source: trunk/language/sl_SI/about.html @ 22633

Revision 22633, 805 bytes checked in by ddtddt, 6 years ago (diff)

[trunk] - Language - update sl_SI - Slovenia - Slovenšcina - Thanks to MarkoAm

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<p>Piwigo foto galerija</p>
2
3<p>Piwigo je spletna foto galerija, zgrajena s pomočjo aktivne skupnosti uporabnikov in razvijalcev.
4   Piwigo je možno preko razširitev na hiter in enostaven način prilagoditi vašim zahtevam.
5   Piwigo je odprto kodni projekt in je brezplačen.</p>
6
7<p id="linkToPiwigo"><a href="http://piwigo.org">Obiščite Piwigo spletno stran</a></p>
8
9
10<p>Slovenski prevod vzdržujejo (v abecednem vrstnem redu ):
11
12        <ul>
13                <li><a href="http://piwigo.org/forum/profile.php?id=18864">MarkoAm</a></li>
14                <li><a href="http://piwigo.org/forum/profile.php?id=18786">obucek</a></li>
15                <li><a href="http://piwigo.org/forum/profile.php?id=18932">simon.krajnc</a></li>
16                <li><a href="http://piwigo.org/forum/profile.php?id=15806">svartur81</a></li>
17        </ul>
18           .... zahvala vsem</p>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.