source: trunk/language/lv_LV/admin.lang.php @ 8447

Revision 8447, 52.4 KB checked in by ddtddt, 9 years ago (diff)

[trunk] - language - update lv_LV (Latvian) thanks to Aivars Baldone

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based picture gallery                                  |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2010 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23
24$lang['%d association'] = '%d kopa';
25$lang['%d associations'] = '%d kopas';
26$lang['%d album including'] = '%d albūmu ieskaitot';
27$lang['%d albums including'] = '%d albūmus ieskaitot';
28$lang['%d physical'] = ' %d reālas';
29$lang[' and %d virtual'] = ' un %d virtuālas';
30$lang['%d album moved'] = '%d albūms pārvietots';
31$lang['%d albums moved'] = '%d albūmi pārvietoti';
32$lang['%d group'] = '%d grupa';
33$lang['%d groups'] = '%d grupas';
34$lang['%d member'] = '%d biedrs';
35$lang['%d members'] = '%d biedri';
36$lang['%d tag'] = '%d iezīme';
37$lang['%d tags'] = '%d iezīmes';
38$lang['%d user comment rejected'] = '%d lietotāja komentārs noraidīts';
39$lang['%d user comments rejected'] = '%d lietotāja komentāri noraidīti';
40$lang['%d user comment validated'] = '%d lietotāja komentārs apstiptināts';
41$lang['%d user comments validated'] = '%d lietotāja komentāri apstiptināti';
42$lang['%d user deleted'] = '%d lietotājs izdēsts';
43$lang['%d users deleted'] = '%d lietotāji izdzēsti';
44$lang['%d user'] = '%d lietotājs';
45$lang['%d users'] = '%d lietotāji';
46$lang['%d waiting for validation'] = '%d gaida apstiprinājumu';
47$lang['%d waiting pictures rejected'] = '%d pārbaudāmo attēlu noraidīts';
48$lang['%d waiting pictures validated'] = '%d pārbaudāmo attēlu apstiprināts';
49$lang['Actions'] = 'Darbības';
50$lang['Activate'] = 'Aktivēt';
51$lang['Add/delete a permalink'] = 'Pievienot/dzēst pamatsaiti';
52$lang['Add a tag'] = 'Pievienot iezīmi';
53$lang['Add a user'] = 'Pievienot lietotāju';
54$lang['Add group'] = 'Pievienot grupu';
55$lang['Add selected elements to caddie'] = 'Pievienot izvēlētos elementus grozam';
56$lang['Add'] = 'Pievienot';
57$lang['Allow user registration'] = 'Atļaut reģistrēt lietotāju';
58$lang['Apply to sub-albums'] = 'Pielietot apakšalbūmiem';
59$lang['Associated'] = 'Saistītas';
60$lang['Batch management'] = 'Pakešveida apstrāde';
61$lang['Caddie management'] = 'Groza pārvaldīšana';
62$lang['Caddie'] = 'Grozs';
63$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Albūmi autorizēti dēļ grupu apvienībēm';
64$lang['Album manual order was saved'] = 'Albūmu kārtība saglabāta';
65$lang['Album elements associated to the following albums: %s'] = 'Albūma attēli saistīti ar sekojošiem albūmiem: %s';
66$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Pārbaude pēc uzlabojuma nezināmu iemeslu dēļ nav izdevusies.';
67$lang['Check for upgrade'] = 'Pārbaudīt uzlabojumu';
68$lang['Comments for all'] = 'Komentāri visiem';
69$lang['Current name'] = 'Patreizējais nosaukums';
70$lang['Database'] = 'Datubāze';
71$lang['Deactivate'] = 'Izslēgt';
72$lang['Delete Representant'] = 'Dzēst Pārstāvi';
73$lang['Delete selected tags'] = 'Dzēst izvēlētās iezīmes';
74$lang['Delete selected users'] = 'Dzēst izvēlētos lietotājus';
75$lang['Deletions'] = 'Izdzēšanas';
76$lang['Deny selected groups'] = 'Noraidīt izvēlētās grupas';
77$lang['Deny selected users'] = 'Noraidīt izvēlētos lietotājus';
78$lang['Description'] = 'Apraksts';
79$lang['Display options'] = 'Parādīšanas varianti';
80$lang['Dissociated'] = 'Nesaistītas';
81$lang['Does not represent'] = 'Nepārstāv';
82$lang['Edit all picture informations'] = 'Rediģēt visu informāciju par attēlu';
83$lang['Edit selected tags'] = 'Rediģēt izvēlētās iezīmes';
84$lang['Edit tags'] = 'Rediģēt iezīmes';
85$lang['Elements'] = 'Elementi';
86$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Paziņot adminam, kad jauns lietotājs reģistrējas';
87$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Paziņot adminam, kad derīgs komentārs ievadīts';
88$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Paziņot adminam, kad parādījies komentārs, kas jāpārbauda';
89$lang['Email admins when a picture is uploaded'] = 'Paziņot adminam, kad bilde tiek augšupielādēta';
90$lang['Empty caddie'] = 'Tukšs grozs';
91$lang['Environment'] = 'Vide';
92$lang['Form'] = 'Forma';
93$lang['Gallery URL'] = 'Galerijas URL';
94$lang['Gallery title'] = 'Galerijas nosaukums';
95$lang['Grant selected groups'] = 'Atļaut piekļuvi izvēlētām grupām';
96$lang['Grant selected users'] = 'Atļaut piekļuvi izvēlētajiem lietotājiem';
97$lang['Group name'] = 'Grupas nosaukums';
98$lang['Groups'] = 'Grupas';
99$lang['Guests'] = 'Viesi';
100$lang['History'] = 'Vēsture';
101$lang['Informations'] = 'Informācija';
102$lang['Install'] = 'Instalēt';
103$lang['Link all album elements to a new album'] = 'Sasaistīt visus albūma attēlus ar jauno albūmu';
104$lang['Link all album elements to some existing albums'] = 'Sasaistīt visus albūma attēlus ar jau esošajiem albūmiem';
105$lang['Linked albums'] = 'Sasaistītie albūmi';
106$lang['Lock gallery'] = 'Bloķēt galeriju';
107$lang['Maintenance'] = 'Apkope';
108$lang['Edit album permissions'] = 'Pārvaldīt albūma atļaujas';
109$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Pārvaldīt "%s" grupas atļaujas';
110$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Pārvaldīt lietotāja "%s" atļaujas';
111$lang['Manage tags'] = 'Pārvaldīt iezīmes';
112$lang['Members'] = 'Biedri';
113$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadati no faila sinhronizēti';
114$lang['Move albums'] = 'Pārvietot albūmus';
115$lang['Move'] = 'Pārvietot';
116$lang['Name'] = 'Nosaukums';
117$lang['New name'] = 'Jauns nosaukums';
118$lang['New parent album'] = 'Jauns pamatalbūms';
119$lang['New tag'] = 'Jauna iezīme';
120$lang['Number of comments per page'] = 'Komentāru skaits lapā';
121$lang['Number of rates'] = 'Vērtējumu skaits';
122$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Izveidojamo piktogrammu skaits';
123$lang['Only private albums are listed'] = 'Tiek rādīti tikai privātie albūmi';
124$lang['Operating system'] = 'Operacionālā sistēma';
125$lang['Options'] = 'Izvēles';
126$lang['Other private albums'] = 'Citi privātie albūmi';
127$lang['Page banner'] = 'Lapas baneris';
128$lang['Parent album'] = 'Pamatalbūms';
129$lang['Path'] = 'Ceļš';
130$lang['Permalink'] = 'Pamatsaite';
131$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Pirmsaiti %s iepriekš lietoja albūms %s. Vispirms izdzēsiet to no pirmsašu vēstures';
132$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Pamatsaites nosaukums drīkst saturēt a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". Tas nedrīkst būt tikai skaitlis vai sākties ar ciparu, kam seko "-"';
133$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Pirmsaiti %s jau lieto albūms %s';
134$lang['Permalink history'] = 'Pamatsaišu vēsture';
135$lang['Permalinks'] = 'Pamatsaites';
136$lang['Permission denied'] = 'Piekļuve liegta';
137$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Piekļuve atļauta pateicoties grupai';
138$lang['Permission granted'] = 'Piekļuve atļauta';
139$lang['Picture informations updated'] = 'Informācija par attēlu atjaunota';
140$lang['Plugins'] = 'Spraudņi';
141$lang['Position'] = 'Pozīcijas';
142$lang['Preferences'] = 'Iestatījumi';
143$lang['Properties'] = 'Īpašības';
144$lang['Random picture'] = 'Gadījuma bilde';
145$lang['Rate date'] = 'Vērtēšanas datums';
146$lang['Rating by guests'] = 'Viesu novērtējums';
147$lang['Rating'] = 'Vērtējums';
148$lang['Reject All'] = 'Noraidīt Visu';
149$lang['Reject'] = 'Noraidīt';
150$lang['Representant'] = 'Pārstāvis';
151$lang['Representation of albums'] = 'Albūma attēlojums';
152$lang['Representative'] = 'Pārstāvniecisks';
153$lang['Represents'] = 'Pārstāv';
154$lang['Save order'] = 'Saglabāt kārtību';
155$lang['Save to permalink history'] = 'Saglabāt pamatsaišu vēsturē';
156$lang['Select at least one album'] = 'Izvēlēties vismaz vienu albūmu';
157$lang['Select at least one picture'] = 'Izvēlēties vismaz vienu attēlu';
158$lang['Select at least one user'] = 'Izvēlēties vismaz vienu lietotāju';
159$lang['Show info'] = 'Rādīt informāciju';
160$lang['Site manager'] = 'Web lapu pārzinis';
161$lang['Status'] = 'Statuss';
162$lang['Statistics'] = 'Statistika';
163$lang['Storage album'] = 'Albūma uzglabāšana';
164$lang['Sum of rates'] = 'Kopējais novērtējums';
165$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Iezīme "%s" jau eksistē';
166$lang['Tag "%s" was added'] = 'Iezīme "%s" ir pievienota';
167$lang['Tag selection'] = 'Iezīmes izvēle';
168$lang['The %d following tags were deleted'] = ' %d sekojošas iezīmes izdzēstas';
169$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Neiespējami pārbaudīt vai ir uzlabojums.';
170$lang['Uninstall'] = 'Atinstalēt';
171$lang['Use the default image sort order (defined in the configuration file)'] = 'Attēlu kārtošanas secība pēc noklusējuma (definēta konfigurācijas failā)';
172$lang['User comments validation'] = 'Lietotāju komentāru pārbaude';
173$lang['Users'] = 'Lietotāji';
174$lang['Validate All'] = 'Apstiprināt visu';
175$lang['Validate'] = 'Apstiprināt';
176$lang['Validation'] = 'Apstiprināšana';
177$lang['Version'] = 'Versija';
178$lang['Virtual albums to move'] = 'Virtuālie albūmi pārvietošanai';
179$lang['Virtual album name'] = 'Virtuālā albūma nosaukums';
180$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Webmasteru izdzēst nevar';
181$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Jūs darbojaties izstrādes režīmā, pārbaude nav iespējama.';
182$lang['You cannot delete your account'] = 'Jūs nevarat izdzēst savu kontu';
183$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Nevar pārvietot albūmu savā apakšalbūmā';
184$lang['You need to confirm deletion'] = 'Jums jāapstiprina izdzēšana';
185$lang['add tags'] = 'pievienot iezīmes';
186$lang['Associate to album'] = 'sasaistīt ar albūmu';
187$lang['associate to group'] = 'saistīt ar grupu';
188$lang['Authorized'] = 'Atļauts';
189$lang['Add a virtual album'] = 'Pievienot virtuālo albūmu';
190$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Atļaut lietotājiem pievienot komentārus izvēlētajiem albūmiem';
191$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Albūma nosaukums nedrīkst būt tukšs';
192$lang['Lock albums'] = 'Boķēt albūmus';
193$lang['Private'] = 'Privāts albūms';
194$lang['Public'] = 'Publiska albūms';
195$lang['Find a new representant by random'] = 'Atrast jaunu pārstāvi nejauši';
196$lang['Public / Private'] = 'Publisks / Privāts';
197$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Pārvaldīt izvēlēto albūmu autorizācijas';
198$lang['Select uploadable albums'] = 'Atlasīt augšuplādējamos albūmus';
199$lang['Virtual album added'] = 'Virtuālais albūms pievienots';
200$lang['Virtual album deleted'] = 'Virtuālais albūms izdzēsts';
201$lang['Access type'] = 'Piekļuves tips';
202$lang['Comments'] = 'Komentāri';
203$lang['Information data registered in database'] = 'Datubāzē reģistrētā informācija';
204$lang['Default display'] = 'Izskats pēc noklusējuma';
205$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'Nekorekts galerijas URL.';
206$lang['Main'] = 'Galvenais';
207$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'Lapā var būt no 5 līdz 50 komentāriem.';
208$lang['Configuration'] = 'Konfigurācija';
209$lang['confirm'] = 'apstiprinājums';
210$lang['Date'] = 'Datums';
211$lang['delete album'] = 'dzēst albūmu';
212$lang['Dissociate from album'] = 'atsaistīt no albūma';
213$lang['dissociate from group'] = 'atsaistīt no grupas';
214$lang['edit album permissions'] = 'rediģēt piekļuves atļaujas albūmam';
215$lang['Album updated successfully'] = 'Informācija par albūmu veiksmīgi atjaunota.';
216$lang['Authorize upload'] = 'Atļaut augšupielādi';
217$lang['elements per page'] = 'elementu skaits lapā';
218$lang['elements'] = 'elementi';
219$lang['High definition enabled'] = 'Augstā izšķirtspēja iespējota';
220$lang['File'] = 'Fails';
221$lang['Filesize'] = 'Faila izmērs';
222$lang['first element added on %s'] = 'pirmais elements pievienots %s';
223$lang['Forbidden'] = 'Aizliegts';
224$lang['global mode'] = 'grupveida režīms';
225$lang['group "%s" added'] = 'grupa "%s" pievienota';
226$lang['group "%s" deleted'] = 'grupa "%s" izdzēsta';
227$lang['group "%s" updated'] = 'grupa "%s" atjaunināta';
228$lang['group'] = 'grupa';
229$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Grupas nosaukums nedrīkst saturēt " vai \' būt tukšs.';
230$lang['This name is already used by another group.'] = 'Šo vārdu jau lieto cita grupa.';
231$lang['High definition'] = 'Augsta izšķirtspēja';
232$lang['jump to album'] = 'pāriet uz albūmu';
233$lang['jump to image'] = 'pāriet uz attēlu';
234$lang['leave'] = 'atstāt';
235$lang['Lock'] = 'Bloķēt';
236$lang['Locked'] = 'Bloķēts';
237$lang['manage album elements'] = 'Pārvaldīt albūma attēlus';
238$lang['manage sub-albums'] = 'Pārvaldīt apakšalbūmus';
239$lang['Manage'] = 'Pārvaldīt';
240$lang['maximum height'] = 'Maksimālais augstums';
241$lang['maximum width'] = 'Maksimālais platums';
242$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Izpildes laiks beidzies, apstrāde jāturpina [Aprēķinātais laiks: %d sekundes].';
243$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Izpildes laiks pārsniegts, apstrāde jāturpina [Aprēķinātais laiks: %d sekundes].';
244$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'Laiks, kas atvēlēts lietotāju saraksta izveidei pasta nosūtīšanai, ierobežots. Citi lietotāji nav ietverti.';
245$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'E-pasta izsūtīšanas laiks ierobežots. Citas vēstules izlaistas.';
246$lang['To send ?'] = 'Nosūtīt?';
247$lang['Last send'] = 'Pēdējais nosūtītais';
248$lang['email'] = 'E-pasts';
249$lang['User'] = 'Lietotājs';
250$lang['Complementary mail content'] = 'Vēstules saturs';
251$lang['See you soon,'] = 'Visu labu,';
252$lang['Go to'] = 'Pāriet uz';
253$lang['Hello'] = 'Sveiki';
254$lang['New elements were added'] = 'Pievienoti jauni elementi';
255$lang['on'] = 'pie';
256$lang['between'] = 'starp';
257$lang['and'] = 'un';
258$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'Webmāsters reģistrējis Jūs saņemt ziņas ar e-pastu.';
259$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Jūs esat reģistrējies saņemt ziņas pa e-pastu.';
260$lang['To subscribe'] = 'reģistrācijai';
261$lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to'] = 'Ja Jums rodas problēmas vai jautājumi, lūdzu rakstiet';
262$lang['[NBM] Problems or questions'] = '[NBM] Problēmas un jautājumi';
263$lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = 'Webmāsters ir izdzēsis Jūs no reģistra , lai saņemtu ziņas ar e-pastu .';
264$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Jūs anulējāt parakstu saņemt ziņas ar e-pastu.';
265$lang[', click on'] = ', klikšķiniet uz';
266$lang['To unsubscribe'] = 'Lai anulētu reģistrāciju';
267$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Ja tukša vērtība, tiks lietots galerijas nosaukums';
268$lang['Notification'] = 'Paziņojums';
269$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Kļūda nosūtot vēstuli %s [%s].';
270$lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'Vēstule nosūtīta %s [%s].';
271$lang['%d mail was sent.'] = '%d vēstule ir nosūtīta.';
272$lang['%d mails were sent.'] = '%d vēstules ir nosūtītas.';
273$lang['%d mail was not sent.'] = '%d vēstule netika nosūtīta.';
274$lang['%d mails were not sent.'] = '%d vēstules netika nosūtītas.';
275$lang['No mail to send.'] = 'Nav vēstuļu nosūtīšanai.';
276$lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'Nav lietotāju, kam varētu nosūtīt pastu.';
277$lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = 'Lietotāji pieejami, ja ir jauni elementi ko paziņot.';
278$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'Tikai Webmāsters var redzēt šo iezīmi, ne administrators.';
279$lang['No user to send notifications by mail.'] = 'Nav lietotāja, kam nosūtīt e-paziņojumu.';
280$lang['New elements added'] = 'Jauni elementi pievienoti';
281$lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Reģistrēties, lai saņemtu e-paziņojumus';
282$lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Anulēt reģistrāciju, lai saņemtu e-paziņojumus';
283$lang['Parameter'] = 'Iestatījumi';
284$lang['Processing treatment.'] = 'Procesa apstrāde.';
285$lang['Please wait...'] = 'Lūdzu uzgaidiet...';
286$lang['Continue processing treatment'] = 'Turpināt procesa apstrādi';
287$lang['Add detailed content'] = 'Pievienot detalizētu saturu';
288$lang['Send mail as'] = 'Sūtīt vēstuli no';
289$lang['Send mail to users'] = 'Sūtīt vēstuli lietotājiem';
290$lang['Send'] = 'Sūtīt';
291$lang['Subscribed'] = 'Izsūtīšanas sarakstā';
292$lang['Subscribe'] = 'Izsūtīšanas saraksts';
293$lang['Parameters'] = 'Parameteri';
294$lang['Select recipients'] = 'Izvēlēties saņēmējus';
295$lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Reģistrēt/izdzēst lietotājus';
296$lang['Unsubscribed'] = 'Nav izsūtīšanas sarakstā';
297$lang['%d parameter was updated.'] = '%d parametrs atjaunināts.';
298$lang['%d parameters were updated.'] = '%d parametru atjauninātu.';
299$lang['%d user was not updated.'] = '%d lirtotājs nav atjaunināts.';
300$lang['%d users were not updated.'] = '%d lietotāji nav atjaunināti.';
301$lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.'] = 'Lietotājs %s [%s] izņemts no e-pasta izsūtīšanai paredzētā saraksta.';
302$lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'Lietotājs %s [%s] pievienots e-pasta izsūtīšanai paredzētajam sarakstam.';
303$lang['%d user was updated.'] = '%d lietotājs izmainīts.';
304$lang['%d users were updated.'] = '%d lietotāji izmainīti.';
305$lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.'] = 'Lietotājs %s [%s] nav izņemts no e-pasta izsūtīšanai paredzētā saraksta.';
306$lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'Lietotājs %s [%s] nav pievienots e-pasta izsūtīšanai paredzētajam sarakstam.';
307$lang['User %s [%s] added.'] = 'Lietotājs %s [%s] pievienots.';
308$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Uzmanību: pievienojot vai dzēšot e-pasta izsūtīšanai paredzētajam sarakstam lietotājiem tiks nosūtīts paziņojums';
309$lang['Send mail on HTML format'] = 'Sūtīt vēstuli HTML formātā';
310$lang['Include display of recent pictures group by dates'] = 'Atainot nesenos attēlus sagrupētus pēc datuma';
311$lang['Available only with HTML format'] = 'Pieejams tikai HTML formātā';
312$lang['no write access'] = 'nav atļaujas ierakstīšanai';
313$lang['Permissions'] = 'Atļaujas';
314$lang['private'] = 'privāta';
315$lang['public'] = 'publiska';
316$lang['Purge never used notification feeds'] = 'Iztīrīt nelietotos paziņojumu kanālus';
317$lang['Purge sessions'] = 'Iztīrīt sesijas';
318$lang['randomly represented'] = 'gadījuma pārstāvis';
319$lang['registration date'] = 'reģistrācijas datums';
320$lang['clean'] = 'iztīrīt';
321$lang['remove remote listing.xml file'] = 'izdzēst attālināto listing.xml failu';
322$lang['generate listing'] = 'uzģenerēt sarakstu';
323$lang['generate file listing.xml on remote site'] = 'uzģenerēt listing.xml uz attālinātās web lapas';
324$lang['Create this site'] = 'Izveidot šo web lapu';
325$lang['A local listing.xml file has been found for'] = 'Lokālais listing.xml fails atrasts priekš';
326$lang['read local listing.xml and update'] = 'lasīt un atjaunināt lokālo listing.xml failu';
327$lang['test'] = 'tests';
328$lang['test this remote site'] = 'testēt šo attālināto web lapu';
329$lang['remove tags'] = 'noņemt iezīmes';
330$lang['Repair and optimize database'] = 'Labot un optimizēt datu bāzi';
331$lang['selection'] = 'izvēlētie';
332$lang['set to'] = 'izmainīt uz';
333$lang['singly represented'] = 'izvēlētais pārstāvis';
334$lang['This site already exists'] = 'Šī Web lapa jau eksistē';
335$lang['Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)'] = 'Izveidot jaunu Web lapu : (ievadiet URL failā create_listing_file.php)';
336$lang['created'] = 'izveidota';
337$lang['delete'] = 'izdzēsta';
338$lang['delete this site and all its attached elements'] = 'izdzēst šo web lapu un visus tai pievienotos elementus';
339$lang['deleted'] = 'izdzēsta';
340$lang['an error happened'] = 'gadījusies kļūda';
341$lang['file create_listing_file.php on remote site was not found'] = 'fails create_listing_file.php uz attālinātās web lapas nav atrasts';
342$lang['Local'] = 'Lokāls';
343$lang['Remote'] = 'Attālināts';
344$lang['synchronize'] = 'sinhronizēt';
345$lang['update the database from files'] = 'atjaunināt datu bāzi no failiem';
346$lang['status'] = 'statuss';
347$lang['Directory'] = 'Direktorija';
348$lang['sub-albums'] = 'apakšalbūmi';
349$lang['synchronize metadata'] = 'sinhronizēt metadatus';
350$lang['target'] = 'mērķis';
351$lang['Thumbnail'] = 'Piktogramma';
352$lang['title'] = 'nosaukums';
353$lang['Album list management'] = 'Albūmu pārvaldīšana';
354$lang['Piwigo configuration'] = 'Piwigo konfigurācija';
355$lang['Piwigo administration'] = 'Piwigo administrēšana';
356$lang['Edit album'] = 'Rediģēt albūmu';
357$lang['Group management'] = 'Pārvaldīt grupas';
358$lang['User list'] = 'Lietotāju saraksts';
359$lang['Modify informations about a picture'] = 'Izmainīt informnāciju par attēlu ';
360$lang['Thumbnail creation'] = 'Piktogrammu izveide';
361$lang['Database synchronization with files'] = 'Datu bāzes sinhronizācija ar failiem';
362$lang['Pictures waiting for validation'] = 'Atsūtīto attēlu pārbaude';
363$lang['all'] = 'viss';
364$lang['pictures without thumbnail (jpeg and png only)'] = 'attēli bez piktogrammām ( tikai jpeg and png)';
365$lang['height must be a number superior to'] = 'augstuman jābūt skaitlim lielākam par';
366$lang['width must be a number superior to'] = 'platumam jābūt skaitlim lielākam par';
367$lang['for the file format'] = 'faila formātam';
368$lang['No missing thumbnail'] = 'Piktogrammas ir visiem attēliem';
369$lang['Picture unreachable or no support'] = 'Attēls nav pieejams vai neatbalsītā formātā';
370$lang['GD version'] = 'GD versija';
371$lang['Miniaturization parameters'] = 'Miniaturizēšanas parametri';
372$lang['generated in'] = 'uzģenerēts ';
373$lang['Results of miniaturization'] = 'Miniaturizācijas procesa rezultāti';
374$lang['General statistics'] = 'Vispārējā statistika';
375$lang['max time'] = 'maksimālais laiks';
376$lang['average time'] = 'vidējais laiks';
377$lang['min time'] = 'minimālais laiks';
378$lang['number of miniaturized pictures'] = 'Izveidoto piktogrammu skaits';
379$lang['total time'] = 'kopējais laiks';
380$lang['for this file format'] = 'šim faila formātam';
381$lang['unit mode'] = 'mono režīms';
382$lang['Unlocked'] = 'Atbloķēt';
383$lang['unset'] = 'notīrīt';
384$lang['Update albums informations'] = 'Atjaunot albūma informāciju';
385$lang['Update images informations'] = 'Atjaunināt informāciju par attēliem';
386$lang['Synchronize'] = 'Sinhrinizēšana';
387$lang['reduce to single existing albums'] = 'samazināt līdz vienam esošam albūmam';
388$lang['Choose an option'] = 'Izvēlieties iespēju';
389$lang['display maximum informations (added albums and elements, deleted albums and elements)'] = 'attēlot maksimālo informāciju (pievienotie albūmi un elementi, izdzēstie albūmi un elementi)';
390$lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'Piwigo versija uz attālinātās web lapas atšķiras';
391$lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'Faila create_listing_file.php versijām uz attālinātās web lapas un Piwigo ir jāsakrīt';
392$lang['listing.xml file was not found'] = 'fails listing.xml nav atrasts';
393$lang['listing.xml file was not found on the remote site. This file is generated by choosing the "generate listing" command in the Site manager'] = 'fails listing.xml uz attālinātās web lapas nav atrasts. Šis fails ir radīts ar "generate listing" komandu Web lapu pārvaldniekā';
394$lang['Error list'] = 'Kļūdu saraksts';
395$lang['Errors caption'] = 'Kļūdu apzīmējumi';
396$lang['Detailed informations'] = 'Detalizēta informācija';
397$lang['File/directory read error'] = 'Faila/mapes lasīšanas kļūda';
398$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Nav piekļuves failam vai mapei (vai nu neeksistē vai piekļuve liegta)';
399$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'šī attēla tipa failiem nepieciešama piktogramma. Piktogrammām jāatrodas apakšdirektorijā "thumbnail" kategorijas mapē. Piktogrammas faila nosaukuma jāsākas ar konfigurācijas failā norādīto prefiksu un paplašinājumam jābūt vienam no sarakstā esošajiem:';
400$lang['missing thumbnail'] = 'iztrūkst piktogramma';
401$lang['albums deleted in the database'] = 'no datu bāzes izdzēsti albūmi';
402$lang['elements deleted in the database'] = 'no datu bāzes izdzēsti elementi';
403$lang['images candidates for metadata synchronization'] = 'attēli, lai sinhronizētu metadatus';
404$lang['elements informations synchronized with files metadata'] = 'informācija par elementiem sinhronizēta ar metadatiem';
405$lang['errors during synchronization'] = 'kļūdas sinhronizācijas laikā';
406$lang['albums added in the database'] = 'datu bāzei pievienoti albūmi';
407$lang['elements added in the database'] = 'elementu pievienots datu bāzei';
408$lang['elements updated in the database'] = 'elementi atjaunināti datu bāzē';
409$lang['Search for new images in the directories'] = 'Jaunus attēlu meklēšana mapēs';
410$lang['added'] = 'pievienots';
411$lang['Metadata synchronization results'] = 'Metadatu sinhronizācijas rezultāti';
412$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'veikt tikai testēšanu (nekas nemainās datu bāzē)';
413$lang['[Simulation]'] = '[Simulācija]';
414$lang['directories + files'] = 'mapes un faili';
415$lang['only directories'] = 'tikai mapes';
416$lang['synchronize files structure with database'] = 'sinhronizēt failu struktūru ar datubāzi';
417$lang['synchronize files metadata with database elements informations'] = 'sinhronizēt failu metadatus ar informāciju datubāzē';
418$lang['even already synchronized elements'] = 'ieskaitot jau sinhronizētos elemantus';
419$lang['Used metadata'] = 'Lietotie metadati';
420$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'Mapju un failu nosaukumi jāveido no burtiem, cipariem, "-", "_" vai "."';
421$lang['wrong filename'] = 'nepareizs faila nosaukums';
422$lang['Upload'] = 'Augšupielāde';
423$lang['user "%s" added'] = 'lietotājs "%s" pievienots';
424$lang['User status'] = 'Lietotāja statuss';
425$lang['user_status_admin'] = 'Administrators';
426$lang['user_status_generic'] = 'Vispārējais';
427$lang['user_status_guest'] = 'Viesis';
428$lang['user_status_normal'] = 'Lietotājs';
429$lang['user_status_webmaster'] = 'Webmāsters';
430$lang['Virtual album'] = 'Virtuālais albūms';
431$lang['Waiting'] = 'Gaidīšana';
432$lang['default'] = 'pēc noklusējuma';
433$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Pretējais \'grupa pēc noklusējuma\' īpašība';
434$lang['Advanced features'] = 'Paplašinātās funkcijas';
435$lang['Specials'] = 'Īpašās funkcijas';
436$lang['Overall'] = 'Visa';
437$lang['Year'] = 'Gads';
438$lang['Month'] = 'Mēnesis';
439$lang['Day'] = 'Diena';
440$lang['Pages seen'] = 'Lapas apskatītas';
441$lang['Pictures'] = 'Attēli';
442$lang['Time'] = 'Laiks';
443$lang['IP'] = 'IP';
444$lang['Element'] = 'Elements';
445$lang['Section'] = 'Nodaļa';
446$lang['Tags'] = 'Iezīmes';
447$lang['Save page visits by guests'] = 'Saglabāt viesu apmeklētās lapas';
448$lang['Save page visits by users'] = 'Saglabāt lietotāju apmeklētās lapas';
449$lang['Save page visits by administrators'] = 'Saglabāt administratoru apmeklētās lapas';
450$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Informējošs e-pasts nosūtīts grupai "%s"';
451$lang['Send an information email to group members'] = 'Nosūtīt informējošu e-pastu grupas biedriem';
452$lang['Group'] = 'Grupa';
453$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Apciemo albūmu %s';
454$lang['Hello,'] = 'Sveiki,';
455$lang['See you soon.'] = 'Uz redzēšanos.';
456$lang['Discover album:'] = 'Atklāj albūmu:';
457$lang['Mail content'] = 'Pasta saturs';
458$lang['none'] = 'neviens';
459$lang['high'] = 'liels';
460$lang['other'] = 'cits';
461$lang['Element type'] = 'Elementa tips';
462$lang['Image id'] = 'Attēla id';
463$lang['Summary'] = 'Summāri';
464$lang['%d line filtered'] = '%d līnija nofiltrēta';
465$lang['%d lines filtered'] = '%d līnijas nofiltrētas';
466$lang['%d guest'] = '%d viesis';
467$lang['%d guests'] = '%d viesu';
468$lang['Hour'] = 'Stunda';
469$lang['guest'] = 'viesis';
470$lang['default values'] = 'vērtības pēc noklusēšanas';
471$lang['High filesize'] = 'Liela izmēra fails';
472$lang['Guest cannot be deleted'] = 'Viesi nav iespējams izdzēst';
473$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Lietotājs pēc noklusējuma nav izdzēšams';
474$lang['Purge history detail'] = 'Izdzēst daļu vēstures';
475$lang['Purge history summary'] = 'Izdzēst visu vēsturi';
476$lang['Check integrity'] = 'Saderības pārbaude';
477$lang['Anomaly'] = 'Bojājums';
478$lang['Correction'] = 'Labojums';
479$lang['Automatic correction'] = 'Automātisks labojums';
480$lang['Impossible automatic correction'] = 'Automātiska labošana neiespējama';
481$lang['Correction applied with success'] = 'Labojums sekmīgi pielietots';
482$lang['Correction applied with error'] = 'Labojums veikts ar kļūdām';
483$lang['%d anomaly has been detected.'] = '%d bojājums konstatēts.';
484$lang['%d anomalies have been detected.'] = '%d bojājumi konstatēti.';
485$lang['%d anomaly has been corrected.'] = '%d bojājums izlabots.';
486$lang['%d anomalies have been detected corrected.'] = '%d bojājumi konstatēti un izlaboti.';
487$lang['%d anomaly has not been corrected.'] = '%d bojājums nav izlabots.';
488$lang['%d anomalies have not been corrected.'] = '%d bojājumi nav izlaboti.';
489$lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Apmeklējie %s vai %s ,lai iegūtu vairāk informācijas';
490$lang['the forum'] = 'forums';
491$lang['the wiki'] = 'wiki';
492$lang['%s value is not correct file because exif are not supported'] = '%s vērtība nekorekta, jo exif netiek atbalstīts';
493$lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s jāatslēdz jūsu local/config/config.inc.php failā';
494$lang['Main "guest" user does not exist'] = 'Lietotāja "viesis" statuss vairs neeksistē';
495$lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'Lietotāja "viesis" statuss ir nekorekts';
496$lang['Default user does not exist'] = 'Lietotājs pēc noklusējuma vairs neeksistē';
497$lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'Lietotājs "webmāsters" vairs neeksistē';
498$lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Lietotāja "webmāsters" statuss ir nekorekts';
499$lang['User "%s" created with "%s" like password'] = 'Lietotājs "%s" izveidots ar paroli "%s"';
500$lang['Status of user "%s" updated'] = 'Lietotāja "%s" statuss atjaunots';
501$lang['add new elements to caddie'] = 'pievienot jaunus attēlus grozam';
502$lang['No display'] = 'Nerādīt';
503$lang['Classic display'] = 'Klasiskais izskats';
504$lang['Hoverbox display'] = 'Hoverbox izskats';
505$lang['Thumbnails'] = 'Piktogrammas';
506$lang['Mail address is obligatory for all users'] = 'E-pasta adrese obligāta visiem lietotājiem';
507$lang['Minimum privacy level'] = 'Minimālais aizsardzības līmenis';
508$lang['Privacy level'] = 'Aizsardzības līmenis';
509$lang['Level 0'] = '---';
510$lang['Level 1'] = 'Kontakti';
511$lang['Level 2'] = 'Draugi';
512$lang['Level 4'] = 'Ģimene';
513$lang['Level 8'] = 'Administrācija';
514$lang['Reinitialize check integrity'] = 'Atkārtot integritātes pārbaudi';
515$lang['Check all'] = 'Atzīmēt visu';
516$lang['Uncheck all'] = 'Noņemt visas atzīmes';
517$lang['Check automatic corrections'] = 'Atzīmēt autokorekciju';
518$lang['Apply selected corrections'] = 'Pielietot izvēlētās korekcijas';
519$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Ignorēt atzīmētos bojājumus';
520$lang['Refresh'] = 'Atjaunināt';
521$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'Bojājumi tiks ignorēti līdz aplikācijas jaunajai versijai';
522$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Bojājumu labojums atcels ignorēšanas faktu';
523$lang['%d anomaly has been ignored.'] = '%d bojājums ignorēts.';
524$lang['%d anomalies have been ignored.'] = '%d bojājumi ignorēti.';
525$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Atjaunināmie spraudņi';
526$lang['Plugins up to date'] = 'Spraudņi atjaunināti';
527$lang['Plugin versions can\'t be checked'] = 'Spraudņi, kuru versijas nevar pārbaudīt ';
528$lang['Current<br>version'] = 'Tekošā<br>versija';
529$lang['Available<br>version'] = 'Pieejama<br>versija';
530$lang['Automatic upgrade'] = 'Automātiski atjaunināt';
531$lang['Download file'] = 'Lejuplādēt failu';
532$lang['Plugin list'] = 'Citi spraudņi';
533$lang['Check for updates'] = 'Jauninājumu pārbaude';
534$lang['Other plugins'] = 'Pieejami citi spraudņi';
535$lang['Last revisions'] = 'Pēdējās izmaiņas';
536$lang['Delete'] = 'Izdzēst';
537$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Vai esat pārliecināts, ka gribat izdzēst šo spraudni?';
538$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Vai esat pārliecināts, ka gribat instalēt šo spraudni?';
539$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Vai esat pārliecināts, kagribat instalēt šo jauninājumu? Pārbaudies vai esošajo versiju nav jāatinstalē.';
540$lang['%s has been successfully upgraded.'] = '%s sekmīgi uzlabots.';
541$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'Šis spraudnis sekmīgi nokopēts';
542$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Pārejiet pie spraudņu saraksta, lai to instalētu un aktivētu.';
543$lang['Can\'t create temporary file.'] = 'Nevar izveidot pagaidu failu.';
544$lang['Can\'t download archive.'] = 'Nevar lejupielādēt arhīvu.';
545$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'Nevar lasīt vai izpakot arhīvu.';
546$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'Kļūda izpakojot (%s).';
547$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Lūdzu pārbaudiet "spraudņu" mapes and tās apakšdirektoriju atļaujas (CHMOD).';
548$lang['Can\'t connect to server.'] = 'Neiespējams savienojums ar serveri.';
549$lang['Purge compiled templates'] = 'Dzēst izveidotās veidnes';
550$lang['Show upload link every time'] = 'Rādīt augšupielādes saiti katru reizi';
551$lang['User access level to upload'] = 'Lietotāja piekļuves līmenis augšupielādei';
552$lang['ACCESS_0'] = 'Brīva piekļuve';
553$lang['ACCESS_1'] = 'Piekļuve visiem';
554$lang['ACCESS_2'] = 'Piekļuve tikai reģistrētiem lietotājiem';
555$lang['ACCESS_3'] = 'Piekļuve tikai administratoriem';
556$lang['ACCESS_4'] = 'Piekļuve webmāsteram';
557$lang['ACCESS_5'] = 'Nav piekļuves';
558$lang['Support'] = 'Atbalsts';
559$lang['Documentation'] = 'Dokumentācija';
560$lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Pieejama jauna Piwigo versija.';
561$lang['Piwigo Administration'] = 'Piwigo Administrācija';
562$lang['Piwigo version'] = 'Piwigo versija';
563$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Jūs strādājat ar Piwigo beidzamo versiju.';
564$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required [%s]'] = 'Uzstādītā %s [%s] versija ir nesavietojama ar prasīto [%s]';
565$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Lai izmantotu aplikāciju pilnībā uzlabojiet savu sistēmu, pretējā gadījumā tā strādās nekorekti vai nedarbosies vispār';
566$lang['Deleted on'] = 'Izdzēsts';
567$lang['Last hit'] = 'Pēdējie skatītie';
568$lang['GD library is missing'] = 'Trūksts GD bibliotēka';
569$lang['Templates'] = 'Paraugi';
570$lang['Extend for templates'] = 'Paplašinājums paraugiem';
571$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Nomainīt oriģinālos paraugus ar lietotāja paraugiem no template-extension mapes';
572$lang['Replacers (customized templates)'] = 'Aizvietojošais (lietoptāja paraugs)';
573$lang['Original templates'] = 'Oriģinālie paraugi';
574$lang['Optional URL keyword'] = 'Izvēles URL atslēgvārds';
575$lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'Parauga konfigurācija saglabāta.';
576$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Visi uzlabojumi sekmīgi veikti  .';
577$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Uzlabojumi veikti ar dažām kļūdām.';
578$lang['Modify information'] = 'Modificēt informāciju';
579$lang['edit album'] = 'rediģēt šī albūma informāciju';
580$lang['nothing'] = 'nekas';
581$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'pārrakstīt esošās vērtības ar tukšām';
582$lang['manage image ranks'] = 'pārvaldīt attēlu kārtību';
583$lang['Manage image ranks'] = 'Pārvaldīt attēlu kārtību';
584$lang['Edit ranks'] = 'Rediģēt kārtību';
585$lang['No element in this album'] = 'Nav neviena elementa šinī albūmā';
586$lang['Images manual order was saved'] = 'Attēlu kārtība saglabāta';
587$lang['ranks'] = 'kārtība';
588$lang['By rank'] = 'Pēc kārtības';
589$lang['Manual order'] = 'Izveidotā kārtība';
590$lang['Drag to re-order'] = 'Pārvelciet, lai izmanītu kārtību ';
591$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Ātrā vietējā sinhronizācija';
592$lang['No photo can be deleted'] = 'Nav attēlu, ko izdzēst';
593$lang['Delete selected photos'] = 'Dzēst izvēlētos attēlus';
594$lang['%d photo was deleted'] = '%d attēls izdzēsts';
595$lang['%d photos were deleted'] = '%d attēli izdzēsti';
596$lang['Downloads'] = 'Lejupielādes';
597$lang['Released on'] = 'Atbrīvots';
598$lang['Number of downloads'] = 'Lejupielāžu skaits';
599$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo Ziņu Lapa';
600$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Uzturiet saikni ar Piwigo projektu, parakstieties uz Piwigo Ziņu Lapu. Jūs informēs par jaunumiem (reizēm ir nepieciešams zināt kādu knifu par aplikācijas drošību un atjaunināt to) kas notiek ar projektu. Tikai daži e-pasti gadā.';
601$lang['Subscribe %s'] = 'Parakstīties uz %s';
602$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Parakstīties uz %s Piwigo Ziņu Lapu';
603$lang['Purge search history'] = 'Dzēst meklēšanas vēsturi';
604$lang['Hide'] = 'Paslēpt';
605$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Nepareiza parole. Lūdzu atkārtojiet mēģinājumu.';
606$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Nav paroles apstiprinājuma. Lūdzu apstipriniet paroli.';
607$lang['Password confirmation error.'] = 'Paroles apstiprināšanas kļūme.';
608$lang['Allow users to edit theirs owns comments'] = 'Atļaut lietotājiem labot savus komentārus';
609$lang['Allow users to delete theirs owns comments'] = 'Atļaut lietotājiem dzēst savus komentārus';
610$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Paziņot ar e-pastu admisistratoram par izmainītu komentāru ';
611$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Paziņot ar e-pastu admisistratoram par dzēstu komentāru';
612$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Nevar idzēst veco pirmsaiti!';
613$lang['Hit'] = 'Populāri';
614$lang['Tools'] = 'Rīki';
615$lang['Photos'] = 'Attēli';
616$lang['Themes'] = 'Tēmas';
617$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Piwigo lietošanas instrukcija';
618$lang['Installed Themes'] = 'Instalētās Tēmas';
619$lang['Add New Theme'] = 'Pievienot jaunu tēmu';
620$lang['Forbid this theme to users'] = 'Aizliegt lietotājiem izmantot šo tēmu';
621$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Iestatīt tēmu pēc noklusējuma jauniem un nereģistrētiem lietotājiem';
622$lang['unknown'] = 'nezināms';
623$lang['Upload Photos'] = 'Augšupielādēt attēlus';
624$lang['Drop into album'] = 'Ievietot albūmā';
625$lang['+ Add an upload box'] = '+ Pievienot augšupielādes lauku';
626$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Izveidot "%s" mapi jūsu instalētajā Piwigo saknes mapē';
627$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Piešķirt rakstīšanas tiesības (chmod 777) "%s" mapei jūsu instalētajā Piwigo saknes mapē';
628$lang['existing album'] = 'esošs albūms';
629$lang['create a new album'] = 'izveidot jaunu albūmu';
630$lang['Album name'] = 'Albūma nosaukums';
631$lang['Album "%s" has been added'] = 'Pievienota "%s" kategorija';
632$lang['Uploaded Photos'] = 'Augšupielādētie attēli';
633$lang['%d photos uploaded'] = '%d ielādēti attēli';
634$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Iestatīt piekļuves līmeni "%s"';
635$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Kategorijā "%s" ir %d attēli';
636$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Rediģēt šo %d attēlu kopumu.';
637$lang['Select files'] = 'Izvēlēties failus';
638$lang['JPEG files or ZIP archives with JPEG files inside please.'] = 'Lūdzu JPEG failus vai ZIP arhīvus no JPEG failiem.';
639$lang['Everybody'] = 'Visi';
640$lang['Who can see these photos?'] = 'Kas var skatīties šos attēlus?';
641$lang['Who can see this photo?'] = 'Kas var skatīties šo attēlu?';
642$lang['... or switch to the old style form'] = '... vai lietojiet vecā stila formu';
643$lang['... or switch to the multiple files form'] = '... vai lietojiet multiielādes formu';
644$lang['The websize maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Maksimālajam attēla platumam jābūt skaitlim starp %d and %d';
645$lang['The websize maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Maksimālajam attēla augstumam jābūt skaitlim starp %d and %d';
646$lang['The websize image quality must be a number between %d and %d'] = 'Attēla kvalitātei jābūt skaitlim starp %d and %d';
647$lang['The thumbnail maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Maksimālajam piktogrammas platumam jābūt skaitlim starp %d and %d';
648$lang['The thumbnail maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Maksimālajam piktogrammas augstumam jābūt skaitlim starp %d and %d';
649$lang['The thumbnail image quality must be a number between %d and %d'] = 'Piktogrammas kvalitātei jābūt skaitlim starp %d and %d';
650$lang['Settings'] = 'Iestatījumi';
651$lang['Web size photo'] = 'Attēla izmērs internetam';
652$lang['Resize'] = 'Izmainīt izmērus';
653$lang['Maximum Width'] = 'Maksimālais platums';
654$lang['pixels'] = 'pikseļi';
655$lang['Maximum Height'] = 'Maksimālais augstums';
656$lang['Image Quality'] = 'Attēla kvalitāte';
657$lang['Save Settings'] = 'Saglabāt iestatījumus';
658$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Jūsu konfigurācija saglabāta';
659$lang['Active Themes'] = 'Aktīvās Tēmas';
660$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Pievienot rakstīšanas tiesības mapei "%s"';
661$lang['Administration Home'] = 'Vadības panelis';
662$lang['Change Admin Colors'] = 'Izmainīt vadības paneļa krāsas';
663$lang['Delete this theme'] = 'Dzēst šo tēmu';
664$lang['Directory does not exist'] = 'Nav tādas mapes';
665$lang['Download,'] = 'Lejupielādēt,';
666$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Sinhronizācija';
667$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Griezieties pēc palīdzības Piwigo forumā';
668$lang['Help Me'] = 'Palīdzība';
669$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Šo tēmu nevar aktivēt, jo nav pirmtēmas: %s';
670$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Šo tēmu nevar dzēst, jo no tās atkarīgas citas tēmas: %s';
671$lang['Inactive Themes'] = 'Neaktīvās tēmas';
672$lang['Install on your computer,'] = 'Instalējiet savā datorā,';
673$lang['Make this theme available to users'] = 'Padarīt šo tēmu pieejamu lietotājiem';
674$lang['Page end'] = 'Lapas beigas';
675$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo Augšupielādētājs';
676$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Lasiet Piwigo Documentāciju';
677$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Startējiet pLoader un pievienojiet Jūsu fotogrāfijas.';
678$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Izvēlieties vadības paneļa gaišos vai tumšos toņus';
679$lang['Theme has been successfully installed'] = 'Tēma sekmīgi uzinstalēta';
680$lang['Visit Gallery'] = 'Apmeklējiet Galeriju';
681$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Apmeklējiet Piwigo projekta mājas lapu';
682$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader aizvieto <em>Piwigo Augšupielādētāju</em>.Ar PLoader jūsu lokāli sagatavos attēlus var pārvietot uz jūsu Piwigo foto galeriju.';
683$lang['Guest Settings'] = 'Lietotāja Viesis iestatījumi';
684$lang['Main Page'] = 'Galvenā Lapa';
685$lang['Photo Page'] = 'Attēla Lapa';
686$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Aktivēt Navigācijas Paneli';
687$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Aktivēt navigāciju pēc piktogrammām';
688$lang['Activate icon "%s"'] = 'Aktivēt ikonu "%s"';
689$lang['Activate field "%s"'] = 'Aktivēt lauku "%s"';
690$lang['Photo Properties'] = 'Attēla raksturīgās īpašības';
691$lang['Allow user customization'] = 'Atļaut lietotājiem pielāgot galerijas izskatu';
692$lang['Languages'] = 'Valodas';
693$lang['Installed Languages'] = 'Instalēt Valodas';
694$lang['Add New Language'] = 'Pievienot Jaunu Valodu';
695$lang['Language has been successfully installed'] = 'Valoda sekmīgi uzinstalēta';
696$lang['Select:'] = 'Izvēlieties:';
697$lang['None'] = 'Neviens';
698$lang['Invert'] = 'Apvērst';
699$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Neiespējams deaktivēt šo Tēmu, nepieciešams, lai paliek vismaz viena Tēma.';
700$lang['Webmaster status is required.'] = 'Nepieciešams Webmāstera statuss.';
701$lang['Bound Theme'] = 'Piesaistītā Tēma';
702$lang['Allow rating'] = 'Atļaut novērtēt';
703$lang['Select at least one comment'] = 'Izvēlieties vismaz vienu komentāru';
704$lang['Active Plugins'] = 'Aktīvie Spraudņi';
705$lang['Inactive Plugins'] = 'Neaktīvie Spraudņi';
706$lang['Missing Plugins'] = 'Trūkstošie Spraudņi';
707$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Atinstalētie Spraudņi';
708$lang['By %s'] = ' %s';
709$lang['Visit plugin site'] = 'Apmeklēt spraudņu mājas lapu';
710$lang['Active Languages'] = 'Aktivēt Valodas';
711$lang['Delete this language'] = 'Izdzēst šo valodu';
712$lang['Forbid this language to users'] = 'Aizliegt šo valodu lietotājiem';
713$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Neiespējams deaktivēt šo valodu, vispirms iestatiet kā noklusējumu citu valodu.';
714$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Neiespējams deaktivēt šo valodu, nepieciešama vismaz viena valoda.';
715$lang['Inactive Languages'] = 'Deaktivizēt Valodas';
716$lang['Make this language available to users'] = 'Padarīt šo valodu pieejamu lietotājiem';
717$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Iestatīt kā noklusējuma valodu nereģistrētiem un jauniem lietotājiem';
718$lang['Add Photos'] = 'Pievienot attēlus';
719$lang['Download'] = 'Lejupielādēt';
720$lang['The following tag was deleted'] = 'Izdzēsta sekojošas iezīme';
721$lang['Miscellaneous'] = 'Dažāds';
722$lang['User Upload'] = 'Lietotāja augšupielāde';
723$lang['Virtual Links'] = 'Virtuālās saites';
724$lang['There is no other language available.'] = 'Cita valoda nav pieejama.';
725$lang['There is no other plugin available.'] = 'Cits spraudnis nav pieejams.';
726$lang['There is no other theme available.'] = 'Cita tēma nav pieejama.';
727$lang['Add another set of photos'] = 'Pievienot citu attēlu kopumu';
728$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Izvēlnes rīku kārtība atjaunināta sekmīgi';
729$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Šo tēmu nevar aktivet tieši';
730$lang['Pending Comments'] = 'Komentaŗu pārbaude';
731$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'Jūsu php.ini faila upload_max_filesize (%sB) ir lielāks par post_max_size (%sB), jums jāizmaina šis iestatījums';
732$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Exif paplašinājums nav iespējams, adminam jāaizliedz exif lietošana';
733$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Augšupielādētais fails pārsniedz upload_max_filesize direktīvu php.ini: %sB';
734$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'Augšupielādētie faili pārsniedz post_max_size direktīvu php.ini: %sB';
735$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Augšuplādējamais fails pārsniedz MAX_FILE_SIZE direktīvu, kas noteikta HTML formā';
736$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'Augšuplādētais fails tikai daļēji augšupielādēts';
737$lang['No file was uploaded'] = 'Fails netika augšupielādēts';
738$lang['Missing a temporary folder'] = 'Pazudusi pagaidu mape';
739$lang['Failed to write file to disk'] = 'Kļūda ierakstot failu diskā';
740$lang['File upload stopped by extension'] = 'Faila augšupielāde apturēta dēļ paplašinājuma';
741$lang['Unknown upload error'] = 'Nezināma augšupielādes kļūda';
742$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Kļūda failā "%s" : %s';
743$lang['Menu Management'] = 'Izvēlnes Pārvalde';
744$lang['automatic order'] = 'automātiskais kārtojums';
745$lang['manual order'] = 'manuālais kārtojums';
746$lang['Albums automatically sorted'] = 'Albūmi ir automātiski  sakārtoti';
747$lang['Keep high definition'] = 'Palikt pie augstas izšķirtspējas';
748$lang['The high definition maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Augstas izšķirtspējas attēla maksimālajam platumam jābūt starp %d un %d';
749$lang['The high definition maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Augstas izšķirtspējas attēla maksimālajam augstumam jābūt starp %d un %d';
750$lang['The high definition image quality must be a number between %d and %d'] = 'Augstas izšķirtspējas attēla kvalitātei jābūt starp %d un %d';
751
752$lang['Batch Manager'] = 'Sērijveida failu pārvaldnieks';
753$lang['include child albums'] = 'ietvert radniecīgos albūmus';
754$lang['Selection'] = 'Izvēle';
755$lang['Action'] = 'Darbība';
756$lang['Set author'] = 'Ievadīt autoru';
757$lang['Set title'] = 'Ievadīt virsrakstu';
758$lang['Set creation date'] = 'Ievadīt izveides datumu';
759$lang['Apply action'] = 'Veikt darbību';
760$lang['on the %d selected photos'] = 'uz %d atlasītajiem fotoattēliem';
761$lang['%d of %d photos selected'] = '%d no %d atlasītajiem fotoattēliem';
762$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Nav atlasītu foto, %d fotoattēli tekošajā sērijā';
763$lang['All %d photos are selected'] = 'Visi %d foto ir atlasīti';
764$lang['remove this filter'] = 'noņemt šo filtru';
765$lang['predefined filter'] = 'iepriekšdefinētais filtrs';
766$lang['last import'] = 'jaunākais imports';
767$lang['with no virtual album'] = 'bez virtuālā albūma';
768$lang['duplicates'] = 'dublikāti';
769$lang['Add a filter'] = 'Pievienot filtru';
770$lang['Remove all filters'] = 'Noņemt visus filtrus';
771$lang['Refresh photo set'] = 'Atjaunināt foto sēriju';
772$lang['The whole page'] = 'Visa lapa';
773$lang['The whole set'] = 'Visa sērija';
774$lang['thumbnails per page'] = 'sīkbildes lapā';
775$lang['No photo in the current set.'] = 'Nav fotoattēlu esošajā sērijā.';
776$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Nav atlasītu fotoattēlu, nekādas darbības nav iespējamas.';
777$lang['Choose an action'] = 'Izvēlēties darbību';
778$lang['remove author'] = 'izdzēst autoru';
779$lang['Type here the author name'] = 'Ievadīt autora vārdu šeit';
780$lang['remove title'] = 'dzēst nosaukumu';
781$lang['Type here the title'] = 'Ievadīt nosaukumu šeit';
782$lang['remove creation date'] = 'dzēst izveides datumu';
783$lang['with no album'] = 'bez albūma';
784
785?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.