source: trunk/language/sv_SE/about.html @ 12159

Revision 12159, 828 bytes checked in by ddtddt, 8 years ago (diff)

[trunk] - language - update sv_SE - Svenska - Swedish - Thanks to styxsailor - feature:2320

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<p>Det här fotogalleriet är baserat på Piwigo.</p>
2 
3<p>Piwigo är en fotogalleriprogramvara för internet, byggt av en aktiv gemenskap av användare och utvecklare. Påbyggnadsmoduler gör Piwigo lätt att anpassna och utöka. Piwigio är licensierat under GPL vilket innebär att det är fri programvara.</P>
4 
5<p id="linkToPiwigo"> <a href="http://piwigo.org">Besök Piwigo's hemsida</a></p>
6 
7</p>
8
9<p>För den svenska översättningen riktas ett särskilt tack till (i alfabetisk ordning):
10        <ul>
11                <li><a href="http://piwigo.org/forum/profile.php?id=12558">berraw</a></li>
12                <li><a href="http://piwigo.org/forum/profile.php?id=9834">jonas</a></li>
13                <li><a href="http://piwigo.org/forum/profile.php?id=14638">styxsailor</a></li>
14                <li><a href="http://piwigo.org/forum/profile.php?id=10283">Wallster</a></li>
15        </Ul>
16</p>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.