source: trunk/language/lt_LT/admin.lang.php @ 25003

Revision 25003, 67.0 KB checked in by TranslationTeam, 6 years ago (diff)

[trunk_admin] Update lt_LT, thanks to : vilisas

  • Property svn:executable set to *
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2013 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['%d users were not updated.'] = '%d vartotojų neatnaujinta.';
24$lang['%d users were updated.'] = '%d vartotojų atnaujinta.';
25$lang['%d waiting for validation'] = '%d laukia patvirtinimo';
26$lang['%d week'] = '%d savaitę';
27$lang['%d weeks'] = '%d savaitės';
28$lang['%d year'] = '%d metus';
29$lang['%d years'] = '%d metų';
30$lang['%s ago'] = 'prieš %s';
31$lang['%s has been successfully updated.'] = '%s sėkmingai atnaujinta.';
32$lang['%s in the future'] = '%s ateityje';
33$lang['%d parameters were updated.'] = '%d parametrai pakeisti.';
34$lang['%d photo was deleted'] = '%d nuotrauka ištrinta';
35$lang['%d photos uploaded'] = 'įkelta %d nuotraukų';
36$lang['%d photos were deleted'] = 'ištrinta %d nuotrauka';
37$lang['%d physical'] = ' %d fizinių';
38$lang['%d physicals'] = ' %d fizinių';
39$lang['%d second'] = '%d sekundė';
40$lang['%d seconds'] = '%d sekundžių';
41$lang['%d tag'] = '%d žymė';
42$lang['%d tags'] = '%d žymės';
43$lang['%d user'] = '%d vartotojas';
44$lang['%d user comment rejected'] = '%d vartotojų komentaras atmestas';
45$lang['%d user comment validated'] = '%d vartotojų komentaras patvirtintas';
46$lang['%d user comments rejected'] = '%d vartotojų komentarų atmesta';
47$lang['%d user comments validated'] = '%d vartotojų komentarų patvirtinta';
48$lang['%d user deleted'] = '%d vartotojas pašalintas';
49$lang['%d user was not updated.'] = '%d vartotojų neatnaujinta';
50$lang['%d user was updated.'] = '%d vartotojas atnaujintas';
51$lang['%d users'] = '%d vartotojų';
52$lang['%d users deleted'] = '%d vartotojų pašalinta';
53$lang['%d guest'] = '%d svečias';
54$lang['%d guests'] = '%d svečiai';
55$lang['%d hour'] = '%d valanda';
56$lang['%d hours'] = '%d valandų';
57$lang['%d line filtered'] = '%d eilutė nufiltruota';
58$lang['%d lines filtered'] = '%d eilutės nufiltruotos';
59$lang['%d mail was not sent.'] = '%d pranešimas nebuvo išsiųstas.';
60$lang['%d mail was sent.'] = '%d pranešimas išsiųstas.';
61$lang['%d mails were not sent.'] = '%d pranešimai nebuvo išsiųsta.';
62$lang['%d mails were sent.'] = '%d pranešimai išsiųsta.';
63$lang['%d member'] = '%d narys';
64$lang['%d members'] = '%d nariai';
65$lang['%d minute'] = '%d minutė';
66$lang['%d minutes'] = '%d minučių';
67$lang['%d month'] = '%d mėnesį';
68$lang['%d months'] = '%d mėnesius';
69$lang['%d of %d photos selected'] = 'pasirinkta %d iš %d nuotraukų';
70$lang['%d parameter was updated.'] = '%d parametras atnaujintas';
71$lang[' and %d virtuals'] = ' ir %d virtualių';
72$lang[' and %d virtual'] = ' ir %d virtualių';
73$lang['%d album including'] = 'įskaitant %d albumą';
74$lang['%d album moved'] = '%d albumas perkeltas';
75$lang['%d albums including'] = 'įskaitant %d albumus';
76$lang['%d albums moved'] = '%d albumų perkelta';
77$lang['%d anomalies have been detected corrected.'] = 'aptikta ir sutvarkyta %d anomalijų(-os).';
78$lang['%d anomalies have been detected.'] = 'aptikta %d anomalijų(-os).';
79$lang['%d anomalies have been ignored.'] = 'ignoruota %d anomalijų(-os).';
80$lang['%d anomalies have not been corrected.'] = '%d anomalijų(-os) nebuvo sutvarkyta.';
81$lang['%d anomaly has been corrected.'] = '%d anomalijų(-os) buvo sutvarkyta.';
82$lang['%d anomaly has been detected.'] = 'aptikta %d anomalija.';
83$lang['%d anomaly has been ignored.'] = 'ignoruota %d anomalija.';
84$lang['%d anomaly has not been corrected.'] = '%d anomalija nebuvo sutvarkyta.';
85$lang['%d association'] = '%d asociacija';
86$lang['%d associations'] = '%d asociacijų';
87$lang['%d day'] = '%d diena';
88$lang['%d days'] = '%d dienos';
89$lang['%d group'] = '%d grupė';
90$lang['%d groups'] = '%d grupės';
91$lang['Check all'] = 'Patikrinti viską';
92$lang['Check for updates'] = 'Ieškoti atnaujinimų';
93$lang['Check for upgrade'] = 'Ieškoti patobulinimų';
94$lang['Batch Manager'] = 'Paketinis menedžeris';
95$lang['Bound Theme'] = 'Susieta tema';
96$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Pagal nutylėjima kompozicijos centru laikomas geometrinis fotografijos centras.';
97$lang['Center of interest'] = 'Intereso centras';
98$lang['Available on'] = 'Prieinama';
99$lang['Available only with HTML format'] = 'Prieinama tik HTML formatu';
100$lang['Available versions for'] = 'Prieinamos versijos';
101$lang['Average rate'] = 'Vidutinis įvertinimas';
102$lang['By %s'] = 'Autorius %s';
103$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Pagal nutylėjimą Piwigo sukurs nauja web dydį iš HD (didelės raiškos) jūsų nuotraukų versijų.';
104$lang['By rank'] = 'Pagal įvertinimą';
105$lang['Caddie'] = 'Krepšelis';
106$lang['Caddie management'] = 'Krepšelio tvarkymas';
107$lang['Can\'t connect to server.'] = 'Neįmanoma prisijungti prie serverio.';
108$lang['Can\'t create temporary file.'] = 'Laikinas failas negali būti sukurtas.';
109$lang['Can\'t download archive.'] = 'Neišeina atsisiųsti archyvo.';
110$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'Neišeina perskaityti ar išskleisti archyvo.';
111$lang['Cancel'] = 'Atšaukti';
112$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Neįmanoma ištrinti senu fikstuotų nuorodų!';
113$lang['Change Admin Colors'] = 'Keisti administracijos spalvas';
114$lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture yra galingas įrankis, leidžiantis tvarkyti masyvias bibliotekas Mac\'u';
115$lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture sukurtas profesionaliems fotografams su iPhoto paprastumu.';
116$lang['Apply action'] = 'Taikyti veiksmą';
117$lang['Apply selected corrections'] = 'Vykdyti pasirinktus pakeitimus';
118$lang['Apply to sub-albums'] = 'Taikyti subalbumams';
119$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Uždėti vandens ženklą, jei aukštis didesnis nei';
120$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Uždėti vandens ženklą, jei plotis didesnis nei';
121$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Apytiksliai maksimali rezoliucija: %dM pikseliu (tai %dx%d pikselių).';
122$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Ar esate tikras, kad norite instaliuoti šį atnaujinimą ? Jūs turite patikrinti, ar ši versija nereikalauja prieš tai išinstaliuoti senosios.';
123$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Esate tikras, kad norite ištrinti šį priedą ?';
124$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Esate tikras, kad norite instaliuoti šį priedą ?';
125$lang['Associate to album'] = 'Asociuoti su albumu';
126$lang['Associated'] = 'Asociuota';
127$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Leisti vartotojams komentuoti pasiriniktus albumus';
128$lang['Authorized'] = 'Leidžiama';
129$lang['Automatic correction'] = 'Automatinė korekcija';
130$lang['Automatic sort order'] = 'Automatinė rūšiavimo tvarka';
131$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u vartotojai turi automatinius leidimus, kurias suteikia grupės, kurioms jie priklauso.';
132$lang['Add detailed content'] = 'Pridėti papildomą turinį';
133$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom yra fotografijos programa. Ji sukurta tvarkyti dideliems kiekiams skaitmeninių nuotraukų ir atlikti post produkcini darbą.';
134$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Išskleidžiant įvyko klaida. Prašome pasitikrinti piwigo instaliacijos failų leidimus.<br><a href="%s">Klaidų logas čia</a>.';
135$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Instaliuojant atnaujinimus įvyko klaida.';
136$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'Išskleidžiant failus (%s) įvyko klaida.';
137$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Informacinins pranešimas nusiųstas į "%s" grupę';
138$lang['Anomaly'] = 'Anomalija';
139$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'Tik webmasteriai gali matyti šį tab\'ą, o ne administratoriai.';
140$lang['Applications'] = 'Programos';
141$lang['Allow user customization'] = 'Leisti vartotojams pasikeisti galerijos išvaizdą';
142$lang['All extensions are up to date.'] = 'Visų išplėtimų versijos naujausios.';
143$lang['All languages are up to date.'] = 'Visų kalbų versijos naujausios.';
144$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Visos optimizacijos buvo sėkmingai užbaigtos.';
145$lang['All plugins are up to date.'] = 'Visų priedų versijos naujausios.';
146$lang['All themes are up to date.'] = 'Visų temų versijos naujausios.';
147$lang['Allow rating'] = 'Leisti reitingavimą';
148$lang['Allow user registration'] = 'Leisti vartotojų registraciją';
149$lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Leisti vartotojams trinti savo komentarus';
150$lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Leisti vartotojams redaguoti savo komentarus';
151$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Leidžiami failų tipai: %s.';
152$lang['Add to caddie'] = 'Pridėti į krepšelį';
153$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Pridėti leidimą rašyti į "%s" katalogą';
154$lang['Add/delete a permalink'] = 'Pridėti/pašalinti fiksuotą nuorodą';
155$lang['Added by %s'] = 'Įdėjo ';
156$lang['Administration Home'] = 'Administracijos puslapis';
157$lang['Advanced features'] = 'Papildomos funkcijos';
158$lang['Album "%s" has been added'] = 'Albumas "%s" pridėtas';
159$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'albumas "%s" dabar turi %d nuotraukas(-ų)';
160$lang['Album list management'] = 'Albumų sąrašo valdymas';
161$lang['Album manual order was saved'] = 'Albumų rankinis išrūšiavimas išsaugotas';
162$lang['Album name'] = 'Albumo pavadinimas';
163$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Albumo nuotraukos asocijuotos su šiais albumais: %s';
164$lang['Album updated successfully'] = 'Albumas sėkmingai atnaujintas';
165$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Albumai autorizuoti dėka grupinių asociacijų';
166$lang['Albums automatically sorted'] = 'Albumai išrūšiuoti automatiškai';
167$lang['All %d photos are selected'] = 'Pasirinktos visos %d nuotraukos';
168$lang['+ Add an upload box'] = '+ Pridėti įkrovos lauką';
169$lang['Activate icon "%s"'] = 'Aktyvuoti piktogramą "%s"';
170$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Aktyvuoti piktogramą "nauja" šalia albumų ir nuotraukų';
171$lang['Active Languages'] = 'Aktyvuoti kalbas';
172$lang['Active Plugins'] = 'Aktyvuoti priedus';
173$lang['Active Themes'] = 'Aktyvuoti temas';
174$lang['Add'] = 'Pridėti';
175$lang['Add New Language'] = 'Pridėti naują kalbą';
176$lang['Add New Theme'] = 'Pridėti naują temą';
177$lang['Add Photos'] = 'Pridėti nuotraukų';
178$lang['Add a criteria'] = 'Pridėti kriterijų';
179$lang['Add a filter'] = 'Pridėti filtrą';
180$lang['Add a tag'] = 'Pridėti žymą';
181$lang['Add a user'] = 'Pridėti vartotoją';
182$lang['Add a virtual album'] = 'Pridėti virtualų albumą';
183$lang['Add another set of photos'] = 'Pridėti nuotraukų rinkinį';
184$lang['Add group'] = 'Pridėti grupę';
185$lang['Add tags'] = 'Pridėti žymas';
186$lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s turi būti nustatyta į false local/config/config.inc.php faile';
187$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s nuotraukos(-ų) negali būti regeneruotos';
188$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s nuotraukos(-ų) regeneruota';
189$lang['%s value is not correct file because exif are not supported'] = '%s reikšmė neteisinga, nes exif nepalaikomas';
190$lang['(this tag will be deleted)'] = '(ši žyma bus ištrinta)';
191$lang[', click on'] = ', paspausk ant';
192$lang['... or '] = '... arba ';
193$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo Android\'ui</em> programėlė suteikia galimybę sujungti jūsų Android telefoną ar planšetę su jūsų Piwigo galerija, kurti kelis albumus ir įkelti kelias nuotraukas iškart.';
194$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo iOS\'ui</em> programėlė suteikia galimybę sujungti jūsų iPhone, iPad ar iPod Touch su jūsų Piwigo galerija, kurti kelis albumus ir įkelti kelias nuotraukas iškart.';
195$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Užrakinta galerija prieinama tik administratoriams';
196$lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Yra nauja Piwigo versija.';
197$lang['ACCESS_2'] = 'Prieinama registruotiems vartotojams';
198$lang['Action'] = 'Veiksmas';
199$lang['Actions'] = 'Veiksmai';
200$lang['Activate'] = 'Aktyvuoti';
201$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Aktyvuoti navigacijos juostą';
202$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Aktyvuoti navigacijos piktogramas';
203$lang['Activate comments'] = 'Aktyvuoti komentarus';
204$lang['ACCESS_0'] = 'Laisva prieiga';
205$lang['ACCESS_1'] = 'Prieinama visiems';
206$lang['ACCESS_3'] = 'Prieinama administratoriams';
207$lang['ACCESS_4'] = 'Prieinama webmasteriams';
208$lang['ACCESS_5'] = 'Neprieinama';
209$lang['Access type'] = 'Prieigos tipas';
210$lang['Invert'] = 'Invertuoti';
211$lang['Languages'] = 'Kalbos';
212$lang['Languages which need upgrade'] = 'Kalbos, kurioms reikia atnaujinimo';
213$lang['Last hit'] = 'Paskutinis paspaudimas';
214$lang['Grant selected groups'] = 'Leisti prieigą pasirinktoms grupėms';
215$lang['Grant selected users'] = 'Leisti prieigą pasirinktiems vartotojams';
216$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Neįmanoma išjungti šios kalbos - jums reikalinga bent viena kalba.';
217$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Neįmanoma išjungti šios temos - jums reikalinga bent viena tema.';
218$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Ši tema negali būti išjungta, nes ji reikalinga kitoms temoms: %s';
219$lang['Inactive Languages'] = 'Neaktyvios kalbos';
220$lang['Inactive Plugins'] = 'Neaktyvūs priedai';
221$lang['Inactive Themes'] = 'Neaktyvios temos';
222$lang['Informations'] = 'Informacija';
223$lang['Install'] = 'Instaliuoti';
224$lang['Installed Languages'] = 'Instaliuotos kalbos';
225$lang['Installed Themes'] = 'Instaliuotos temos';
226$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Instrukcijos, kaip naudoti Piwigo';
227$lang['High definition enabled'] = 'Didelė raiška įjungta';
228$lang['History'] = 'Istorija';
229$lang['Hit'] = 'Paspaudimai';
230$lang['Hour'] = 'Valanda';
231$lang['Hoverbox display'] = 'Hoverbox rodymas';
232$lang['I decide to update anyway'] = 'Aš nusprendžiau vistiek atnaujinti';
233$lang['IP'] = 'IP';
234$lang['Ignore All'] = 'Ignoruoti viską';
235$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Ignoruoti pasirinktas anomalijas';
236$lang['Ignore this update'] = 'Ignoruoti atnaujinimą';
237$lang['Image Quality'] = 'Paveiksliuko kokybė';
238$lang['Image id'] = 'Paveiksliuko ID';
239$lang['Images manual order was saved'] = 'Paveiksliukų rankinis rūšiavimas išsaugotas';
240$lang['Impossible automatic correction'] = 'Automatiniai pataisymai neįmanomi';
241$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Ši tema negali būti aktyvuota, nes jai trūksta pagrindinės temos: %s';
242$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Šios kalbos išjungti neįmanoma, pirmiausia nustatykite kitą kalbą, kaip pagrindinę.';
243$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Suteikite rašymo teises (chmod 777) "%s" katalogui šakniniame jūsų Piwigo instaliacijos kataloge';
244$lang['Go to'] = 'Eiti į';
245$lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Norėdami gauti daugiau informacijos eikite į %s arba %s';
246$lang['Graphics Library'] = 'Grafinė biblioteka';
247$lang['Group'] = 'Grupė';
248$lang['Group management'] = 'Grupės valdymas';
249$lang['Group name'] = 'Grupės pavadinimas';
250$lang['Groups'] = 'Grupės';
251$lang['Groups and users'] = 'Grupės ir vartotojai';
252$lang['Guest Settings'] = 'Svečio nustatymai';
253$lang['Guest cannot be deleted'] = 'Svečias negali būti ištrintas';
254$lang['Guests'] = 'Svečiai';
255$lang['Height'] = 'Aukštis';
256$lang['Hello'] = 'Labas';
257$lang['Hello,'] = 'Labas,';
258$lang['Help Me'] = 'Padėkite man';
259$lang['Hide'] = 'Paslėpti';
260$lang['High definition'] = 'Didelė raiška';
261$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Naujovės leidžia galerijų naršymą, albumų kūrimą ir nuotraukų įkėlimą.';
262$lang['File'] = 'Failas';
263$lang['File upload stopped by extension'] = 'Priedas nutraukė failo atsiuntimą';
264$lang['File/directory read error'] = 'Failo/katalogo skaitymo klaida';
265$lang['Find a new representant by random'] = 'Rasti naują atsitiktinė albumo piktogramą';
266$lang['Follow Orientation'] = 'Srauto orientacija';
267$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Toliau išvardinti priedai gali būti nesuderinami su nauja Piwigo versija:';
268$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Toliau išvardintos temos gali būti nesuderinamos su nauja Piwigo versija:';
269$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'Piwigo stengsis išsaugot interesų centro vietą nuotraukų dydžiams (pvz. tokiems, kaip "Kvadratas"), kuriems reikalingas apkarpymas.';
270$lang['Forbid this language to users'] = 'Uždrausti vartotojams naudoti šią kalbą.';
271$lang['Forbid this theme to users'] = 'Uždrausti vartotojams naudoti šią temą.';
272$lang['Forbidden'] = 'Draudžiama';
273$lang['Form'] = 'Nuo';
274$lang['GD library is missing'] = 'Trūksta GD bibliotekos';
275$lang['GD version'] = 'GD versija';
276$lang['Gallery title'] = 'Galerijos pavadinimas';
277$lang['Gallery unlocked'] = 'Galerija atrakinta';
278$lang['General statistics'] = 'Galerijos statistika';
279$lang['Generate multiple size images'] = 'Sukurti visų dydžių paveiksliukus';
280$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Gaukite pagalbą Piwigo diskusijų forume';
281$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Vykdymo laikas baigėsi, apdirbimas turi būti tęsiamas [Numatomas laikas: %d sek.].';
282$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Vykdymo laikas viršytas, apdirbimas turi būti tęsiamas [Numatomas laikas: %d sek.].';
283$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Nėra EXIF išplėtimo, administratorius turi išjungti EXIF naudojimą';
284$lang['Extend for templates'] = 'Išplėsti šablonus';
285$lang['Extensions Update'] = 'Plėtinių atnaujinimas';
286$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Sinchronizacija';
287$lang['Failed to write file to disk'] = 'Nepavyko įrašyti į diską';
288$lang['Everybody'] = 'Visi';
289$lang['Deny selected users'] = 'Drausti pasirinktus vartotojus';
290$lang['Edit album'] = 'Redaguoti albumą';
291$lang['Edit album permissions'] = 'Redaguoti albumo leidimus';
292$lang['Edit photo'] = 'Redaguoti nuotrauką';
293$lang['Edit photo information'] = 'Redaguoti nuotraukos informaciją';
294$lang['Edit ranks'] = 'Redaguoti reitingus';
295$lang['Edit selected tags'] = 'Redaguoti pasirinktas žymas';
296$lang['Edit tags'] = 'Redaguoti žymas';
297$lang['Element'] = 'Elementas';
298$lang['Element type'] = 'Elemento tipas';
299$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Siųsti el-laišką administratoriams, kai ištrinamas komentaras';
300$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Siųsti el-laišką administratoriams, kai pakeičiamas komentaras';
301$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Siųsti el-laišką administratoriams, kai komentaras reikalauja patvirtinimo';
302$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Siųsti el-laišką administratoriams, kai užsiregistruoja naujas vartotojas';
303$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Siųsti el-laišką administratoriams, kai įrašomas tinkamas komentaras';
304$lang['Environment'] = 'Aplinka';
305$lang['Error list'] = 'Klaidų sąrašas';
306$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Failo "%s" klaidos: %s';
307$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Įvyko klaida siunčiant el-laišką adresu %s [%s]';
308$lang['Errors caption'] = 'Klaidų legendos';
309$lang['Discover album:'] = 'Atversti albumą';
310$lang['Dump Database'] = 'Duomenų bazės dump\'as';
311$lang['Directory'] = 'Katalogas';
312$lang['Directory does not exist'] = 'Katalogas neegzistuoja';
313$lang['Display options'] = 'Rodymo parinktys';
314$lang['Dissociate from album'] = 'Atskirti nuo albumo';
315$lang['Dissociated'] = 'Atskirta';
316$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Vistiek aktyvuoti ?';
317$lang['Documentation'] = 'Dokumentacija';
318$lang['Does not represent'] = 'Tai nėra piktograma skirta';
319$lang['Download,'] = 'Parsisiųsti,';
320$lang['Downloads'] = 'Parsisiuntimai';
321$lang['Drag to re-order'] = 'Norėdami perrūšiuoti - spauskite ir tempkite';
322$lang['Drop into album'] = 'Pasirinkite albumą';
323$lang['Duplicate'] = 'Dubliuoti';
324$lang['Duplicate selected tags'] = 'Dubliuoti pasirinktas žymas';
325$lang['Duplicates'] = 'Dublikatai';
326$lang['ERROR'] = 'KLAIDA';
327$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'KLAIDA: ŠIS PRIEDAS NERASTAS, BET YRA INSTALIUOTAS! IŠINSTALIUOKITE JĮ DABAR.';
328$lang['Deleted on'] = 'Ištrinta';
329$lang['Deletions'] = 'Trynimai';
330$lang['Deactivate all'] = 'Išjungti viską';
331$lang['Default comments order'] = 'Numatyta komentarų tvarka';
332$lang['Default display'] = 'Numatytas vaizdas';
333$lang['Default photos order'] = 'Numatyta nuotraukų tvarka';
334$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Numatytasis vartotojas negali būti pašalintas';
335$lang['Default user does not exist'] = 'Numatytasis vartotojas neegzistuoja';
336$lang['Delete Representant'] = 'Ištrinti albumo piktogramą';
337$lang['Delete multiple size images'] = 'Ištrinti kitų dydžių paveiksliukus';
338$lang['Delete orphan tags'] = 'Ištrinti nežinomas žymas';
339$lang['Delete selected photos'] = 'Ištrinti pažymėtas nuotraukas';
340$lang['Delete selected tags'] = 'Ištrinti pažymėtas žymes';
341$lang['Delete selected users'] = 'Ištrinti pažymėtus vartotojus';
342$lang['Delete this language'] = 'Ištrinti šią kalbą';
343$lang['Delete this theme'] = 'Ištrinti šią temą';
344$lang['Deny selected groups'] = 'Drausti pažymėtas grupes';
345$lang['Description'] = 'Aprašymas';
346$lang['Detailed informations'] = 'Detali informacija';
347$lang['Database'] = 'Duomenų bazė';
348$lang['Database synchronization with files'] = 'Duomenų bazės sinchronizavimas su failais';
349$lang['Date'] = 'Data';
350$lang['Day'] = 'Diena';
351$lang['Deactivate'] = 'Išjungti';
352$lang['Check automatic corrections'] = 'Tikrinti automatines korekcijas';
353$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Atnaujinimo patikrinimas nepavyko dėl nežinomų priežasčių.';
354$lang['Check integrity'] = 'Vientisumo tikrinimas';
355$lang['Choose an action'] = 'Pasirinkite veiksmą';
356$lang['Choose an option'] = 'Pasirinkite variantą';
357$lang['Classic display'] = 'Klasikinis vaizdas';
358$lang['Comments for all'] = 'Komentarai visiems';
359$lang['Complementary mail content'] = 'Pridėti prie pranešimo';
360$lang['Configuration'] = 'Konfigūracija';
361$lang['Confirm merge'] = 'Patvirtini sujungimą';
362$lang['Continue processing treatment'] = 'Tęsti vykdomą apdorojimą';
363$lang['Correction'] = 'Koregavimas';
364$lang['Correction applied with error'] = 'Koregavimas įvykdytas su klaida';
365$lang['Correction applied with success'] = 'Koregavimas sėkmingai įvykdytas';
366$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Pataisyta anomalija nebebus ignoruojama';
367$lang['Create'] = 'Sukurti';
368$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Sukurkite "%s" katalogą pagrindiniame Piwigo instaliacijos kataloge';
369$lang['Create this site'] = 'Sukurti šį puslapį';
370$lang['Crop'] = 'Apkarpyti';
371$lang['Current name'] = 'Dabartinis pavadinimas';
372$lang['Plugin list'] = 'Priedų sąrašas';
373$lang['Plugins'] = 'Priedai';
374$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Priedai, kurie bus atnaujinti';
375$lang['Portrait'] = 'Portretas';
376$lang['Position'] = 'Pozicija';
377$lang['Posted %s on %s'] = 'Paskelbta %s ant %s';
378$lang['Privacy level'] = 'Privatumo lygis';
379$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Privatumo lygis nustatytas į "%s"';
380$lang['Private'] = 'Privatu';
381$lang['Properties'] = 'Savybės';
382$lang['Public'] = 'Vieša';
383$lang['Public / Private'] = 'Vieša / Privatu';
384$lang['Purge compiled templates'] = 'Išvalyti parengtus šablonus';
385$lang['Purge history detail'] = 'Išvalyti istorijos detales';
386$lang['Purge history summary'] = 'Išvalyti istorijos suvestinę';
387$lang['Purge search history'] = 'Išvalyti paieškų istorija';
388$lang['Photos'] = 'Nuotraukos';
389$lang['Photos generation in progress...'] = 'Vyksta nuotraukų generavimas';
390$lang['Piwigo Administration'] = 'Piwigo administracija';
391$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo naujienlaiškis';
392$lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Piwigo Publish priedas - skirtas Lightroom';
393$lang['Piwigo Update'] = 'Piwigo atnaujinimas';
394$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo Uploader\'is';
395$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo negali atsisiųsti atnaujinimo failo iš serverio';
396$lang['Piwigo configuration'] = 'Piwigo konfigūracija';
397$lang['Piwigo export plugin for Aperture'] = 'Piwigo eksportavimo priedas, skirtas Aperture';
398$lang['Piwigo export plugin for iPhoto'] = 'Piwigo eksportavimo priedas, skirtas iPhoto';
399$lang['Piwigo for Android'] = 'Piwigo Android\'ui';
400$lang['Piwigo for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'] = 'Piwigo iOS\'ui (iPhone, iPad, iPod Touch)';
401$lang['Piwigo publish plugin for Shotwell'] = 'Piwigo skelbimo priedas, skirtas Shotwell';
402$lang['Piwigo publish plugin for digiKam'] = 'Piwigo skelbimo priedas, skirtas digiKam';
403$lang['Piwigo version'] = 'Piwigo versija';
404$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Prašau patikrinti katalogo "plugins" ir jo subkatalogu leidimus (CHMOD).';
405$lang['Please select at least two groups'] = 'Prašome pasirinkti mažiausiai dvi grupes';
406$lang['Please wait...'] = 'Prašome palaukti...';
407$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'Priedas sėkmingai nukopijuotas';
408$lang['Pending Comments'] = 'Nepatvirtinti komentarai';
409$lang['Permalink'] = 'Fikstuota nuoroda';
410$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Fiksuotą nuorodą %s anksčiau naudojo albumas %s. Pirmiausia ištrinkite ją iš fiksuotu nuorodų istorijos.';
411$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Fiksuotą nuorodą %s jau naudoja albumas %s';
412$lang['Permalink history'] = 'Fiksuotų nuorodų istorija';
413$lang['Permalinks'] = 'Fiksuotos nuorodos';
414$lang['Permission denied'] = 'Nesuteiktas leidimas';
415$lang['Permission granted'] = 'Leidimas suteiktas';
416$lang['Permission granted for groups'] = 'Leidimas suteiktas grupėms';
417$lang['Permission granted for users'] = 'Leidimas suteiktas vartotojams';
418$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Leidimas suteiktas dėka grupės';
419$lang['Permission management'] = 'Leidimų tvarkymas';
420$lang['Permissions'] = 'Leidimai';
421$lang['Photo %s of %s'] = 'Nuotrauka %s iš %s';
422$lang['Photo Page'] = 'Nuotraukų puslapis';
423$lang['Photo Properties'] = 'Nuotraukų savybės';
424$lang['Photo informations updated'] = 'Nuotraukų informacijos atnaujintos';
425$lang['Photo name'] = 'Nuotraukos pavadinimas';
426$lang['Photo sizes with crop'] = 'Nuotraukų dydžiai su apkarpymu';
427$lang['Photo unreachable or no support'] = 'Nuotraukos nepasiekiamos arba nepalaikomas jų formatas';
428$lang['Optional URL keyword'] = 'Pasirinktinis URL raktažodis';
429$lang['Options'] = 'Parinktys';
430$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Meniu juostos tvarka sėkmingai atnaujinta.';
431$lang['Original Size'] = 'Originalus dydis';
432$lang['Original file : %s'] = 'Originalus failas: %s';
433$lang['Original templates'] = 'Originalūs šablonai';
434$lang['Orphan tags deleted'] = 'Nesusietos žymos buvo ištrintos';
435$lang['Other plugins'] = 'Yra kitų priedų';
436$lang['Other private albums'] = 'Kiti privatūs albumai';
437$lang['Overall'] = 'Apžvalga';
438$lang['Page banner'] = 'Puslapio banneris';
439$lang['Page end'] = 'Puslapio pabaiga';
440$lang['Pages seen'] = 'Peržiūrėti puslapiai';
441$lang['Panorama'] = 'Panorama';
442$lang['Parameter'] = 'Nustatymai';
443$lang['Parameters'] = 'Parametrai';
444$lang['Parent album'] = 'Pagrindinis albumas';
445$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Nėra slaptažodžio patvirtinimo. Prašome pakartoti slaptažodį';
446$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Nėra slaptažodžio. Prašome įvesti slaptažodį';
447$lang['Path'] = 'Kelias';
448$lang['New photos were added'] = 'Naujos nuotrauos buvo įdėtos';
449$lang['No destination tag selected'] = 'Nepasirinkta paskirties žyma';
450$lang['No display'] = 'Nerodyti';
451$lang['No order field selected'] = 'Nepasirinkta laukelių tvarka';
452$lang['Not cropped correctly?'] = 'Blogai apipjaustyta?';
453$lang['Notification'] = 'Pranešimai';
454$lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Informuoti adminstratorius, kai komentaras';
455$lang['Number of albums per page'] = 'Albumų skaičius puslapyje';
456$lang['Number of comments per page'] = 'Komentarų skaičius puslapyje';
457$lang['Number of downloads'] = 'Atsisiuntimų skaičius';
458$lang['Number of rates'] = 'Įvertinimų kiekis';
459$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Sukurti piktogramų';
460$lang['Numeric identifier : %d'] = 'Skaitinis identifikatorius: %d';
461$lang['Obsolete Plugins'] = 'Pasenę priedai';
462$lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'Linux\'e paketu menedžerio pagalba tiesiog instaliuokite Shotwell, tuomet aktyvuokite "Piwigo publishing" parinktį.';
463$lang['Only private albums are listed'] = 'Rodomi tik privatūs albumai';
464$lang['Opacity'] = 'Nepermatomumas';
465$lang['Operating system'] = 'Operacinė sistema';
466$lang['Operation in progress'] = 'Vyksta apdorojimas';
467$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Optimizacijos buvo baigtos su keliomis klaidomis';
468$lang['New parent album'] = 'Naujas pagrindinis albumas';
469$lang['New photos added'] = 'Naujos nuotraukos įkeltos';
470$lang['New tag'] = 'Nauja žyma';
471$lang['No file was uploaded'] = 'Nebuvo įkeltas joks failas';
472$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Jokiai grupei neleidžiama žiūrėti šio privataus albumo';
473$lang['No group selected, no action possible.'] = 'Nepasirinkta jokia grupė, todėl jokių veiksmų vykdyti neįmanoma.';
474$lang['No mail to send.'] = 'Nebus siunčiamas joks laiškas';
475$lang['No members to manage'] = 'Nėra jokių narių, kuriuos galima būtų tvarkyti';
476$lang['No photo can be deleted'] = 'Jokios nuotraukos negali būti ištrintos';
477$lang['No photo in the current set.'] = 'Šiuo metu rinkinyje nėra nuotraukų.';
478$lang['No photo in this album'] = 'Šiame albume nėra nuotraukų';
479$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Nepasirinkta jokia nuotrauka, šiame rinkinyje nuotraukų: %d';
480$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Nepasirinkta jokia nuotrauka, neįmanomas joks veiksmas.';
481$lang['No results'] = 'Nėra rezultatų';
482$lang['No user to send notifications by mail.'] = 'Nėra vartotojų, kurie galėtų būti informuoti paštu.';
483$lang['None'] = 'Nėra';
484$lang['Merge selected tags'] = 'Sujungti pasirinktas žymas';
485$lang['Merge tags'] = 'Sujungti žymas';
486$lang['Metadata synchronization results'] = 'Metadata sinchronizacijos rezultatai';
487$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadata sinchronizuota iš failo';
488$lang['Minimum height'] = 'Minimalus aukštis';
489$lang['Minimum privacy level'] = 'Minimalus privatumo lygis';
490$lang['Minimum width'] = 'Minimalus plotis';
491$lang['Miscellaneous'] = 'Ivairūs';
492$lang['Missing Plugins'] = 'Trūkstami priedai';
493$lang['Missing a temporary folder'] = 'Trūksta laikinų failų katalogo';
494$lang['Modify information'] = 'Keisti informaciją';
495$lang['Month'] = 'Mėnuo';
496$lang['Move'] = 'Perkelti';
497$lang['Move albums'] = 'Perkelti albumus';
498$lang['Move to album'] = 'Perkelti į albumą';
499$lang['Multiple Size'] = 'Ivairūs dydžiai';
500$lang['Name'] = 'Vardas';
501$lang['Name of the duplicate'] = 'Dublikato vardas';
502$lang['New Version'] = 'Nauja versija';
503$lang['New name'] = 'Naujas vardas';
504$lang['List'] = 'Sąrašas';
505$lang['Make this language available to users'] = 'Padaryti šią kalbą prieinamą vartotojams';
506$lang['Make this theme available to users'] = 'Padaryti šią temą prieinamą vartotojams';
507$lang['Manage'] = 'Tvarkyti';
508$lang['Manage Permissions'] = 'Tvarkyti teises';
509$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Tvarkyti pasirinktų vartotojų leidimus';
510$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Tvarkyti grupės "%s" teises';
511$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Tvarkyti vartotojo "%s" teises';
512$lang['Manage photo ranks'] = 'Nuotraukų rūšiavimo tvarka';
513$lang['Manage photos'] = 'Tvarkyti nuotraukas';
514$lang['Manage tags'] = 'Tvarkyti žymas';
515$lang['Manage the members'] = 'Tvarkyti narius';
516$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Tvarkyti ši %d nuotraukų rinkinį';
517$lang['Manual order'] = 'Nustatyta tvarka';
518$lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Maksimalus failo dydis: %sB.';
519$lang['Maximum height'] = 'Maksimalus aukštis';
520$lang['Maximum width'] = 'Maksimalus plotis';
521$lang['Members'] = 'Nariai';
522$lang['Menu Management'] = 'Meniu';
523$lang['Merge selected groups'] = 'Sujungti pasirinktas grupes';
524$lang['Last send'] = 'Paskutini siuntimas';
525$lang['Level 0'] = '---';
526$lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Susieti visas albumo nuotraukas su kokiu nors egzistuojančiu albumu';
527$lang['Linked albums'] = 'Susieti albumai';
528$lang['Local'] = 'Vietinis';
529$lang['Lock'] = 'Užrakinti';
530$lang['Lock albums'] = 'Užrakinti albumus';
531$lang['Lock gallery'] = 'Užrakinti galerijas';
532$lang['Locked'] = 'Užrakinta';
533$lang['Mail address is obligatory for all users'] = 'Pašto adresas privalomas visiems vartotojams';
534$lang['Mail content'] = 'Pranešimo turinys';
535$lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'Pranešimas išsiųstas %s [%s].';
536$lang['Main'] = 'Pagrindinis';
537$lang['Main "guest" user does not exist'] = 'Pagrindinis "guest" vartotojas neegzistuoja';
538$lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'Neteisingas pagrindinio "guest" vartotojo statusas';
539$lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'Pagrindinis "webmaster" vartotojas neegzistuoja';
540$lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Neteisingas pagrindinio "webmaster" vartotojo statusas';
541$lang['Main Page'] = 'Pagrindinis puslapis';
542$lang['Maintenance'] = 'Priežiūra';
543$lang['Last revisions'] = 'Paskutiniai pakeitimai';
544$lang['Last import'] = 'Paskutinė įkrova';
545$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Jei nėra HD kokybės nuotraukos, bet esamas dydis yra didesnis už kitų dydžių dimensijas, tai Piwigo ją perkels ir traktuos kaip HD kokybės. Taip pat iš jos bus sukurti mažesnio dydžio paveiksliukai.';
546$lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to'] = 'jeigu iškilo problemų arba turite kokių nors klausimų - prašome rašykite adresu';
547$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'Jūsų php.ini faile upload_max_filesize (%sB) yra didesnis už post_max_size (%sB), reikėtų pakeisti šią nuostatą.';
548$lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Taip pat rodyti nesenas nuotraukas, surūšiuotas pagal datas';
549$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Taip pat rodyti istorijos duomenis (Įspėjimas, gali būti viršytas serverio atminties limitas)';
550$lang['Information data registered in database'] = 'Informacija registruota duomenų bazėje';
551$lang['Install on your computer,'] = 'Įdiekite į savo kompiuterį,';
552$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Likite su Piwigo projektu, užsisakykite Piwigo naujienlaiškį. Jums el. paštu bus atsiųstas pranešimas, kai bus išleista nauja versija (kartais su saugumo pataisymais, kuriuos būtina žinoti ir atnaujinti) ir kai projekte ivyksta svarbūs įvykiai. Paprastai - tik keletas laiškų per metus.';
553$lang['Landscape'] = 'Landscape';
554$lang['Language has been successfully installed'] = 'Kalba buvo sėkmingai instaliuota';
555$lang['Learn more'] = 'Sužinoti daugiau';
556$lang['Level 1'] = 'Kontaktai';
557$lang['Level 2'] = 'Draugai';
558$lang['Level 4'] = 'Šeima';
559$lang['Level 8'] = 'Administratoriai';
560$lang['Link all album photos to a new album'] = 'Susieti visas albumo nuotraukas į naują albumą';
561$lang['reduce to single existing albums'] = 'apriboti iki vieno egzistuojančio albumo';
562$lang['unit mode'] = 'Individualiai';
563$lang['the forum'] = 'forumas';
564$lang['the wiki'] = 'wiki';
565$lang['top left corner'] = 'viršutinis kairysis kampas';
566$lang['top right corner'] = 'viršutinis dešinysis kampas';
567$lang['total time'] = 'viso laiko';
568$lang['unknown'] = 'nežinomas';
569$lang['unset'] = 'nepažymėtas';
570$lang['update the database from files'] = 'atnaujinti duomenų bazę su failais';
571$lang['user "%s" added'] = 'vartotojas "%s" pridėtas';
572$lang['user_status_admin'] = 'Administratorius';
573$lang['user_status_generic'] = 'Bendro pobūdžio';
574$lang['user_status_guest'] = 'Svečias';
575$lang['user_status_normal'] = 'Vartotojas';
576$lang['user_status_webmaster'] = 'Webmasteris';
577$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'Vartotojai norėdami matyti šį albumą turi prisijungti ir turėti atitinkamus leidimus';
578$lang['width must be a number superior to'] = 'plotis turi būti didesnis už';
579$lang['wrong filename'] = 'blogas failo vardas';
580$lang['registered users'] = 'registruoti vartotojai';
581$lang['registration date'] = 'registracijos data';
582$lang['remove author'] = 'pašalinti autoriu';
583$lang['remove creation date'] = 'pašalinti sukūrimo datą';
584$lang['remove tags'] = 'pašalinti žymas';
585$lang['remove this filter'] = 'pašalinti šį filtrą';
586$lang['remove title'] = 'pašalinti pavadinimą';
587$lang['selection'] = 'rinkinys';
588$lang['set to'] = 'nustatyti į';
589$lang['show details'] = 'rodyti detales';
590$lang['simple visitors'] = 'paprasti lankytojai';
591$lang['singly represented'] = 'fiksuota albumo piktograma';
592$lang['status'] = 'būsena';
593$lang['sub-albums'] = 'vidiniai albumai';
594$lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'sinchronizuoti duomenų bazės nuotraukas su failų metaduomenimis';
595$lang['synchronize files structure with database'] = 'sinchronizuoti failų struktūrą su duomenų baze';
596$lang['target'] = 'taikinys';
597$lang['test'] = 'bandyti';
598$lang['test this remote site'] = 'bandyti šią nutolusią svetainę';
599$lang['on'] = 'ant';
600$lang['on the %d selected photos'] = 'ant %d pasirinktų nuotraukų';
601$lang['only directories'] = 'tik katalogai';
602$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'tik simuliuoti (niekas nebus pakeista duomenų bazėje)';
603$lang['other'] = 'kitas';
604$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'perrašyti esamas reikšmes tuščiomis';
605$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader verčiamas kaip <em>Piwigo Uploader</em>. pLoader paruošia ir perkelia nuotraukas iš Jūsų kompiuterio į Jūsų Piwigo nuotraukų galeriją.';
606$lang['pending validation'] = 'laukia patvirtinimo';
607$lang['photos added in the database'] = 'nuotraukos pridėtos į duomenų bazę';
608$lang['photos candidates for metadata synchronization'] = 'nuotraukų kandidatai metaduomenų sinchronizacijai';
609$lang['photos deleted from the database'] = 'nuotraukos pašalintos iš duomenų bazės';
610$lang['photos informations synchronized with files metadata'] = 'nuotraukų informacija sinchronizuota su failų metaduomenimis';
611$lang['photos per page'] = 'nuotraukos į puslapį';
612$lang['photos updated in the database'] = 'nuotraukos atnaujintos duomenų bazėje';
613$lang['pixels'] = 'pikseliai';
614$lang['private'] = 'privatu';
615$lang['public'] = 'vieša';
616$lang['randomly represented'] = 'atsitiktinė albumo piktograma';
617$lang['ranks'] = 'vertinama';
618$lang['high'] = 'didelis';
619$lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto yra numatytoji nuotraukų tvarkymo programa MacOSX aplinkoje. Piwigo eksportavimo priedas leidžia kurti naujus albumus ir eksportuoti nuotraukas tiesiai iš iPhoto į jūsų Piwigo nuotraukų galeriją.';
620$lang['include child albums'] = 'įtraukti vidinius albumus';
621$lang['include photos with lower privacy level'] = 'įtraukti nuotraukas su mažesniu privatumo lygiu';
622$lang['jump to album'] = 'peršokti į albumą';
623$lang['jump to photo'] = 'peršokti į nuotrauką';
624$lang['leave'] = 'palikti';
625$lang['manage album photos'] = 'tvarkyti albumo nuotraukas';
626$lang['manage sub-albums'] = 'tvarkyti subalbumus';
627$lang['manual order'] = 'rankinė tvarka';
628$lang['middle'] = 'vidurys';
629$lang['modified'] = 'modifikuotas';
630$lang['new'] = 'nauja';
631$lang['no write access'] = 'nėra rašymo teisių';
632$lang['none'] = 'nė vienas';
633$lang['nothing'] = 'niekas';
634$lang['number of miniaturized photos'] = 'sukurta piktogramų';
635$lang['display'] = 'rodyti';
636$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'rodyti maksimaliai informacijos (pridėti/pašalinti albumai ir nuotraukos)';
637$lang['dissociate from group'] = 'atskirti nuo grupės';
638$lang['errors during synchronization'] = 'klaidos sinchronizuojant';
639$lang['even already synchronized photos'] = 'netgi jau sinchronizuotas nuotraukas';
640$lang['existing album'] = 'egzistuojantis albumas';
641$lang['first photo added on %s'] = 'pirmoji nuotrauka pridėta %s';
642$lang['for the file format'] = 'failo formatui';
643$lang['for this file format'] = 'šiam failo formatui';
644$lang['global mode'] = 'globalus režimas';
645$lang['group "%s" added'] = 'grupė "%s" pridėta';
646$lang['group "%s" deleted'] = 'grupė "%s" pašalinta';
647$lang['group "%s" updated'] = 'grupė "%s" atnaujinta';
648$lang['guest'] = 'svečias';
649$lang['height must be a number superior to'] = 'aukštis turi būti skaičius, didesnis už';
650$lang['hide details'] = 'slėpti detales';
651$lang['bottom left corner'] = 'apatinis kairysis kampas';
652$lang['bottom right corner'] = 'apatinis dešinysis kampas';
653$lang['cancel manual order'] = 'atšaukti rankinį rūšiavimą';
654$lang['clean'] = 'apvalyti';
655$lang['confirm'] = 'patvirtinti';
656$lang['create a new album'] = 'sukurti naują albumą';
657$lang['create a new site'] = 'sukurti naują puslapį';
658$lang['created'] = 'sukurta';
659$lang['custom'] = 'Specialus';
660$lang['default'] = 'numatytasis';
661$lang['default values'] = 'numatytosios reikšmės';
662$lang['delete'] = 'pašalinti';
663$lang['delete album'] = 'pašalinti albumą';
664$lang['delete photo'] = 'pašalinti nuotrauką';
665$lang['delete this site and all its attached elements'] = 'pašalinti šį puslapį ir visą susijusią informaciją';
666$lang['deleted'] = 'pašalinta';
667$lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam yra pažangi ir nemokama nuotraukų tvarkymo programa skirta Linux, Windows ir MacOSX';
668$lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam skirta fotografams, kurie nori žiūrėti, tvarkyti, redaguoti, pagerinti, organizuoti ir dalintis nuotraukomis.';
669$lang['directories + files'] = 'katalogai + failai';
670$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Veikia iš kūrėjų kodo, patikrinimas neįmanomas.';
671$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Neįmanoma nustatyti numatytosios nuotraukų rūšiavimo tvarkos, nes tai padaryta jūsų vietinėje konfigūracijoje.';
672$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Negalima perkelti albumo į jo paties subalbumą';
673$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Jūs turite %d nepririštų žymų: %s.';
674$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Jūs esate nurodęs <i>$conf[\'order_by\']</i> savo konfigūraciniame faile, šis parametras yra pasenęs, prašome jį pašalinti arba pervardinti į <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !';
675$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Jūs esate užsisakęs pranešimų prenumeratą paštu.';
676$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Jūs neužsisakęs pranešimų prenumeratos paštu.';
677$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Eikite į priedų sąrašą, kad jį instaliuoti ir aktyvuoti ';
678$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Norėdami naudotis visais programos privalumais jūs turėtumėte atnaujinti savo sistemą, kitaip ji gali veikti neteisingai arba neveikti išvis';
679$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Jūsų konfigūracijos parametrai išsaugoti';
680$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Aplankyti albumą %s';
681$lang['[NBM] Problems or questions'] = '[NBM] Problemos ir klausimai';
682$lang['any visitor can see this album'] = 'visi lankytojai gali matyti šį albumą';
683$lang['apply automatic sort order'] = 'taikyti automatinę rūšiavimo tvarką';
684$lang['associate to group'] = 'pririšti prie grupės';
685$lang['automatic order'] = 'automatinė tvarka';
686$lang['average time'] = 'vidutinis laikas';
687$lang['between'] = 'tarp';
688$lang['between %.2f and %.2f'] = 'tarp %.2f ir %.2f';
689$lang['between %d and %d pixels'] = 'tarp %d ir %d pikselių';
690$lang['all'] = 'visi';
691$lang['an error happened'] = 'ivyko klaida';
692$lang['and'] = 'ir';
693$lang['You need to confirm deletion'] = 'Šalinimą Jūs turite patvirtinti';
694$lang['Zoom'] = 'Priartinti';
695$lang['add a new watermark'] = 'pridėti naują vandens ženklą';
696$lang['add new photos to caddie'] = 'pridėti naujus nuotraukų dydžius į krepšelį';
697$lang['added'] = 'pridėtas';
698$lang['administrators'] = 'administratoriai';
699$lang['albums added in the database'] = 'albumas pridėtas į duomenų bazę';
700$lang['albums deleted in the database'] = 'albumas pašalintas iš duomenų bazės';
701$lang['Week starts on'] = 'Savaitės pradžia yra';
702$lang['Who can see these photos?'] = 'Kas gali matyti šias nuotraukas?';
703$lang['Who can see this photo?'] = 'Kas gali matyti šią nuotrauką?';
704$lang['Width'] = 'Plotis';
705$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Jei tuščia, tai bus panaudotas galerijos pavadinimas';
706$lang['With no album'] = 'Jokiame albume';
707$lang['With no tag'] = 'Be žymos';
708$lang['With no virtual album'] = 'Jokiam virtualiame albume';
709$lang['X Position'] = 'X pozicija';
710$lang['X Repeat'] = 'X kartojimas';
711$lang['Y Position'] = 'Y Pozicija';
712$lang['Year'] = 'Metai';
713$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Jūs naudojate naujausią Piwigo versiją.';
714$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Jūs naudojate įkėlima per naršyklę. Pamėginkite <a href="%s">įkėlimą per Flash</a>.';
715$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Jūs naudojatės įkėlimu per Flash. Iškilo bėdų ? Pamėginkite <a href="%s">įkėlima per naršyklę</a>.';
716$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Jūs galite aktyvuoti tik vieną mobilią temą.';
717$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Jūs galite atnaujinti tiesiai į Piwigo %s be atnaujinimo į Piwigo %s (rekomenduojama).';
718$lang['You cannot delete your account'] = 'Jūs negalite ištrinti savo paskyros';
719$lang['View in gallery'] = 'Žiūrėti galerijoje';
720$lang['Virtual Links'] = 'Virtualios nuorodos';
721$lang['Virtual album'] = 'Virtualus albumas';
722$lang['Virtual album added'] = 'Virtualus albumas sukurtas';
723$lang['Virtual album deleted'] = 'Virtualus albumas pašalintas';
724$lang['Virtual album name'] = 'Virtualaus albumo pavadinimas';
725$lang['Virtual albums to move'] = 'Virtualūs albumai, kuriuos reikia perkelti';
726$lang['Visit Gallery'] = 'Aplankyti galeriją';
727$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Aplankyti Piwigo projekto svetainę';
728$lang['Visit language site'] = 'Aplankyti kalbų puslapį';
729$lang['Visit plugin site'] = 'Aplankyti kalbų puslapį';
730$lang['Visit theme site'] = 'Aplankyti temų puslapį';
731$lang['Visited %d times'] = 'Aplankyta %d kart.';
732$lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'DĖMESIO! Nepanašu, kad šis priedas būtų suderinamas su šia Piwigo versija.';
733$lang['Waiting'] = 'Laukiama';
734$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Dėmesio: prenumerata arba jos nutraukimas išsiųs pašto pranešimus vartotojams';
735$lang['Watermark'] = 'Vandens ženklas';
736$lang['Web Form'] = 'Puslapio forma';
737$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Webmasteris negali būti ištrintas';
738$lang['Webmaster status is required.'] = 'Reikalingas webmasterio statusas';
739$lang['Updates'] = 'Atnaujinimai';
740$lang['Upload'] = 'Įkėlimas';
741$lang['Upload Photos'] = 'Įkelti nuotraukas';
742$lang['Uploaded Photos'] = 'Įkeltos nuotraukos';
743$lang['Use the default photo sort order (defined in the configuration file)'] = 'Naudoti nuotraukų rūšiavimą pagal nutylėjimą (tokį, koks nustatytas konfigūraciniame faile)';
744$lang['Used metadata'] = 'Naudojami metaduomenys';
745$lang['User'] = 'Vartotojas';
746$lang['User "%s" created with "%s" like password'] = 'Sukurtas vartotojas "%s" su slaptažodžiu "%s"';
747$lang['User %s [%s] added.'] = 'Vartotojas %s [%s] pridėtas.';
748$lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'Vartotojas %s [%s] pridėtas į prenumeratorių sąrašą.';
749$lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'Vartotojas %s [%s] nebuvo pridėtas į prenumeratorių sąrašą.';
750$lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.'] = 'Vartotojas %s [%s] nepašalintas iš prenumeratorių sąrašo.';
751$lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.'] = 'Vartotojas %s [%s] pašalintas iš prenumeratorių sąrašo.';
752$lang['User comments validation'] = 'Vartotojų komentarų patvirtinimas';
753$lang['User list'] = 'Vartotojų sąrašas';
754$lang['User status'] = 'Vartotojo būsena';
755$lang['Users'] = 'Vartotojai';
756$lang['Validate'] = 'Patvirtinti';
757$lang['Validation'] = 'Patvirtinimas';
758$lang['Version'] = 'Versija';
759$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Atstatyti \'grupė pagal nutylėjima\' reikšmę';
760$lang['Type here the name of the new group'] = 'Įveskite naujos grupės pavadinima čia';
761$lang['Type here the title'] = 'Įveskite pavadinima čia';
762$lang['Type in a search term'] = 'Įveskite paieškos frazę';
763$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Neišeina patikrinti ar yra atnaujinimų.';
764$lang['Unable to dump database.'] = 'Neišeina eksportuoti duomenų bazės.';
765$lang['Uncheck all'] = 'Atžymėti viską';
766$lang['Uninstall'] = 'Išinstaliuoti';
767$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Išinstaliuoti priedai';
768$lang['Unknown upload error'] = 'Nežinoma įkėlimo klaida';
769$lang['Unlock gallery'] = 'Atrakinti galeriją';
770$lang['Unlocked'] = 'Atrakinta';
771$lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Nutraukti pranešimų prenumeratą paštu';
772$lang['Unsubscribed'] = 'Prenumerata nutraukta';
773$lang['Update All'] = 'Atnaujinti viską';
774$lang['Update Complete'] = 'Atnaujinimas baigtas';
775$lang['Update albums informations'] = 'Atnaujinti albumų informaciją';
776$lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Vyksta atnaujinimas... Prašome palaukti.';
777$lang['Update photos information'] = 'Atnaujinti nuotraukų informaciją';
778$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Atnaujinti iki Piwigo %s';
779$lang['This group will be set to default'] = 'Ši grupė bus naudojama pagal nutylėjima';
780$lang['This group will be unset to default'] = 'Ši grupė nebebus naudojama pagal nutylėjimą';
781$lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Tai yra didelis atnaujinimas su <a href="%s">naujomis ir idomiomis funkcijomis</a>.';
782$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Tai yra nedidelis atnaujinimas su klaidų pataisymais.';
783$lang['This name is already used by another group.'] = 'Šis pavadinimas jau naudojamas kitos grupės.';
784$lang['This site already exists'] = 'Toks puslapis jau yra';
785$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Ši tema nebuvo sukurta tiesioginiam aktyvavimui';
786$lang['Thumbnail'] = 'Piktograma';
787$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Vyksta piktogramų generavimas...';
788$lang['Time'] = 'Laikas';
789$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'Laikas išsiųsti paštą ribotas. Kiti laiškai buvo praleisti.';
790$lang['Title'] = 'Pavadinimas';
791$lang['To export your photos from digiKam to Piwigo, simply install digiKam and the Kipi-plugins.'] = 'Norėdami eksportuoti nuotraukas iš digiKam į Piwigo - tiesiog instaliuokite digiKam ir Kipi priedus.';
792$lang['To send ?'] = 'Siųsti?';
793$lang['To subscribe'] = 'Prenumeruoti';
794$lang['To unsubscribe'] = 'Nutraukti prenumeratą';
795$lang['Tools'] = 'Įrankiai';
796$lang['Two updates are available'] = 'Yra du atnaujinimai';
797$lang['Type here the author name'] = 'Įveskite autoriaus varda čia';
798$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Įkeltas failas viršija MAX_FILE_SIZE dydį, kuris nurodytas HTML formoje';
799$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Įkeltas failas viršija upload_max_filesize dydį, nurodytą php.ini: %sB';
800$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'Įkelta tik dalis failo';
801$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'Įkelti failai viršija post_max_size dydį, nurodyta php.ini: %sB';
802$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required ']['%s'] = 'Instaliuota %s versija [%s] nesuderinama su reikalinga versija [%s]';
803$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'Webmasteris užprenumeravo jums pranešimus paštu.';
804$lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = 'Webmasteris jums nutraukė pranešimų paštu prenumeratą.';
805$lang['The whole page'] = 'Visas puslapis';
806$lang['The whole set'] = 'Visas rinkinys';
807$lang['Theme has been successfully installed'] = 'Tema sėkmingai instaliuota';
808$lang['Themes'] = 'Išvaizda';
809$lang['Themes which need upgrade'] = 'Temos, kurias reikėtų atnaujinti';
810$lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'Nėra prenumeratorių, kuriuos informuoti paštu.';
811$lang['There is no group in this gallery.'] = 'Šioje galerijoje nėra grupių.';
812$lang['There is no other language available.'] = 'Daugiau kalbų nėra.';
813$lang['There is no other plugin available.'] = 'Daugiau priedų nėra.';
814$lang['There is no other theme available.'] = 'Daugiau galimų temų nėra.';
815$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Šis albumas turi %d nuotr., pridėtų tarp %s ir %s.';
816$lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'Šis albumas turi %d nuotr., kurios buvo pridėtos %s.';
817$lang['This album contains no photo.'] = 'Šiame albume nėra nuotraukų.';
818$lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = 'Vartotojai rodomi tik tada, jei yra ka naujo jiems pranešti.';
819$lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'Originalo kokybė turi būti skaičius tarp %d ir %d';
820$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Originalus maksimalus aukštis turi būti skaičius tarp %d ir %d';
821$lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Originalus maksimalus plotis turi būti skaičius tarp %d ir %d';
822$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Fiksuotos nuorodos pavadinimas turi susidėti iš a-z, A-Z, "-", "_" ar "/". Jis neturi būti vien iš skaitmenų arba prasidėti skaičiumi su "-"';
823$lang['The picture dimensions will be reduced to %dx%d pixels.'] = 'Nuotraukos dydis bus sumažintas iki %dx%d pikselių.';
824$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Administracijai rinktis šviesius arba tamsius tonus';
825$lang['The %d following tags were deleted'] = 'Sekančios %d žymos buvo ištrintos';
826$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Failas arba katalogas nepasiekiamas (jis neegzistuoja arba nepakanka teisių)';
827$lang['The following tag was deleted'] = 'Sekanti žyma buvo ištrinta';
828$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'Netinkama galerijos URL';
829$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Grupės pavadinimas turi būti be kabučių " arba \', taip pat negali būti tuščias.';
830$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Albumo pavadinimas negali būti tuščias';
831$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'Katalogų pavadinimai gali būti sudaromi tik iš raidžių, skaičių ir simbolių "-", "_", ar "."';
832$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'Komentarų skaičius puslapyje turi būti tarp 5 ir 50 imtinai.';
833$lang['Sum of rates'] = 'vertinimų suma';
834$lang['Summary'] = 'Apibendrinimas';
835$lang['Support'] = 'Palaikymas';
836$lang['Synchronize'] = 'Sinchronizuoti';
837$lang['Synchronize metadata'] = 'Sinchronizuoti metaduomenis';
838$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'ŠIS PRIEDAS YRA INTEGRUOTAS Į PIWIGO! NEDELSIANT JĮ IŠINSTALIUOKITE!';
839$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Žyma "%s" jau egzistuoja';
840$lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'Žyma "%s" dabar yra "%s" dublikatas';
841$lang['Tag "%s" was added'] = 'Žyma "%s" pridėta';
842$lang['Tag selection'] = 'Pasirinktos žymos';
843$lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Žymos <em>%s</em> apjungtos į žyma <em>%s</em>';
844$lang['Templates'] = 'Šablonai';
845$lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'Šablonų konfigūracija irašyta.';
846$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'Piwigo export priedas leidžia jums kurti albumus ir eksportuoti nuotraukas.';
847$lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'Piwigo publish priedas leidžia jums eksportuoti ir sinchronizuoti nuotraukas iš Lightroom tiesiai į Jūsų Piwigo nuotraukų galeriją';
848$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'Anomalija bus ignoruojama iki sekančios programos versijos';
849$lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Interesų centras yra reikšmingiausia nuotraukos sritis.';
850$lang['Show info'] = 'Rodyti informaciją';
851$lang['Show menubar'] = 'Rodyti meniu juostą';
852$lang['Simulation'] = 'Simuliacija';
853$lang['Site manager'] = 'Svetainės valdymas';
854$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Kai kurios temos ir priedai kol kas gali būti neprieinami.';
855$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Yra keletas išplėtimų atnaujinimų.';
856$lang['Source tag'] = 'Šaltinio žyma';
857$lang['Start Upload'] = 'Pradėti įkėlimą';
858$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Paleiskite pLoader ir pradėkite įkelinėti savo nuotraukas.';
859$lang['Statistics'] = 'Statistika';
860$lang['Status'] = 'Būsena';
861$lang['Status of user "%s" updated'] = 'Atnaujintas vartotojo "%s" statusas';
862$lang['Storage album'] = 'Albumas saugojimui';
863$lang['Subscribe'] = 'Prenumeruoti';
864$lang['Subscribe %s'] = 'Prenumeruoti %s';
865$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Užprenumeruoti %s Piwigo anonsų naujienlaiškį';
866$lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Prenumeruoti pranešimus paštu';
867$lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Valdyti vartotojų prenumeratą';
868$lang['Subscribed'] = 'Prenumeruota';
869$lang['Select groups...'] = 'Pasirinkite grupes';
870$lang['Select recipients'] = 'Pasirinkite gavėjus';
871$lang['Select the destination tag'] = 'Pasirinkite kitą žymą';
872$lang['Select users...'] = 'Pasirinkite vartotojus...';
873$lang['Select:'] = 'Pasirinkite:';
874$lang['Selection'] = 'Parinktys';
875$lang['Send'] = 'Siųsti';
876$lang['Send an information email to group members'] = 'Siųsti informacinį pranešimą grupės nariams';
877$lang['Send connection settings by email'] = 'Siųsti prisijungimo nuostatas el-paštu';
878$lang['Send mail as'] = 'Siųsti paštą kaip';
879$lang['Send mail on HTML format'] = 'Siųsti paštą HTML formatu';
880$lang['Send mail to users'] = 'Siųsti paštą vartotojams';
881$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Pasirinkite numatytąją kalbą neregistruotiems ir naujiems vartotojams.';
882$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Pasirinkite numatytąją temą neregistruotiems ir naujiems vartotojams.';
883$lang['Set author'] = 'Nustatyti autorių';
884$lang['Set creation date'] = 'Nustatyti sukūrimo datą';
885$lang['Set title'] = 'Nustatyti pavadinimą';
886$lang['Settings'] = 'Nustatymai';
887$lang['Sharpen'] = 'Paaštrinti';
888$lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell yra atvirojo kodo skaitmeninių nuotraukų apdorojimo programa skirta Linux. Ji yra numatytasis nuotraukų menedžeris Ubuntu ir Fedora distribucijose.';
889$lang['Save Settings'] = 'Išsaugoti pakeitimus';
890$lang['Save Template Directory'] = 'Išsaugoti šablonų katalogą';
891$lang['Save manual order'] = 'Išsaugoti rankinį rikiavimą';
892$lang['Save order'] = 'Išsaugoti rikiavimą';
893$lang['Save to permalink history'] = 'Išsaugoti į fiksuotų nuorodų istoriją';
894$lang['Save visits in history for'] = 'Saugoti apsilankymus';
895$lang['Search for new images in the directories'] = 'Ieškoti naujų paveiksliukų kataloguose';
896$lang['Searching...'] = 'Ieškoma...';
897$lang['Section'] = 'Sekcija';
898$lang['See you soon,'] = 'Iki pasimatymo,';
899$lang['See you soon.'] = 'Iki pasimatymo.';
900$lang['Select a file'] = 'Pasirinkite failą';
901$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Pele pažymėkite interesų centro zoną.';
902$lang['Select an album'] = 'Pasirinkite albumą';
903$lang['Select at least one album'] = 'Pasirinkite bent vieną albumą';
904$lang['Select at least one comment'] = 'Pasirinkite bent vieną komentarą';
905$lang['Select at least one photo'] = 'Pasirinkite bent vieną nuotrauką';
906$lang['Select at least one user'] = 'Pasirinkite bent vieną vartotoją';
907$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Apjungimui pasirinkite bent dvi žymas';
908$lang['Select files'] = 'Pasirinkite failus';
909$lang['Predefined filter'] = 'Iš anksto nustatytas filtras';
910$lang['Preferences'] = 'Nustatymai';
911$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'Laikas paruošti vartotojų sąrašą, kuriems bus išsiųstas paštas yra apribotas. Kiti vartotojai nerodomi.';
912$lang['Released on'] = 'Išleista';
913$lang['Remote'] = 'Nutolęs';
914$lang['Remove all filters'] = 'Pašalinti visus filtrus';
915$lang['Remove from caddie'] = 'Pašalinti iš krepšelio';
916$lang['Rename'] = 'Pervardinti';
917$lang['Repair and optimize database'] = 'Remontuoti ir optimizuoti duomenų bazę';
918$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Originalių šablonų keitimas individualizuotais iš template-extension pakatalogio';
919$lang['Replacers (customized templates)'] = 'Pakaitalai (individualizuoti šablonai)';
920$lang['Representant'] = 'Albumo piktograma';
921$lang['Representation of albums'] = 'Albumo piktograma';
922$lang['Representative'] = 'Albumo piktograma';
923$lang['Represents'] = 'Yra piktograma skirta';
924$lang['Reset ignored updates'] = 'Perkrauti ignoruotus atnaujinimus';
925$lang['Resize'] = 'Keisti dydį';
926$lang['Resize after upload'] = 'Keisti dydį po įkrovimo';
927$lang['Restore'] = 'Atstatyti';
928$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Atstatyti į numatytąją konfigūraciją. Įskiepių parametrai bus prarasti!';
929$lang['Purge never used notification feeds'] = 'Išvalyti niekad nenaudotus pranešimų srautus';
930$lang['Purge sessions'] = 'Išvalyti sesijas';
931$lang['Purge user cache'] = 'Įšvalyti vartotojų kešą';
932$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Greitoji vietinė sinchronizacija';
933$lang['Random photo'] = 'Atsitiktinė nuotrauka';
934$lang['Rate'] = 'Įvertinimas';
935$lang['Rate date'] = 'Įvertinimo data';
936$lang['Rated %d times, score : %.2f'] = 'Įvertinta %d kart., rezultatas: %.2f';
937$lang['Rating'] = 'Vertinimas';
938$lang['Rating by guests'] = 'Leisti vertinti svečiams';
939$lang['Ratio'] = 'Santykis';
940$lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (RemoteGallery klientas Android\'ui) yra atvirojo kodo (GPL v3) Piwigo klientas Android platformai.';
941$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Skaitykite Piwigo dokumentaciją';
942$lang['Refresh'] = 'Atnaujinti';
943$lang['Refresh photo set'] = 'Atnaujinti nuotraukų rinkinį';
944$lang['Reinitialize check integrity'] = 'Iš naujo pradėti vientisumo patikrinimą';
945$lang['Reject'] = 'Atmesti';
946$lang['Resize after upload disabled due to the use of GD as graphic library'] = 'Dydžio keitimas po įkėlimo išjungtas dėl to, kad naudojate GD kaip grafinę biblioteką';
947$lang['Select at least one tag'] = 'Pasirinkite bent vieną žymą';
948?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.