source: trunk/language/pl_PL/LC_MESSAGES/messages.po @ 5037

Revision 5037, 64.5 KB checked in by nikrou, 10 years ago (diff)

Feature 1451 : update master template (chronology_ fields)

Line 
1# Piwigo gettext master template file
2# Copyright(C) 2008-20010 Piwigo Team - http://piwigo.org
3# This file is distributed under the same license as Piwigo
4#
5msgid ""
6msgstr ""
7"Project-Id-Version: Piwigo Colibri\n"
8"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9"POT-Creation-Date: 2010-02-18 09:23+0100\n"
10"PO-Revision-Date: 2010-02-24 21:16+0100\n"
11"Last-Translator: Nicolas <nikrou77@gmail.com>\n"
12"Language-Team: Polish <team-i18n@piwigo.org>\n"
13"MIME-Version: 1.0\n"
14"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
17
18msgid "About"
19msgstr "O Piwigo"
20
21msgid "About Piwigo"
22msgstr "O Piwigo"
23
24msgid "ACCESS_0"
25msgstr "Wolny dostęp"
26
27msgid "ACCESS_1"
28msgstr "Dostęp dla wszystkich"
29
30msgid "ACCESS_2"
31msgstr "Dostep dla zapisanych"
32
33msgid "ACCESS_3"
34msgstr "Dostęp dla Administratorów"
35
36msgid "ACCESS_4"
37msgstr "Dostęp dla webmasterów"
38
39msgid "ACCESS_5"
40msgstr "Brak dostępu"
41
42msgid "You are not authorized to access the requested page"
43msgstr "Nie masz uprawnień do oglądania tej strony"
44
45msgid "Actions"
46msgstr "Akcje"
47
48msgid "Activate"
49msgstr "Aktywacja"
50
51msgid "Add"
52msgstr "Dodaj"
53
54msgid "Add a tag"
55msgstr "Dodaj tag"
56
57msgid "Add a user"
58msgstr "dodaj użytkownika"
59
60msgid "Add/delete a permalink"
61msgstr "Dodaj/Usuń permalink"
62
63msgid "add this image to your favorites"
64msgstr "Dodaj zdjęcie do ulubionych"
65
66msgid "Add group"
67msgstr "Dodaj grupę"
68
69msgid "add new elements to caddie"
70msgstr "dodaj nowe elementy do koszyka"
71
72msgid "Add selected elements to caddie"
73msgstr "Dodaj wybrane elementy do koszyka"
74
75msgid "add tags"
76msgstr "dodaj tagi"
77
78msgid "add to caddie"
79msgstr "Dodaj do koszyka"
80
81msgid "Administration"
82msgstr "Administracja"
83
84msgid "Administrator, webmaster and special user cannot use this method"
85msgstr "Administrator, webmaster i special user nie mogą uzywać tej metody"
86
87msgid "Advanced features"
88msgstr "Zaawansowane"
89
90msgid "Adviser"
91msgstr "Doradca"
92
93msgid "Adviser mode enabled"
94msgstr "Adviser mode enabled"
95
96msgid "after"
97msgstr ""
98
99msgid "all"
100msgstr "wszystkie"
101
102msgid "Allow user registration"
103msgstr "Zezwól na rejestrację użytkowników"
104
105msgid "Allow users to delete theirs owns comments"
106msgstr "Zezwalaj użytkownikom usuwać własne komentarze"
107
108msgid "Allow users to edit theirs owns comments"
109msgstr "Zezwalaj użytkownikom edytować własne komentarze"
110
111msgid "All sub-categories of private categories become private"
112msgstr "Wszystkie podkategorie kategorii prywatnych staną się prywatne"
113
114msgid "All tags"
115msgstr "Wszystkie tagi"
116
117msgid "All tags must match"
118msgstr "Wszystkie tagi musza pasować"
119
120msgid "A new version of Piwigo is available."
121msgstr "Dostepna jest nowa wersja Piwigo."
122
123#, c-format
124msgid "An information email was sent to group \"%s\""
125msgstr "Powiadomienie wysłane do członków grupy \"%s\""
126
127msgid "Any tag"
128msgstr "Dowolny tag"
129
130msgid "Apply to subcategories"
131msgstr "Zastosuj do podkategorii"
132
133msgid "Are you sure?"
134msgstr "Jesteś pewien?"
135
136msgid "ascending"
137msgstr "rosnąco"
138
139msgid "Associated"
140msgstr "Powiązane"
141
142msgid "associate to category"
143msgstr "powiązane z kategorią"
144
145msgid "associate to group"
146msgstr "powiązane z grupą"
147
148msgid "Association to categories"
149msgstr "Powiązania do kategorii"
150
151msgid "%d association"
152msgid_plural "%d associations"
153msgstr[0] "%d powiązanie"
154msgstr[1] "%d powiązań"
155
156msgid "At least one listed rule must be satisfied."
157msgstr "At least one listed rule must be satisfied."
158
159msgid "At least one tag must match"
160msgstr "Przynajmniej jedentag musi pasować"
161
162msgid "Author"
163msgstr "Autor"
164
165msgid "Authorized"
166msgstr "Zautoryzowane"
167
168msgid "author(s) : %s"
169msgstr "Autor(-rzy) : %s"
170
171msgid "Expand all categories"
172msgstr "Rozwiń wszystkie kategorie"
173
174msgid "Average rate"
175msgstr "Średnia ocena"
176
177msgid "Batch management"
178msgstr "Zarządzanie batch"
179
180msgid "before"
181msgstr ""
182
183msgid "Best rated"
184msgstr "Najlepiej oceniane"
185
186msgid "display best rated items"
187msgstr "wyświetl najlepiej oceniane obiekty"
188
189msgid "Bound template"
190msgstr "Przypisz Szablon"
191
192msgid "%d category including "
193msgid_plural "%d categories including "
194msgstr[0] "%d kategoria zawierająca "
195msgstr[1] "%d kategorii zawierających "
196
197msgid "%d physical"
198msgid_plural "%d physical"
199msgstr[0] "%d fizycznie"
200msgstr[1] "%d fizycznie"
201
202msgid " and %d virtual"
203msgid_plural " and %d virtual"
204msgstr[0] " i %d wirtualnie"
205msgstr[1] " i %d wirtualnie"
206
207msgid "%d category moved"
208msgid_plural "%d categories moved"
209msgstr[0] "%d kategoria przeniesiona"
210msgstr[1] "%d kategorii przeniesionych"
211
212msgid "Anomaly"
213msgstr "Anomalie"
214
215msgid "Automatic correction"
216msgstr "Automatyczne poprawki"
217
218msgid "Check automatic corrections"
219msgstr "Automatycznie sprawdzaj poprawki"
220
221msgid "Correction"
222msgstr "Poprawki"
223
224msgid "Correction applied with error"
225msgstr "Poprawka zastosowana, ale wystąpił błąd"
226
227msgid "Correction applied with success"
228msgstr "Poprawki zastosowana pomyślnie"
229
230msgid "%s value is not correct file because exif are not supported"
231msgstr "Wartość %s nie jest poprawna, ponieważ exif nie jest wspierany"
232
233msgid "%s must be to set to false in your config_local.inc.php file"
234msgstr ""
235"Wartość %s musi być ustawiona na false w pliku konfiguracyjnym config_local."
236"inc.php"
237
238msgid "The anomaly will be ignored until next application version"
239msgstr "Anomalia zostania zignorowana aż do nastepnej aktualizacji wersji"
240
241msgid "Correction the anomaly will cancel the fact that it's ignored"
242msgstr "Poprawka anomalii anuluje fakt, żę została zignorowana"
243
244msgid "Impossible automatic correction"
245msgstr "Automatyczna poprawka niemożliwa"
246
247msgid "Reinitialize check integrity"
248msgstr "Rozpocznij jeszcze raz sprawdzenie integralności"
249
250msgid "Go to %s or %s for more informations"
251msgstr "Aby uzyskać więcej informacji przejdź do %s lub %s"
252
253msgid "the forum"
254msgstr "forum"
255
256msgid "the wiki"
257msgstr "wiki"
258
259msgid "Apply selected corrections"
260msgstr "Zastosuj wybrane poprawki"
261
262msgid "Ignore selected anomalies"
263msgstr "Ignoruj wybrane anomalie"
264
265msgid "Refresh"
266msgstr "Odśwież"
267
268msgid "Check integrity"
269msgstr "Sprawdź integralność"
270
271msgid "User \"%s\" created with \"%s\" like password"
272msgstr "Użytkownik \"%s\" został utworzony z hasłem \"%s\""
273
274msgid "Status of user \"%s\" updated"
275msgstr "Status użytkownika \"%s\" został zaktualizowany"
276
277msgid ""
278"The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required "
279"[%s]"
280msgstr ""
281"Zainstalowana wersja %s [%s] jest niekompatybilna z wymaganą wersją [%s]"
282
283msgid ""
284"You need to upgrade your system to take full advantage of the application "
285"else the application will not work correctly, or not at all"
286msgstr ""
287"Musisz zaktualizować swój system by ......... w przeciwnym wypadku aplikacja "
288"nie będzie działała poprawnie lub w ogóle"
289
290msgid "caddie"
291msgstr "koszyk"
292
293msgid "Caddie"
294msgstr "Koszyk"
295
296msgid "Caddie is currently empty"
297msgstr "Koszyk jest aktualnie pusty"
298
299msgid "Caddie management"
300msgstr "Zarządzanie koszykiem"
301
302msgid "Calendar"
303msgstr "Kalendarz"
304
305msgid "All"
306msgstr "Wszystkie"
307
308msgid "display each day with pictures, month per month"
309msgstr "wyświetl każdy dzień ze zdjęciem, miesiąc po miesiącu"
310
311msgid "View"
312msgstr "Pokaż"
313
314msgid "Add a virtual category"
315msgstr "Dodaj wirualną kategorię"
316
317msgid "Authorize users to add comments on selected categories"
318msgstr ""
319"Autoryzuj użytkowników by mogli dodawać komentarze do wybranych kategorii"
320
321msgid "Categories"
322msgstr "Kategorie"
323
324msgid "Categories authorized thanks to group associations"
325msgstr "Kategorie zautoryzowane dzięki powiązaniu z grupami"
326
327msgid "Categories manual order was saved"
328msgstr "Zapisano ręcznie wykonaną kolejność kategorii"
329
330msgid "Categories ordered alphanumerically"
331msgstr "Kategorie sortowane alfanumerycznie"
332
333msgid "Category"
334msgstr "kategoria"
335
336#, c-format
337msgid "Category elements associated to the following categories: %s"
338msgstr "Elementy kategorii powiązane z następującymi kategoriami: %s"
339
340msgid "Category results for"
341msgstr "Wyniki kategorii dla"
342
343msgid "The name of a category should not be empty"
344msgstr "Nazwa kategorii nie może być pusta"
345
346msgid "Lock categories"
347msgstr "Zablokuj kategorie"
348
349msgid "Properties"
350msgstr "Właściwości"
351
352msgid "Private category"
353msgstr "Kategoria prywatna"
354
355msgid "Public category"
356msgstr "Kategoria publiczna"
357
358msgid "Find a new representant by random"
359msgstr "Znajdź losowo nowego reprezentanta"
360
361msgid "Public / Private"
362msgstr "Publiczne / Prywatne"
363
364msgid "Manage authorizations for selected categories"
365msgstr "Zarządzaj autoryzacjami dla wybranych kategorii"
366
367msgid "Select uploadable categories"
368msgstr "Zaznacz kategorie, do których można wgrywać"
369
370msgid "Virtual category added"
371msgstr "Dodano wirtualną kategorię"
372
373msgid "Virtual category deleted"
374msgstr "Usunięto wirtualną kategorię"
375
376msgid "Check all"
377msgstr "Zaznacz wszystkie"
378
379msgid "Check for upgrade"
380msgstr "Sprawdź aktualizacje"
381
382msgid "Check for upgrade failed for unknown reasons."
383msgstr "Sprawdzenie aktualizacji nie powiodło się z nieznanych powodów."
384
385msgid "Choose an image"
386msgstr "Wybierz obraz"
387
388msgid "chronology_monthly_calendar"
389msgstr "Kalendarz miesięczny"
390
391msgid "chronology_monthly_list"
392msgstr "Lista miesięczna"
393
394msgid "chronology_weekly_list"
395msgstr "Lista tygodniowa"
396
397msgid "Click here if your browser does not automatically forward you"
398msgstr "Kliknij jeżeli nie zostałeś przekierowany poprawnie"
399
400msgid "Close this window"
401msgstr "Zamknij okno"
402
403msgid "cloud"
404msgstr "chmurka"
405
406msgid "Come to discover the category:"
407msgstr "Wejdź aby zobacyzć kategorie:"
408
409msgid "Comment"
410msgstr "Komentarz"
411
412msgid "%d comment"
413msgid_plural "%d comments"
414msgstr[0] "%d komentarz"
415msgstr[1] "%d komentarzy"
416
417msgid "Your comment has been registered"
418msgstr "Twój komentarz został zapisany"
419
420msgid ""
421"Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another "
422"comment"
423msgstr "Anti-flood system : poczekaj chwilę aby wysłać nastepny komentarz"
424
425msgid "comment date"
426msgstr "data komentarza"
427
428msgid ""
429"Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation "
430"rules"
431msgstr ""
432"Twój komentarz nie został zarejestrowany, ponieważ nie jest zgodny z "
433"regułami walidacji"
434
435msgid "Add a comment"
436msgstr "Dodaj komentarz"
437
438msgid "Comments for all"
439msgstr "Komentarze dla wszystkich"
440
441msgid "An administrator must authorize your comment before it is visible."
442msgstr ""
443"Administrator musi zatwierdzić Twój komentarz zanim będzie on widoczny."
444
445msgid "This login is already used by another user"
446msgstr "Ten login jest już używany przez innego użytkownika"
447
448msgid "Complete RSS feed (images, comments)"
449msgstr "Kompletny RSS feed (zdjęcia, komentarze)"
450
451msgid "Access type"
452msgstr "Typ dostępu"
453
454msgid "Comments"
455msgstr "Komentarze"
456
457msgid "Information data registered in database"
458msgstr "Dane zapisane w bazie danych"
459
460msgid "Default display"
461msgstr "Wyświetlanie domyślne"
462
463msgid "No display"
464msgstr "Brak wyświetlania"
465
466msgid "Classic display"
467msgstr "Wyświetlanie klasyczne"
468
469msgid "Hoverbox display"
470msgstr "Wyświetlanie w ramkach w kształcie poduszek"
471
472msgid "Templates"
473msgstr "Szablony"
474
475msgid "The gallery URL is not valid."
476msgstr "Adres URL galerii jest niepoprawny."
477
478msgid "General"
479msgstr "Ogólne"
480
481msgid "Save page visits by administrators"
482msgstr "Zapisuj odwiedziny strony przez administratorów"
483
484msgid "Save page visits by guests"
485msgstr "Zapisuj odwiedziny strony przez  gości"
486
487msgid "History"
488msgstr "Historia"
489
490msgid "Save page visits by users"
491msgstr "Zapisuj odwiedziny strony przez  użytkowników"
492
493msgid "Configuration"
494msgstr "Konfiguracja"
495
496msgid "confirm"
497msgstr "potwierdź"
498
499msgid "Confirm Password"
500msgstr "Potwierdź hasło"
501
502msgid "Webmaster mail address"
503msgstr "Adres email Webmaster'a"
504
505msgid "Visitors will be able to contact site administrator with this mail"
506msgstr ""
507"Z jego pomocą odwiedzający będą mogli się skontaktować z administratorem "
508"strony"
509
510msgid "Main"
511msgstr "Główne"
512
513msgid "The number of comments a page must be between 5 and 50 included."
514msgstr "Liczba komentarzy na stronę musi być pomiędzy 5 a 50."
515
516msgid "Upload"
517msgstr "Upload"
518
519msgid "Login"
520msgstr "Logowanie"
521
522msgid "Connection settings"
523msgstr "Ustawienia połączenia"
524
525msgid "Contact webmaster"
526msgstr "Kontakt z webmasterem"
527
528msgid "Controversy"
529msgstr "Kontorversyjność"
530
531msgid ""
532"Copy the text in pink between hyphens and paste it into the file \"include/"
533"config_database.inc.php\"(Warning : config_database.inc.php must only "
534"contain what is in pink, no line return or space character)"
535msgstr ""
536"Skopiuj tekst zaznaczony na różowo pomiędzy cudzysłowiami i wklej do pliku "
537"\"include/config_database.inc.php\"(Uwaga : config_database.inc.php musi "
538"zawierać tylko to co jest na różowo bez żadnych znaków końca linii czy "
539"spacji)"
540
541msgid "Create a new account"
542msgstr "Utwórz nowe konto"
543
544msgid "Created on"
545msgstr "Utworzone"
546
547msgid "Creation date"
548msgstr "Data utworzenia"
549
550msgid "Current name"
551msgstr "Bieżąca nazwa"
552
553msgid "Current password is wrong"
554msgstr "Złe hasło"
555
556msgid "Customize"
557msgstr "Dostosuj"
558
559msgid "Your Gallery Customization "
560msgstr "Twoje dostosowanie "
561
562msgid "Database"
563msgstr "Baza danych"
564
565msgid "date"
566msgstr ""
567
568msgid "Date"
569msgstr "Data"
570
571msgid "Day"
572msgstr "Dzień"
573
574msgid "Deactivate"
575msgstr "Deaktywuj"
576
577msgid ""
578"As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for "
579"plugins upgrade before reactiving them:"
580msgstr ""
581"W ramach zabezpieczenia zostąły deaktywowane następujące wtyczki. Przed ich "
582"ponowną aktywacją musisz sprawdzić dostępność aktualizacji dla nich:"
583
584msgid "Accelerate diaporama speed"
585msgstr "Zwiększ prędkość diaporamy"
586
587msgid "Default gallery language"
588msgstr "Domyślny język galerii"
589
590msgid "Default"
591msgstr "Domyślnie"
592
593msgid "Default user cannot be deleted"
594msgstr "domyślny użytkownik nie moze zostać usunięty"
595
596msgid "delete all images from your favorites"
597msgstr "usuń wszystkie obrazy z Twoich ulubionych"
598
599msgid "Delete"
600msgstr "Usuń"
601
602msgid "delete category"
603msgstr "usuń kategorię"
604
605msgid "Delete Representant"
606msgstr "Usuń reprezentanta"
607
608msgid "Delete selected photos"
609msgstr "Usuń zaznaczone zdjęcie"
610
611msgid "Delete selected tags"
612msgstr "Usuń zaznaczone tagi"
613
614msgid "Delete selected users"
615msgstr "Usuń zaznaczonych użytkowników"
616
617msgid "delete this comment"
618msgstr "usuń ten komentarz"
619
620msgid "Deletions"
621msgstr "Usunięcia"
622
623msgid "delete this image from your favorites"
624msgstr "Usuń zdjęcie ze swoich ulubionych"
625
626msgid "Deny selected groups"
627msgstr "Zabroń zaznaczonym grupom"
628
629msgid "Deny selected users"
630msgstr "Zabroń zaznaczonym użytkownikom"
631
632msgid "descending"
633msgstr "malejąco"
634
635msgid "Description"
636msgstr "Opis"
637
638msgid "Dimensions"
639msgstr "Rozmiary"
640
641msgid "Directory does not exist"
642msgstr ""
643
644msgid "Display"
645msgstr "Wyświetlanie"
646
647msgid "Display options"
648msgstr "Opcje wyświetlania"
649
650msgid "Dissociated"
651msgstr "Niepowiązane"
652
653msgid "dissociate from category"
654msgstr "usuń powiązanie od kategorii"
655
656msgid "dissociate from group"
657msgstr "usuń powiązanie od grupy"
658
659#, c-format
660msgid "%d Kb"
661msgstr "%d Kb"
662
663msgid "Does not represent"
664msgstr "Nie reprezentuje"
665
666msgid "download"
667msgstr "Pobierz"
668
669msgid "Download file"
670msgstr "Pobierz plik"
671
672msgid "download this file"
673msgstr "Pobierz ten plik"
674
675msgid "Downloads"
676msgstr "Pobieranie"
677
678msgid "Drag to re-order"
679msgstr "Przesuń aby zreorganizować"
680
681msgid "Files with same name in more than one physical category"
682msgstr "Pliki o tych samych nazwach w jednej lub więcej kategoriach"
683
684#, c-format
685msgid "%d waiting for validation"
686msgstr "%d oczekujących na zatwierdzenie"
687
688#, c-format
689msgid "%d waiting pictures rejected"
690msgstr "%d oczekujących zdjęć odrzuconych"
691
692#, c-format
693msgid "%d waiting pictures validated"
694msgstr "%d oczekujących zdjęć zatwierdzoych"
695
696msgid "Each listed rule must be satisfied."
697msgstr "Each listed rule must be satisfied."
698
699msgid "edit"
700msgstr "edytuj"
701
702msgid "Edit a comment"
703msgstr ""
704
705msgid "Edit all picture informations"
706msgstr "Edytuj informacje dla wszystkich obrazów"
707
708msgid "Category informations updated successfully."
709msgstr "Informacje o kategorii zaktualizowano pomyślnie."
710
711msgid "edit category informations"
712msgstr "edytuj informacje o kategorii"
713
714msgid "edit category permissions"
715msgstr "edytuj uprawnienia kategorii"
716
717msgid "Authorize upload"
718msgstr "Zautoryzuj upload"
719
720msgid "Edit ranks"
721msgstr "Edytuj rankingi"
722
723msgid "Edit selected tags"
724msgstr "Edytuj zaznaczone tagi"
725
726msgid "Edit tags"
727msgstr "Edytuj tagi"
728
729msgid "edit this comment"
730msgstr ""
731
732msgid "elements"
733msgstr "elementy"
734
735msgid "%d image"
736msgid_plural "%d images"
737msgstr[0] "%d obraz"
738msgstr[1] "%d obrazów"
739
740msgid "Elements"
741msgstr "Elementy"
742
743msgid "Not linked elements"
744msgstr "Elementy nie przypisane"
745
746msgid "elements per page"
747msgstr "elementów na stronę"
748
749#, c-format
750msgid "images posted during the last %d days"
751msgstr "obrazy wgrane przez ostatnich %d dni"
752
753msgid "Element type"
754msgstr "Typ elementu"
755
756msgid "none"
757msgstr "brak"
758
759msgid "high"
760msgstr "wysoki"
761
762msgid "other"
763msgstr "inny"
764
765msgid "Email address"
766msgstr "Adres email"
767
768msgid "Email address is missing. Please specify an email address."
769msgstr "Brak adresu email. usupełnij adres email."
770
771msgid "Email administrators when a comment is deleted"
772msgstr "Wyślij email do administratorów gdy komentarz został usunięty"
773
774msgid "Email administrators when a comment is modified"
775msgstr "Wyślij email do administratorów gdy komentarz został zmodyfikowany"
776
777msgid "Email admins when a comment requires validation"
778msgstr "Wyślij wiadomość do administratora gdy komentarz wymaga weryfikacji"
779
780msgid "Email admins when a new user registers"
781msgstr ""
782"Wyślij wiadomość do administratora gdy zarejestruje się nowy użytkownik"
783
784msgid "Email admins when a picture is uploaded"
785msgstr "Wyślij wiadomość do administratora gdy został wgrany nowy obraz"
786
787msgid "Email admins when a valid comment is entered"
788msgstr ""
789"Wyślij wiadomość do administratora gdy zostanie wprowadzony poprawny "
790"komentarz"
791
792msgid "Empty caddie"
793msgstr "Wyczyść koszyk"
794
795msgid "High definition enabled"
796msgstr "Wysoka jakość włączona"
797
798msgid "Enter your personnal informations"
799msgstr "Wprowadź informacje"
800
801msgid "Environment"
802msgstr "Środowisko"
803
804msgid "wrong date"
805msgstr "zła data"
806
807msgid "Error sending email"
808msgstr "Błąd podczas wysyłania maila"
809
810msgid "excluded"
811msgstr "wykluczone"
812
813msgid "Extend for templates"
814msgstr "Rozszerz dla szablony"
815
816msgid "My favorites"
817msgstr "Moje ulubione"
818
819msgid "display my favorites pictures"
820msgstr "pokaż moje ulubione zdjęcia"
821
822msgid "Favorites"
823msgstr "Ulubione"
824
825msgid "File"
826msgstr "Plik"
827
828msgid "File name"
829msgstr "Nazwa pliku"
830
831msgid "Filesize"
832msgstr "rozmiar pliku"
833
834msgid "Filter"
835msgstr "Filtr"
836
837msgid "%d line filtered"
838msgid_plural "%d lines filtered"
839msgstr[0] ""
840msgstr[1] ""
841
842msgid "Filter and display"
843msgstr "Filtrowanie i wyświetlanie"
844
845#, c-format
846msgid "first element added on %s"
847msgstr "pierwszy element dodany %s"
848
849msgid "First"
850msgstr "Pierwsza"
851
852msgid "Forbidden"
853msgstr "Zabronione"
854
855msgid "Forgot your password?"
856msgstr "Zapomniane hasło?"
857
858msgid "Form"
859msgstr "Formularz"
860
861msgid "Support"
862msgstr "Wsparcie"
863
864#, c-format
865msgid "from %s to %s"
866msgstr "od %s do %s"
867
868msgid "The gallery is locked for maintenance. Please, come back later."
869msgstr "Galeria zablokowana w celach konserwacji. Wróć później."
870
871msgid "Gallery title"
872msgstr "Tytuł galerii"
873
874msgid "Gallery URL"
875msgstr "Adres URL galerii"
876
877msgid "GD library is missing"
878msgstr "Brak biblioteki GD"
879
880msgid "Page generated in"
881msgstr "Strona wygenerowana w"
882
883msgid "global mode"
884msgstr "tryb globalny"
885
886msgid "Go through the gallery as a visitor"
887msgstr "Przejdź do galerii jako gość"
888
889msgid "Grant selected groups"
890msgstr "Zezwól zaznaczonym grypom"
891
892msgid "Grant selected users"
893msgstr "Zezwól zaznaczonym użytkownikom"
894
895msgid "group"
896msgstr "grupa"
897
898msgid "Group"
899msgstr "Grupa"
900
901msgid "The name of a group must not contain \" or ' or be empty."
902msgstr "Nazwa grupy nie może zawierać znaków \" lub ' lub być pusta."
903
904msgid "This name is already used by another group."
905msgstr "NAzwa jest już używana przez inną grupę."
906
907msgid "group by letters"
908msgstr "grupuj literami"
909
910msgid "Group name"
911msgstr "Nazwa grupy"
912
913msgid "Groups"
914msgstr "Grupy"
915
916#, c-format
917msgid "group \"%s\" added"
918msgstr "dodano grupę \"%s\""
919
920#, c-format
921msgid "group \"%s\" deleted"
922msgstr "usunięto grupę \"%s\""
923
924#, c-format
925msgid "group \"%s\" updated"
926msgstr "zaktualizowano grupę \"%s\""
927
928msgid "guest"
929msgstr "gość"
930
931msgid "Guest cannot be deleted"
932msgstr "Gość nie może sostać usunięty"
933
934msgid ""
935"Bad status for user \"guest\", using default status. Please notify the "
936"webmaster."
937msgstr "Zły status dla użytkownika \"gość\", używam domyślnego"
938
939msgid "Guests"
940msgstr "Goście"
941
942msgid "Hello"
943msgstr "Witaj"
944
945msgid "Hello,"
946msgstr "Witaj,"
947
948msgid "Help"
949msgstr "Pomoc"
950
951msgid "Hide"
952msgstr "Ukryj"
953
954msgid "High filesize"
955msgstr "Duży rozmiar pliku"
956
957msgid "available for administrators only"
958msgstr "dostępne tylko dla administratorów"
959
960msgid "shows images at the root of this category"
961msgstr "pokaż zdjęcia tylko dla głównej kategorii"
962
963msgid "See last users comments"
964msgstr "Zobacz ostatnie komentarze"
965
966msgid "customize the appareance of the gallery"
967msgstr "dostosuj wyglód galerii"
968
969msgid "search"
970msgstr "szukaj"
971
972msgid "Home"
973msgstr "Strona Główna"
974
975msgid "Hope to see you back soon."
976msgstr "Do zobaczenia wkrótce."
977
978msgid "Hour"
979msgstr "Godzina"
980
981msgid "Identification"
982msgstr "Uprawnienia"
983
984msgid "Element"
985msgstr ""
986
987msgid "Image id"
988msgstr "ID obrazu"
989
990msgid "Image only RSS feed"
991msgstr "RSS feed tylko dla zdjęć"
992
993msgid "in this category"
994msgstr "w tej kategorii"
995
996msgid "in %d sub-category"
997msgid_plural "in %d sub-categories"
998msgstr[0] "w %d podkategori"
999msgstr[1] "w %d podkategoriach"
1000
1001msgid "Images manual order was saved"
1002msgstr "Ręczne sortowanie obrazów zostało zapisane"
1003
1004msgid "in <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:"
1005msgstr ""
1006
1007msgid "included"
1008msgstr "zawarte"
1009
1010msgid "Reduce diaporama speed"
1011msgstr "Zmniejsz prędkość diaporamy"
1012
1013msgid "Informations"
1014msgstr "Informacje"
1015
1016msgid "Basic configuration"
1017msgstr "Podstawowa konfiguracja"
1018
1019msgid "Install"
1020msgstr "Instaluj"
1021
1022msgid "Installation"
1023msgstr "Instalacja"
1024
1025msgid ""
1026"The configuration of Piwigo is finished, here is the next step<br><br>\n"
1027"* go to the identification page and use the login/password given for "
1028"webmaster<br>\n"
1029"* this login will enable you to access to the administration panel and to "
1030"the instructions in order to place pictures in your directories"
1031msgstr ""
1032"Konfiguracja Piwigo została zakończona, następny krok to<br><br>* przejdź do "
1033"strony logowania : [ <a href=\"identification.php\">logowanie</a> ] i "
1034"wprowadź użytkownika/hasło będącego webmaster'em<br>* logowanie to umożliwi "
1035"Ci dostęp do panelu administracyjnego oraz instrukcji jak umieszczaćzdjęcia "
1036"w katalogach"
1037
1038msgid ""
1039"Need help ? Ask your question on <a href=\"%s\">Piwigo message board</a>."
1040msgstr ""
1041"Potrzebujesz pomocy ? Zadaj pytanie na <a href=\"%s\">Forum Piwigo</a>."
1042
1043msgid "Webmaster login"
1044msgstr "Logowanie Webmastera"
1045
1046msgid ""
1047"It will be shown to the visitors. It is necessary for website administration"
1048msgstr ""
1049"To będize wyświetlone dla odwiedzających i jest konieczne do celów "
1050"administracyjnych "
1051
1052msgid "Instructions"
1053msgstr "Instrukcje"
1054
1055msgid "Invalid password!"
1056msgstr "Złe hasło!"
1057
1058msgid "IP"
1059msgstr "IP"
1060
1061msgid "default"
1062msgstr "domyślna"
1063
1064msgid "High definition"
1065msgstr "Wysoka jakość"
1066
1067msgid "default values"
1068msgstr "wartości domyślne"
1069
1070#, c-format
1071msgid "It appears your webhost is currently running PHP %s."
1072msgstr "Twój serwer aktualnie używa PHP w wersji %s."
1073
1074msgid "jump to category"
1075msgstr "przejdź do kategorii"
1076
1077msgid "jump to image"
1078msgstr "przejdź do obrazu"
1079
1080msgid "Keyword"
1081msgstr "Keyword"
1082
1083msgid "Language"
1084msgstr "Język"
1085
1086#, c-format
1087msgid "last %d days"
1088msgstr "ostatnich %d dni"
1089
1090msgid "Last"
1091msgstr "Ostatnia"
1092
1093msgid "leave"
1094msgstr "opuść"
1095
1096msgid "letters"
1097msgstr "litery"
1098
1099msgid "Level 0"
1100msgstr "---"
1101
1102msgid "Level 1"
1103msgstr "Kontakty"
1104
1105msgid "Level 2"
1106msgstr "Przyjaciele"
1107
1108msgid "Level 4"
1109msgstr "Rodzina"
1110
1111msgid "Level 8"
1112msgstr "Administratorzy"
1113
1114msgid "Link all category elements to a new category"
1115msgstr "Podepnij wszystkie elementy kategorii do nowej kategorii"
1116
1117msgid "Link all category elements to some existing categories"
1118msgstr "Podepnij wszystkie elementy kategorii do istniejącej kategorii"
1119
1120msgid "Linked categories"
1121msgstr "Podpięte kategorie"
1122
1123msgid "Modify information"
1124msgstr "Modyfikuj informacje"
1125
1126msgid "Links"
1127msgstr "Linki"
1128
1129msgid "Lock"
1130msgstr "Zablokuj"
1131
1132msgid "Locked"
1133msgstr "Zablokowane"
1134
1135msgid "Lock gallery"
1136msgstr "Zablokuj galerię"
1137
1138msgid "Logout"
1139msgstr "Wyloguj"
1140
1141msgid "E-mail address"
1142msgstr "Adres email"
1143
1144msgid "Mail address"
1145msgstr "Adres email"
1146
1147msgid "Mail content"
1148msgstr "Treść maila"
1149
1150msgid "Maintenance"
1151msgstr "Maintenance"
1152
1153msgid "Manage"
1154msgstr "Zarządzaj"
1155
1156msgid "manage category elements"
1157msgstr "zarządzaj elementami kategorii"
1158
1159msgid "manage image ranks"
1160msgstr "zarządzaj rankingami obrazów"
1161
1162msgid "Manage image ranks"
1163msgstr "Zarządzaj rankingami obrazów"
1164
1165msgid "Manage permissions for a category"
1166msgstr "Zarządzaj uprawnieniami dla kategorii"
1167
1168#, c-format
1169msgid "Manage permissions for group \"%s\""
1170msgstr "Zarządzaj uprawnieniami dla grupy \"%s\""
1171
1172#, c-format
1173msgid "Manage permissions for user \"%s\""
1174msgstr "Zarządzaj uprawnieniami dla użytkownika \"%s\""
1175
1176msgid "manage sub-categories"
1177msgstr "zarządzaj podkategoriami"
1178
1179msgid "Manage tags"
1180msgstr "Zarządzaj tagami"
1181
1182msgid "obligatory"
1183msgstr "obowiązkowe"
1184
1185msgid "Maximum height of the pictures"
1186msgstr "Maxymalna wysokość zdjęć"
1187
1188msgid "Maximum height must be a number superior to 50"
1189msgstr "Maxymalna wysokość musi być liczbą do 50"
1190
1191msgid "maximum height"
1192msgstr "maksymalna wysokość"
1193
1194msgid "maximum width"
1195msgstr "maksymalna szerokość"
1196
1197msgid "Maximum width of the pictures"
1198msgstr "Maxymalna szerokość zdjęć"
1199
1200msgid "Maximum width must be a number superior to 50"
1201msgstr "Maxymalna szerokość musi być liczbą do 50"
1202
1203msgid "Members"
1204msgstr "Członkowie"
1205
1206msgid "%d member"
1207msgid_plural "%d members"
1208msgstr[0] "%d członek"
1209msgstr[1] "%d członków"
1210
1211msgid "Metadata synchronized from file"
1212msgstr "Metadane zsynchronizowane z pliku"
1213
1214msgid "Minimum privacy level"
1215msgstr "Minimalny poziom prywatności"
1216
1217msgid "display a calendar by creation date"
1218msgstr "wyświetla kalendarz po dacie utworzenia"
1219
1220msgid "display all elements in all sub-categories"
1221msgstr "wyświetla wszystkie elementy we wszystkich podkategoriach"
1222
1223msgid "return to normal view mode"
1224msgstr "powrót do normalnego widoku"
1225
1226msgid "display a calendar by posted date"
1227msgstr "wyświetla kalendarz po dacie umieszczenia"
1228
1229msgid "Month"
1230msgstr "Miesiąc"
1231
1232msgid "Most visited"
1233msgstr "Najczęściej odwiedzane"
1234
1235msgid "display most visited pictures"
1236msgstr "pokaż najczęściej odwiedzane zdjęcia"
1237
1238msgid "Move"
1239msgstr "Przenieś"
1240
1241msgid "Move categories"
1242msgstr "Przenieś kategorie"
1243
1244msgid "N/A"
1245msgstr "N/A"
1246
1247msgid "Name"
1248msgstr "Nazwa"
1249
1250msgid "The number of images per row must be a not null scalar"
1251msgstr "Liczba zdjęć w wierszu musi być większa od zera"
1252
1253msgid "Number of images per row"
1254msgstr "Liczba zdjęć w wierszu"
1255
1256msgid "The number of rows per page must be a not null scalar"
1257msgstr "Liczba wierszy na stronie musi być większa od zera"
1258
1259msgid ""
1260"Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are "
1261"not listed."
1262msgstr ""
1263"Czas wysłania wiadomości do listy użytkowników jest ograniczony. Pozostali "
1264"użytkownicy nie znajdują się na liście."
1265
1266msgid "Time to send mail is limited. Others mails are skipped."
1267msgstr ""
1268"Czas wysłania wiadomości jest ograniczony. Pozostałe wiadomości zostaną "
1269"pominięte."
1270
1271msgid "To send ?"
1272msgstr "Do wysłania ?"
1273
1274msgid "Last send"
1275msgstr "Ostantnio wysłane"
1276
1277msgid "email"
1278msgstr "email"
1279
1280msgid "User"
1281msgstr "Użytkownik"
1282
1283msgid "Complementary mail content"
1284msgstr "Uzupełniająca treść wiadomości"
1285
1286msgid "See you soon,"
1287msgstr "Do zobaczenia wkrótce,"
1288
1289msgid ", click on "
1290msgstr ", kliknij "
1291
1292msgid "Go to "
1293msgstr "Przejdź do "
1294
1295msgid "Hello "
1296msgstr "Witaj "
1297
1298msgid "New elements were added "
1299msgstr "dodano nowe elementy "
1300
1301msgid "between "
1302msgstr "pomiędzy "
1303
1304msgid " and "
1305msgstr " i "
1306
1307msgid " on "
1308msgstr " dnia "
1309
1310msgid ""
1311"Execution time is out, treatment must be continue [Estmated time: %d second]."
1312msgid_plural ""
1313"Execution time is out, treatment must be continue [Estmated time: %d "
1314"seconds]."
1315msgstr[0] "Czas wykonania minął, proces musi być kontynuowany [Szacowany czas: %d sekund]."
1316msgstr[1] "Czas wykonania minął, proces musi być kontynuowany [Szacowany czas: %d sekund]."
1317
1318msgid "%d parameter was updated."
1319msgid_plural "%d parameters were updated."
1320msgstr[0] "Zaktualizowano %d parametr."
1321msgstr[1] "Zaktualizowano %d parametrów."
1322
1323msgid "%d user was updated."
1324msgid_plural "%d users were updated."
1325msgstr[0] "Zaktualizowano użytkownika %d."
1326msgstr[1] "Zaktualizowano %d użytkowników."
1327
1328msgid "%d user was not updated."
1329msgid_plural "%d users were not updated."
1330msgstr[0] "Użytkownik %d nie został zaktualizowany."
1331msgstr[1] "Nie zaktualizowano %d użytkowników."
1332
1333msgid "%d mail was sent."
1334msgid_plural "%d mails were sent."
1335msgstr[0] "Wysłano %d wiadomość."
1336msgstr[1] "Wysłano %d wiadomości."
1337
1338msgid "%d mail was not sent."
1339msgid_plural "%d mails were not sent."
1340msgstr[0] "Nie wysłano %d wiadomości."
1341msgstr[1] "Nie wysłano %d wiadomości."
1342
1343msgid "[NBM] Problems or questions"
1344msgstr "[NBM] Problemy i pytania"
1345
1346msgid ""
1347"If you encounter problems or have any question, please send a message to "
1348msgstr "Jeżeli napotkasz problem lub masz pytania wyślij wiadomość do "
1349
1350msgid "The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail."
1351msgstr "Webmaster zapisał Cię na listę powiadomień."
1352
1353msgid "You have subscribed to receiving notifications by mail."
1354msgstr "Zapisałeś(łaś) się aby otrzymywać powiadomienia."
1355
1356msgid "To subscribe"
1357msgstr "Aby się zapisać"
1358
1359msgid ""
1360"The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail."
1361msgstr "Webmaster wypisał Cię z otrzymywania powiadomień."
1362
1363msgid "You have unsubscribed from receiving notifications by mail."
1364msgstr "Zostałeś wypisany z otrzymywania powiadomień."
1365
1366msgid "To unsubscribe"
1367msgstr "Aby się wypisać"
1368
1369msgid "With blank value, gallery title will be used"
1370msgstr "Tytuł galerii będzie używany jeżli pole zostanie puste"
1371
1372msgid "Available only with HTML format"
1373msgstr "Dostępne tylko w formacie HTML"
1374
1375msgid "Notification"
1376msgstr "Powiadomienia"
1377
1378msgid "Error when sending email to %s [%s]."
1379msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości do %s [%s]."
1380
1381msgid "Mail sent to %s [%s]."
1382msgstr "Wysłano wiadomość do %s [%s]."
1383
1384msgid "No mail to send."
1385msgstr "Brak wiadomości do wysłania."
1386
1387msgid "There is no available subscribers to mail."
1388msgstr "Brak dostępnych użytkowników do wysłania powiadomienia."
1389
1390msgid ""
1391"Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to "
1392"notify."
1393msgstr "Użytkownik jest dostępny, jeżeli są nowe elementy do powiadomienia."
1394
1395msgid "Anyway only webmasters can see this tab and never administrators."
1396msgstr ""
1397"Prawdopodobnie nie ma zapisanych użytkowników (tę zakładkę widzi tylko "
1398"użytkownik webmaster)."
1399
1400msgid "No user to send notifications by mail."
1401msgstr "Brak użytkowników do wysłania powiadomień."
1402
1403msgid "New elements added"
1404msgstr "Dodano nowe elementy"
1405
1406msgid "Subscribe to notification by mail"
1407msgstr "Zapisz do powiadomień email"
1408
1409msgid "Unsubscribe from notification by mail"
1410msgstr "Wypisz z powiadomień email"
1411
1412msgid "Parameter"
1413msgstr "Parametr"
1414
1415msgid "Processing treatment.\nPlease wait..."
1416msgstr ""
1417"Procesowanie.\n"
1418"Proszę czekać..."
1419
1420msgid "Continue processing treatment"
1421msgstr "Kontynuuj procesowanie"
1422
1423msgid "Add detailed content"
1424msgstr "Dodaj szczegółową treść"
1425
1426msgid "Send mail on HTML format"
1427msgstr "Wyslij email w formacie HTML"
1428
1429msgid "Send mail as"
1430msgstr "Wyślij wiadomość jako"
1431
1432msgid "Send mail to users"
1433msgstr "Wyślij wiadomość do użytkowników"
1434
1435msgid "Send"
1436msgstr "Wyślij"
1437
1438msgid "Options"
1439msgstr "Opcje"
1440
1441msgid "Include display of recent pictures group by dates"
1442msgstr "Dodaj wyświetlanie aktualnych obrazów grupowane po dacie"
1443
1444msgid "Subscribed"
1445msgstr "Zapisani"
1446
1447msgid "Subscribe"
1448msgstr "Zapisy"
1449
1450msgid "Parameters"
1451msgstr "Parametry"
1452
1453msgid "Select recipients"
1454msgstr "Wybierz odbiorców"
1455
1456msgid "Subscribe/unsubscribe users"
1457msgstr "Zapisz/wypisz użytkowników"
1458
1459msgid "Unknown identifier"
1460msgstr "Nieznany identyfikator"
1461
1462msgid "Unsubscribed"
1463msgstr "Nie zapisani"
1464
1465msgid "User %s [%s] was removed from the subscription list."
1466msgstr "Użytkownik %s [%s] usunięty z listy zapisanych."
1467
1468msgid "User %s [%s] was added to the subscription list."
1469msgstr "Użytkownik %s [%s] został dodany do listy zapisanych na listę."
1470
1471msgid "User %s [%s] was not removed from the subscription list."
1472msgstr "Użytkownik %s [%s] nie został usunięty z listy zapisanych."
1473
1474msgid "User %s [%s] was not added to the subscription list."
1475msgstr "Nie dodano użytkownika %s [%s] do listy zapisanych."
1476
1477msgid "User %s [%s] added."
1478msgstr "Dodano użytkownika %s [%s] ."
1479
1480msgid "Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users"
1481msgstr ""
1482"Ostrzeżenie: zapisanie lub wypisanie spowoduje wyłanie wiadomości do "
1483"użytkowników"
1484
1485msgid "Number of rows per page"
1486msgstr "Liczba wierszy na stronie"
1487
1488msgid "New name"
1489msgstr "Nowa nazwa"
1490
1491#, c-format
1492msgid "New on %s"
1493msgstr "Nowe %s"
1494
1495msgid "New parent category"
1496msgstr "Nowa nadrzędna kategoria"
1497
1498msgid "New password"
1499msgstr "Nowe hasło"
1500
1501msgid "New password confirmation does not correspond"
1502msgstr "Potwierdzenie podczas potwierdzania nowego hasła"
1503
1504msgid "New password sent by email"
1505msgstr "Nowe hasło wysłane na pocztą email"
1506
1507msgid "Rate this picture"
1508msgstr "Oceń to zdjęcie"
1509
1510msgid "New tag"
1511msgstr "Nowy tag"
1512
1513msgid "Next"
1514msgstr "Następne"
1515
1516msgid "No"
1517msgstr "Nie"
1518
1519msgid "No element in this category"
1520msgstr "Brak elementów w tej kategorii"
1521
1522msgid "No email address"
1523msgstr "Brak adresu email"
1524
1525msgid "No photo can be deleted"
1526msgstr "Żadne zdjęcie nie zostało usunięte"
1527
1528msgid "no rate"
1529msgstr "nie oceniane"
1530
1531msgid "No tag defined. Use Administration>Pictures>Tags"
1532msgstr "Brak zdefiniowanych tagów. Użyj Administracja>Obrazy>Tagi"
1533
1534msgid "Note: Only deletes photos added with pLoader"
1535msgstr "Info: Usuwa tylko zdjęcia dodane przez pLoader"
1536
1537msgid ""
1538"Note you can change your configuration by yourself and restart Piwigo after "
1539"that."
1540msgstr ""
1541"Możesz również zmienić tę konfigurację sam, a następnie uruchomić ponownie "
1542"Piwigo."
1543
1544msgid "nothing"
1545msgstr "nic"
1546
1547msgid "No classic user matches this email address"
1548msgstr "Brak użytkwoników odpowiadających danemu adresowi email"
1549
1550msgid "no write access"
1551msgstr "brak praw do zapisu"
1552
1553msgid "Number of comments per page"
1554msgstr "Liczba komentarzy na stronę"
1555
1556msgid "Number of downloads"
1557msgstr "Liczba pobrań"
1558
1559msgid "Number of items"
1560msgstr "Liczba obiektów"
1561
1562msgid "Number of rates"
1563msgstr "Liczba ocen"
1564
1565msgid "Number of thumbnails to create"
1566msgstr "Liczba miniatru do stworzenia"
1567
1568msgid "Mail address is obligatory for all users"
1569msgstr "Adres email jest obowiązkowy dla wszystkich użytkowników"
1570
1571msgid "Only private categories are listed"
1572msgstr "Tylko prywatne kategorie zostały wyświetlone"
1573
1574msgid ""
1575"Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from "
1576"previous configuration"
1577msgstr ""
1578"Z poprzedniej konfiguracji zostały zapisane tylko prefixy miniatur oraz "
1579"adres email administratora."
1580
1581msgid "Operating system"
1582msgstr "System operacyjny"
1583
1584msgid "All optimizations have been successfully completed."
1585msgstr "Wszystkie optymalizacje zakończone pomyślnie."
1586
1587msgid "Optimizations have been completed with some errors."
1588msgstr "Optymalizacje zakończone z kilkoma błędami."
1589
1590msgid "Optional URL keyword"
1591msgstr "Opcjonalne słowo klucz dla URL"
1592
1593msgid "Order alphanumerically"
1594msgstr "Sortuj alfanumerycznie"
1595
1596msgid "Original dimensions"
1597msgstr "Original dimensions"
1598
1599msgid "Original templates"
1600msgstr "Oryginalne szablony"
1601
1602msgid "Other private categories"
1603msgstr "Inne kategorie prywatne"
1604
1605msgid "Overall"
1606msgstr "W sumie"
1607
1608msgid "overrides existing values with empty ones"
1609msgstr "nadpisuje istniejące wartości pustymi"
1610
1611msgid "Page banner"
1612msgstr "Banner strony"
1613
1614msgid "Page end"
1615msgstr ""
1616
1617msgid "Pages seen"
1618msgstr "Oglądanych stron"
1619
1620msgid "Parent category"
1621msgstr "Nadrzędna kategoria"
1622
1623msgid "Password"
1624msgstr "Hasło"
1625
1626msgid "Password confirmation error."
1627msgstr "Wprowadzone hasła nie pasują do siebie."
1628
1629msgid "Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password."
1630msgstr "Brak informacji o haśle. Potwierdź wybrane hasło."
1631
1632msgid "Password forgotten"
1633msgstr "Zapomniane hasło"
1634
1635msgid "Password is missing. Please enter the password."
1636msgstr "Brak hasła. Wpisz proszę hasło."
1637
1638msgid "password updated"
1639msgstr "hasło zmienione"
1640
1641msgid "Path"
1642msgstr "Ścieżka"
1643
1644msgid ""
1645"Perform a maintenance check in [Administration>Specials>Maintenance] if you "
1646"encounter any problem."
1647msgstr ""
1648"Jeżeli napotkasz jakiś problem wykonaj weryfikację przez "
1649"[Administracja>Specjalne>Maintenance]."
1650
1651msgid "period"
1652msgstr ""
1653
1654msgid "Recent period must be a positive integer value"
1655msgstr "Okres czasu musi być liczbą dodatnią"
1656
1657msgid "Permalink"
1658msgstr "Link permanentny"
1659
1660msgid "Permalink history"
1661msgstr "Historia linków permanentnych"
1662
1663msgid ""
1664"The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, \"-\", \"_\" or \"/\". "
1665"It must not be numeric or start with number followed by \"-\""
1666msgstr ""
1667"Nzawa linku permanentnego musi składać się z następujących znaków a-z, A-Z, "
1668"0-9, \"-\", \"_\" lub \"/\". Nie może być cyfrą lub zaczynać się od \"-\""
1669
1670msgid "Permalinks"
1671msgstr "Linki permanentne"
1672
1673#, c-format
1674msgid ""
1675"Permalink %s has been previously used by category %s. Delete from the "
1676"permalink history first"
1677msgstr ""
1678"Link permanentny %s został poprzednio wykorzystany przez %s. Najpierw usuń "
1679"link z historii"
1680
1681#, c-format
1682msgid "Permalink %s is already used by category %s"
1683msgstr "Link permanentny %s jest już używany przez kategorię %s"
1684
1685msgid "Permission denied"
1686msgstr "Dostęp zabroniony"
1687
1688msgid "Permission granted"
1689msgstr "Dostęp przyznany"
1690
1691msgid "Permission granted thanks to a group"
1692msgstr "Uprawnienia przyznane dzięki grupie"
1693
1694msgid "Permissions"
1695msgstr "Uprawnienia"
1696
1697msgid "PHP 5 is required"
1698msgstr "PHP 5 jest wymagane"
1699
1700msgid "picture"
1701msgstr "zdjęcie"
1702
1703msgid "Click on the picture to see it in high definition"
1704msgstr "Wybierz zdjęcie aby je zobaczyć w większej rozdzielczości"
1705
1706msgid "Picture informations updated"
1707msgstr "Zaktualizowano informację o obrazie"
1708
1709msgid "Pictures"
1710msgstr "Obrazy"
1711
1712msgid "Show file metadata"
1713msgstr "Pokaż metadane (EXIF)"
1714
1715msgid "Piwigo Administration"
1716msgstr "Administracja Piwigo"
1717
1718msgid "Piwigo Announcements Newsletter"
1719msgstr "Newsletter z ogłoszeniami Piwigo"
1720
1721msgid "Piwigo Help"
1722msgstr "Piwigo Pomoc"
1723
1724msgid ""
1725"Piwigo may try to switch your configuration to PHP 5 by creating or "
1726"modifying a .htaccess file."
1727msgstr ""
1728"Piwigo może spróbować przełączyć Twoją konfigurację do PHP 5 poprzez "
1729"modyfikację pliku .htaccess."
1730
1731msgid "Piwigo version"
1732msgstr "Wersja Piwigo"
1733
1734msgid "Piwigo was not able to configure PHP 5."
1735msgstr "Piwigo nie mógł skonfigurować Twojego PHP 5."
1736
1737msgid "Plugins"
1738msgstr "Wtyczki"
1739
1740msgid "Current<br>version"
1741msgstr "Aktualna<br>wersja"
1742
1743msgid "Can't read or extract archive."
1744msgstr "Nie można odczytać lub rozpakować archiwum."
1745
1746msgid "Automatic installation"
1747msgstr "Instalacja automatyczna"
1748
1749msgid "Automatic upgrade"
1750msgstr "Automatyczna aktualizacja"
1751
1752msgid "Plugin versions can't be checked"
1753msgstr "Nie można sprawdzić wersji wtyczek"
1754
1755msgid "Please check \"plugins\" folder and sub-folders permissions (CHMOD)."
1756msgstr "Sprawdź uprawnienia (CHMOD) do katalogu \"plugins\" oraz podfolderów."
1757
1758msgid "Can't download archive."
1759msgstr "Nie można pobrać archiwum."
1760
1761msgid "Plugins up to date"
1762msgstr "Wtyczki są aktualne"
1763
1764msgid "An error occured during extraction (%s)."
1765msgstr "Błąd podczas rozpakowywania (%s)."
1766
1767msgid "You might go to plugin list to install and activate it."
1768msgstr "Aby zainstalować lub aktywować wtyczkę udaj się do listy wtyczek."
1769
1770msgid "Plugin has been successfully copied"
1771msgstr "Wtyczka została poprawnie skopiowana"
1772
1773msgid "Plugins which need upgrade"
1774msgstr "Wtyczki wymagające aktualizacji"
1775
1776msgid "Available<br>version"
1777msgstr "Dostępna<br>wersja"
1778
1779msgid "Last revisions"
1780msgstr "Ostatnie wersje"
1781
1782msgid "Can't connect to server."
1783msgstr "Nie można połączyć się do serwera."
1784
1785msgid "Plugin list"
1786msgstr "Lista wtyczek"
1787
1788msgid "Other plugins"
1789msgstr "Inne wtyczki"
1790
1791msgid "Check for updates"
1792msgstr "Sprawdź dostepność aktualizaji"
1793
1794msgid "Can't create temporary file."
1795msgstr "Nie można stworzyć pliku tymczasowego."
1796
1797msgid "%s has been successfully upgraded."
1798msgstr "%s zostały pomyslnie zaktualizowane."
1799
1800msgid "Position"
1801msgstr "Pozycja"
1802
1803msgid "Post date"
1804msgstr "Data umieszczenia"
1805
1806msgid "Posted on"
1807msgstr "Data umieszczenia"
1808
1809msgid "Powered by"
1810msgstr "Powered by"
1811
1812msgid "Preferences"
1813msgstr "Preferencje"
1814
1815msgid "Previous"
1816msgstr "Poprzednia"
1817
1818msgid "Privacy level"
1819msgstr "Poziom prywatności"
1820
1821msgid "Profile"
1822msgstr "Profil"
1823
1824msgid "Purge compiled templates"
1825msgstr "Usuń skompilowane szablony"
1826
1827msgid "Purge history detail"
1828msgstr "Usuń szczegóły historii"
1829
1830msgid "Purge history summary"
1831msgstr "Usuń podsumowanie historii"
1832
1833msgid "Purge never used notification feeds"
1834msgstr "Wyczyść nigdy nie używane RSS feed"
1835
1836msgid "Purge search history"
1837msgstr "Wyczyść historię wyszukiwania"
1838
1839msgid "Purge sessions"
1840msgstr "Wyczyść sesje"
1841
1842msgid "Quick connect"
1843msgstr "Logowanie"
1844
1845msgid "Quick Local Synchronization"
1846msgstr "Szybka synchronizacja lokalna"
1847
1848msgid "Random pictures"
1849msgstr "Losowe zdjęcia"
1850
1851msgid "display a set of random pictures"
1852msgstr "wyświetla zbior losowych zdjęć"
1853
1854msgid "randomly represented"
1855msgstr "reprezentowane losowo"
1856
1857msgid "Random picture"
1858msgstr "Losowy obraz"
1859
1860msgid "Rank"
1861msgstr "Ranking"
1862
1863msgid "ranks"
1864msgstr "rankingi"
1865
1866msgid "Rate"
1867msgstr "Ocena"
1868
1869msgid "Rate date"
1870msgstr "Oceny po dacie"
1871
1872msgid "Rating"
1873msgstr "Oceny"
1874
1875msgid "Rating by guests"
1876msgstr "Oceny przez gości"
1877
1878msgid "Recent categories"
1879msgstr "Aktualne kategorie"
1880
1881msgid "display recently updated categories"
1882msgstr "wyświetla ostatnio uaktualnione kategorie"
1883
1884msgid "Recent period"
1885msgstr "Najnowszy okres"
1886
1887msgid "Recent pictures"
1888msgstr "Najnowsze zdjęcia"
1889
1890msgid "display most recent pictures"
1891msgstr "wyświetla najnowsze zdjęcia"
1892
1893msgid "Redirection..."
1894msgstr "Przekierowywanie..."
1895
1896msgid "Please, enter a login"
1897msgstr "Wprowadź login"
1898
1899msgid "login mustn't end with a space character"
1900msgstr "Login nie może posiadać spacji"
1901
1902msgid "login mustn't start with a space character"
1903msgstr "Login nie moż się zaczynać od znaku specjalnego"
1904
1905msgid "this login is already used"
1906msgstr "ten login już istnieje"
1907
1908msgid "mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)"
1909msgstr "adres email musi być w postaci xxx@yyy.eee (np : jack@altern.org)"
1910
1911msgid "a user use already this mail address"
1912msgstr "użytkownik już używa tego adresu email"
1913
1914msgid "please enter your password again"
1915msgstr "wprowadź hasło jeszcze raz"
1916
1917msgid "Register"
1918msgstr "Zarejestruj"
1919
1920msgid "Registration"
1921msgstr "Rejestracja"
1922
1923msgid "registration date"
1924msgstr "data rejestracji"
1925
1926msgid "Reject"
1927msgstr "Odrzuć"
1928
1929msgid "Reject All"
1930msgstr "Odrzuć wszystkie"
1931
1932msgid "Related tags"
1933msgstr "Powiązane tagi"
1934
1935msgid "Released on"
1936msgstr "Opublikowane"
1937
1938msgid "Auto login"
1939msgstr "Pamiętaj mnie"
1940
1941msgid "clean"
1942msgstr "wyczyść"
1943
1944msgid "remove remote listing.xml file"
1945msgstr "usuń na zdalnej stronie plik listing.xml"
1946
1947msgid "generate listing"
1948msgstr "generuj listę"
1949
1950msgid "generate file listing.xml on remote site"
1951msgstr "generuj plik listing.xml na zdalnej stronie"
1952
1953msgid "Create this site"
1954msgstr "Utwórz tę stronę"
1955
1956msgid "A local listing.xml file has been found for "
1957msgstr "Odnaleziono lokalny plik listing.xml dla "
1958
1959msgid "read local listing.xml and update"
1960msgstr "odczytaj i aktualizuj lokalny plik listing.xml"
1961
1962msgid "test"
1963msgstr "test"
1964
1965msgid "test this remote site"
1966msgstr "testuj zdalną stronę"
1967
1968msgid "remove tags"
1969msgstr "usuń tagi"
1970
1971msgid "remove this tag from the list"
1972msgstr "usuń ten tag z listy"
1973
1974msgid "Repair and optimize database"
1975msgstr "Napraw i optymalizuj bazę danych"
1976
1977msgid ""
1978"Replacement of original templates by customized templates from template-"
1979"extension subfolder"
1980msgstr ""
1981"Zamienniki oryginalnych szablonów przez spersonalizowane szablony z katalogu "
1982"template-extension"
1983
1984msgid "Replacers (customized templates)"
1985msgstr "Zamienniki (spersonalizowane szablony)"
1986
1987msgid "Representant"
1988msgstr "Reprezentant"
1989
1990msgid "Representation of categories"
1991msgstr "Representacja kategorii"
1992
1993msgid "representative"
1994msgstr "reprezentant"
1995
1996msgid "Representative"
1997msgstr "Representacyjny"
1998
1999msgid "Represents"
2000msgstr "Representuje"
2001
2002msgid "Reset"
2003msgstr "Resetuj"
2004
2005msgid "Reset to default values"
2006msgstr ""
2007
2008msgid "Retrieve password"
2009msgstr "Retrieve password"
2010
2011msgid "return to homepage"
2012msgstr "powrót do strony głównej"
2013
2014msgid "RSS feed"
2015msgstr "RSS feed"
2016
2017msgid "Save order"
2018msgstr "Zapisz kolejność"
2019
2020msgid "Save to permalink history"
2021msgstr "Zapisz do historii linków permanentnych"
2022
2023msgid "Search"
2024msgstr "Szukaj"
2025
2026msgid "Search for Author"
2027msgstr "Szukaj Autora"
2028
2029msgid "Search in Categories"
2030msgstr "Szukaj w Kategoriach"
2031
2032msgid "Search by Date"
2033msgstr "Szukaj po Dacie"
2034
2035msgid "End-Date"
2036msgstr "Data do"
2037
2038msgid "Kind of date"
2039msgstr "Rodzaj daty"
2040
2041#, c-format
2042msgid "searched words : %s"
2043msgstr "szukane słowa : %s"
2044
2045msgid "Search for words"
2046msgstr "Szukaj słów"
2047
2048msgid "Search for all terms "
2049msgstr "Szukaj po wszystkim "
2050
2051msgid "Search for any terms"
2052msgstr "Szukaj po wszystkim"
2053
2054msgid "Empty query. No criteria has been entered."
2055msgstr "Puste zapytanie. Nie zostały wprowadzone żadne kryteria."
2056
2057msgid "Search Options"
2058msgstr "Opcje wyszukiwania"
2059
2060msgid "Search results"
2061msgstr "Wyniki wyszukiwania"
2062
2063msgid "Search rules"
2064msgstr "Reguły wyszukiwania"
2065
2066msgid "Search in subcategories"
2067msgstr "Szukaj w podkategoriach"
2068
2069msgid "Search tags"
2070msgstr "Szukaj tagów"
2071
2072msgid "Section"
2073msgstr "sekcja"
2074
2075msgid "See available tags"
2076msgstr "Zobacz dostępne tagi"
2077
2078msgid "See images linked to this tag only"
2079msgstr "Zobacz obrazy podięte tylko do tego tagu"
2080
2081msgid "See you soon."
2082msgstr "Do zobaczenia wkrótce."
2083
2084msgid "Select at least one category"
2085msgstr "Wybierz przynajmniej jedną kategorię"
2086
2087msgid "Select at least one picture"
2088msgstr "Wybierz przynajmniej jeden obraz"
2089
2090msgid "Select at least one user"
2091msgstr "Wybierz przynajmniej jednego użytkownika"
2092
2093msgid "selection"
2094msgstr "zaznaczenie"
2095
2096msgid "Send an information email to group members"
2097msgstr "Wyślij powiadomienie do członków grupy"
2098
2099msgid "Contact"
2100msgstr "Kontakt"
2101
2102msgid "Send new password"
2103msgstr "Prześlij nowe hasło"
2104
2105msgid "Sent by"
2106msgstr "Przesłane przez"
2107
2108msgid "set as category representative"
2109msgstr "ustaw jako reprezentanta kategorii"
2110
2111msgid "set to"
2112msgstr "ustaw na"
2113
2114msgid "Show info"
2115msgstr "Pokaż informacje"
2116
2117msgid "Show number of comments"
2118msgstr "Pokaż liczbę komentarzy"
2119
2120msgid "Show number of hits"
2121msgstr "Pokaż liczbę wyświetleń"
2122
2123msgid "show tag cloud"
2124msgstr "pokazuj tag jako chmurkę"
2125
2126msgid "Show upload link every time"
2127msgstr "Zawsze pokazuj link upload"
2128
2129msgid "Since"
2130msgstr "Od"
2131
2132msgid "singly represented"
2133msgstr "pojedynczy reprezentant"
2134
2135msgid "This site already exists"
2136msgstr "Taka strona już istnieje"
2137
2138msgid "Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)"
2139msgstr "Stwórz nową stronę : (podaj adres URL pliku create_listing_file.php)"
2140
2141msgid "created"
2142msgstr "utworzona"
2143
2144msgid "delete"
2145msgstr "usuń"
2146
2147msgid "deleted"
2148msgstr "usunięte"
2149
2150msgid "delete this site and all its attached elements"
2151msgstr "usuń tę stronę oraz wszystkie załączone elementy"
2152
2153msgid "an error happened"
2154msgstr "wystąpił błąd"
2155
2156msgid "file create_listing_file.php on remote site was not found"
2157msgstr "nie odnaleziono pliku create_listing_file.php na zdalnej stronie"
2158
2159msgid "Local"
2160msgstr "Lokalny"
2161
2162msgid "Site manager"
2163msgstr "Menadżer strony"
2164
2165msgid "Remote"
2166msgstr "Zdalny"
2167
2168msgid "synchronize"
2169msgstr "synchronizuj"
2170
2171msgid "update the database from files"
2172msgstr "aktualizuj bazę danych z plików"
2173
2174msgid "slideshow"
2175msgstr "pokaz zdjęć"
2176
2177msgid "stop the slideshow"
2178msgstr "zatrzymaj pokaz"
2179
2180msgid "Sorry!"
2181msgstr "Niestety!"
2182
2183msgid "Sort by"
2184msgstr "Sortuj po"
2185
2186msgid "Sort order"
2187msgstr "Sortowanie po"
2188
2189msgid "Specials"
2190msgstr "Specjalne"
2191
2192msgid "SQL queries"
2193msgstr "zapytań SQL"
2194
2195msgid "SQL queries in"
2196msgstr "Zapytania SQL w"
2197
2198msgid "display only recently posted images"
2199msgstr "wyświetla tylko ostatnio umieszczone"
2200
2201msgid "Start Install"
2202msgstr "Rozpoczęcie instalacji"
2203
2204msgid "Play of slideshow"
2205msgstr "Odtwórz jako slideshow"
2206
2207msgid "Repeat the slideshow"
2208msgstr "Powtarzaj slideshow"
2209
2210msgid "Statistics"
2211msgstr "Statystyki"
2212
2213msgid "status"
2214msgstr "status"
2215
2216msgid "Status"
2217msgstr "Status"
2218
2219msgid "User status"
2220msgstr "Staus użytkownika"
2221
2222msgid "user_status_admin"
2223msgstr "Administrator"
2224
2225msgid "user_status_generic"
2226msgstr "Ogólny"
2227
2228msgid "user_status_guest"
2229msgstr "Gość"
2230
2231msgid "user_status_normal"
2232msgstr "Użytkownik"
2233
2234msgid "user_status_webmaster"
2235msgstr "Webmaster"
2236
2237msgid "Parameters are correct"
2238msgstr "Parametry są poprawne"
2239
2240msgid "Database name"
2241msgstr "NAzwa bazy danych"
2242
2243msgid "also given by your host provider"
2244msgstr "także dostarczona przez provider'a"
2245
2246msgid "Database type"
2247msgstr "Database type"
2248
2249msgid "The type of database your piwigo data will be store in"
2250msgstr "The type of database your piwigo data will be store in"
2251
2252msgid "Can't connect to server"
2253msgstr "Nie można połączyć sie do serwera"
2254
2255msgid "Host"
2256msgstr "Host"
2257
2258msgid "localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr"
2259msgstr "localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr"
2260
2261msgid "user password given by your host provider"
2262msgstr "hasło użytkownika dostarczona przez provider'a"
2263
2264msgid "Database table prefix"
2265msgstr "Prefix tabel bazy danych"
2266
2267msgid ""
2268"database tables names will be prefixed with it (enables you to manage better "
2269"your tables)"
2270msgstr ""
2271"tabele w bazie dnaych będą miały taki prefix (ułatwia to zarządzanie "
2272"tabelami)"
2273
2274msgid "Database configuration"
2275msgstr "Konfiguracja bazy danych"
2276
2277msgid "user login given by your host provider"
2278msgstr "login użytkownika dostarczona przez provider'a"
2279
2280msgid "enter a login for webmaster"
2281msgstr "wprowadź nazwę użytkownika posiadającego uprawnienia Webmaster"
2282
2283msgid "webmaster login can't contain characters ' or \""
2284msgstr "login nie może zawierać nastepujących znaków ' lub \""
2285
2286msgid "Webmaster password"
2287msgstr "Hasło użytkownika Webmaster"
2288
2289msgid "Password [confirm]"
2290msgstr "Hasło [potwierdź]"
2291
2292msgid "verification"
2293msgstr "weryfikacja"
2294
2295msgid "Keep it confidential, it enables you to access administration panel"
2296msgstr "Zachowaj hasło, umożliwia ono dostep do panelu administracyjnego"
2297
2298msgid "Admin configuration"
2299msgstr "Konfiguracja administratora"
2300
2301msgid "return to the display of all images"
2302msgstr "powrót do wyświetlania wszystkich elementów"
2303
2304msgid "Pause of slideshow"
2305msgstr "Pause pokazu"
2306
2307msgid "Not repeat the slideshow"
2308msgstr "Nie powtarzaj slideshow"
2309
2310msgid "Directory"
2311msgstr "Katalog"
2312
2313msgid "Storage category"
2314msgstr "Miejsce przechowywania kategorii"
2315
2316msgid "sub-categories"
2317msgstr "pod-kategorie"
2318
2319msgid "Submit"
2320msgstr "Wyślij"
2321
2322msgid ""
2323"Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement "
2324"Newsletter. You will receive emails when a new release is available "
2325"(sometimes including a security bug fix, it's important to know and upgrade) "
2326"and when major events happen to the project. Only a few emails a year."
2327msgstr ""
2328"Utrzymuj kontakt z projektem Piwigo i zapisz się aby otrzymywać Newsleter z "
2329"ogłoszeniami Piwigo. Otrzymasz email gdy będzie dostępna nowa wersja "
2330"(czasami zawierające poprawki błędów bezpieczeństwa, ważne aby dokonać "
2331"aktualizacji) oraz o waznych wydarzeniach w projekcie. Generalnie kilka "
2332"maili na rok."
2333
2334msgid "Subscribe %s"
2335msgstr "Zapisz się %s"
2336
2337msgid "Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter"
2338msgstr "Zapisz %s do newsletter'a z ogłoszeniami Piwigo"
2339
2340msgid "Summary"
2341msgstr "Podsumowanie"
2342
2343msgid "Sum of rates"
2344msgstr "Suma ocen"
2345
2346msgid "synchronize metadata"
2347msgstr "synchronizuj metadane"
2348
2349msgid "Tag"
2350msgstr "Tag"
2351
2352msgid "%d tag"
2353msgid_plural "%d tags"
2354msgstr[0] "%d tag"
2355msgstr[1] "%d tagów"
2356
2357msgid "The following tag was deleted"
2358msgid_plural "The %d following tags were deleted"
2359msgstr[0] ""
2360msgstr[1] ""
2361
2362msgid "Tag results for"
2363msgstr "Wyniki tagów dla"
2364
2365msgid "Tags"
2366msgstr "tagi"
2367
2368#, c-format
2369msgid "Tag \"%s\" already exists"
2370msgstr "Tag \"%s\" już istnieje"
2371
2372msgid "Tag selection"
2373msgstr "Wybór tagu"
2374
2375#, c-format
2376msgid "Tag \"%s\" was added"
2377msgstr "Tag \"%s\" został dodany"
2378
2379msgid "Take selected elements out of caddie"
2380msgstr "Usuń wybrane elementy z koszyka"
2381
2382msgid "target"
2383msgstr "cel"
2384
2385msgid "Templates configuration has been recorded."
2386msgstr "Konfiguracja szablonów została zapisana."
2387
2388msgid "the beginning"
2389msgstr "poczatek"
2390
2391msgid "Interface theme"
2392msgstr "Styl interfejsu"
2393
2394msgid "Theme: "
2395msgstr ""
2396
2397msgid ""
2398"The RSS notification feed provides notification on news from this website : "
2399"new pictures, updated categories, new comments. Use a RSS feed reader."
2400msgstr ""
2401"The RSS notification feed provides notification on news from this website : "
2402"new pictures, updated categories, new comments. Use a RSS feed reader."
2403
2404msgid "Thumbnail"
2405msgstr "miniatura"
2406
2407msgid "Thumbnails"
2408msgstr "Miniatury"
2409
2410msgid "Time"
2411msgstr "czas"
2412
2413msgid "title"
2414msgstr "tytuł"
2415
2416msgid "Categories management"
2417msgstr "Zarządzanie kategoriami"
2418
2419msgid "Piwigo configuration"
2420msgstr "Konfiguracja Piwigo"
2421
2422msgid "Piwigo administration"
2423msgstr "Administracja Piwigo"
2424
2425msgid "Edit a category"
2426msgstr "Edytuj kategorię"
2427
2428msgid "Group management"
2429msgstr "Zarządzanie grupami"
2430
2431msgid "User list"
2432msgstr "Lista użytkowników"
2433
2434msgid "Menu"
2435msgstr "Menu"
2436
2437msgid "Modify informations about a picture"
2438msgstr "Edytuj informacje o obrazie"
2439
2440msgid "A comment on your site"
2441msgstr "Komentarz do Twojej strony"
2442
2443msgid "Thumbnail creation"
2444msgstr "Tworzenie miniatur"
2445
2446msgid "Database synchronization with files"
2447msgstr "Synchronizacja bazy danych z plikami"
2448
2449msgid "Pictures waiting for validation"
2450msgstr "Obrazy oczekujące na akceptację"
2451
2452msgid "pictures without thumbnail (jpeg and png only)"
2453msgstr "obrazy bez miniatur (tylko pliki jpeg i png)"
2454
2455msgid "height must be a number superior to"
2456msgstr "wysokość musi być liczbą większą od"
2457
2458msgid "width must be a number superior to"
2459msgstr "szerokość musi być liczbą większą od"
2460
2461msgid "for the file format"
2462msgstr "dla typu pliku"
2463
2464msgid "No missing thumbnail"
2465msgstr "Aktualnie nie ma brakujących miniatur"
2466
2467msgid "Picture unreachable or no support"
2468msgstr "Obraz niedostępny lub brak wsparcia"
2469
2470msgid "GD version"
2471msgstr "Wersja GD"
2472
2473msgid "Miniaturization parameters"
2474msgstr "Parametry tworzenia miniatur"
2475
2476msgid "generated in"
2477msgstr "wygenerowane w"
2478
2479msgid "Results of miniaturization"
2480msgstr "Wyniki tworzenia miniatur"
2481
2482msgid "General statistics"
2483msgstr "Ogólne statystyki"
2484
2485msgid "max time"
2486msgstr "czas maksymalny"
2487
2488msgid "average time"
2489msgstr "czas średni"
2490
2491msgid "min time"
2492msgstr "czas minimalny"
2493
2494msgid "number of miniaturized pictures"
2495msgstr "liczba plików, dla których zostały dodane miniatury"
2496
2497msgid "total time"
2498msgstr "czas sumaryczny"
2499
2500msgid "for this file format"
2501msgstr "dla tego rodzaju plików"
2502
2503msgid "today"
2504msgstr "dzisiaj"
2505
2506msgid "Toggle 'default group' property"
2507msgstr "Właściwości przełączania 'grupy domyślnej'"
2508
2509msgid "total SQL time"
2510msgstr "symaryczny czas SQL"
2511
2512msgid "total upgrade time"
2513msgstr "sumaryczny czas aktualizacji"
2514
2515msgid "Try to configure PHP 5"
2516msgstr "Spróbuj skonfigurować PHP 5"
2517
2518msgid "Unable to check for upgrade."
2519msgstr ""
2520
2521msgid "Uncheck all"
2522msgstr "Odznacz wszystkie"
2523
2524msgid "Uninstall"
2525msgstr "Odinstaluj"
2526
2527msgid "unit mode"
2528msgstr "tryb jednostkowy"
2529
2530msgid "unknown"
2531msgstr ""
2532
2533msgid "Unlocked"
2534msgstr "Odblokowane"
2535
2536msgid "unset"
2537msgstr "nie ustawione"
2538
2539msgid "Synchronize"
2540msgstr "Synchronizuj"
2541
2542msgid "Update categories informations"
2543msgstr "Aktualizuj informacje o kategoriach"
2544
2545msgid "reduce to single existing categories"
2546msgstr "zredukuj do pojedynczej istniejącej kategorii"
2547
2548msgid "Choose an option"
2549msgstr "Wybierz opcję"
2550
2551msgid ""
2552"display maximum informations (added categories and elements, deleted "
2553"categories and elements)"
2554msgstr ""
2555"wyświetlaj jak dużo informacji (dodane kategorie i elementy, usunięte "
2556"kategorie i elementy)"
2557
2558msgid "Error list"
2559msgstr "Lista błędów"
2560
2561msgid "Errors caption"
2562msgstr "Nagłówki błędów"
2563
2564msgid "Piwigo version differs on the remote site"
2565msgstr "Wersja Piwigo na zdalnej stronie jest inna"
2566
2567msgid ""
2568"Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the "
2569"same"
2570msgstr ""
2571"Wersja pliku create_listing_file.php na zdalnej stronie musi być taka sama "
2572"jak w Piwigo"
2573
2574msgid "listing.xml file was not found"
2575msgstr "Nie odnaleziono pliku listing.xml"
2576
2577msgid ""
2578"listing.xml file was not found on the remote site. This file is generated by "
2579"choosing the \"generate listing\" command in the Site manager"
2580msgstr ""
2581"Nie odnaleziono pliku listing.xml na zdalnej stronie. Plik ten jest "
2582"generowany przez wybranie \"generuj listę\" w Menadżerze strony"
2583
2584msgid "Update images informations"
2585msgstr "Aktualizuj informacje o obrazach"
2586
2587msgid "Detailed informations"
2588msgstr "Informacje szczegółowe"
2589
2590msgid "File/directory read error"
2591msgstr "Błąd odczytu pliku/katalogu"
2592
2593msgid ""
2594"The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the "
2595"access is denied)"
2596msgstr "Brak dostępu do pliku lub katalogu (nie istnieje lub brak uprawnień)"
2597
2598msgid ""
2599"a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in "
2600"the sub-directory \"thumbnail\" of the category directory. The thumbnail "
2601"filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension "
2602"must be among the following list :"
2603msgstr ""
2604"typ pliku wymaga miniatury. Miniatura musi znajdować się w podkatalogu "
2605"\"thumbnail\" danej kategorii. Nazwa pliku z miniaturą musi zaczynać się od "
2606"skonfigurowanego prefixu, a rozszerzenie pliku musi być nastepujące :"
2607
2608msgid "missing thumbnail"
2609msgstr "brakujące miniatury"
2610
2611msgid "categories deleted in the database"
2612msgstr "kategorii usuniętych z bazy danych"
2613
2614msgid "elements deleted in the database"
2615msgstr "elementów usuniętych z bazy danych"
2616
2617msgid "images candidates for metadata synchronization"
2618msgstr "obrazów dla których można zsynchronizować metadane"
2619
2620msgid "elements informations synchronized with files metadata"
2621msgstr "informacji o elementach zsynchronizowanych z metadanymi plików"
2622
2623msgid "errors during synchronization"
2624msgstr "błędów podczas synchronizacji"
2625
2626msgid "categories added in the database"
2627msgstr "kategorii dodanych do bazy danych"
2628
2629msgid "elements added in the database"
2630msgstr "elementów dodanych do bazy danych"
2631
2632msgid "elements updated in the database"
2633msgstr "elementów zaktualizowanych w bazie danych"
2634
2635msgid "Search for new images in the directories"
2636msgstr "Szukaj nowych obrazów w katalogach"
2637
2638msgid "Update your rating"
2639msgstr "Aktualizuj Twoją ocenę"
2640
2641msgid "added"
2642msgstr "dodane"
2643
2644msgid "Metadata synchronization results"
2645msgstr "Wynik synchronizacji metadanych"
2646
2647msgid "only perform a simulation (no change in database will be made)"
2648msgstr "przeprowadź tylko symulację (nie będzie żadnych zmian w bazie danych)"
2649
2650msgid "[Simulation]"
2651msgstr "[Symulacja]"
2652
2653msgid "directories + files"
2654msgstr "katalogi + pliki"
2655
2656msgid "only directories"
2657msgstr "tylko katalogi"
2658
2659msgid "synchronize files structure with database"
2660msgstr "syncronizuj strukturę plików z bazą danych"
2661
2662msgid "synchronize files metadata with database elements informations"
2663msgstr "synchronizuj metadane z informacjami o elementach z bazy danych"
2664
2665msgid "even already synchronized elements"
2666msgstr "także elementy już zsynchronizowane"
2667
2668msgid "Used metadata"
2669msgstr "Wykorzystane metadane"
2670
2671msgid "wrong filename"
2672msgstr "zła nazwa pliku"
2673
2674msgid ""
2675"The name of directories and files must be composed of letters, numbers, \"-"
2676"\", \"_\" or \".\""
2677msgstr ""
2678"NAzwy plików i katalogów muszą się składać z liter, cyfr, znaków: \"-\", \"_"
2679"\" lub \".\""
2680
2681msgid "Upgrade"
2682msgstr "Upgrade"
2683
2684msgid "Upgrade informations"
2685msgstr "Informacje o aktualizacji"
2686
2687msgid "Only administrator can run upgrade: please sign in below."
2688msgstr "Tylko administrator może wykonać aktualizację: zaloguj się poniżej."
2689
2690msgid "the filesize of the picture must not exceed : "
2691msgstr "rozmiar zdjęcia nie może przekraczać : "
2692
2693msgid "the picture must be to the fileformat jpg, gif or png"
2694msgstr "zdjęcia muszą być w formacie jpg, gif lub png"
2695
2696msgid "the height of the picture must not exceed : "
2697msgstr "wysokość zdjęcia nie może przekraczać : "
2698
2699msgid "Optional, but recommended : choose a thumbnail to associate to "
2700msgstr "Opcjonalne, ale zalecane : wybierz miniaturę do powiązania z "
2701
2702msgid "the width of the picture must not exceed : "
2703msgstr "szerokość zdjęcia nie może przekraczać : "
2704
2705msgid "can't upload the picture on the server"
2706msgstr "nie można wgrać zdjęcia na serwer"
2707
2708msgid "the username must be given"
2709msgstr "nazwa użytkonika musi być podana"
2710
2711msgid "A picture's name already used"
2712msgstr "Nazwa zdjęcia już wykorzystana"
2713
2714msgid "You must choose a picture fileformat for the image"
2715msgstr "Musisz wybrać format pliku dla zdjęcia"
2716
2717msgid "Name of the picture"
2718msgstr "Nazwa zdjęcia"
2719
2720msgid "Upload a picture"
2721msgstr "Wgraj zdjęcie"
2722
2723msgid ""
2724"Picture uploaded with success, an administrator will validate it as soon as "
2725"possible"
2726msgstr ""
2727"Zdjęcie wgrane pomyślnie. Zostanie zaakceptowane przez administratora tak "
2728"szybko jak to możliwe"
2729
2730msgid "Use the default image sort order (defined in the configuration file)"
2731msgstr ""
2732"Uzyj domyślnego sortowania obrazów (zdefiniowane w pliku konfiguracyjnym)"
2733
2734msgid "useful when password forgotten"
2735msgstr "przydatne gdy zostanie zapomniane hasło"
2736
2737msgid "User access level to upload"
2738msgstr "Poziom uprawnień użytkoników dla upload'u"
2739
2740msgid "User comments"
2741msgstr "Komentarze użytkowników"
2742
2743msgid "User comments validation"
2744msgstr "Zatwierdzanie komentarzy użytkowników"
2745
2746msgid "Username"
2747msgstr "Użytkownik"
2748
2749msgid "User permissions and group permissions have been erased"
2750msgstr "Uprawnienia użytkowników oraz grup zostały usunięte"
2751
2752msgid "Users"
2753msgstr "Użytkownicy"
2754
2755#, c-format
2756msgid "user \"%s\" added"
2757msgstr "użytkownik \"%s\" został dodany"
2758
2759msgid "Administrator"
2760msgstr "Administrator"
2761
2762msgid "Generic"
2763msgstr "Ogólny"
2764
2765msgid "Guest"
2766msgstr "Gość"
2767
2768msgid "Webmaster"
2769msgstr "Webmaster"
2770
2771msgid "%d user"
2772msgid_plural "%d users"
2773msgstr[0] "%d użytkownik"
2774msgstr[1] "%d użytkowników"
2775
2776msgid "%d user comment rejected"
2777msgid_plural "%d user comments rejected"
2778msgstr[0] "%d komentarz użytkownika odrzucony"
2779msgstr[1] "%d komentarzy użytkownika odrzuconych"
2780
2781msgid "%d user comment validated"
2782msgid_plural "%d user comments validated"
2783msgstr[0] "%d komentarz użytkownika zaakceptowany"
2784msgstr[1] "%d komentarzy użytkowników zaakceptowanych"
2785
2786msgid "%d user deleted"
2787msgid_plural "%d users deleted"
2788msgstr[0] "%d użytkownik usunięty"
2789msgstr[1] "%d usuniętych użytkowników"
2790
2791msgid "%d group"
2792msgid_plural "%d groups"
2793msgstr[0] "%d grupa"
2794msgstr[1] "%d grup"
2795
2796msgid "Validate"
2797msgstr "Zatwierdź"
2798
2799msgid "Validate All"
2800msgstr "Zatwierdź wszystkie"
2801
2802msgid "validate this comment"
2803msgstr ""
2804
2805msgid "Validation"
2806msgstr "Zatwierdzanie"
2807
2808msgid "Version"
2809msgstr "Wersja"
2810
2811msgid "Virtual categories movement"
2812msgstr "Przenoszenie kategorii wirtualnych"
2813
2814msgid "Virtual categories to move"
2815msgstr "Kategorie wirtualne do przeniesienia"
2816
2817msgid "Virtual category"
2818msgstr "Kategoria wirtualna"
2819
2820msgid "Virtual category name"
2821msgstr "Nazwa kategorii wirtualnej"
2822
2823msgid "Visits"
2824msgstr "Odwiedzin"
2825
2826msgid "Waiting"
2827msgstr "Oczekujące"
2828
2829msgid "Webmaster cannot be deleted"
2830msgstr "Nie można usunąć użytkownika Webmaster"
2831
2832#, c-format
2833msgid "Week %d"
2834msgstr ""
2835
2836msgid "Documentation"
2837msgstr "Dokumentacja"
2838
2839msgid "Year"
2840msgstr "Rok"
2841
2842msgid "Yes"
2843msgstr "Tak"
2844
2845msgid "You are running on development sources, no check possible."
2846msgstr "Nie można sprawdzić, ponieważ używasz źródeł developer'skich."
2847
2848msgid "You are running the latest version of Piwigo."
2849msgstr "Używasz aktualnej wersji Piwigo."
2850
2851msgid "You cannot delete your account"
2852msgstr "Nie możesz usunąć swojego konta"
2853
2854msgid "You cannot move a category in its own sub category"
2855msgstr "Nie możnesz przenieść kategorii do jej własnej podkategorii"
2856
2857msgid "You do not have access rights to run upgrade"
2858msgstr "Nie masz uprawnień do wykonania aktualizacji"
2859
2860msgid ""
2861"You may referer to your hosting provider's support and see how you could "
2862"switch to PHP 5 by yourself."
2863msgstr ""
2864"Możesz skontaktować się z działem wsparcia Twojego providera aby dowiedzieć "
2865"się jak włączyć PHP 5."
2866
2867msgid "You need to confirm deletion"
2868msgstr "Musisz potwierdzić usunięcie"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.