Upload Photos'] = 'Nahrát fotografie';
533$lang['Drop into album'] = 'Vyber album';
534$lang['+ Add an upload box'] = '+ Přidat pole';
535$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Vytvořte "%s" adresáře v kořenovém adresáři instalace Piwigo';
536$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Povolte zápis (chmod 777,644,atd.) do "%s" adresáře v kořenovém adresáři instalace Piwigo';
537$lang['existing album'] = 'existující album';
538$lang['create a new album'] = 'vytvořit nové album';
539$lang['Album name'] = 'Název alba';
540$lang['Album "%s" has been added'] = 'Kategorie "%s" přidána';
541$lang['Uploaded Photos'] = 'Nahrát fotografie';
542$lang['%d photos uploaded'] = '%d fotografií nahráno';
543$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Uroveň soukromí údajú nastaven na "%s"';
544$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Kategorie "%s" nyní obsahuje %d fotografií';
545$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Spravovat tento soubor %d fotografií';
546$lang['Select files'] = 'Výběr souborů';
547$lang['Operation in progress'] = 'Provádím údržbu.';
548$lang['Please wait...'] = 'Prosím počkejte...';
549$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo Zpravodaj';
550$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Přihlašte se k odběru Piwigo zpravodaje, aby jste byli informování o novinkách. Dostanete tak e-mail, když bude k dispozici nová verze Piwigo (která může obsahovat bezpečnostní záplatu, o čemž je důležité být informován) a nebo v případě důležitých novinek v projektu. Jedná se jen o několik mailů ročně.';
551$lang['Subscribe %s'] = 'Přihlásit %s';
552$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Přihlásit %s k Zpravodaji Piwigo';
553$lang['Purge search history'] = 'Odstranit historii hledání';
554$lang['Hide'] = 'Skrýt';
555$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Chybí heslo. Prosím napište heslo.';
556$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Chybí potvrzení hesla. Prosím potvrďte vybrané heslo.';
557$lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Povolit uzivatelům upravovat jejich vlastní komentáře';
558$lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Povolit uzivatelům mazat jejich vlastní komentáře';
559$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Informovat e-mailem administrátory, když je upraven komentář';
560$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Informovat e-mailem administrátory, když je smazán komentář';
561$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Starý pernamentní odkaz nemůže být smazán!';
562$lang['Hit'] = 'Zobrazení';
563$lang['Tools'] = 'Nástroje';
564$lang['Photos'] = 'Fotografie';
565$lang['Themes'] = 'Témata';
566$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Informace jak používat Piwigo';
567$lang['Installed Themes'] = 'Instalovaná témata';
568$lang['Add New Theme'] = 'Přidat nové téma';
569$lang['Forbid this theme to users'] = 'Zakázat použití tohoto tématu uživatelům';
570$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Nastavit výchozí téma pro nezaregistrované a nové uživatele';
571$lang['unknown'] = 'neznámý';
572$lang['Everybody'] = 'Každý';
573$lang['Who can see these photos?'] = 'Kdo může vidět tyto fotografie?';
574$lang['Who can see this photo?'] = 'Kdo může vidět tuto fotografii?'; 
575$lang['Pending Comments'] = 'Nevyřízené komentáře';
576$lang['Settings'] = 'Nastavení';
577$lang['Resize'] = 'Změnit velikost';
578$lang['Maximum width'] = 'Maximální šířka';
579$lang['pixels'] = 'bodů';
580$lang['Maximum height'] = 'Maximální výška';
581$lang['Image Quality'] = 'Kvalita fotografie';
582$lang['Save Settings'] = 'Uložit nastavení';
583$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Vaše nastavení bylo uloženo';
584$lang['Active Themes'] = 'Aktivní témata';
585$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'nastavte přístup pro zápis do adresáře "%s"';
586$lang['Administration Home'] = 'Úvodní stránka administrace';
587$lang['Change Admin Colors'] = 'Změňte barvy administrace';
588$lang['Delete this theme'] = 'Zrušte toto téma';
589$lang['Directory does not exist'] = 'Adresář neexistuje';
590$lang['Download,'] = 'Stáhnout,';
591$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Synchronizace';
592$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Získat podporu na fóru Piwigo';
593$lang['Help Me'] = 'Pomoc';
594$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Toto téma nemůže být aktivováno, protože chybí rodičovské téma: %s';
595$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Toto téma nemůže být zrušeno, protože na něm závisí další témata: %s';
596$lang['Inactive Themes'] = 'Neaktivní témata';
597$lang['Install on your computer,'] = 'Instalovat na Váš počítač,';
598$lang['Make this theme available to users'] = 'Zpřístupnit uživatelům';
599$lang['Page end'] = 'Konec stránky';
600$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo nahrávání fotografií';
601$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Čtěte Piwigo dokumentaci';
602$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Spusťte pLoader a přidejte Vaše fotografie.';
603$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Přepnout na světlé nebo tmavé barvy pro administraci';
604$lang['Theme has been successfully installed'] = 'Téma bylo úspěšně nainstalováno';
605$lang['Visit Gallery'] = 'Navštívit galerii';
606$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Navštívit Piwigo projektový web portál';
607$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader je <em>Piwigo nahrávání</em>. pLoader připraví Vaše fotografie na Vašem počítači a nahraje je na Vaši Piwigo foto galerii.';
608$lang['Guest Settings'] = 'Nastavení pro hosty';
609$lang['Main Page'] = 'Hlavní strana';
610$lang['Photo Page'] = 'Strana fotografie';
611$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Aktivovat navigační lištu';
612$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Aktivovat navigační náhledy';
613$lang['Activate icon "%s"'] = 'Aktivovat ikonu "%s"';
614$lang['Photo Properties'] = 'Vlastnosti fotografie';
615$lang['Allow user customization'] = 'Povolit uživatelskou úpravu nastavení';
616$lang['Languages'] = 'Jazyky';
617$lang['Installed Languages'] = 'Instalované jazyky';
618$lang['Add New Language'] = 'Přidat nový jazyk';
619$lang['Language has been successfully installed'] = 'Jazyk byl úspěšně nainstalován';
620$lang['Select:'] = 'Vybrat:';
621$lang['None'] = 'Žádný';
622$lang['Invert'] = 'Obrátit';
623$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Není možno deaktivovat toto téma, potřebujete alespoň jedno téma.';
624$lang['Webmaster status is required.'] = 'Je požadován status správce stránky.';
625$lang['Bound Theme'] = 'Svázat téma';
626$lang['Allow rating'] = 'Povolit hodnocení';
627$lang['Select at least one comment'] = 'Vyberte alespoň jeden komentář';
628$lang['Active Plugins'] = 'Aktivní doplňky';
629$lang['Inactive Plugins'] = 'Deaktivované doplňky';
630$lang['Missing Plugins'] = 'Chybějící doplňky';
631$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Nenainstalované doplňky';
632$lang['By %s'] = 'od %s';
633$lang['Visit plugin site'] = 'navštivte web portál doplňku';
634$lang['Active Languages'] = 'Aktivní jazyky';
635$lang['Delete this language'] = 'Odstranit tento jazyk';
636$lang['Forbid this language to users'] = 'Znepřístupnit tento jazyk uživatelům';
637$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Není možné deaktivovat tento jazyk, nejprve vyberte jiný výchozí jazyk.';
638$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Není možné deaktivovat tento jazyk, potřebujete alespoň jeden jazyk.';
639$lang['Inactive Languages'] = 'Deaktivované jazyky';
640$lang['Make this language available to users'] = 'Zpřístupnit tento jazyk uživatelům';
641$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Nastavit jako výchozí jazyk pro nezaregistrované a nové uživatele';
642$lang['Add Photos'] = 'Přidat fotografie';
643$lang['The following tag was deleted'] = 'Následující štítek byl odstraněn';
644$lang['Miscellaneous'] = 'Různé';
645$lang['Virtual Links'] = 'Virtuální odkazy';
646$lang['There is no other language available.'] = 'Není dostupný žádný další jazyk.';
647$lang['There is no other plugin available.'] = 'Není dostupný žádný další doplněk.';
648$lang['There is no other theme available.'] = 'Není dostupné žádné další téma.';
649$lang['Add another set of photos'] = 'Přidat další množinu fotografií';
650$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Není možno ověřit zda exituje nová verze.';
651$lang['user_status_generic'] = 'Všeobecné';
652$lang['IP'] = 'IP';
653$lang['By rank'] = 'Podle hodnoceni';
654$lang['Manual order'] = 'Řazeno ručně';
655$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Pořadí položek v menu bylo úspěšně aktualizováno.';
656$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Toto téma nebylo navrženo tak, aby bylo přímo aktivovatelné';
657$lang['Menu Management'] = 'Další funkce';
658$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'Ve vašem souboru php.ini, je nastavení upload_max_filesize (%sB) větší než nastavení post_max_size (%sB), ';
659$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'PHP rozšíření Exif není dostupné, admininstrátor by měl vypnout použití exif';
660$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Velikost nahraváného souboru je větší než nastavení upload_max_filesize ve Vašem souboru php.ini: %sB';
661$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'Velikost nahraváného souboru je větší než nastavení post_max_size directive ve Vašem souboru php.ini: %sB';
662$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Velikost nahraváného souboru je větší než nastavení MAX_FILE_SIZE definovaná v HTML form';
663$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'Nahrávaný soubor byl nahrán pouze částečně';
664$lang['No file was uploaded'] = 'Žádný soubor nebyl nahrán';
665$lang['Missing a temporary folder'] = 'Chybějící dočasný adresář';
666$lang['Failed to write file to disk'] = 'Nepodařilo se zapsat soubor na disk';
667$lang['File upload stopped by extension'] = 'Nahrávání souboru bylo zastaveno kvůlu přípony';
668$lang['Unknown upload error'] = 'Neznámá chyba při nahrávání';
669$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Chyba souboru "%s" : %s';
670$lang['automatic order'] = 'automatické řazení';
671$lang['manual order'] = 'ruční řazení';
672$lang['Albums automatically sorted'] = 'Alba jsou řazena automaticky';
673$lang['Batch Manager'] = 'Dávkové zpracování';
674$lang['include child albums'] = 'zahrnout podřízená alba';
675$lang['Selection'] = 'Výběr';
676$lang['Action'] = 'Akce';
677$lang['Set author'] = 'Nastavit autora';
678$lang['Set title'] = 'Nastavit název';
679$lang['Set creation date'] = 'Nastavit datum vytvoření';
680$lang['Apply action'] = 'Provést akci';
681$lang['on the %d selected photos'] = 'na %d vybraných fotografiích';
682$lang['%d of %d photos selected'] = '%d z %d fotografií vybráno';
683$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Žádná fotografie nebyla vybrána, %d fotografií v množině';
684$lang['All %d photos are selected'] = 'Všech %d fotografií bylo vybráno';
685$lang['remove this filter'] = 'smazat tento filtr';
686$lang['Duplicates'] = 'Duplikáty';
687$lang['Add a filter'] = 'Přidat filtr';
688$lang['Remove all filters'] = 'Smazat všechny filtry';
689$lang['Refresh photo set'] = 'Obnovit množinu fotografií';
690$lang['The whole page'] = 'Celou stránku';
691$lang['The whole set'] = 'Celou množinu';
692$lang['No photo in the current set.'] = 'Žádná fotografie v aktuální množině.';
693$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Žádná fotografie není vybrána, žádná akce není možná.';
694$lang['Choose an action'] = 'Vyberte akci';
695$lang['remove author'] = 'smazat autora';
696$lang['Type here the author name'] = 'Napište zde jmého autora';
697$lang['remove title'] = 'smazat název';
698$lang['Type here the title'] = 'Napište zde název';
699$lang['remove creation date'] = 'smazat datum vytvoření';
700$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Fotky alba přiřazeny k následujícím albům: %s';
701$lang['Delete orphan tags'] = 'Smazat štítky';
702$lang['delete photo'] = 'smazat fotky';
703$lang['Orphan tags deleted'] = 'Štítky odstraněny';
704$lang['Remove from caddie'] = 'Odebrat z košíku';
705$lang['Week starts on'] = 'Týden začíná v';
706$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Máte %d štítků: %s.';
707$lang['Themes which need upgrade'] = 'Šablony, které potřebují aktualizovat';
708$lang['Languages which need upgrade'] = 'Jazyky které potřebují aktualizovat';
709$lang['All themes are up to date.'] = 'Všechny šablony jsou akuální.';
710$lang['All plugins are up to date.'] = 'Všechny doplňky jsou akuální.';
711$lang['All languages are up to date.'] = 'Všechny překlady jsou akuální.';
712$lang['Visit theme site'] = 'Navštívit web šablony';
713$lang['Visit language site'] = 'Navštívit web překladu';
714$lang['New Version'] = 'Nová verze';
715$lang['Obsolete Plugins'] = 'Zastaralé Pluginy';
716$lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'POZOR! Tento plugin se zdá nekompatibilní s touto verzí Piwigo.';
717$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Přejete si je přesto aktivovat?';
718$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'TENTO PLUGIN JE NYNÍ SOUČÁSTÍ JÁDRA PIWIGO! ODINSTALUJTE HO!';
719$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'CHYBA: TENTO PLUGIN CHYBÍ, ALE JE NAINSTALOVÁN! ODINSTALUJTE HO.';
720$lang['display'] = 'zobrazit';
721$lang['new'] = 'nové';
722$lang['No results'] = 'Žádný výsledek';
723$lang['Searching...'] = 'Hledám...';
724$lang['Type in a search term'] = 'Zadejte hledaný výraz';
725$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Aktivovat ikonu "nové" vedle alb a obrázků';
726$lang['Deactivate all'] = 'Deaktivovat vše';
727$lang['Default photos order'] = 'Výchozí pořadí fotografií';
728$lang['Restore'] = 'Obnovit';
729$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Obnovit výchozí konfiguraci. Přijdete o nastavení v pluginech!';
730$lang['Show menubar'] = 'Zobrazit menu';
731$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Generování náhledů v přípravě...';
732$lang['Photos generation in progress...'] = 'Generování fotek v přípravě...';
733$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s fotek bylo regenerováno';
734$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s fotek nemohlo být regenerováno';
735$lang['Updates'] = 'Aktualizace';
736$lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Probíhá aktualizace... Prosím čekejte.';
737$lang['Ignore this update'] = 'Ignoruj tuto aktualizaci';
738$lang['Reset ignored updates'] = 'Resetuj ignorované aktualizace';
739$lang['Update All'] = 'Aktualizuj vše';
740$lang['ERROR'] = 'CHYBA';
741$lang['Update Complete'] = 'Aktualizace kompletní';
742$lang['Piwigo Update'] = 'Piwigo Aktualizace';
743$lang['Extensions Update'] = 'Aktualizace Doplňků';
744$lang['All extensions are up to date.'] = 'Veškerá rozšíření jsou aktuální.';
745$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Následující pluginy nemusejí být kompatibilní s novou verzí Piwigo:';
746$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Následující šablony vzhledu nemusejí být kompatibilní s novou verzí Piwigo:';
747$lang['I decide to update anyway'] = 'Rozhodl jsem se aktualizovat';
748$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Aktualizace na Piwigo %s';
749$lang['Two updates are available'] = 'dvě aktualizace jsou k dispozici';
750$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Toto je minoritní aktualizace, opravuje zejména chyby.';
751$lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Toto je velká aktualizace, s <a href="%s">novými funkcemi</a>.';
752$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Některé šablony vzhledu a pluginy nemusejí být dostupné.';
753$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Můžete aktualizovat na vyšší verzi Piwigo %s přímo, bez nutnosti upgradu na Piwigo %s (doporučeno).';
754$lang['Save Template Directory'] = 'Uložit složku šablony';
755$lang['Dump Database'] = 'Záloha (Dump) Databáze';
756$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Ponech data historie (Upozornění: limit paměti serveru může být překročen)';
757$lang['Unable to dump database.'] = 'Nelze zálohovat databázi.';
758$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Pro některý z doplňků je připravena aktualizace.';
759$lang['Ignore All'] = 'Ignoruj Vše';
760$lang['Crop'] = 'Ořez';
761$lang['Width'] = 'Šířka';
762$lang['Height'] = 'Výška';
763$lang['Follow Orientation'] = 'Postupuj podle orientace';
764$lang['Graphics Library'] = 'Grafická knihovna';
765$lang['Average rate'] = 'Průměrné hodnocení';
766$lang['Rate'] = 'Hodnocení';
767$lang['Add a criteria'] = 'Přidání kritéria';
768$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Nemužete definovat výchozí pořadí fotografií, protože máte nadefinováno vlastní nastavení v konfiguraci';
769$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Specifikovali jste <i>$conf[\'order_by\']</i> v konfiguračním souboru, tento parametr je zastaralý, prosím odstraňte ho nebo přejmenujte na <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !';
770$lang['Learn more'] = 'Zjistit více';
771$lang['... or '] = '... nebo ';
772$lang['Create'] = 'Vytvořit';
773$lang['Start Upload'] = 'Zahájit Upload';
774$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Nyní používáte Flash uploader. Problémy? Zkuste <a href="%s">Browser uploader</a> místo něj.';
775$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Používáte Browser uploader. Můžete zkusit <a href="%s">Flash uploader</a> místo něj.';
776$lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Maximální velikost souboru: %sB.';
777$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Povolené typy souborů: %s.';
778$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Aproximované max. rozlišení: %dM pixelů (to je %dx%d pixelů).';
779$lang['Manage Permissions'] = 'Nastavení oprávnění';
780$lang['Photo %s of %s'] = 'Fotografií %s ze %s';
781$lang['show details'] = 'zobrazit detaily';
782$lang['hide details'] = 'skrýt detaily';
783$lang['Merge tags'] = 'Sloučit štítky';
784$lang['Select the destination tag'] = 'Vyberte cílový štítek';
785$lang['(this tag will be deleted)'] = '(tento štítek bude vymazán)';
786$lang['Confirm merge'] = 'Potvrdit sloučení';
787$lang['Merge selected tags'] = 'Sloučit vybrané štítky';
788$lang['No destination tag selected'] = 'Cílový štítek nebyl vybrán';
789$lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Štítky <em>%s</em> sloučeny do štítku <em>%s</em>';
790$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Vyberte alespoň 2 štítky pro sloučení';
791$lang['Select an album'] = 'Vyberte album';
792$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Během aktualizace došlo k chybě.';
793$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'K chybě došlo během rozbalování. Prosím ověřte oprávnění na soubory Vaší instalace Piwigo.<br><a href="%s">Pro zobrazení chybového logu klikněte zde</a>.';
794$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo nemùže získat novou verzi ze serveru';
795$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Jako výchozí, Piwigo vytvoří nový rozměr(upraví rozlišení) vašich nahrávaných fotografií v HD rozlišení.';
796$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Pokud nemáte obrázek v HD rozlišení a pokud stávající webové rozlišení je větší než nastavené rozsahy dimenzí obrázku, Piwigo fotku vezme jako HD a vytvoří zmenšenou verzi obrázku pro web z originálu.';
797$lang['Zoom'] = 'Přiblížit';
798$lang['Add to caddie'] = 'Přidat do košíku';
799$lang['%s has been successfully updated.'] = '%s: úspěšně aktualizováno.';
800$lang['Add tags'] = 'Přidat štítky';
801$lang['Last import'] = 'Poslední import';
802$lang['Photo name'] = 'Název fotografie';
803$lang['Predefined filter'] = 'Předdefinovaný filtr';
804$lang['With no album'] = 'Bez alba';
805$lang['With no tag'] = 'Bez štítku';
806$lang['With no virtual album'] = 'Bez virtuálního alba';
807$lang['Activate comments'] = 'Aktivovat komentáře';
808$lang['Default comments order'] = 'Výchozí řazení komentářů';
809$lang['Send connection settings by email'] = 'Zaslat přístupové údaje emailem';
810$lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'Původní kvalita obrázku musí být mezi %d a %d';
811$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Výška originálu musí být mezi %d a %d';
812$lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Šířka originálu musí být mezi %d a %d';
813$lang['Resize after upload'] = 'Změnit velikost po uploadu';
814$lang['Original Size'] = 'Původní velikost';
815$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Zamčenou galerii může zobrazovat pouze administrátor';
816$lang['Unlock gallery'] = 'Odemknout galerii';
817$lang['Gallery unlocked'] = 'Galerie je odemčena';
818$lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Upozornit administrátora na komentář když je';
819$lang['modified'] = 'modifikován';
820$lang['pending validation'] = 'čekající na ověření';
821$lang['Save visits in history for'] = 'Uložit historii návštěv pro';
822$lang['simple visitors'] = 'jednotlivé návštěvy';
823$lang['registered users'] = 'registrované uživatele';
824$lang['administrators'] = 'administrátory';
825$lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'Album obsahuje %d fotek, přidaných v %s.';
826$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Album obsahuje %d fotky přidané mezi %s a %s.';
827$lang['This album contains no photo.'] = 'Album neobsahuje žádné fotografie.';
828$lang['Not cropped correctly?'] = 'Je ořez v pořádku?';
829$lang['Center of interest'] = 'Střed zájmu';
830$lang['Move to album'] = 'Přesunout do alba';
831$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Jde aktivovat pouze v mobilním zobrazení.';
832$lang['Automatic sort order'] = 'Automatické pořadí';
833$lang['apply automatic sort order'] = 'Použij automatické pořadí';
834$lang['Save manual order'] = 'Ulož ruční uspořádání';
835$lang['cancel manual order'] = 'zruš ruční uspořádání';
836$lang['Cancel'] = 'Zruš';
837$lang['List'] = 'Přehled';
838$lang['Web Form'] = 'Webový Formulář';
839$lang['Applications'] = 'Aplikace';
840$lang['Available versions for'] = 'Dostupné verze pro';
841$lang['Available on'] = 'K dispozici na';
842$lang['Piwigo for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'] = 'Piwigo pro iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)';
843$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo pro iOS</em> aplikace vám dává možnost se připojit do galerie Piwigo z vašeho iPhone, iPad nebo iPod Touch, vytvořit nějaké alba a nahrávat více fotografií najednou.';
844$lang['Piwigo for Android'] = 'Piwigo pro Android';
845$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo pro Android</em> aplikace vám dává možnost se připojit do galerie Piwigo z vašeho Android telefonu nebo tabletu, vytvořit nějaké alba a nahrávat více fotografií najednou.';
846$lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Piwigo Publikační plugin pro Lightroom';
847$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom je fotografický software určený ke správě velkého množství digitálních fotografií a postprodukčních prací.';
848$lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'Piwigo publikační Plug-in umožňuje export a synchronizaci fotek z Lightroom přímo do vaší Piwigo fotogalerie.';
849$lang['Piwigo publish plugin for Shotwell'] = 'Piwigo publikační plugin pro Shotwell';
850$lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell je open source digitalní foto organizér pro Linux. Je to základní foto manažer v  distribucích Ubuntu a Fedora.';
851$lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'Na linuxu, jednoduše nainstalujte Shotwell s pomocí vašeho správce balíčků a potom aktivujte Piwigo publikační volbu.';
852$lang['Piwigo publish plugin for digiKam'] = 'Piwigo publikační plugin pro digiKam';
853$lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam je pokročilý správce fotografií free software pro Linux, Windows, and MacOSX.';
854$lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam je určen pro fotografy, kteří chtějí prohlížet, spravovat, upravovat, zlepšovat, uspořádávat, označovat a sdílet fotografie.';
855$lang['To export your photos from digiKam to Piwigo, simply install digiKam and the Kipi-plugins.'] = 'Chcete-li exportovat své fotografie z Digikam do Piwigo, jednoduše nainstalujte digiKam a Kipi-plugin.';
856$lang['Piwigo export plugin for iPhoto'] = 'Piwigo exportní plugin pro iPhoto';
857$lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto je výchozí správce fotografií na MacOSX. Exportní Piwigo plugin vám umožní vytvořit nová alba a exportovat své fotografie přímo z iPhoto do fotogalerie Piwigo.';
858$lang['Piwigo export plugin for Aperture'] = 'Piwigo exportní plugin pro Aperture';
859$lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture je výkonný nástroj pro zdokonalení snímků a správu obrovských knihoven na Mac.';
860$lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture je navržen pro profesionální fotografy s jednoduchostí iPhoto.';
861$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'Piwigo exportní plugin umožňuje vytvářet alba a exportovat fotografie.';
862$lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (RemoteGallery klient pro Android) je open source (GPL v3) Piwigo klient pro Android platformu.';
863$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Funkce obsahuje prohlížení galerie, tvorbu alb a upload fotografií.';
864$lang['Generate multiple size images'] = 'Generovat více velikostí obrázků';
865$lang['Delete multiple size images'] = 'Odstranění více velikostí obrázků';
866$lang['any visitor can see this album'] = 'každý návštěvník může prohlížet toto album';
867$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'návštěvník se musí přihlásit a mít přidělena vhodná oprávnění pro prohlížení tohoto album';
868$lang['Groups and users'] = 'Skupiny a uživatelé';
869$lang['Permission granted for groups'] = 'Oprávnění udělená pro skupiny';
870$lang['Select groups...'] = 'Výběr skupiny...';
871$lang['There is no group in this gallery.'] = 'Nemáte žádnou skupinu v této galerii.';
872$lang['Permission granted for users'] = 'Oprávnění udělená pro uživatele';
873$lang['Select users...'] = 'Výběr uživatelů...';
874$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u uživatelé mají automatické oprávnění, protože patří do vybrané skupiny.';
875$lang['include photos with lower privacy level'] = 'zahrnuje fotky s nižší úrovní soukromí ';
876$lang['custom'] = 'Vlastní';
877$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Žádná ze skupin nemá oprávnění prohlížet toto soukromé album';
878$lang['Permission management'] = 'Správa pravidel přístupu';
879$lang['add a new watermark'] = 'Přidej vodoznak';
880$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Vlož vodoznak pokud je výška delší než';
881$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Vlož vodoznak pokud je šířka delší než';
882$lang['bottom left corner'] = 'Levý spodní roh';
883$lang['bottom right corner'] = 'Pravý spodní roh';
884$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Podle púuvodního nastavení je střed zájmu umístěn doprostřed fotografie.';
885$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'Pro fotografie s ořezem, jako třeba "čtverec", se Piwigo pokusí umístit střed zájmu do vysledného ořezu.';
886$lang['middle'] = 'střední';
887$lang['Opacity'] = 'Průhlednost';
888$lang['Photo sizes with crop'] = 'Fotografie s ořezem';
889$lang['Select a file'] = 'Vyber soubor';
890$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Vyber myší zónu nového středu zájmu';
891$lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Střed zájmu je nejdůležitější část(zóna) fotky';
892$lang['top left corner'] = 'Levý horní roh';
893$lang['top right corner'] = 'Pravý horní roh';
894$lang['X Position'] = 'pozice X';
895$lang['X Repeat'] = 'X opakování';
896$lang['Y Position'] = 'pozice Y';
897$lang['Multiple Size'] = 'Více velikostí';
898$lang['%d day'] = '%d den';
899$lang['%d days'] = '%d dní';
900$lang['%d hour'] = '%d hodina';
901$lang['%d hours'] = '%d hodin';
902$lang['%d minute'] = '%d minuta';
903$lang['%d minutes'] = '%d minut';
904$lang['%d month'] = '%d měsíc';
905$lang['%d months'] = '%d měsíců';
906$lang['%d second'] = '%d vteřin';
907$lang['%d seconds'] = '%d vteřin';
908$lang['%d year'] = '%d rok';
909$lang['%d years'] = '%d let';
910$lang['%s ago'] = 'před %s';
911$lang['%s in the future'] = '%s v budoucnosti';
912$lang['Added by %s'] = 'Přidal %s';
913$lang['Numeric identifier : %d'] = 'Číselný identifikátor: %d';
914$lang['Original file : %s'] = 'Původní soubor: %s';
915$lang['Posted %s on %s'] = 'Posláno %s na %s';
916$lang['Rated %d times, score : %.2f'] = 'Hodnoceno %d-krát, hodnocení: %.2f';
917$lang['Sharpen'] = 'Doostřit';
918$lang['Visited %d times'] = 'Navštíveno %d-krát';
919$lang['Watermark'] = 'Vodoznak';
920$lang['%d week'] = '%d týden';
921$lang['%d weeks'] = '%d týdny';
922$lang['Edit photo'] = 'Upravit foto';
923$lang['create a new site'] = 'vytvoř nové místo';
924$lang['No order field selected'] = 'Není vybráno pole řazení';
925$lang['Duplicate selected tags'] = 'Duplikuj vybrané štítky';
926$lang['Name of the duplicate'] = 'Název duplikátu';
927$lang['Source tag'] = 'Zdrojový štítek';
928$lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'Štítek "%s" je nyní duplikátem "%s"';
929$lang['Landscape'] = 'Naležato';
930$lang['Manage photos'] = 'Spravovat fotografie';
931$lang['Minimum height'] = 'Minimální výška';
932$lang['Minimum width'] = 'Minimální šířka';
933$lang['Number of albums per page'] = 'Počet alb na stránku';
934$lang['Panorama'] = 'Panoráma';
935$lang['Portrait'] = 'Na výšku';
936$lang['View in gallery'] = 'Zobrazit v galerii';
937$lang['Ratio'] = 'Poměr';
938$lang['between %.2f and %.2f'] = 'mezi %.2f a %.2f';
939$lang['between %d and %d pixels'] = 'mezi %d a %d pixely';
940$lang['Duplicate'] = 'Duplikovat';
941$lang['Manage the members'] = 'Organizovat členy';
942$lang['Merge selected groups'] = 'Spojit vybrané skupiny';
943$lang['No group selected, no action possible.'] = 'Není vybrána žádná skupina, není možná řádná akce';
944$lang['No members to manage'] = 'Žádní členové k organizování';
945$lang['Please select at least two groups'] = 'Prosím vyberte nejméně dvě skupiny';
946$lang['Rename'] = 'Přejmenovat';
947$lang['This group will be set to default'] = 'Tato skupina bude použita jako defaultní';
948$lang['This group will be unset to default'] = 'Tato skupina nebude dále použita jako defaultní';
949$lang['Type here the name of the new group'] = 'Napište sem jméno nové skupiny';
950$lang['Purge user cache'] = 'Provést údržbu uživatelské mezipaměťi';
951$lang['The picture dimensions will be reduced to %dx%d pixels.'] = 'Rozměry obrázku budou zmenšeny na %dx%d pixelů.';
952$lang['Resize after upload disabled due to the use of GD as graphic library'] = 'Změna velikosti po uploadu není aktivní, kvůli používání GD jako grafické knihovny.';
953$lang['Select at least one tag'] = 'vyberte alespoň jeden tag';
954$lang['Mail theme'] = 'E-mailové téma';
955$lang['%d of %d users selected'] = '%d z %d uživatelů vybráno';
956$lang['(filtered from %s total users)'] = '(vyfiltrováno z celkového počtu %s uživatelů)';
957$lang['All %d users are selected'] = 'Všech %d uživatelů bylo vybráno';
958$lang['No user selected of %d users'] = 'Nebyl vybrán žádny z %d uživatelů';
959$lang['Showing %s to %s of %s users'] = 'Jsou zobrazeni %s až %s z %s uživatelů';
960$lang['Basic settings'] = 'Základní nastavení';
961$lang['Change password'] = 'Změnit heslo';
962$lang['Change username'] = 'Změnit jméno uživatele';
963$lang['General'] = 'Všeobecné';
964$lang['Last visit on %s, %s.'] = 'Poslední návštěva v %s, %s.';
965$lang['Loading...'] = 'Nahrává se...';
966$lang['No matching user found'] = 'Uživatel odpovídající dotazu hledání nenalezen';
967$lang['No user selected, no action possible.'] = 'Nebyl zvolen uživatel, akce není možná.';
968$lang['Password updated'] = 'Heslo aktualizováno';
969$lang['Registered on %s, %s.'] = 'Zaregistrován v %s, %s.';
970$lang['Show %s users'] = 'Zobraz %s uživatele';
971$lang['Update user'] = 'Aktualizuj uživatele';
972$lang['User %s added'] = 'Uživatel %s přidán';
973$lang['User %s updated'] = 'Uživatel %s aktualizován';
974$lang['Users modified'] = 'Uživatelé pozměněni';
975$lang['on the %d selected users'] = 'na %d vybraných uživatelích';
976$lang['Close user details'] = 'Zavřít detajly uživatele';
977$lang['Open user details'] = 'Otevřít detajly uživatele';
978$lang['close'] = 'Zavřít';
979$lang['Activate it now'] = 'Teď spustit';
980$lang['Allow users to add a link to their website'] = 'Umožnuje uživatelům přidat odkaz na jejich stránky';
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.