source: trunk/language/gl_ES/common.lang.php @ 28025

Revision 28025, 24.1 KB checked in by TranslationTeam, 5 years ago (diff)

[trunk_public] Update gl_ES, thanks to : damufo

Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2014 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23/*
24Language Name: Galego [ES]
25Version: 2.6.0
26Language URI: http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=681
27Author: Piwigo team
28Author URI: http://piwigo.org
29*/
30$lang_info['language_name'] = 'Galego';
31$lang_info['country'] = 'Galiza';
32$lang_info['direction'] = 'ltr';
33$lang_info['code'] = 'gl';
34$lang_info['zero_plural'] = false;
35
36$lang['%d comments'] = '%d comentarios';
37$lang['%d hit'] = '%d Acceso';
38$lang['%d hits'] = '%d Accesos';
39$lang['%d Kb'] = '%d Kb';
40$lang['%d new comment'] = '%d novo comentario';
41$lang['%d new comments'] = '%d novos comentarios';
42$lang['%d new photo'] = '%d nova foto';
43$lang['%d new photos'] = '%d novas fotos';
44$lang['%d new user'] = '%d novo usuario';
45$lang['%d new users'] = '%d novos usuarios';
46$lang['Date'] = 'Data';
47$lang['day'][0] = 'Domingo';
48$lang['day'][1] = 'Luns';
49$lang['day'][2] = 'Martes';
50$lang['day'][3] = 'Mércores';
51$lang['day'][4] = 'Xoves';
52$lang['day'][5] = 'Venres';
53$lang['day'][6] = 'Sábado';
54$lang['month'][10] = 'Outubro';
55$lang['month'][11] = 'Novembro';
56$lang['month'][12] = 'Decembro';
57$lang['month'][1] = 'Xaneiro';
58$lang['month'][2] = 'Febreiro';
59$lang['month'][3] = 'Marzo';
60$lang['month'][4] = 'Abril';
61$lang['month'][5] = 'Maio';
62$lang['month'][6] = 'Xuño';
63$lang['month'][7] = 'Xullo';
64$lang['month'][8] = 'Agosto';
65$lang['month'][9] = 'Setembro';
66$lang['%d album updated'] = '%d álbum actualizado';
67$lang['%d albums updated'] = '%d álbums actualizados';
68$lang['%d comment to validate'] = '%d comentario para validar';
69$lang['%d comment'] = '%d comentario';
70$lang['%d comments to validate'] = '%d comentarios para validar';
71$lang['%d photo'] = '%d foto';
72$lang['%d photos'] = '%d fotos';
73$lang['%d rate'] = '%d valoración';
74$lang['%d rates'] = '%d valoracións';
75$lang['A comment on your site'] = 'Un comentario no teu sitio';
76$lang['About Piwigo'] = 'Sobre o Piwigo';
77$lang['About'] = 'Sobre';
78$lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Incrementar a velocidade da presentación';
79$lang['Add a comment'] = 'Engadir un comentario';
80$lang['add this photo to your favorites'] = 'engadir esta foto ós teus favoritos';
81$lang['Admin: %s'] = 'Admin: %s';
82$lang['Administration'] = 'Administración';
83$lang['Album results for'] = 'Resultados do álbum para';
84$lang['Album'] = 'Album';
85$lang['Album: %s'] = 'Álbum: %s';
86$lang['Albums'] = 'Álbums';
87$lang['All tags'] = 'Todas etiquetas';
88$lang['all'] = 'todo';
89$lang['All'] = 'Todo';
90$lang['Any tag'] = 'Algunha etiqueta';
91$lang['Are you sure?'] = 'Estás seguro?';
92$lang['ascending'] = 'ascendente';
93$lang['Author'] = 'Autor';
94$lang['author(s) : %s'] = 'autor(es): %s';
95$lang['Author: %s'] = 'Autor: %s';
96$lang['Auto login'] = 'Auto identificación';
97
98$lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d foi ligada as etiquetas actuais';
99$lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d foron ligadas as etiquetas actuais';
100$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Este comentario require validación';
101$lang['... or browse your empty gallery'] = '... ou examina a  túa galería baleira';
102$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... ou desactiva esta mensaxe, atoparei o camiño eu mesmo';
103$lang['2small'] = 'XXS - tini';
104$lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'O comentario ha de ser autorizado por un administrador antes de ser visible.';
105$lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Sistema anti-inundación: agarda un intre antes de enviar outro comentario';
106$lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'Hase de satisfacer polo menos un criterio';
107$lang['Bad request'] = 'Resposta incorrecta';
108$lang['Best rated'] = 'Mellor valorado';
109$lang['Change my password'] = 'Mudar miña clave';
110$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Comprobar o correo electrónico a traveso de ligazón de confirmación ';
111$lang['Click here if your browser does not automatically forward you'] = 'Preme aquí se teu navegador non te reencamiña automaticamente';
112$lang['Click on the photo to see it in high definition'] = 'Preme na foto para vela en alta definición';
113$lang['Close this window'] = 'Pecha esta xanela';
114$lang['Comment'] = 'Comentario';
115$lang['Comment by %s'] = 'Comentario de %s';
116$lang['Comment: %s'] = 'Comentario: %s';
117$lang['Comments'] = 'Comentarios';
118$lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'Semente RSS completa (fotos e comentarios)';
119$lang['Confirm Password'] = 'Confirmar clave';
120$lang['Connected user: %s'] = 'Usuario conectado: %s';
121$lang['Connection settings'] = 'Opcións da conexión';
122$lang['Contact'] = 'Contactar';
123$lang['Visits, high &rarr; low'] = 'Visitas, altas &rarr; baixas';
124$lang['Visits, low &rarr; high'] = 'Visitas, baixas &rarr; altas';
125$lang['Webmaster'] = 'Administrador web';
126$lang['View in'] = 'Ver en';
127$lang['Visits'] = 'Visitas';
128$lang['View'] = 'Ver';
129$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'O usuario "%s" non ten enderezo de correo electrónico, non é posible o restablecemento da clave.';
130$lang['User: %s'] = 'Usuario: %s';
131$lang['Username'] = 'Nome de usuario';
132$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'Nome de usuario "%s" na galería %s';
133$lang['Username is mandatory'] = 'O nome de usuario é obrigatorio';
134$lang['Username modification'] = 'Modificación do nome de usuario';
135$lang['Username or email'] = 'Nome de usuario ou correo electrónico';
136$lang['Username: %s'] = 'Nome de usuario: %s';
137$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'Para reiniciar a clave, visita o seguinte enderezo:';
138$lang['Unknown feed identifier'] = 'Identificador da semente descoñecido';
139$lang['Unknown identifier'] = 'Identificador descoñecido';
140$lang['Update your rating'] = 'Actualizar a valoración';
141$lang['User comments'] = 'Comentarios de usuario';
142$lang['Thumbnails'] = 'Miniaturas';
143$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'A semente RSS fornece notificacións de nova actividade neste sitio web: novas fotos, álbums actualizados, novos comentarios. Para empregar cun lector de sementes RSS.';
144$lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'A galería está bloqueada por mantemento. Volve máis tarde.';
145$lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'O número de fotos por páxina ten que ser un enteiro distinto de cero';
146$lang['The passwords do not match'] = 'As claves non coinciden';
147$lang['This author modified following comment:'] = 'Este autor modificou o seguinte comentario:';
148$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Este autor borrou o comentario co id %d';
149$lang['This login is already used by another user'] = 'Este nome de usuario xa está ocupado por outro usuario';
150$lang['Specials'] = 'Especiais';
151$lang['Submit'] = 'Enviar';
152$lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'O rexistro foi satisfactorio, en breves recibirás un correo cos teus parámetros de conexión. Benvido!';
153$lang['Tag'] = 'Etiqueta';
154$lang['Tag results for'] = 'Resultados da etiqueta para';
155$lang['Tags'] = 'Etiquetas';
156$lang['Thank you for registering at %s!'] = 'Grazas por te rexistrares en %s!';
157$lang['Sort order'] = 'Ordenación';
158$lang['Show number of hits'] = 'Amosar o número de accesos';
159$lang['Show oldest comments first'] = 'Amosar primeiro os comentarios máis vellos';
160$lang['Since'] = 'Desde';
161$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Alguén solicitou o restablecemento da clave para a seguinte conta de usuario:';
162$lang['Sort by'] = 'Ordenar por';
163$lang['Show latest comments first'] = 'Amosar primeiro os comentarios máis recentes';
164$lang['Search for all terms'] = 'Buscar todos os termos';
165$lang['Search for any term'] = 'Buscar calquera dos termos';
166$lang['Search for words'] = 'Buscar por palabras';
167$lang['Search in albums'] = 'Buscar nos álbums';
168$lang['Search in sub-albums'] = 'Buscar en sub-álbums';
169$lang['Search results'] = 'Resultados da busca';
170$lang['Search rules'] = 'Criterios da busca';
171$lang['Search tags'] = 'Etiquetas da busca';
172$lang['Send my connection settings by email'] = 'Enviarme os parámetros de conexión por correo electrónico';
173$lang['Sent by'] = 'Enviado por';
174$lang['Show file metadata'] = 'Amosarme os metadatos';
175$lang['Show number of comments'] = 'Amosar o número de comentarios';
176$lang['Reset to default values'] = 'Restablecer os valores predeterminados';
177$lang['Retrieve password'] = 'Recuperar a clave';
178$lang['Return to home page'] = 'Volver á páxina de inicio';
179$lang['SQL queries in'] = 'Consultas SQL en';
180$lang['Search'] = 'Buscar';
181$lang['Search by date'] = 'Buscar por data';
182$lang['Search for Author'] = 'Buscar por autor';
183$lang['Recent albums'] = 'Álbums recentes';
184$lang['Recent period'] = 'Período recente ';
185$lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'O período de tempo debe ser un número enteiro positivo';
186$lang['Recent photos'] = 'Fotos recentes';
187$lang['Redirection...'] = 'Reencamiñar...';
188$lang['Reduce diaporama speed'] = 'Diminuír a velocidade da presentación ';
189$lang['Register'] = 'Rexistrar';
190$lang['Registration'] = 'Rexistro';
191$lang['Registration of %s'] = 'Rexistro de %s';
192$lang['Related tags'] = 'Etiquetas relacionadas';
193$lang['Repeat the slideshow'] = 'Repetir a presentación';
194$lang['Requested album does not exist'] = 'O álbum seleccionado non existe';
195$lang['Requested tag does not exist'] = 'A etiqueta seleccionada non existe';
196$lang['Reset'] = 'Restablecer';
197$lang['Rating score'] = 'Valoración';
198$lang['Rating score, high &rarr; low'] = 'Valoración, alta &rarr; baixa';
199$lang['Rating score, low &rarr; high'] = 'Valoración, baixa &rarr; alta';
200$lang['Random photos'] = 'Fotos ó chou';
201$lang['Rank'] = 'Valoración';
202$lang['Rate this photo'] = 'Valora esta foto';
203$lang['Post date'] = 'Data do envío';
204$lang['Previous'] = 'Anterior';
205$lang['Profile'] = 'Perfil';
206$lang['Quick connect'] = 'Conexión rápida';
207$lang['Quick search'] = 'Busca rápida';
208$lang['RSS feed'] = 'Semente RSS';
209$lang['Please, enter a login'] = 'Insire o nome de usuario';
210$lang['Posted on'] = 'Enviado o';
211$lang['Powered by'] = 'Desenvolvido por';
212$lang['Preferences'] = 'Preferencias';
213$lang['Photos only RSS feed'] = 'Só fotos na Semente RSS';
214$lang['Photos posted within the last %d day.'] = 'Só fotos enviadas no último %d día.';
215$lang['Photos posted within the last %d days.'] = 'Só fotos enviadas nos últimos %d días.';
216$lang['Piwigo Help'] = 'Axuda de Piwigo';
217$lang['Piwigo encountered a non recoverable error'] = 'Piwigo atopou un erro irrecuperable';
218$lang['Play of slideshow'] = 'Comezar a presentación';
219$lang['Please enter your username or email address.'] = 'Insire o teu nome de usuario ou enderezo de correo electrónico. ';
220$lang['Photo sizes'] = 'Tamaños da foto';
221$lang['Photo title, A &rarr; Z'] = 'Título da foto, A &rarr; Z';
222$lang['Photo title, Z &rarr; A'] = 'Título da foto, Z &rarr; A';
223$lang['Pause of slideshow'] = 'Pausa';
224$lang['Permalink for album not found'] = 'Non se atopa a ligazón permanente para o álbum';
225$lang['Number of items'] = 'Número de elementos';
226$lang['Number of photos per page'] = 'Número de fotos por páxina';
227$lang['Numeric identifier, 1 &rarr; 9'] = 'Identificador numérico, 1 &rarr; 9';
228$lang['Numeric identifier, 9 &rarr; 1'] = 'Identificador numérico, 9 &rarr; 1';
229$lang['Original'] = 'Orixinal';
230$lang['Original dimensions'] = 'Dimensións orixinais';
231$lang['Page generated in'] = 'Páxina xerada en';
232$lang['Page not found'] = 'Non se atopou a páxina';
233$lang['Password'] = 'Clave';
234$lang['Password Reset'] = 'Restablecer a clave';
235$lang['Password forgotten'] = 'Clave esquecida';
236$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'Non lle está permitido restablecer a clave a este usuario';
237$lang['Password: %s'] = 'Clave: %s';
238$lang['New password'] = 'Nova clave';
239$lang['Next'] = 'Páxina seguinte';
240$lang['No'] = 'Non';
241$lang['Not repeat the slideshow'] = 'Non repetir a presentación';
242$lang['Notification'] = 'Notificación';
243$lang['N/A'] = 'Non dispoñible';
244$lang['New on %s'] = 'Novo en %s';
245$lang['Last'] = 'Última';
246$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Administrar o comentario: %s';
247$lang['Manual sort order'] = 'Orde manual';
248$lang['Menu'] = 'Menú';
249$lang['Mobile'] = 'dispositivos móbiles';
250$lang['Most visited'] = 'Máis visitadas';
251$lang['Invalid key'] = 'Chave non válida';
252$lang['Invalid password!'] = 'Clave non válida!';
253$lang['Invalid username or email'] = 'O nome de usuario ou correo non é valido ';
254$lang['Keyword'] = 'Palabra clave';
255$lang['Kind of date'] = 'Tipo de dato';
256$lang['Language'] = 'Idioma';
257$lang['Links'] = 'Ligazóns';
258$lang['Login'] = 'Identificación';
259$lang['Logout'] = 'Saír ó anonimato';
260$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Se isto foi un erro, esquece este correo e non pasará nada.';
261$lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'Se pensas que estás a recibir este correo por un erro, contacta connosco en %s ';
262$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Ola %s, túa galería de fotos Piwigo está baleira!';
263$lang['Help'] = 'Axuda';
264$lang['Here are your connection settings'] = 'Aquí están as túas opcións da conexión';
265$lang['Home'] = 'Inicio';
266$lang['I want to add photos'] = 'Eu quero engadir fotos';
267$lang['IP: %s'] = 'IP: %s';
268$lang['IPTC Metadata'] = 'Metadatos IPTC';
269$lang['Identification'] = 'Identificación';
270$lang['Hello'] = 'Ola';
271$lang['Hello %s,'] = 'Ola &s,';
272$lang['Filter and display'] = 'Amosar filtro';
273$lang['First'] = 'Primeira páxina';
274$lang['Forbidden'] = 'Prohibido';
275$lang['Forgot your password?'] = 'Esqueciches a clave?';
276$lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Percorrer a galería como visitante';
277$lang['File name'] = 'Nome do ficheiro';
278$lang['File name, A &rarr; Z'] = 'Nome do ficheiro, A &rarr; Z';
279$lang['File name, Z &rarr; A'] = 'Nome do ficheiro, Z &rarr; A';
280$lang['Filesize'] = 'Tamaño do ficheiro';
281$lang['Filter'] = 'Filtro';
282$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Falta o enderezo de correo electrónico. Indique un.';
283$lang['Email: %s'] = 'Correo electrónico: %s';
284$lang['Empty query. No criteria has been entered.'] = 'Consulta baleira. Non se inseriu criterio algún.';
285$lang['End-Date'] = 'Data final';
286$lang['Enter your new password below.'] = 'Insira súa nova clave embaixo.';
287$lang['Enter your personnal informations'] = 'Insira seus datos persoais';
288$lang['Error sending email'] = 'Produciuse un erro ó enviar o correo electrónico';
289$lang['Expand all albums'] = 'Expandir todos os álbums';
290$lang['Favorites'] = 'Favoritos';
291$lang['File'] = 'Ficheiro';
292$lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'Hanse de satisfacer todos os criterios da lista';
293$lang['Email address is mandatory'] = 'O enderezo de correo é obrigatorio';
294$lang['Dimensions'] = 'Dimensións';
295$lang['Display'] = 'Pantalla';
296$lang['Download'] = 'descargar';
297$lang['Download this file'] = 'Descargar este ficheiro';
298$lang['EXIF Metadata'] = 'Metadatos EXIF';
299$lang['Edit'] = 'Modificar';
300$lang['Edit a comment'] = 'Modificar un comentario';
301$lang['Email address'] = 'Enderezo de correo';
302$lang['Delete'] = 'Eliminar';
303$lang['Desktop'] = 'Escritorio';
304$lang['Date created, new &rarr; old'] = 'Data de creación, nova &rarr; antiga';
305$lang['Date created, old &rarr; new'] = 'Data de creación, antiga &rarr; nova';
306$lang['Date posted, new &rarr; old'] = 'Data de publicación, nova &rarr; antiga';
307$lang['Date posted, old &rarr; new'] = 'Data de publicación, antiga &rarr; nova';
308$lang['Default'] = 'Predeterminado';
309$lang['Current password is wrong'] = 'A clave actual é incorrecta';
310$lang['Customize'] = 'Personalizar';
311$lang['Created on'] = 'Creado en';
312$lang['Creation date'] = 'Data de creación';
313$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Cuquis bloqueadas ou non compatibles co teu navegador. Tes que activar as cuquis para identificarte. ';
314$lang['Create a new account'] = 'Crea unha nova conta';
315$lang['Contact webmaster'] = 'Contactar co administrador da web';
316$lang['Browser: %s'] = 'Navegador: %s';
317$lang['Calendar'] = 'Calendario';
318$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Estado incorrecto do usuario "invitado". Estase a empregar o estado predeterminado. Informa ó adminitrador da web.';
319$lang['small'] = 'S - pequena';
320$lang['large'] = 'L - grande';
321$lang['show tag cloud'] = 'amosar nube de etiquetas';
322$lang['slideshow'] = 'presentación';
323$lang['square'] = 'Cadrado';
324$lang['stop the slideshow'] = 'deter presentación';
325$lang['the beginning'] = 'o comezo';
326$lang['the username must be given'] = 'requírese o nome de usuario';
327$lang['this email address is already in use'] = 'este enderezo de correo electrónico xa está en uso';
328$lang['this login is already used'] = 'este nome de usuario xa está en uso';
329$lang['thumb'] = 'Miniatura';
330$lang['today'] = 'hoxe';
331$lang['useful when password forgotten'] = 'útil no caso de esquecemento da clave';
332$lang['wrong date'] = 'data incorrecta';
333$lang['xlarge'] = 'XS - extra grande';
334$lang['xsmall'] = 'XL - extra pequena';
335$lang['xxlarge'] = 'XXL - enorme';
336$lang['set as album representative'] = 'establecer como miniatura do álbum';
337$lang['return to the display of all photos'] = 'volver a amosar todas as fotos';
338$lang['search'] = 'buscar';
339$lang['searched words : %s'] = 'palabras buscadas: %s';
340$lang['representative'] = 'miniaturas';
341$lang['return to normal view mode'] = 'vista por álbums';
342$lang['obligatory'] = 'obrigatorio';
343$lang['password updated'] = 'clave actualizada';
344$lang['photo'] = 'foto';
345$lang['photos posted during the last %d days'] = 'fotos enviadas durante os últimos %d días';
346$lang['posted after %s (%s)'] = 'enviada despois de %s (%s)';
347$lang['posted before %s (%s)'] = 'enviada antes de %s (%s)';
348$lang['posted between %s (%s) and %s (%s)'] = 'enviada entre %s (%s) e %s (%s)';
349$lang['posted on %s'] = 'enviada o %s';
350$lang['remove this tag from the list'] = 'borra esta etiqueta da lista';
351$lang['no rate'] = 'non valorada';
352$lang['in %d sub-album'] = 'en %d sub-álbum';
353$lang['in %d sub-albums'] = 'en %d sub-álbums';
354$lang['in this album'] = 'neste sub-album';
355$lang['included'] = 'incluído';
356$lang['last %d days'] = 'últimos %d días';
357$lang['letters'] = 'letras';
358$lang['login mustn\'t end with a space character'] = 'o nome de usuario non pode rematar co carácter de espazo';
359$lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'o nome de usuario non pode comezar co carácter de espazo';
360$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'o enderezo de correo ten que ser algo como xxx@yyy.eee(exemplo: proxecto@trasno.net)';
361$lang['mandatory'] = 'obrigatorio';
362$lang['medium'] = 'M - mediana';
363$lang['from %s to %s'] = 'de %s a %s';
364$lang['group by letters'] = 'agrupar por letras';
365$lang['guest'] = 'visitante';
366$lang['html tags are not allowed in login'] = 'non se permiten etiquetas HTML na identificación';
367$lang['excluded'] = 'excluídos';
368$lang['display most recent photos'] = 'amosar as fotos máis recentes';
369$lang['display most visited photos'] = 'amosar as fotos máis visitadas';
370$lang['display only recently posted photos'] = 'amosar só as fotos enviadas recentemente';
371$lang['display photos linked to this tag'] = 'amosar as fotos ligadas a esta etiqueta';
372$lang['display recently updated albums'] = 'amosar os álbums actualizados recentemente';
373$lang['display this album'] = 'amosar este álbum';
374$lang['display your favorites photos'] = 'amosar as túas fotos favoritas';
375$lang['edit'] = 'Modificar';
376$lang['display last user comments'] = 'amosar os últimos comentarios do usuario';
377$lang['display each day with photos, month per month'] = 'amosar cada día con fotos, mes a mes';
378$lang['display a calendar by posted date'] = 'amosar un calendario por data de envío';
379$lang['display a set of random photos'] = 'amosar un conxunto de fotos ó chou';
380$lang['display all photos in all sub-albums'] = 'amosar todas as fotos en todos sub-álbums';
381$lang['display available tags'] = 'amosar as etiquetas dispoñibles';
382$lang['display best rated photos'] = 'amosar as fotos mellor valoradas';
383$lang['delete all photos from your favorites'] = 'eliminar todas as fotos de favoritas';
384$lang['delete this photo from your favorites'] = 'eliminar esta foto de favoritas';
385$lang['descending'] = 'descendente';
386$lang['display a calendar by creation date'] = 'amosar un calendario por data de creación';
387$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'Personalizar a aparencia da galería';
388$lang['created after %s (%s)'] = 'creado despois do %s (%s)';
389$lang['created before %s (%s)'] = 'creado antes do %s (%s)';
390$lang['created between %s (%s) and %s (%s)'] = 'creado entre o %s (%s) e o %s (%s)';
391$lang['created on %s'] = 'creado o';
392$lang['chronology_weekly_list'] = 'Lista semanal';
393$lang['cloud'] = 'nube';
394$lang['comment date'] = 'data do comentario';
395$lang['chronology_monthly_list'] = 'Lista mensual';
396$lang['You are not authorized to access the requested page'] = 'Non estás autorizado a acceder á páxina solicitada';
397$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Recibirás unha ligazón para crear unha nova clave vía correo electrónico.';
398$lang['Your Gallery Customization'] = 'Personalización da túa galería';
399$lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'Teu comentario NON foi rexistrado porque non pasaron as regras de validación.';
400$lang['Your comment has been registered'] = 'Teu comentario foi rexistrado';
401$lang['Your favorites'] = 'Teus favoritos';
402$lang['Your password has been reset'] = 'Túa clave foi reiniciada';
403$lang['Your username has been successfully changed to : %s'] = 'Teu nome de usuario foi trocado correctamente por: %s';
404$lang['Your website URL is invalid'] = 'O URL do sitio web non é válido';
405$lang['available for administrators only'] = 'dispoñible só para administradores';
406$lang['chronology_monthly_calendar'] = 'Calendario mensual';
407$lang['Website'] = 'Sitio web';
408$lang['Week %d'] = 'Semana %d';
409$lang['Welcome'] = 'Benvido';
410$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Benvido a túa galería de fotos Piwigo!';
411$lang['Yes'] = 'Si';
412$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Falta a clave. Insire unha clave.';
413$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Falta a confirmación da clave. Confirma a clave escollida.';
414$lang['%d photos per page'] = '%d fotos por páxina';
415$lang['Email'] = 'Correo electrónico';
416$lang['First Page'] = 'Primeira páxina';
417$lang['Go back to the album'] = 'Volver ó álbum';
418$lang['Last Page'] = 'Última páxina ';
419$lang['Theme'] = 'Tema';
420$lang['No results for'] = 'Non hai resultados para';
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.