source: trunk/language/no_NO/help/user_list.html @ 9043

Revision 9043, 855 bytes checked in by ddtddt, 9 years ago (diff)

[trunk] - add help - no_NO (Norwegian) thanks to atlew

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<h2>Bruker liste</h2>
2
3<p>Dette er stedet for behandling av registrerte bruker egenskaper, untagen rettigheter som gjøres fra et annet skjermbilde.</p>
4
5<h3>Legg til en bruker</h3>
6
7<p>Administratorer kan legge til brukere manuelt.</p>
8
9<h3>Bruker liste</h3>
10
11<p>Listen kan filtreres etter brukernavn (bruk * som ukjent), gruppe eller status. Du kan organisere etter registreringsdato eller brukernavn, i stigende eller synkende rekkefølge.</p>
12
13<p>Dette skjermbildet tillater å behandle flere brukere samtidig, ved bruk av flere tilltak:</p>
14
15<ul>
16
17  <li>slett bruker (krever bekreftelse)</li>
18  <li>endre status</li>
19  <li>assosier eller ikke assosier med grupper</li>
20  <li>endre visnings egenskaper</li>
21  <li>endre lignende egenskaper</li>
22
23</ul>
24
25<p>Målet er den valgte brukeren (som standard) eller alle brukere vist i den filtrerte listen.</p>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.