source: trunk/language/nl_NL/about.html @ 6113

Revision 6113, 728 bytes checked in by ddtddt, 9 years ago (diff)

[trunk] update NL thanks to Kees Hessels

  • Property svn:eol-style set to LF
Line 
1<p>Deze fotogalerie is gemaakt met Piwigo.</p>
2
3<p>Piwigo is a programmatuur voor het publiceren van uw fotogalerieën op het
4web. Het wordt ontwikkeld en onderhouden door een actieve groep gebruikers
5en ontwikkelaars. Met behulp van vele uitbreidingen kunt u Piwigo naar uw
6wensen aanpassen. En niet onbelangrijk: Piwigo is gratis en opensource.</p>
7
8<p id="linkToPiwigo"><a href="http://nl.piwigo.org">Bezoek de Piwigo
9website</a></p>
10
11<p>De Nederlandse vertaling wordt verzorgd (in alfabetische volgorde):
12        <ul>
13                <li><a href="http://piwigo.org/forum/profile.php?id=6755">Kees Hessels</a></li>
14                <li><a href="http://piwigo.org/forum/profile.php?id=3594">terwolde</a></li>
15        </ul>
16          .... waarvoor hartelijke dank</p>
17
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.