source: trunk/language/pl_PL/LC_MESSAGES/messages.po @ 5039

Revision 5039, 65.0 KB checked in by nikrou, 10 years ago (diff)

Feature 1451 : confirm message when managing plugins
change way to manage zero for plural forms in french

Line 
1# Piwigo gettext master template file
2# Copyright(C) 2008-20010 Piwigo Team - http://piwigo.org
3# This file is distributed under the same license as Piwigo
4#
5msgid ""
6msgstr ""
7"Project-Id-Version: Piwigo Colibri\n"
8"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9"POT-Creation-Date: 2010-02-18 09:23+0100\n"
10"PO-Revision-Date: 2010-02-24 21:16+0100\n"
11"Last-Translator: Nicolas <nikrou77@gmail.com>\n"
12"Language-Team: Polish <team-i18n@piwigo.org>\n"
13"MIME-Version: 1.0\n"
14"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
17
18msgid "About"
19msgstr "O Piwigo"
20
21msgid "About Piwigo"
22msgstr "O Piwigo"
23
24msgid "ACCESS_0"
25msgstr "Wolny dostęp"
26
27msgid "ACCESS_1"
28msgstr "Dostęp dla wszystkich"
29
30msgid "ACCESS_2"
31msgstr "Dostep dla zapisanych"
32
33msgid "ACCESS_3"
34msgstr "Dostęp dla Administratorów"
35
36msgid "ACCESS_4"
37msgstr "Dostęp dla webmasterów"
38
39msgid "ACCESS_5"
40msgstr "Brak dostępu"
41
42msgid "You are not authorized to access the requested page"
43msgstr "Nie masz uprawnień do oglądania tej strony"
44
45msgid "Actions"
46msgstr "Akcje"
47
48msgid "Activate"
49msgstr "Aktywacja"
50
51msgid "Add"
52msgstr "Dodaj"
53
54msgid "Add a tag"
55msgstr "Dodaj tag"
56
57msgid "Add a user"
58msgstr "dodaj użytkownika"
59
60msgid "Add/delete a permalink"
61msgstr "Dodaj/Usuń permalink"
62
63msgid "add this image to your favorites"
64msgstr "Dodaj zdjęcie do ulubionych"
65
66msgid "Add group"
67msgstr "Dodaj grupę"
68
69msgid "add new elements to caddie"
70msgstr "dodaj nowe elementy do koszyka"
71
72msgid "Add selected elements to caddie"
73msgstr "Dodaj wybrane elementy do koszyka"
74
75msgid "add tags"
76msgstr "dodaj tagi"
77
78msgid "add to caddie"
79msgstr "Dodaj do koszyka"
80
81msgid "Administration"
82msgstr "Administracja"
83
84msgid "Administrator, webmaster and special user cannot use this method"
85msgstr "Administrator, webmaster i special user nie mogą uzywać tej metody"
86
87msgid "Advanced features"
88msgstr "Zaawansowane"
89
90msgid "Adviser"
91msgstr "Doradca"
92
93msgid "Adviser mode enabled"
94msgstr "Adviser mode enabled"
95
96msgid "after"
97msgstr ""
98
99msgid "all"
100msgstr "wszystkie"
101
102msgid "Allow user registration"
103msgstr "Zezwól na rejestrację użytkowników"
104
105msgid "Allow users to delete theirs owns comments"
106msgstr "Zezwalaj użytkownikom usuwać własne komentarze"
107
108msgid "Allow users to edit theirs owns comments"
109msgstr "Zezwalaj użytkownikom edytować własne komentarze"
110
111msgid "All sub-categories of private categories become private"
112msgstr "Wszystkie podkategorie kategorii prywatnych staną się prywatne"
113
114msgid "All tags"
115msgstr "Wszystkie tagi"
116
117msgid "All tags must match"
118msgstr "Wszystkie tagi musza pasować"
119
120msgid "A new version of Piwigo is available."
121msgstr "Dostepna jest nowa wersja Piwigo."
122
123#, c-format
124msgid "An information email was sent to group \"%s\""
125msgstr "Powiadomienie wysłane do członków grupy \"%s\""
126
127msgid "Any tag"
128msgstr "Dowolny tag"
129
130msgid "Apply to subcategories"
131msgstr "Zastosuj do podkategorii"
132
133msgid "Are you sure?"
134msgstr "Jesteś pewien?"
135
136msgid "Are you sure you want to delete this plugin?"
137msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć tę wtyczkę?"
138
139msgid "Are you sure you want to install this plugin?"
140msgstr "Czy na pewno chcesz zainstalować tę wtyczkę?"
141
142msgid ""
143"Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does "
144"not need uninstallation."
145msgstr "Czy na pewno chcesz zainstalować aktualizację? Musisz zweryfikować czy aktualna wersja nie wymaga odinstalowania."
146
147msgid "ascending"
148msgstr "rosnąco"
149
150msgid "Associated"
151msgstr "Powiązane"
152
153msgid "associate to category"
154msgstr "powiązane z kategorią"
155
156msgid "associate to group"
157msgstr "powiązane z grupą"
158
159msgid "Association to categories"
160msgstr "Powiązania do kategorii"
161
162msgid "%d association"
163msgid_plural "%d associations"
164msgstr[0] "%d powiązanie"
165msgstr[1] "%d powiązań"
166
167msgid "At least one listed rule must be satisfied."
168msgstr "At least one listed rule must be satisfied."
169
170msgid "At least one tag must match"
171msgstr "Przynajmniej jedentag musi pasować"
172
173msgid "Author"
174msgstr "Autor"
175
176msgid "Authorized"
177msgstr "Zautoryzowane"
178
179msgid "author(s) : %s"
180msgstr "Autor(-rzy) : %s"
181
182msgid "Expand all categories"
183msgstr "Rozwiń wszystkie kategorie"
184
185msgid "Average rate"
186msgstr "Średnia ocena"
187
188msgid "Batch management"
189msgstr "Zarządzanie batch"
190
191msgid "before"
192msgstr ""
193
194msgid "Best rated"
195msgstr "Najlepiej oceniane"
196
197msgid "display best rated items"
198msgstr "wyświetl najlepiej oceniane obiekty"
199
200msgid "Bound template"
201msgstr "Przypisz Szablon"
202
203msgid "%d category including "
204msgid_plural "%d categories including "
205msgstr[0] "%d kategoria zawierająca "
206msgstr[1] "%d kategorii zawierających "
207
208msgid "%d physical"
209msgid_plural "%d physical"
210msgstr[0] "%d fizycznie"
211msgstr[1] "%d fizycznie"
212
213msgid " and %d virtual"
214msgid_plural " and %d virtual"
215msgstr[0] " i %d wirtualnie"
216msgstr[1] " i %d wirtualnie"
217
218msgid "%d category moved"
219msgid_plural "%d categories moved"
220msgstr[0] "%d kategoria przeniesiona"
221msgstr[1] "%d kategorii przeniesionych"
222
223msgid "Anomaly"
224msgstr "Anomalie"
225
226msgid "Automatic correction"
227msgstr "Automatyczne poprawki"
228
229msgid "Check automatic corrections"
230msgstr "Automatycznie sprawdzaj poprawki"
231
232msgid "Correction"
233msgstr "Poprawki"
234
235msgid "Correction applied with error"
236msgstr "Poprawka zastosowana, ale wystąpił błąd"
237
238msgid "Correction applied with success"
239msgstr "Poprawki zastosowana pomyślnie"
240
241msgid "%s value is not correct file because exif are not supported"
242msgstr "Wartość %s nie jest poprawna, ponieważ exif nie jest wspierany"
243
244msgid "%s must be to set to false in your config_local.inc.php file"
245msgstr ""
246"Wartość %s musi być ustawiona na false w pliku konfiguracyjnym config_local."
247"inc.php"
248
249msgid "The anomaly will be ignored until next application version"
250msgstr "Anomalia zostania zignorowana aż do nastepnej aktualizacji wersji"
251
252msgid "Correction the anomaly will cancel the fact that it's ignored"
253msgstr "Poprawka anomalii anuluje fakt, żę została zignorowana"
254
255msgid "Impossible automatic correction"
256msgstr "Automatyczna poprawka niemożliwa"
257
258msgid "Reinitialize check integrity"
259msgstr "Rozpocznij jeszcze raz sprawdzenie integralności"
260
261msgid "Go to %s or %s for more informations"
262msgstr "Aby uzyskać więcej informacji przejdź do %s lub %s"
263
264msgid "the forum"
265msgstr "forum"
266
267msgid "the wiki"
268msgstr "wiki"
269
270msgid "Apply selected corrections"
271msgstr "Zastosuj wybrane poprawki"
272
273msgid "Ignore selected anomalies"
274msgstr "Ignoruj wybrane anomalie"
275
276msgid "Refresh"
277msgstr "Odśwież"
278
279msgid "Check integrity"
280msgstr "Sprawdź integralność"
281
282msgid "User \"%s\" created with \"%s\" like password"
283msgstr "Użytkownik \"%s\" został utworzony z hasłem \"%s\""
284
285msgid "Status of user \"%s\" updated"
286msgstr "Status użytkownika \"%s\" został zaktualizowany"
287
288msgid ""
289"The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required "
290"[%s]"
291msgstr ""
292"Zainstalowana wersja %s [%s] jest niekompatybilna z wymaganą wersją [%s]"
293
294msgid ""
295"You need to upgrade your system to take full advantage of the application "
296"else the application will not work correctly, or not at all"
297msgstr ""
298"Musisz zaktualizować swój system by ......... w przeciwnym wypadku aplikacja "
299"nie będzie działała poprawnie lub w ogóle"
300
301msgid "caddie"
302msgstr "koszyk"
303
304msgid "Caddie"
305msgstr "Koszyk"
306
307msgid "Caddie is currently empty"
308msgstr "Koszyk jest aktualnie pusty"
309
310msgid "Caddie management"
311msgstr "Zarządzanie koszykiem"
312
313msgid "Calendar"
314msgstr "Kalendarz"
315
316msgid "All"
317msgstr "Wszystkie"
318
319msgid "display each day with pictures, month per month"
320msgstr "wyświetl każdy dzień ze zdjęciem, miesiąc po miesiącu"
321
322msgid "View"
323msgstr "Pokaż"
324
325msgid "Add a virtual category"
326msgstr "Dodaj wirualną kategorię"
327
328msgid "Authorize users to add comments on selected categories"
329msgstr ""
330"Autoryzuj użytkowników by mogli dodawać komentarze do wybranych kategorii"
331
332msgid "Categories"
333msgstr "Kategorie"
334
335msgid "Categories authorized thanks to group associations"
336msgstr "Kategorie zautoryzowane dzięki powiązaniu z grupami"
337
338msgid "Categories manual order was saved"
339msgstr "Zapisano ręcznie wykonaną kolejność kategorii"
340
341msgid "Categories ordered alphanumerically"
342msgstr "Kategorie sortowane alfanumerycznie"
343
344msgid "Category"
345msgstr "kategoria"
346
347#, c-format
348msgid "Category elements associated to the following categories: %s"
349msgstr "Elementy kategorii powiązane z następującymi kategoriami: %s"
350
351msgid "Category results for"
352msgstr "Wyniki kategorii dla"
353
354msgid "The name of a category should not be empty"
355msgstr "Nazwa kategorii nie może być pusta"
356
357msgid "Lock categories"
358msgstr "Zablokuj kategorie"
359
360msgid "Properties"
361msgstr "Właściwości"
362
363msgid "Private category"
364msgstr "Kategoria prywatna"
365
366msgid "Public category"
367msgstr "Kategoria publiczna"
368
369msgid "Find a new representant by random"
370msgstr "Znajdź losowo nowego reprezentanta"
371
372msgid "Public / Private"
373msgstr "Publiczne / Prywatne"
374
375msgid "Manage authorizations for selected categories"
376msgstr "Zarządzaj autoryzacjami dla wybranych kategorii"
377
378msgid "Select uploadable categories"
379msgstr "Zaznacz kategorie, do których można wgrywać"
380
381msgid "Virtual category added"
382msgstr "Dodano wirtualną kategorię"
383
384msgid "Virtual category deleted"
385msgstr "Usunięto wirtualną kategorię"
386
387msgid "Check all"
388msgstr "Zaznacz wszystkie"
389
390msgid "Check for upgrade"
391msgstr "Sprawdź aktualizacje"
392
393msgid "Check for upgrade failed for unknown reasons."
394msgstr "Sprawdzenie aktualizacji nie powiodło się z nieznanych powodów."
395
396msgid "Choose an image"
397msgstr "Wybierz obraz"
398
399msgid "chronology_monthly_calendar"
400msgstr "Kalendarz miesięczny"
401
402msgid "chronology_monthly_list"
403msgstr "Lista miesięczna"
404
405msgid "chronology_weekly_list"
406msgstr "Lista tygodniowa"
407
408msgid "Click here if your browser does not automatically forward you"
409msgstr "Kliknij jeżeli nie zostałeś przekierowany poprawnie"
410
411msgid "Close this window"
412msgstr "Zamknij okno"
413
414msgid "cloud"
415msgstr "chmurka"
416
417msgid "Come to discover the category:"
418msgstr "Wejdź aby zobacyzć kategorie:"
419
420msgid "Comment"
421msgstr "Komentarz"
422
423msgid "%d comment"
424msgid_plural "%d comments"
425msgstr[0] "%d komentarz"
426msgstr[1] "%d komentarzy"
427
428msgid "Your comment has been registered"
429msgstr "Twój komentarz został zapisany"
430
431msgid ""
432"Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another "
433"comment"
434msgstr "Anti-flood system : poczekaj chwilę aby wysłać nastepny komentarz"
435
436msgid "comment date"
437msgstr "data komentarza"
438
439msgid ""
440"Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation "
441"rules"
442msgstr ""
443"Twój komentarz nie został zarejestrowany, ponieważ nie jest zgodny z "
444"regułami walidacji"
445
446msgid "Add a comment"
447msgstr "Dodaj komentarz"
448
449msgid "Comments for all"
450msgstr "Komentarze dla wszystkich"
451
452msgid "An administrator must authorize your comment before it is visible."
453msgstr ""
454"Administrator musi zatwierdzić Twój komentarz zanim będzie on widoczny."
455
456msgid "This login is already used by another user"
457msgstr "Ten login jest już używany przez innego użytkownika"
458
459msgid "Complete RSS feed (images, comments)"
460msgstr "Kompletny RSS feed (zdjęcia, komentarze)"
461
462msgid "Access type"
463msgstr "Typ dostępu"
464
465msgid "Comments"
466msgstr "Komentarze"
467
468msgid "Information data registered in database"
469msgstr "Dane zapisane w bazie danych"
470
471msgid "Default display"
472msgstr "Wyświetlanie domyślne"
473
474msgid "No display"
475msgstr "Brak wyświetlania"
476
477msgid "Classic display"
478msgstr "Wyświetlanie klasyczne"
479
480msgid "Hoverbox display"
481msgstr "Wyświetlanie w ramkach w kształcie poduszek"
482
483msgid "Templates"
484msgstr "Szablony"
485
486msgid "The gallery URL is not valid."
487msgstr "Adres URL galerii jest niepoprawny."
488
489msgid "General"
490msgstr "Ogólne"
491
492msgid "Save page visits by administrators"
493msgstr "Zapisuj odwiedziny strony przez administratorów"
494
495msgid "Save page visits by guests"
496msgstr "Zapisuj odwiedziny strony przez  gości"
497
498msgid "History"
499msgstr "Historia"
500
501msgid "Save page visits by users"
502msgstr "Zapisuj odwiedziny strony przez  użytkowników"
503
504msgid "Configuration"
505msgstr "Konfiguracja"
506
507msgid "confirm"
508msgstr "potwierdź"
509
510msgid "Confirm Password"
511msgstr "Potwierdź hasło"
512
513msgid "Webmaster mail address"
514msgstr "Adres email Webmaster'a"
515
516msgid "Visitors will be able to contact site administrator with this mail"
517msgstr ""
518"Z jego pomocą odwiedzający będą mogli się skontaktować z administratorem "
519"strony"
520
521msgid "Main"
522msgstr "Główne"
523
524msgid "The number of comments a page must be between 5 and 50 included."
525msgstr "Liczba komentarzy na stronę musi być pomiędzy 5 a 50."
526
527msgid "Upload"
528msgstr "Upload"
529
530msgid "Login"
531msgstr "Logowanie"
532
533msgid "Connection settings"
534msgstr "Ustawienia połączenia"
535
536msgid "Contact webmaster"
537msgstr "Kontakt z webmasterem"
538
539msgid "Controversy"
540msgstr "Kontorversyjność"
541
542msgid ""
543"Copy the text in pink between hyphens and paste it into the file \"include/"
544"config_database.inc.php\"(Warning : config_database.inc.php must only "
545"contain what is in pink, no line return or space character)"
546msgstr ""
547"Skopiuj tekst zaznaczony na różowo pomiędzy cudzysłowiami i wklej do pliku "
548"\"include/config_database.inc.php\"(Uwaga : config_database.inc.php musi "
549"zawierać tylko to co jest na różowo bez żadnych znaków końca linii czy "
550"spacji)"
551
552msgid "Create a new account"
553msgstr "Utwórz nowe konto"
554
555msgid "Created on"
556msgstr "Utworzone"
557
558msgid "Creation date"
559msgstr "Data utworzenia"
560
561msgid "Current name"
562msgstr "Bieżąca nazwa"
563
564msgid "Current password is wrong"
565msgstr "Złe hasło"
566
567msgid "Customize"
568msgstr "Dostosuj"
569
570msgid "Your Gallery Customization "
571msgstr "Twoje dostosowanie "
572
573msgid "Database"
574msgstr "Baza danych"
575
576msgid "date"
577msgstr ""
578
579msgid "Date"
580msgstr "Data"
581
582msgid "Day"
583msgstr "Dzień"
584
585msgid "Deactivate"
586msgstr "Deaktywuj"
587
588msgid ""
589"As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for "
590"plugins upgrade before reactiving them:"
591msgstr ""
592"W ramach zabezpieczenia zostąły deaktywowane następujące wtyczki. Przed ich "
593"ponowną aktywacją musisz sprawdzić dostępność aktualizacji dla nich:"
594
595msgid "Accelerate diaporama speed"
596msgstr "Zwiększ prędkość diaporamy"
597
598msgid "Default gallery language"
599msgstr "Domyślny język galerii"
600
601msgid "Default"
602msgstr "Domyślnie"
603
604msgid "Default user cannot be deleted"
605msgstr "domyślny użytkownik nie moze zostać usunięty"
606
607msgid "delete all images from your favorites"
608msgstr "usuń wszystkie obrazy z Twoich ulubionych"
609
610msgid "Delete"
611msgstr "Usuń"
612
613msgid "delete category"
614msgstr "usuń kategorię"
615
616msgid "Delete Representant"
617msgstr "Usuń reprezentanta"
618
619msgid "Delete selected photos"
620msgstr "Usuń zaznaczone zdjęcie"
621
622msgid "Delete selected tags"
623msgstr "Usuń zaznaczone tagi"
624
625msgid "Delete selected users"
626msgstr "Usuń zaznaczonych użytkowników"
627
628msgid "delete this comment"
629msgstr "usuń ten komentarz"
630
631msgid "Deletions"
632msgstr "Usunięcia"
633
634msgid "delete this image from your favorites"
635msgstr "Usuń zdjęcie ze swoich ulubionych"
636
637msgid "Deny selected groups"
638msgstr "Zabroń zaznaczonym grupom"
639
640msgid "Deny selected users"
641msgstr "Zabroń zaznaczonym użytkownikom"
642
643msgid "descending"
644msgstr "malejąco"
645
646msgid "Description"
647msgstr "Opis"
648
649msgid "Dimensions"
650msgstr "Rozmiary"
651
652msgid "Directory does not exist"
653msgstr ""
654
655msgid "Display"
656msgstr "Wyświetlanie"
657
658msgid "Display options"
659msgstr "Opcje wyświetlania"
660
661msgid "Dissociated"
662msgstr "Niepowiązane"
663
664msgid "dissociate from category"
665msgstr "usuń powiązanie od kategorii"
666
667msgid "dissociate from group"
668msgstr "usuń powiązanie od grupy"
669
670#, c-format
671msgid "%d Kb"
672msgstr "%d Kb"
673
674msgid "Does not represent"
675msgstr "Nie reprezentuje"
676
677msgid "download"
678msgstr "Pobierz"
679
680msgid "Download file"
681msgstr "Pobierz plik"
682
683msgid "download this file"
684msgstr "Pobierz ten plik"
685
686msgid "Downloads"
687msgstr "Pobieranie"
688
689msgid "Drag to re-order"
690msgstr "Przesuń aby zreorganizować"
691
692msgid "Files with same name in more than one physical category"
693msgstr "Pliki o tych samych nazwach w jednej lub więcej kategoriach"
694
695#, c-format
696msgid "%d waiting for validation"
697msgstr "%d oczekujących na zatwierdzenie"
698
699#, c-format
700msgid "%d waiting pictures rejected"
701msgstr "%d oczekujących zdjęć odrzuconych"
702
703#, c-format
704msgid "%d waiting pictures validated"
705msgstr "%d oczekujących zdjęć zatwierdzoych"
706
707msgid "Each listed rule must be satisfied."
708msgstr "Each listed rule must be satisfied."
709
710msgid "edit"
711msgstr "edytuj"
712
713msgid "Edit a comment"
714msgstr ""
715
716msgid "Edit all picture informations"
717msgstr "Edytuj informacje dla wszystkich obrazów"
718
719msgid "Category informations updated successfully."
720msgstr "Informacje o kategorii zaktualizowano pomyślnie."
721
722msgid "edit category informations"
723msgstr "edytuj informacje o kategorii"
724
725msgid "edit category permissions"
726msgstr "edytuj uprawnienia kategorii"
727
728msgid "Authorize upload"
729msgstr "Zautoryzuj upload"
730
731msgid "Edit ranks"
732msgstr "Edytuj rankingi"
733
734msgid "Edit selected tags"
735msgstr "Edytuj zaznaczone tagi"
736
737msgid "Edit tags"
738msgstr "Edytuj tagi"
739
740msgid "edit this comment"
741msgstr ""
742
743msgid "elements"
744msgstr "elementy"
745
746msgid "%d image"
747msgid_plural "%d images"
748msgstr[0] "%d obraz"
749msgstr[1] "%d obrazów"
750
751msgid "Elements"
752msgstr "Elementy"
753
754msgid "Not linked elements"
755msgstr "Elementy nie przypisane"
756
757msgid "elements per page"
758msgstr "elementów na stronę"
759
760#, c-format
761msgid "images posted during the last %d days"
762msgstr "obrazy wgrane przez ostatnich %d dni"
763
764msgid "Element type"
765msgstr "Typ elementu"
766
767msgid "none"
768msgstr "brak"
769
770msgid "high"
771msgstr "wysoki"
772
773msgid "other"
774msgstr "inny"
775
776msgid "Email address"
777msgstr "Adres email"
778
779msgid "Email address is missing. Please specify an email address."
780msgstr "Brak adresu email. usupełnij adres email."
781
782msgid "Email administrators when a comment is deleted"
783msgstr "Wyślij email do administratorów gdy komentarz został usunięty"
784
785msgid "Email administrators when a comment is modified"
786msgstr "Wyślij email do administratorów gdy komentarz został zmodyfikowany"
787
788msgid "Email admins when a comment requires validation"
789msgstr "Wyślij wiadomość do administratora gdy komentarz wymaga weryfikacji"
790
791msgid "Email admins when a new user registers"
792msgstr ""
793"Wyślij wiadomość do administratora gdy zarejestruje się nowy użytkownik"
794
795msgid "Email admins when a picture is uploaded"
796msgstr "Wyślij wiadomość do administratora gdy został wgrany nowy obraz"
797
798msgid "Email admins when a valid comment is entered"
799msgstr ""
800"Wyślij wiadomość do administratora gdy zostanie wprowadzony poprawny "
801"komentarz"
802
803msgid "Empty caddie"
804msgstr "Wyczyść koszyk"
805
806msgid "High definition enabled"
807msgstr "Wysoka jakość włączona"
808
809msgid "Enter your personnal informations"
810msgstr "Wprowadź informacje"
811
812msgid "Environment"
813msgstr "Środowisko"
814
815msgid "wrong date"
816msgstr "zła data"
817
818msgid "Error sending email"
819msgstr "Błąd podczas wysyłania maila"
820
821msgid "excluded"
822msgstr "wykluczone"
823
824msgid "Extend for templates"
825msgstr "Rozszerz dla szablony"
826
827msgid "My favorites"
828msgstr "Moje ulubione"
829
830msgid "display my favorites pictures"
831msgstr "pokaż moje ulubione zdjęcia"
832
833msgid "Favorites"
834msgstr "Ulubione"
835
836msgid "File"
837msgstr "Plik"
838
839msgid "File name"
840msgstr "Nazwa pliku"
841
842msgid "Filesize"
843msgstr "rozmiar pliku"
844
845msgid "Filter"
846msgstr "Filtr"
847
848msgid "%d line filtered"
849msgid_plural "%d lines filtered"
850msgstr[0] ""
851msgstr[1] ""
852
853msgid "Filter and display"
854msgstr "Filtrowanie i wyświetlanie"
855
856#, c-format
857msgid "first element added on %s"
858msgstr "pierwszy element dodany %s"
859
860msgid "First"
861msgstr "Pierwsza"
862
863msgid "Forbidden"
864msgstr "Zabronione"
865
866msgid "Forgot your password?"
867msgstr "Zapomniane hasło?"
868
869msgid "Form"
870msgstr "Formularz"
871
872msgid "Support"
873msgstr "Wsparcie"
874
875#, c-format
876msgid "from %s to %s"
877msgstr "od %s do %s"
878
879msgid "The gallery is locked for maintenance. Please, come back later."
880msgstr "Galeria zablokowana w celach konserwacji. Wróć później."
881
882msgid "Gallery title"
883msgstr "Tytuł galerii"
884
885msgid "Gallery URL"
886msgstr "Adres URL galerii"
887
888msgid "GD library is missing"
889msgstr "Brak biblioteki GD"
890
891msgid "Page generated in"
892msgstr "Strona wygenerowana w"
893
894msgid "global mode"
895msgstr "tryb globalny"
896
897msgid "Go through the gallery as a visitor"
898msgstr "Przejdź do galerii jako gość"
899
900msgid "Grant selected groups"
901msgstr "Zezwól zaznaczonym grypom"
902
903msgid "Grant selected users"
904msgstr "Zezwól zaznaczonym użytkownikom"
905
906msgid "group"
907msgstr "grupa"
908
909msgid "Group"
910msgstr "Grupa"
911
912msgid "The name of a group must not contain \" or ' or be empty."
913msgstr "Nazwa grupy nie może zawierać znaków \" lub ' lub być pusta."
914
915msgid "This name is already used by another group."
916msgstr "NAzwa jest już używana przez inną grupę."
917
918msgid "group by letters"
919msgstr "grupuj literami"
920
921msgid "Group name"
922msgstr "Nazwa grupy"
923
924msgid "Groups"
925msgstr "Grupy"
926
927#, c-format
928msgid "group \"%s\" added"
929msgstr "dodano grupę \"%s\""
930
931#, c-format
932msgid "group \"%s\" deleted"
933msgstr "usunięto grupę \"%s\""
934
935#, c-format
936msgid "group \"%s\" updated"
937msgstr "zaktualizowano grupę \"%s\""
938
939msgid "guest"
940msgstr "gość"
941
942msgid "Guest cannot be deleted"
943msgstr "Gość nie może sostać usunięty"
944
945msgid ""
946"Bad status for user \"guest\", using default status. Please notify the "
947"webmaster."
948msgstr "Zły status dla użytkownika \"gość\", używam domyślnego"
949
950msgid "Guests"
951msgstr "Goście"
952
953msgid "Hello"
954msgstr "Witaj"
955
956msgid "Hello,"
957msgstr "Witaj,"
958
959msgid "Help"
960msgstr "Pomoc"
961
962msgid "Hide"
963msgstr "Ukryj"
964
965msgid "High filesize"
966msgstr "Duży rozmiar pliku"
967
968msgid "available for administrators only"
969msgstr "dostępne tylko dla administratorów"
970
971msgid "shows images at the root of this category"
972msgstr "pokaż zdjęcia tylko dla głównej kategorii"
973
974msgid "See last users comments"
975msgstr "Zobacz ostatnie komentarze"
976
977msgid "customize the appareance of the gallery"
978msgstr "dostosuj wyglód galerii"
979
980msgid "search"
981msgstr "szukaj"
982
983msgid "Home"
984msgstr "Strona Główna"
985
986msgid "Hope to see you back soon."
987msgstr "Do zobaczenia wkrótce."
988
989msgid "Hour"
990msgstr "Godzina"
991
992msgid "Identification"
993msgstr "Uprawnienia"
994
995msgid "Element"
996msgstr ""
997
998msgid "Image id"
999msgstr "ID obrazu"
1000
1001msgid "Image only RSS feed"
1002msgstr "RSS feed tylko dla zdjęć"
1003
1004msgid "in this category"
1005msgstr "w tej kategorii"
1006
1007msgid "in %d sub-category"
1008msgid_plural "in %d sub-categories"
1009msgstr[0] "w %d podkategori"
1010msgstr[1] "w %d podkategoriach"
1011
1012msgid "Images manual order was saved"
1013msgstr "Ręczne sortowanie obrazów zostało zapisane"
1014
1015msgid "in <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:"
1016msgstr ""
1017
1018msgid "included"
1019msgstr "zawarte"
1020
1021msgid "Reduce diaporama speed"
1022msgstr "Zmniejsz prędkość diaporamy"
1023
1024msgid "Informations"
1025msgstr "Informacje"
1026
1027msgid "Basic configuration"
1028msgstr "Podstawowa konfiguracja"
1029
1030msgid "Install"
1031msgstr "Instaluj"
1032
1033msgid "Installation"
1034msgstr "Instalacja"
1035
1036msgid ""
1037"The configuration of Piwigo is finished, here is the next step<br><br>\n"
1038"* go to the identification page and use the login/password given for "
1039"webmaster<br>\n"
1040"* this login will enable you to access to the administration panel and to "
1041"the instructions in order to place pictures in your directories"
1042msgstr ""
1043"Konfiguracja Piwigo została zakończona, następny krok to<br><br>* przejdź do "
1044"strony logowania : [ <a href=\"identification.php\">logowanie</a> ] i "
1045"wprowadź użytkownika/hasło będącego webmaster'em<br>* logowanie to umożliwi "
1046"Ci dostęp do panelu administracyjnego oraz instrukcji jak umieszczaćzdjęcia "
1047"w katalogach"
1048
1049msgid ""
1050"Need help ? Ask your question on <a href=\"%s\">Piwigo message board</a>."
1051msgstr ""
1052"Potrzebujesz pomocy ? Zadaj pytanie na <a href=\"%s\">Forum Piwigo</a>."
1053
1054msgid "Webmaster login"
1055msgstr "Logowanie Webmastera"
1056
1057msgid ""
1058"It will be shown to the visitors. It is necessary for website administration"
1059msgstr ""
1060"To będize wyświetlone dla odwiedzających i jest konieczne do celów "
1061"administracyjnych "
1062
1063msgid "Instructions"
1064msgstr "Instrukcje"
1065
1066msgid "Invalid password!"
1067msgstr "Złe hasło!"
1068
1069msgid "IP"
1070msgstr "IP"
1071
1072msgid "default"
1073msgstr "domyślna"
1074
1075msgid "High definition"
1076msgstr "Wysoka jakość"
1077
1078msgid "default values"
1079msgstr "wartości domyślne"
1080
1081#, c-format
1082msgid "It appears your webhost is currently running PHP %s."
1083msgstr "Twój serwer aktualnie używa PHP w wersji %s."
1084
1085msgid "jump to category"
1086msgstr "przejdź do kategorii"
1087
1088msgid "jump to image"
1089msgstr "przejdź do obrazu"
1090
1091msgid "Keyword"
1092msgstr "Keyword"
1093
1094msgid "Language"
1095msgstr "Język"
1096
1097#, c-format
1098msgid "last %d days"
1099msgstr "ostatnich %d dni"
1100
1101msgid "Last"
1102msgstr "Ostatnia"
1103
1104msgid "leave"
1105msgstr "opuść"
1106
1107msgid "letters"
1108msgstr "litery"
1109
1110msgid "Level 0"
1111msgstr "---"
1112
1113msgid "Level 1"
1114msgstr "Kontakty"
1115
1116msgid "Level 2"
1117msgstr "Przyjaciele"
1118
1119msgid "Level 4"
1120msgstr "Rodzina"
1121
1122msgid "Level 8"
1123msgstr "Administratorzy"
1124
1125msgid "Link all category elements to a new category"
1126msgstr "Podepnij wszystkie elementy kategorii do nowej kategorii"
1127
1128msgid "Link all category elements to some existing categories"
1129msgstr "Podepnij wszystkie elementy kategorii do istniejącej kategorii"
1130
1131msgid "Linked categories"
1132msgstr "Podpięte kategorie"
1133
1134msgid "Modify information"
1135msgstr "Modyfikuj informacje"
1136
1137msgid "Links"
1138msgstr "Linki"
1139
1140msgid "Lock"
1141msgstr "Zablokuj"
1142
1143msgid "Locked"
1144msgstr "Zablokowane"
1145
1146msgid "Lock gallery"
1147msgstr "Zablokuj galerię"
1148
1149msgid "Logout"
1150msgstr "Wyloguj"
1151
1152msgid "E-mail address"
1153msgstr "Adres email"
1154
1155msgid "Mail address"
1156msgstr "Adres email"
1157
1158msgid "Mail content"
1159msgstr "Treść maila"
1160
1161msgid "Maintenance"
1162msgstr "Maintenance"
1163
1164msgid "Manage"
1165msgstr "Zarządzaj"
1166
1167msgid "manage category elements"
1168msgstr "zarządzaj elementami kategorii"
1169
1170msgid "manage image ranks"
1171msgstr "zarządzaj rankingami obrazów"
1172
1173msgid "Manage image ranks"
1174msgstr "Zarządzaj rankingami obrazów"
1175
1176msgid "Manage permissions for a category"
1177msgstr "Zarządzaj uprawnieniami dla kategorii"
1178
1179#, c-format
1180msgid "Manage permissions for group \"%s\""
1181msgstr "Zarządzaj uprawnieniami dla grupy \"%s\""
1182
1183#, c-format
1184msgid "Manage permissions for user \"%s\""
1185msgstr "Zarządzaj uprawnieniami dla użytkownika \"%s\""
1186
1187msgid "manage sub-categories"
1188msgstr "zarządzaj podkategoriami"
1189
1190msgid "Manage tags"
1191msgstr "Zarządzaj tagami"
1192
1193msgid "obligatory"
1194msgstr "obowiązkowe"
1195
1196msgid "Maximum height of the pictures"
1197msgstr "Maxymalna wysokość zdjęć"
1198
1199msgid "Maximum height must be a number superior to 50"
1200msgstr "Maxymalna wysokość musi być liczbą do 50"
1201
1202msgid "maximum height"
1203msgstr "maksymalna wysokość"
1204
1205msgid "maximum width"
1206msgstr "maksymalna szerokość"
1207
1208msgid "Maximum width of the pictures"
1209msgstr "Maxymalna szerokość zdjęć"
1210
1211msgid "Maximum width must be a number superior to 50"
1212msgstr "Maxymalna szerokość musi być liczbą do 50"
1213
1214msgid "Members"
1215msgstr "Członkowie"
1216
1217msgid "%d member"
1218msgid_plural "%d members"
1219msgstr[0] "%d członek"
1220msgstr[1] "%d członków"
1221
1222msgid "Metadata synchronized from file"
1223msgstr "Metadane zsynchronizowane z pliku"
1224
1225msgid "Minimum privacy level"
1226msgstr "Minimalny poziom prywatności"
1227
1228msgid "display a calendar by creation date"
1229msgstr "wyświetla kalendarz po dacie utworzenia"
1230
1231msgid "display all elements in all sub-categories"
1232msgstr "wyświetla wszystkie elementy we wszystkich podkategoriach"
1233
1234msgid "return to normal view mode"
1235msgstr "powrót do normalnego widoku"
1236
1237msgid "display a calendar by posted date"
1238msgstr "wyświetla kalendarz po dacie umieszczenia"
1239
1240msgid "Month"
1241msgstr "Miesiąc"
1242
1243msgid "Most visited"
1244msgstr "Najczęściej odwiedzane"
1245
1246msgid "display most visited pictures"
1247msgstr "pokaż najczęściej odwiedzane zdjęcia"
1248
1249msgid "Move"
1250msgstr "Przenieś"
1251
1252msgid "Move categories"
1253msgstr "Przenieś kategorie"
1254
1255msgid "N/A"
1256msgstr "N/A"
1257
1258msgid "Name"
1259msgstr "Nazwa"
1260
1261msgid "The number of images per row must be a not null scalar"
1262msgstr "Liczba zdjęć w wierszu musi być większa od zera"
1263
1264msgid "Number of images per row"
1265msgstr "Liczba zdjęć w wierszu"
1266
1267msgid "The number of rows per page must be a not null scalar"
1268msgstr "Liczba wierszy na stronie musi być większa od zera"
1269
1270msgid ""
1271"Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are "
1272"not listed."
1273msgstr ""
1274"Czas wysłania wiadomości do listy użytkowników jest ograniczony. Pozostali "
1275"użytkownicy nie znajdują się na liście."
1276
1277msgid "Time to send mail is limited. Others mails are skipped."
1278msgstr ""
1279"Czas wysłania wiadomości jest ograniczony. Pozostałe wiadomości zostaną "
1280"pominięte."
1281
1282msgid "To send ?"
1283msgstr "Do wysłania ?"
1284
1285msgid "Last send"
1286msgstr "Ostantnio wysłane"
1287
1288msgid "email"
1289msgstr "email"
1290
1291msgid "User"
1292msgstr "Użytkownik"
1293
1294msgid "Complementary mail content"
1295msgstr "Uzupełniająca treść wiadomości"
1296
1297msgid "See you soon,"
1298msgstr "Do zobaczenia wkrótce,"
1299
1300msgid ", click on "
1301msgstr ", kliknij "
1302
1303msgid "Go to "
1304msgstr "Przejdź do "
1305
1306msgid "Hello "
1307msgstr "Witaj "
1308
1309msgid "New elements were added "
1310msgstr "dodano nowe elementy "
1311
1312msgid "between "
1313msgstr "pomiędzy "
1314
1315msgid " and "
1316msgstr " i "
1317
1318msgid " on "
1319msgstr " dnia "
1320
1321msgid ""
1322"Execution time is out, treatment must be continue [Estmated time: %d second]."
1323msgid_plural ""
1324"Execution time is out, treatment must be continue [Estmated time: %d "
1325"seconds]."
1326msgstr[0] ""
1327"Czas wykonania minął, proces musi być kontynuowany [Szacowany czas: %d "
1328"sekund]."
1329msgstr[1] ""
1330"Czas wykonania minął, proces musi być kontynuowany [Szacowany czas: %d "
1331"sekund]."
1332
1333msgid "%d parameter was updated."
1334msgid_plural "%d parameters were updated."
1335msgstr[0] "Zaktualizowano %d parametr."
1336msgstr[1] "Zaktualizowano %d parametrów."
1337
1338msgid "%d user was updated."
1339msgid_plural "%d users were updated."
1340msgstr[0] "Zaktualizowano użytkownika %d."
1341msgstr[1] "Zaktualizowano %d użytkowników."
1342
1343msgid "%d user was not updated."
1344msgid_plural "%d users were not updated."
1345msgstr[0] "Użytkownik %d nie został zaktualizowany."
1346msgstr[1] "Nie zaktualizowano %d użytkowników."
1347
1348msgid "%d mail was sent."
1349msgid_plural "%d mails were sent."
1350msgstr[0] "Wysłano %d wiadomość."
1351msgstr[1] "Wysłano %d wiadomości."
1352
1353msgid "%d mail was not sent."
1354msgid_plural "%d mails were not sent."
1355msgstr[0] "Nie wysłano %d wiadomości."
1356msgstr[1] "Nie wysłano %d wiadomości."
1357
1358msgid "[NBM] Problems or questions"
1359msgstr "[NBM] Problemy i pytania"
1360
1361msgid ""
1362"If you encounter problems or have any question, please send a message to "
1363msgstr "Jeżeli napotkasz problem lub masz pytania wyślij wiadomość do "
1364
1365msgid "The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail."
1366msgstr "Webmaster zapisał Cię na listę powiadomień."
1367
1368msgid "You have subscribed to receiving notifications by mail."
1369msgstr "Zapisałeś(łaś) się aby otrzymywać powiadomienia."
1370
1371msgid "To subscribe"
1372msgstr "Aby się zapisać"
1373
1374msgid ""
1375"The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail."
1376msgstr "Webmaster wypisał Cię z otrzymywania powiadomień."
1377
1378msgid "You have unsubscribed from receiving notifications by mail."
1379msgstr "Zostałeś wypisany z otrzymywania powiadomień."
1380
1381msgid "To unsubscribe"
1382msgstr "Aby się wypisać"
1383
1384msgid "With blank value, gallery title will be used"
1385msgstr "Tytuł galerii będzie używany jeżli pole zostanie puste"
1386
1387msgid "Available only with HTML format"
1388msgstr "Dostępne tylko w formacie HTML"
1389
1390msgid "Notification"
1391msgstr "Powiadomienia"
1392
1393msgid "Error when sending email to %s [%s]."
1394msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości do %s [%s]."
1395
1396msgid "Mail sent to %s [%s]."
1397msgstr "Wysłano wiadomość do %s [%s]."
1398
1399msgid "No mail to send."
1400msgstr "Brak wiadomości do wysłania."
1401
1402msgid "There is no available subscribers to mail."
1403msgstr "Brak dostępnych użytkowników do wysłania powiadomienia."
1404
1405msgid ""
1406"Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to "
1407"notify."
1408msgstr "Użytkownik jest dostępny, jeżeli są nowe elementy do powiadomienia."
1409
1410msgid "Anyway only webmasters can see this tab and never administrators."
1411msgstr ""
1412"Prawdopodobnie nie ma zapisanych użytkowników (tę zakładkę widzi tylko "
1413"użytkownik webmaster)."
1414
1415msgid "No user to send notifications by mail."
1416msgstr "Brak użytkowników do wysłania powiadomień."
1417
1418msgid "New elements added"
1419msgstr "Dodano nowe elementy"
1420
1421msgid "Subscribe to notification by mail"
1422msgstr "Zapisz do powiadomień email"
1423
1424msgid "Unsubscribe from notification by mail"
1425msgstr "Wypisz z powiadomień email"
1426
1427msgid "Parameter"
1428msgstr "Parametr"
1429
1430msgid ""
1431"Processing treatment.\n"
1432"Please wait..."
1433msgstr ""
1434"Procesowanie.\n"
1435"Proszę czekać..."
1436
1437msgid "Continue processing treatment"
1438msgstr "Kontynuuj procesowanie"
1439
1440msgid "Add detailed content"
1441msgstr "Dodaj szczegółową treść"
1442
1443msgid "Send mail on HTML format"
1444msgstr "Wyslij email w formacie HTML"
1445
1446msgid "Send mail as"
1447msgstr "Wyślij wiadomość jako"
1448
1449msgid "Send mail to users"
1450msgstr "Wyślij wiadomość do użytkowników"
1451
1452msgid "Send"
1453msgstr "Wyślij"
1454
1455msgid "Options"
1456msgstr "Opcje"
1457
1458msgid "Include display of recent pictures group by dates"
1459msgstr "Dodaj wyświetlanie aktualnych obrazów grupowane po dacie"
1460
1461msgid "Subscribed"
1462msgstr "Zapisani"
1463
1464msgid "Subscribe"
1465msgstr "Zapisy"
1466
1467msgid "Parameters"
1468msgstr "Parametry"
1469
1470msgid "Select recipients"
1471msgstr "Wybierz odbiorców"
1472
1473msgid "Subscribe/unsubscribe users"
1474msgstr "Zapisz/wypisz użytkowników"
1475
1476msgid "Unknown identifier"
1477msgstr "Nieznany identyfikator"
1478
1479msgid "Unsubscribed"
1480msgstr "Nie zapisani"
1481
1482msgid "User %s [%s] was removed from the subscription list."
1483msgstr "Użytkownik %s [%s] usunięty z listy zapisanych."
1484
1485msgid "User %s [%s] was added to the subscription list."
1486msgstr "Użytkownik %s [%s] został dodany do listy zapisanych na listę."
1487
1488msgid "User %s [%s] was not removed from the subscription list."
1489msgstr "Użytkownik %s [%s] nie został usunięty z listy zapisanych."
1490
1491msgid "User %s [%s] was not added to the subscription list."
1492msgstr "Nie dodano użytkownika %s [%s] do listy zapisanych."
1493
1494msgid "User %s [%s] added."
1495msgstr "Dodano użytkownika %s [%s] ."
1496
1497msgid "Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users"
1498msgstr ""
1499"Ostrzeżenie: zapisanie lub wypisanie spowoduje wyłanie wiadomości do "
1500"użytkowników"
1501
1502msgid "Number of rows per page"
1503msgstr "Liczba wierszy na stronie"
1504
1505msgid "New name"
1506msgstr "Nowa nazwa"
1507
1508#, c-format
1509msgid "New on %s"
1510msgstr "Nowe %s"
1511
1512msgid "New parent category"
1513msgstr "Nowa nadrzędna kategoria"
1514
1515msgid "New password"
1516msgstr "Nowe hasło"
1517
1518msgid "New password confirmation does not correspond"
1519msgstr "Potwierdzenie podczas potwierdzania nowego hasła"
1520
1521msgid "New password sent by email"
1522msgstr "Nowe hasło wysłane na pocztą email"
1523
1524msgid "Rate this picture"
1525msgstr "Oceń to zdjęcie"
1526
1527msgid "New tag"
1528msgstr "Nowy tag"
1529
1530msgid "Next"
1531msgstr "Następne"
1532
1533msgid "No"
1534msgstr "Nie"
1535
1536msgid "No element in this category"
1537msgstr "Brak elementów w tej kategorii"
1538
1539msgid "No email address"
1540msgstr "Brak adresu email"
1541
1542msgid "No photo can be deleted"
1543msgstr "Żadne zdjęcie nie zostało usunięte"
1544
1545msgid "no rate"
1546msgstr "nie oceniane"
1547
1548msgid "No tag defined. Use Administration>Pictures>Tags"
1549msgstr "Brak zdefiniowanych tagów. Użyj Administracja>Obrazy>Tagi"
1550
1551msgid "Note: Only deletes photos added with pLoader"
1552msgstr "Info: Usuwa tylko zdjęcia dodane przez pLoader"
1553
1554msgid ""
1555"Note you can change your configuration by yourself and restart Piwigo after "
1556"that."
1557msgstr ""
1558"Możesz również zmienić tę konfigurację sam, a następnie uruchomić ponownie "
1559"Piwigo."
1560
1561msgid "nothing"
1562msgstr "nic"
1563
1564msgid "No classic user matches this email address"
1565msgstr "Brak użytkwoników odpowiadających danemu adresowi email"
1566
1567msgid "no write access"
1568msgstr "brak praw do zapisu"
1569
1570msgid "Number of comments per page"
1571msgstr "Liczba komentarzy na stronę"
1572
1573msgid "Number of downloads"
1574msgstr "Liczba pobrań"
1575
1576msgid "Number of items"
1577msgstr "Liczba obiektów"
1578
1579msgid "Number of rates"
1580msgstr "Liczba ocen"
1581
1582msgid "Number of thumbnails to create"
1583msgstr "Liczba miniatru do stworzenia"
1584
1585msgid "Mail address is obligatory for all users"
1586msgstr "Adres email jest obowiązkowy dla wszystkich użytkowników"
1587
1588msgid "Only private categories are listed"
1589msgstr "Tylko prywatne kategorie zostały wyświetlone"
1590
1591msgid ""
1592"Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from "
1593"previous configuration"
1594msgstr ""
1595"Z poprzedniej konfiguracji zostały zapisane tylko prefixy miniatur oraz "
1596"adres email administratora."
1597
1598msgid "Operating system"
1599msgstr "System operacyjny"
1600
1601msgid "All optimizations have been successfully completed."
1602msgstr "Wszystkie optymalizacje zakończone pomyślnie."
1603
1604msgid "Optimizations have been completed with some errors."
1605msgstr "Optymalizacje zakończone z kilkoma błędami."
1606
1607msgid "Optional URL keyword"
1608msgstr "Opcjonalne słowo klucz dla URL"
1609
1610msgid "Order alphanumerically"
1611msgstr "Sortuj alfanumerycznie"
1612
1613msgid "Original dimensions"
1614msgstr "Original dimensions"
1615
1616msgid "Original templates"
1617msgstr "Oryginalne szablony"
1618
1619msgid "Other private categories"
1620msgstr "Inne kategorie prywatne"
1621
1622msgid "Overall"
1623msgstr "W sumie"
1624
1625msgid "overrides existing values with empty ones"
1626msgstr "nadpisuje istniejące wartości pustymi"
1627
1628msgid "Page banner"
1629msgstr "Banner strony"
1630
1631msgid "Page end"
1632msgstr ""
1633
1634msgid "Pages seen"
1635msgstr "Oglądanych stron"
1636
1637msgid "Parent category"
1638msgstr "Nadrzędna kategoria"
1639
1640msgid "Password"
1641msgstr "Hasło"
1642
1643msgid "Password confirmation error."
1644msgstr "Wprowadzone hasła nie pasują do siebie."
1645
1646msgid "Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password."
1647msgstr "Brak informacji o haśle. Potwierdź wybrane hasło."
1648
1649msgid "Password forgotten"
1650msgstr "Zapomniane hasło"
1651
1652msgid "Password is missing. Please enter the password."
1653msgstr "Brak hasła. Wpisz proszę hasło."
1654
1655msgid "password updated"
1656msgstr "hasło zmienione"
1657
1658msgid "Path"
1659msgstr "Ścieżka"
1660
1661msgid ""
1662"Perform a maintenance check in [Administration>Specials>Maintenance] if you "
1663"encounter any problem."
1664msgstr ""
1665"Jeżeli napotkasz jakiś problem wykonaj weryfikację przez "
1666"[Administracja>Specjalne>Maintenance]."
1667
1668msgid "period"
1669msgstr ""
1670
1671msgid "Recent period must be a positive integer value"
1672msgstr "Okres czasu musi być liczbą dodatnią"
1673
1674msgid "Permalink"
1675msgstr "Link permanentny"
1676
1677msgid "Permalink history"
1678msgstr "Historia linków permanentnych"
1679
1680msgid ""
1681"The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, \"-\", \"_\" or \"/\". "
1682"It must not be numeric or start with number followed by \"-\""
1683msgstr ""
1684"Nzawa linku permanentnego musi składać się z następujących znaków a-z, A-Z, "
1685"0-9, \"-\", \"_\" lub \"/\". Nie może być cyfrą lub zaczynać się od \"-\""
1686
1687msgid "Permalinks"
1688msgstr "Linki permanentne"
1689
1690#, c-format
1691msgid ""
1692"Permalink %s has been previously used by category %s. Delete from the "
1693"permalink history first"
1694msgstr ""
1695"Link permanentny %s został poprzednio wykorzystany przez %s. Najpierw usuń "
1696"link z historii"
1697
1698#, c-format
1699msgid "Permalink %s is already used by category %s"
1700msgstr "Link permanentny %s jest już używany przez kategorię %s"
1701
1702msgid "Permission denied"
1703msgstr "Dostęp zabroniony"
1704
1705msgid "Permission granted"
1706msgstr "Dostęp przyznany"
1707
1708msgid "Permission granted thanks to a group"
1709msgstr "Uprawnienia przyznane dzięki grupie"
1710
1711msgid "Permissions"
1712msgstr "Uprawnienia"
1713
1714msgid "PHP 5 is required"
1715msgstr "PHP 5 jest wymagane"
1716
1717msgid "picture"
1718msgstr "zdjęcie"
1719
1720msgid "Click on the picture to see it in high definition"
1721msgstr "Wybierz zdjęcie aby je zobaczyć w większej rozdzielczości"
1722
1723msgid "Picture informations updated"
1724msgstr "Zaktualizowano informację o obrazie"
1725
1726msgid "Pictures"
1727msgstr "Obrazy"
1728
1729msgid "Show file metadata"
1730msgstr "Pokaż metadane (EXIF)"
1731
1732msgid "Piwigo Administration"
1733msgstr "Administracja Piwigo"
1734
1735msgid "Piwigo Announcements Newsletter"
1736msgstr "Newsletter z ogłoszeniami Piwigo"
1737
1738msgid "Piwigo Help"
1739msgstr "Piwigo Pomoc"
1740
1741msgid ""
1742"Piwigo may try to switch your configuration to PHP 5 by creating or "
1743"modifying a .htaccess file."
1744msgstr ""
1745"Piwigo może spróbować przełączyć Twoją konfigurację do PHP 5 poprzez "
1746"modyfikację pliku .htaccess."
1747
1748msgid "Piwigo version"
1749msgstr "Wersja Piwigo"
1750
1751msgid "Piwigo was not able to configure PHP 5."
1752msgstr "Piwigo nie mógł skonfigurować Twojego PHP 5."
1753
1754msgid "Plugins"
1755msgstr "Wtyczki"
1756
1757msgid "Current<br>version"
1758msgstr "Aktualna<br>wersja"
1759
1760msgid "Can't read or extract archive."
1761msgstr "Nie można odczytać lub rozpakować archiwum."
1762
1763msgid "Automatic installation"
1764msgstr "Instalacja automatyczna"
1765
1766msgid "Automatic upgrade"
1767msgstr "Automatyczna aktualizacja"
1768
1769msgid "Plugin versions can't be checked"
1770msgstr "Nie można sprawdzić wersji wtyczek"
1771
1772msgid "Please check \"plugins\" folder and sub-folders permissions (CHMOD)."
1773msgstr "Sprawdź uprawnienia (CHMOD) do katalogu \"plugins\" oraz podfolderów."
1774
1775msgid "Can't download archive."
1776msgstr "Nie można pobrać archiwum."
1777
1778msgid "Plugins up to date"
1779msgstr "Wtyczki są aktualne"
1780
1781msgid "An error occured during extraction (%s)."
1782msgstr "Błąd podczas rozpakowywania (%s)."
1783
1784msgid "You might go to plugin list to install and activate it."
1785msgstr "Aby zainstalować lub aktywować wtyczkę udaj się do listy wtyczek."
1786
1787msgid "Plugin has been successfully copied"
1788msgstr "Wtyczka została poprawnie skopiowana"
1789
1790msgid "Plugins which need upgrade"
1791msgstr "Wtyczki wymagające aktualizacji"
1792
1793msgid "Available<br>version"
1794msgstr "Dostępna<br>wersja"
1795
1796msgid "Last revisions"
1797msgstr "Ostatnie wersje"
1798
1799msgid "Can't connect to server."
1800msgstr "Nie można połączyć się do serwera."
1801
1802msgid "Plugin list"
1803msgstr "Lista wtyczek"
1804
1805msgid "Other plugins"
1806msgstr "Inne wtyczki"
1807
1808msgid "Check for updates"
1809msgstr "Sprawdź dostepność aktualizaji"
1810
1811msgid "Can't create temporary file."
1812msgstr "Nie można stworzyć pliku tymczasowego."
1813
1814msgid "%s has been successfully upgraded."
1815msgstr "%s zostały pomyslnie zaktualizowane."
1816
1817msgid "Position"
1818msgstr "Pozycja"
1819
1820msgid "Post date"
1821msgstr "Data umieszczenia"
1822
1823msgid "Posted on"
1824msgstr "Data umieszczenia"
1825
1826msgid "Powered by"
1827msgstr "Powered by"
1828
1829msgid "Preferences"
1830msgstr "Preferencje"
1831
1832msgid "Previous"
1833msgstr "Poprzednia"
1834
1835msgid "Privacy level"
1836msgstr "Poziom prywatności"
1837
1838msgid "Profile"
1839msgstr "Profil"
1840
1841msgid "Purge compiled templates"
1842msgstr "Usuń skompilowane szablony"
1843
1844msgid "Purge history detail"
1845msgstr "Usuń szczegóły historii"
1846
1847msgid "Purge history summary"
1848msgstr "Usuń podsumowanie historii"
1849
1850msgid "Purge never used notification feeds"
1851msgstr "Wyczyść nigdy nie używane RSS feed"
1852
1853msgid "Purge search history"
1854msgstr "Wyczyść historię wyszukiwania"
1855
1856msgid "Purge sessions"
1857msgstr "Wyczyść sesje"
1858
1859msgid "Quick connect"
1860msgstr "Logowanie"
1861
1862msgid "Quick Local Synchronization"
1863msgstr "Szybka synchronizacja lokalna"
1864
1865msgid "Random pictures"
1866msgstr "Losowe zdjęcia"
1867
1868msgid "display a set of random pictures"
1869msgstr "wyświetla zbior losowych zdjęć"
1870
1871msgid "randomly represented"
1872msgstr "reprezentowane losowo"
1873
1874msgid "Random picture"
1875msgstr "Losowy obraz"
1876
1877msgid "Rank"
1878msgstr "Ranking"
1879
1880msgid "ranks"
1881msgstr "rankingi"
1882
1883msgid "Rate"
1884msgstr "Ocena"
1885
1886msgid "Rate date"
1887msgstr "Oceny po dacie"
1888
1889msgid "Rating"
1890msgstr "Oceny"
1891
1892msgid "Rating by guests"
1893msgstr "Oceny przez gości"
1894
1895msgid "Recent categories"
1896msgstr "Aktualne kategorie"
1897
1898msgid "display recently updated categories"
1899msgstr "wyświetla ostatnio uaktualnione kategorie"
1900
1901msgid "Recent period"
1902msgstr "Najnowszy okres"
1903
1904msgid "Recent pictures"
1905msgstr "Najnowsze zdjęcia"
1906
1907msgid "display most recent pictures"
1908msgstr "wyświetla najnowsze zdjęcia"
1909
1910msgid "Redirection..."
1911msgstr "Przekierowywanie..."
1912
1913msgid "Please, enter a login"
1914msgstr "Wprowadź login"
1915
1916msgid "login mustn't end with a space character"
1917msgstr "Login nie może posiadać spacji"
1918
1919msgid "login mustn't start with a space character"
1920msgstr "Login nie moż się zaczynać od znaku specjalnego"
1921
1922msgid "this login is already used"
1923msgstr "ten login już istnieje"
1924
1925msgid "mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)"
1926msgstr "adres email musi być w postaci xxx@yyy.eee (np : jack@altern.org)"
1927
1928msgid "a user use already this mail address"
1929msgstr "użytkownik już używa tego adresu email"
1930
1931msgid "please enter your password again"
1932msgstr "wprowadź hasło jeszcze raz"
1933
1934msgid "Register"
1935msgstr "Zarejestruj"
1936
1937msgid "Registration"
1938msgstr "Rejestracja"
1939
1940msgid "registration date"
1941msgstr "data rejestracji"
1942
1943msgid "Reject"
1944msgstr "Odrzuć"
1945
1946msgid "Reject All"
1947msgstr "Odrzuć wszystkie"
1948
1949msgid "Related tags"
1950msgstr "Powiązane tagi"
1951
1952msgid "Released on"
1953msgstr "Opublikowane"
1954
1955msgid "Auto login"
1956msgstr "Pamiętaj mnie"
1957
1958msgid "clean"
1959msgstr "wyczyść"
1960
1961msgid "remove remote listing.xml file"
1962msgstr "usuń na zdalnej stronie plik listing.xml"
1963
1964msgid "generate listing"
1965msgstr "generuj listę"
1966
1967msgid "generate file listing.xml on remote site"
1968msgstr "generuj plik listing.xml na zdalnej stronie"
1969
1970msgid "Create this site"
1971msgstr "Utwórz tę stronę"
1972
1973msgid "A local listing.xml file has been found for "
1974msgstr "Odnaleziono lokalny plik listing.xml dla "
1975
1976msgid "read local listing.xml and update"
1977msgstr "odczytaj i aktualizuj lokalny plik listing.xml"
1978
1979msgid "test"
1980msgstr "test"
1981
1982msgid "test this remote site"
1983msgstr "testuj zdalną stronę"
1984
1985msgid "remove tags"
1986msgstr "usuń tagi"
1987
1988msgid "remove this tag from the list"
1989msgstr "usuń ten tag z listy"
1990
1991msgid "Repair and optimize database"
1992msgstr "Napraw i optymalizuj bazę danych"
1993
1994msgid ""
1995"Replacement of original templates by customized templates from template-"
1996"extension subfolder"
1997msgstr ""
1998"Zamienniki oryginalnych szablonów przez spersonalizowane szablony z katalogu "
1999"template-extension"
2000
2001msgid "Replacers (customized templates)"
2002msgstr "Zamienniki (spersonalizowane szablony)"
2003
2004msgid "Representant"
2005msgstr "Reprezentant"
2006
2007msgid "Representation of categories"
2008msgstr "Representacja kategorii"
2009
2010msgid "representative"
2011msgstr "reprezentant"
2012
2013msgid "Representative"
2014msgstr "Representacyjny"
2015
2016msgid "Represents"
2017msgstr "Representuje"
2018
2019msgid "Reset"
2020msgstr "Resetuj"
2021
2022msgid "Reset to default values"
2023msgstr ""
2024
2025msgid "Retrieve password"
2026msgstr "Retrieve password"
2027
2028msgid "return to homepage"
2029msgstr "powrót do strony głównej"
2030
2031msgid "RSS feed"
2032msgstr "RSS feed"
2033
2034msgid "Save order"
2035msgstr "Zapisz kolejność"
2036
2037msgid "Save to permalink history"
2038msgstr "Zapisz do historii linków permanentnych"
2039
2040msgid "Search"
2041msgstr "Szukaj"
2042
2043msgid "Search for Author"
2044msgstr "Szukaj Autora"
2045
2046msgid "Search in Categories"
2047msgstr "Szukaj w Kategoriach"
2048
2049msgid "Search by Date"
2050msgstr "Szukaj po Dacie"
2051
2052msgid "End-Date"
2053msgstr "Data do"
2054
2055msgid "Kind of date"
2056msgstr "Rodzaj daty"
2057
2058#, c-format
2059msgid "searched words : %s"
2060msgstr "szukane słowa : %s"
2061
2062msgid "Search for words"
2063msgstr "Szukaj słów"
2064
2065msgid "Search for all terms "
2066msgstr "Szukaj po wszystkim "
2067
2068msgid "Search for any terms"
2069msgstr "Szukaj po wszystkim"
2070
2071msgid "Empty query. No criteria has been entered."
2072msgstr "Puste zapytanie. Nie zostały wprowadzone żadne kryteria."
2073
2074msgid "Search Options"
2075msgstr "Opcje wyszukiwania"
2076
2077msgid "Search results"
2078msgstr "Wyniki wyszukiwania"
2079
2080msgid "Search rules"
2081msgstr "Reguły wyszukiwania"
2082
2083msgid "Search in subcategories"
2084msgstr "Szukaj w podkategoriach"
2085
2086msgid "Search tags"
2087msgstr "Szukaj tagów"
2088
2089msgid "Section"
2090msgstr "sekcja"
2091
2092msgid "See available tags"
2093msgstr "Zobacz dostępne tagi"
2094
2095msgid "See images linked to this tag only"
2096msgstr "Zobacz obrazy podięte tylko do tego tagu"
2097
2098msgid "See you soon."
2099msgstr "Do zobaczenia wkrótce."
2100
2101msgid "Select at least one category"
2102msgstr "Wybierz przynajmniej jedną kategorię"
2103
2104msgid "Select at least one picture"
2105msgstr "Wybierz przynajmniej jeden obraz"
2106
2107msgid "Select at least one user"
2108msgstr "Wybierz przynajmniej jednego użytkownika"
2109
2110msgid "selection"
2111msgstr "zaznaczenie"
2112
2113msgid "Send an information email to group members"
2114msgstr "Wyślij powiadomienie do członków grupy"
2115
2116msgid "Contact"
2117msgstr "Kontakt"
2118
2119msgid "Send new password"
2120msgstr "Prześlij nowe hasło"
2121
2122msgid "Sent by"
2123msgstr "Przesłane przez"
2124
2125msgid "set as category representative"
2126msgstr "ustaw jako reprezentanta kategorii"
2127
2128msgid "set to"
2129msgstr "ustaw na"
2130
2131msgid "Show info"
2132msgstr "Pokaż informacje"
2133
2134msgid "Show number of comments"
2135msgstr "Pokaż liczbę komentarzy"
2136
2137msgid "Show number of hits"
2138msgstr "Pokaż liczbę wyświetleń"
2139
2140msgid "show tag cloud"
2141msgstr "pokazuj tag jako chmurkę"
2142
2143msgid "Show upload link every time"
2144msgstr "Zawsze pokazuj link upload"
2145
2146msgid "Since"
2147msgstr "Od"
2148
2149msgid "singly represented"
2150msgstr "pojedynczy reprezentant"
2151
2152msgid "This site already exists"
2153msgstr "Taka strona już istnieje"
2154
2155msgid "Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)"
2156msgstr "Stwórz nową stronę : (podaj adres URL pliku create_listing_file.php)"
2157
2158msgid "created"
2159msgstr "utworzona"
2160
2161msgid "delete"
2162msgstr "usuń"
2163
2164msgid "deleted"
2165msgstr "usunięte"
2166
2167msgid "delete this site and all its attached elements"
2168msgstr "usuń tę stronę oraz wszystkie załączone elementy"
2169
2170msgid "an error happened"
2171msgstr "wystąpił błąd"
2172
2173msgid "file create_listing_file.php on remote site was not found"
2174msgstr "nie odnaleziono pliku create_listing_file.php na zdalnej stronie"
2175
2176msgid "Local"
2177msgstr "Lokalny"
2178
2179msgid "Site manager"
2180msgstr "Menadżer strony"
2181
2182msgid "Remote"
2183msgstr "Zdalny"
2184
2185msgid "synchronize"
2186msgstr "synchronizuj"
2187
2188msgid "update the database from files"
2189msgstr "aktualizuj bazę danych z plików"
2190
2191msgid "slideshow"
2192msgstr "pokaz zdjęć"
2193
2194msgid "stop the slideshow"
2195msgstr "zatrzymaj pokaz"
2196
2197msgid "Sorry!"
2198msgstr "Niestety!"
2199
2200msgid "Sort by"
2201msgstr "Sortuj po"
2202
2203msgid "Sort order"
2204msgstr "Sortowanie po"
2205
2206msgid "Specials"
2207msgstr "Specjalne"
2208
2209msgid "SQL queries"
2210msgstr "zapytań SQL"
2211
2212msgid "SQL queries in"
2213msgstr "Zapytania SQL w"
2214
2215msgid "display only recently posted images"
2216msgstr "wyświetla tylko ostatnio umieszczone"
2217
2218msgid "Start Install"
2219msgstr "Rozpoczęcie instalacji"
2220
2221msgid "Play of slideshow"
2222msgstr "Odtwórz jako slideshow"
2223
2224msgid "Repeat the slideshow"
2225msgstr "Powtarzaj slideshow"
2226
2227msgid "Statistics"
2228msgstr "Statystyki"
2229
2230msgid "status"
2231msgstr "status"
2232
2233msgid "Status"
2234msgstr "Status"
2235
2236msgid "User status"
2237msgstr "Staus użytkownika"
2238
2239msgid "user_status_admin"
2240msgstr "Administrator"
2241
2242msgid "user_status_generic"
2243msgstr "Ogólny"
2244
2245msgid "user_status_guest"
2246msgstr "Gość"
2247
2248msgid "user_status_normal"
2249msgstr "Użytkownik"
2250
2251msgid "user_status_webmaster"
2252msgstr "Webmaster"
2253
2254msgid "Parameters are correct"
2255msgstr "Parametry są poprawne"
2256
2257msgid "Database name"
2258msgstr "NAzwa bazy danych"
2259
2260msgid "also given by your host provider"
2261msgstr "także dostarczona przez provider'a"
2262
2263msgid "Database type"
2264msgstr "Database type"
2265
2266msgid "The type of database your piwigo data will be store in"
2267msgstr "The type of database your piwigo data will be store in"
2268
2269msgid "Can't connect to server"
2270msgstr "Nie można połączyć sie do serwera"
2271
2272msgid "Host"
2273msgstr "Host"
2274
2275msgid "localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr"
2276msgstr "localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr"
2277
2278msgid "user password given by your host provider"
2279msgstr "hasło użytkownika dostarczona przez provider'a"
2280
2281msgid "Database table prefix"
2282msgstr "Prefix tabel bazy danych"
2283
2284msgid ""
2285"database tables names will be prefixed with it (enables you to manage better "
2286"your tables)"
2287msgstr ""
2288"tabele w bazie dnaych będą miały taki prefix (ułatwia to zarządzanie "
2289"tabelami)"
2290
2291msgid "Database configuration"
2292msgstr "Konfiguracja bazy danych"
2293
2294msgid "user login given by your host provider"
2295msgstr "login użytkownika dostarczona przez provider'a"
2296
2297msgid "enter a login for webmaster"
2298msgstr "wprowadź nazwę użytkownika posiadającego uprawnienia Webmaster"
2299
2300msgid "webmaster login can't contain characters ' or \""
2301msgstr "login nie może zawierać nastepujących znaków ' lub \""
2302
2303msgid "Webmaster password"
2304msgstr "Hasło użytkownika Webmaster"
2305
2306msgid "Password [confirm]"
2307msgstr "Hasło [potwierdź]"
2308
2309msgid "verification"
2310msgstr "weryfikacja"
2311
2312msgid "Keep it confidential, it enables you to access administration panel"
2313msgstr "Zachowaj hasło, umożliwia ono dostep do panelu administracyjnego"
2314
2315msgid "Admin configuration"
2316msgstr "Konfiguracja administratora"
2317
2318msgid "return to the display of all images"
2319msgstr "powrót do wyświetlania wszystkich elementów"
2320
2321msgid "Pause of slideshow"
2322msgstr "Pause pokazu"
2323
2324msgid "Not repeat the slideshow"
2325msgstr "Nie powtarzaj slideshow"
2326
2327msgid "Directory"
2328msgstr "Katalog"
2329
2330msgid "Storage category"
2331msgstr "Miejsce przechowywania kategorii"
2332
2333msgid "sub-categories"
2334msgstr "pod-kategorie"
2335
2336msgid "Submit"
2337msgstr "Wyślij"
2338
2339msgid ""
2340"Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement "
2341"Newsletter. You will receive emails when a new release is available "
2342"(sometimes including a security bug fix, it's important to know and upgrade) "
2343"and when major events happen to the project. Only a few emails a year."
2344msgstr ""
2345"Utrzymuj kontakt z projektem Piwigo i zapisz się aby otrzymywać Newsleter z "
2346"ogłoszeniami Piwigo. Otrzymasz email gdy będzie dostępna nowa wersja "
2347"(czasami zawierające poprawki błędów bezpieczeństwa, ważne aby dokonać "
2348"aktualizacji) oraz o waznych wydarzeniach w projekcie. Generalnie kilka "
2349"maili na rok."
2350
2351msgid "Subscribe %s"
2352msgstr "Zapisz się %s"
2353
2354msgid "Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter"
2355msgstr "Zapisz %s do newsletter'a z ogłoszeniami Piwigo"
2356
2357msgid "Summary"
2358msgstr "Podsumowanie"
2359
2360msgid "Sum of rates"
2361msgstr "Suma ocen"
2362
2363msgid "synchronize metadata"
2364msgstr "synchronizuj metadane"
2365
2366msgid "Tag"
2367msgstr "Tag"
2368
2369msgid "%d tag"
2370msgid_plural "%d tags"
2371msgstr[0] "%d tag"
2372msgstr[1] "%d tagów"
2373
2374msgid "The following tag was deleted"
2375msgid_plural "The %d following tags were deleted"
2376msgstr[0] ""
2377msgstr[1] ""
2378
2379msgid "Tag results for"
2380msgstr "Wyniki tagów dla"
2381
2382msgid "Tags"
2383msgstr "tagi"
2384
2385#, c-format
2386msgid "Tag \"%s\" already exists"
2387msgstr "Tag \"%s\" już istnieje"
2388
2389msgid "Tag selection"
2390msgstr "Wybór tagu"
2391
2392#, c-format
2393msgid "Tag \"%s\" was added"
2394msgstr "Tag \"%s\" został dodany"
2395
2396msgid "Take selected elements out of caddie"
2397msgstr "Usuń wybrane elementy z koszyka"
2398
2399msgid "target"
2400msgstr "cel"
2401
2402msgid "Templates configuration has been recorded."
2403msgstr "Konfiguracja szablonów została zapisana."
2404
2405msgid "the beginning"
2406msgstr "poczatek"
2407
2408msgid "Interface theme"
2409msgstr "Styl interfejsu"
2410
2411msgid "Theme: "
2412msgstr ""
2413
2414msgid ""
2415"The RSS notification feed provides notification on news from this website : "
2416"new pictures, updated categories, new comments. Use a RSS feed reader."
2417msgstr ""
2418"The RSS notification feed provides notification on news from this website : "
2419"new pictures, updated categories, new comments. Use a RSS feed reader."
2420
2421msgid "Thumbnail"
2422msgstr "miniatura"
2423
2424msgid "Thumbnails"
2425msgstr "Miniatury"
2426
2427msgid "Time"
2428msgstr "czas"
2429
2430msgid "title"
2431msgstr "tytuł"
2432
2433msgid "Categories management"
2434msgstr "Zarządzanie kategoriami"
2435
2436msgid "Piwigo configuration"
2437msgstr "Konfiguracja Piwigo"
2438
2439msgid "Piwigo administration"
2440msgstr "Administracja Piwigo"
2441
2442msgid "Edit a category"
2443msgstr "Edytuj kategorię"
2444
2445msgid "Group management"
2446msgstr "Zarządzanie grupami"
2447
2448msgid "User list"
2449msgstr "Lista użytkowników"
2450
2451msgid "Menu"
2452msgstr "Menu"
2453
2454msgid "Modify informations about a picture"
2455msgstr "Edytuj informacje o obrazie"
2456
2457msgid "A comment on your site"
2458msgstr "Komentarz do Twojej strony"
2459
2460msgid "Thumbnail creation"
2461msgstr "Tworzenie miniatur"
2462
2463msgid "Database synchronization with files"
2464msgstr "Synchronizacja bazy danych z plikami"
2465
2466msgid "Pictures waiting for validation"
2467msgstr "Obrazy oczekujące na akceptację"
2468
2469msgid "pictures without thumbnail (jpeg and png only)"
2470msgstr "obrazy bez miniatur (tylko pliki jpeg i png)"
2471
2472msgid "height must be a number superior to"
2473msgstr "wysokość musi być liczbą większą od"
2474
2475msgid "width must be a number superior to"
2476msgstr "szerokość musi być liczbą większą od"
2477
2478msgid "for the file format"
2479msgstr "dla typu pliku"
2480
2481msgid "No missing thumbnail"
2482msgstr "Aktualnie nie ma brakujących miniatur"
2483
2484msgid "Picture unreachable or no support"
2485msgstr "Obraz niedostępny lub brak wsparcia"
2486
2487msgid "GD version"
2488msgstr "Wersja GD"
2489
2490msgid "Miniaturization parameters"
2491msgstr "Parametry tworzenia miniatur"
2492
2493msgid "generated in"
2494msgstr "wygenerowane w"
2495
2496msgid "Results of miniaturization"
2497msgstr "Wyniki tworzenia miniatur"
2498
2499msgid "General statistics"
2500msgstr "Ogólne statystyki"
2501
2502msgid "max time"
2503msgstr "czas maksymalny"
2504
2505msgid "average time"
2506msgstr "czas średni"
2507
2508msgid "min time"
2509msgstr "czas minimalny"
2510
2511msgid "number of miniaturized pictures"
2512msgstr "liczba plików, dla których zostały dodane miniatury"
2513
2514msgid "total time"
2515msgstr "czas sumaryczny"
2516
2517msgid "for this file format"
2518msgstr "dla tego rodzaju plików"
2519
2520msgid "today"
2521msgstr "dzisiaj"
2522
2523msgid "Toggle 'default group' property"
2524msgstr "Właściwości przełączania 'grupy domyślnej'"
2525
2526msgid "total SQL time"
2527msgstr "symaryczny czas SQL"
2528
2529msgid "total upgrade time"
2530msgstr "sumaryczny czas aktualizacji"
2531
2532msgid "Try to configure PHP 5"
2533msgstr "Spróbuj skonfigurować PHP 5"
2534
2535msgid "Unable to check for upgrade."
2536msgstr ""
2537
2538msgid "Uncheck all"
2539msgstr "Odznacz wszystkie"
2540
2541msgid "Uninstall"
2542msgstr "Odinstaluj"
2543
2544msgid "unit mode"
2545msgstr "tryb jednostkowy"
2546
2547msgid "unknown"
2548msgstr ""
2549
2550msgid "Unlocked"
2551msgstr "Odblokowane"
2552
2553msgid "unset"
2554msgstr "nie ustawione"
2555
2556msgid "Synchronize"
2557msgstr "Synchronizuj"
2558
2559msgid "Update categories informations"
2560msgstr "Aktualizuj informacje o kategoriach"
2561
2562msgid "reduce to single existing categories"
2563msgstr "zredukuj do pojedynczej istniejącej kategorii"
2564
2565msgid "Choose an option"
2566msgstr "Wybierz opcję"
2567
2568msgid ""
2569"display maximum informations (added categories and elements, deleted "
2570"categories and elements)"
2571msgstr ""
2572"wyświetlaj jak dużo informacji (dodane kategorie i elementy, usunięte "
2573"kategorie i elementy)"
2574
2575msgid "Error list"
2576msgstr "Lista błędów"
2577
2578msgid "Errors caption"
2579msgstr "Nagłówki błędów"
2580
2581msgid "Piwigo version differs on the remote site"
2582msgstr "Wersja Piwigo na zdalnej stronie jest inna"
2583
2584msgid ""
2585"Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the "
2586"same"
2587msgstr ""
2588"Wersja pliku create_listing_file.php na zdalnej stronie musi być taka sama "
2589"jak w Piwigo"
2590
2591msgid "listing.xml file was not found"
2592msgstr "Nie odnaleziono pliku listing.xml"
2593
2594msgid ""
2595"listing.xml file was not found on the remote site. This file is generated by "
2596"choosing the \"generate listing\" command in the Site manager"
2597msgstr ""
2598"Nie odnaleziono pliku listing.xml na zdalnej stronie. Plik ten jest "
2599"generowany przez wybranie \"generuj listę\" w Menadżerze strony"
2600
2601msgid "Update images informations"
2602msgstr "Aktualizuj informacje o obrazach"
2603
2604msgid "Detailed informations"
2605msgstr "Informacje szczegółowe"
2606
2607msgid "File/directory read error"
2608msgstr "Błąd odczytu pliku/katalogu"
2609
2610msgid ""
2611"The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the "
2612"access is denied)"
2613msgstr "Brak dostępu do pliku lub katalogu (nie istnieje lub brak uprawnień)"
2614
2615msgid ""
2616"a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in "
2617"the sub-directory \"thumbnail\" of the category directory. The thumbnail "
2618"filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension "
2619"must be among the following list :"
2620msgstr ""
2621"typ pliku wymaga miniatury. Miniatura musi znajdować się w podkatalogu "
2622"\"thumbnail\" danej kategorii. Nazwa pliku z miniaturą musi zaczynać się od "
2623"skonfigurowanego prefixu, a rozszerzenie pliku musi być nastepujące :"
2624
2625msgid "missing thumbnail"
2626msgstr "brakujące miniatury"
2627
2628msgid "categories deleted in the database"
2629msgstr "kategorii usuniętych z bazy danych"
2630
2631msgid "elements deleted in the database"
2632msgstr "elementów usuniętych z bazy danych"
2633
2634msgid "images candidates for metadata synchronization"
2635msgstr "obrazów dla których można zsynchronizować metadane"
2636
2637msgid "elements informations synchronized with files metadata"
2638msgstr "informacji o elementach zsynchronizowanych z metadanymi plików"
2639
2640msgid "errors during synchronization"
2641msgstr "błędów podczas synchronizacji"
2642
2643msgid "categories added in the database"
2644msgstr "kategorii dodanych do bazy danych"
2645
2646msgid "elements added in the database"
2647msgstr "elementów dodanych do bazy danych"
2648
2649msgid "elements updated in the database"
2650msgstr "elementów zaktualizowanych w bazie danych"
2651
2652msgid "Search for new images in the directories"
2653msgstr "Szukaj nowych obrazów w katalogach"
2654
2655msgid "Update your rating"
2656msgstr "Aktualizuj Twoją ocenę"
2657
2658msgid "added"
2659msgstr "dodane"
2660
2661msgid "Metadata synchronization results"
2662msgstr "Wynik synchronizacji metadanych"
2663
2664msgid "only perform a simulation (no change in database will be made)"
2665msgstr "przeprowadź tylko symulację (nie będzie żadnych zmian w bazie danych)"
2666
2667msgid "[Simulation]"
2668msgstr "[Symulacja]"
2669
2670msgid "directories + files"
2671msgstr "katalogi + pliki"
2672
2673msgid "only directories"
2674msgstr "tylko katalogi"
2675
2676msgid "synchronize files structure with database"
2677msgstr "syncronizuj strukturę plików z bazą danych"
2678
2679msgid "synchronize files metadata with database elements informations"
2680msgstr "synchronizuj metadane z informacjami o elementach z bazy danych"
2681
2682msgid "even already synchronized elements"
2683msgstr "także elementy już zsynchronizowane"
2684
2685msgid "Used metadata"
2686msgstr "Wykorzystane metadane"
2687
2688msgid "wrong filename"
2689msgstr "zła nazwa pliku"
2690
2691msgid ""
2692"The name of directories and files must be composed of letters, numbers, \"-"
2693"\", \"_\" or \".\""
2694msgstr ""
2695"NAzwy plików i katalogów muszą się składać z liter, cyfr, znaków: \"-\", \"_"
2696"\" lub \".\""
2697
2698msgid "Upgrade"
2699msgstr "Upgrade"
2700
2701msgid "Upgrade informations"
2702msgstr "Informacje o aktualizacji"
2703
2704msgid "Only administrator can run upgrade: please sign in below."
2705msgstr "Tylko administrator może wykonać aktualizację: zaloguj się poniżej."
2706
2707msgid "the filesize of the picture must not exceed : "
2708msgstr "rozmiar zdjęcia nie może przekraczać : "
2709
2710msgid "the picture must be to the fileformat jpg, gif or png"
2711msgstr "zdjęcia muszą być w formacie jpg, gif lub png"
2712
2713msgid "the height of the picture must not exceed : "
2714msgstr "wysokość zdjęcia nie może przekraczać : "
2715
2716msgid "Optional, but recommended : choose a thumbnail to associate to "
2717msgstr "Opcjonalne, ale zalecane : wybierz miniaturę do powiązania z "
2718
2719msgid "the width of the picture must not exceed : "
2720msgstr "szerokość zdjęcia nie może przekraczać : "
2721
2722msgid "can't upload the picture on the server"
2723msgstr "nie można wgrać zdjęcia na serwer"
2724
2725msgid "the username must be given"
2726msgstr "nazwa użytkonika musi być podana"
2727
2728msgid "A picture's name already used"
2729msgstr "Nazwa zdjęcia już wykorzystana"
2730
2731msgid "You must choose a picture fileformat for the image"
2732msgstr "Musisz wybrać format pliku dla zdjęcia"
2733
2734msgid "Name of the picture"
2735msgstr "Nazwa zdjęcia"
2736
2737msgid "Upload a picture"
2738msgstr "Wgraj zdjęcie"
2739
2740msgid ""
2741"Picture uploaded with success, an administrator will validate it as soon as "
2742"possible"
2743msgstr ""
2744"Zdjęcie wgrane pomyślnie. Zostanie zaakceptowane przez administratora tak "
2745"szybko jak to możliwe"
2746
2747msgid "Use the default image sort order (defined in the configuration file)"
2748msgstr ""
2749"Uzyj domyślnego sortowania obrazów (zdefiniowane w pliku konfiguracyjnym)"
2750
2751msgid "useful when password forgotten"
2752msgstr "przydatne gdy zostanie zapomniane hasło"
2753
2754msgid "User access level to upload"
2755msgstr "Poziom uprawnień użytkoników dla upload'u"
2756
2757msgid "User comments"
2758msgstr "Komentarze użytkowników"
2759
2760msgid "User comments validation"
2761msgstr "Zatwierdzanie komentarzy użytkowników"
2762
2763msgid "Username"
2764msgstr "Użytkownik"
2765
2766msgid "User permissions and group permissions have been erased"
2767msgstr "Uprawnienia użytkowników oraz grup zostały usunięte"
2768
2769msgid "Users"
2770msgstr "Użytkownicy"
2771
2772#, c-format
2773msgid "user \"%s\" added"
2774msgstr "użytkownik \"%s\" został dodany"
2775
2776msgid "Administrator"
2777msgstr "Administrator"
2778
2779msgid "Generic"
2780msgstr "Ogólny"
2781
2782msgid "Guest"
2783msgstr "Gość"
2784
2785msgid "Webmaster"
2786msgstr "Webmaster"
2787
2788msgid "%d user"
2789msgid_plural "%d users"
2790msgstr[0] "%d użytkownik"
2791msgstr[1] "%d użytkowników"
2792
2793msgid "%d user comment rejected"
2794msgid_plural "%d user comments rejected"
2795msgstr[0] "%d komentarz użytkownika odrzucony"
2796msgstr[1] "%d komentarzy użytkownika odrzuconych"
2797
2798msgid "%d user comment validated"
2799msgid_plural "%d user comments validated"
2800msgstr[0] "%d komentarz użytkownika zaakceptowany"
2801msgstr[1] "%d komentarzy użytkowników zaakceptowanych"
2802
2803msgid "%d user deleted"
2804msgid_plural "%d users deleted"
2805msgstr[0] "%d użytkownik usunięty"
2806msgstr[1] "%d usuniętych użytkowników"
2807
2808msgid "%d group"
2809msgid_plural "%d groups"
2810msgstr[0] "%d grupa"
2811msgstr[1] "%d grup"
2812
2813msgid "Validate"
2814msgstr "Zatwierdź"
2815
2816msgid "Validate All"
2817msgstr "Zatwierdź wszystkie"
2818
2819msgid "validate this comment"
2820msgstr ""
2821
2822msgid "Validation"
2823msgstr "Zatwierdzanie"
2824
2825msgid "Version"
2826msgstr "Wersja"
2827
2828msgid "Virtual categories movement"
2829msgstr "Przenoszenie kategorii wirtualnych"
2830
2831msgid "Virtual categories to move"
2832msgstr "Kategorie wirtualne do przeniesienia"
2833
2834msgid "Virtual category"
2835msgstr "Kategoria wirtualna"
2836
2837msgid "Virtual category name"
2838msgstr "Nazwa kategorii wirtualnej"
2839
2840msgid "Visits"
2841msgstr "Odwiedzin"
2842
2843msgid "Waiting"
2844msgstr "Oczekujące"
2845
2846msgid "Webmaster cannot be deleted"
2847msgstr "Nie można usunąć użytkownika Webmaster"
2848
2849#, c-format
2850msgid "Week %d"
2851msgstr ""
2852
2853msgid "Documentation"
2854msgstr "Dokumentacja"
2855
2856msgid "Year"
2857msgstr "Rok"
2858
2859msgid "Yes"
2860msgstr "Tak"
2861
2862msgid "You are running on development sources, no check possible."
2863msgstr "Nie można sprawdzić, ponieważ używasz źródeł developer'skich."
2864
2865msgid "You are running the latest version of Piwigo."
2866msgstr "Używasz aktualnej wersji Piwigo."
2867
2868msgid "You cannot delete your account"
2869msgstr "Nie możesz usunąć swojego konta"
2870
2871msgid "You cannot move a category in its own sub category"
2872msgstr "Nie możnesz przenieść kategorii do jej własnej podkategorii"
2873
2874msgid "You do not have access rights to run upgrade"
2875msgstr "Nie masz uprawnień do wykonania aktualizacji"
2876
2877msgid ""
2878"You may referer to your hosting provider's support and see how you could "
2879"switch to PHP 5 by yourself."
2880msgstr ""
2881"Możesz skontaktować się z działem wsparcia Twojego providera aby dowiedzieć "
2882"się jak włączyć PHP 5."
2883
2884msgid "You need to confirm deletion"
2885msgstr "Musisz potwierdzić usunięcie"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.