source: trunk/language/tr_TR/help/cat_modify.html @ 22377

Revision 22377, 4.7 KB checked in by TranslationTeam, 7 years ago (diff)

[trunk_help] Update tr_TR, thanks to : hakanselcuk

  • Property svn:executable set to *
Line 
1<h2>Albüm Editleme</h2>
2
3<h3>Bilgiler</h3>
4
5<ul>
6
7  <li><strong>isim</strong>: albüm ismini ayarlar (fiziksel albüm şeklinde sanal isimlendirme).</li>
8
9  <li><strong>açıklama</strong>: içerik hakkında genel fikir veren kısa metin,
10  bu metin sayfanın alt kısmında gözükür.</li>
11
12</ul>
13
14<h3>Taşıma</h3>
15
16<p>Albüm sanal albümse taşıyabilirsiniz. Albümü taşımak üst albümün değiştirilmesi anlamına gelir.</p>
17
18<h3>Seçenekler</h3>
19
20<ul>
21
22  <li><strong>Erişim Türü</strong>: Yetki Yönetimi. Bir Albümü özel yaparsanız tüm alt albümleri özel olur. Bir albümü herkese açık yaparsanız tüm üst albümleri aynı yetkiyi alır..</li>
23
24  <li><strong>Kilit</strong>: Albüm ve alt albümler bakım için kilitli olacak.</li>
25
26  <li><strong>Yorumlar</strong>: Kullanıcıları bu albümdeki fotoğrafları yorumlamak için yetkilendirme</li>
27
28</ul>
29
30<p>Ayrıca "Özellikler" yönetim ekranından (screens <span
31class="pwgScreen">Yorumlar</span>, <span class="pwgScreen">Kilit</span>,
32<span class="pwgScreen">Genel/Özel</span>, <span
33class="pwgScreen">Temsilci</span> available from <span
34class="pwgScreen">Administration &raquo; Albums &raquo; Properties</span>). bu özellikleri yönetebilirsiniz.</p>
35
36<h3>Sıralama</h3>
37
38<p>Varsayılan görüntüleri sıralama düzenini kullanın.</p>
39
40<p>Bu sıralama düzeninin alt albümler için geçerli olup olmadığını belirtiniz.</p>
41
42<p>Bu albüm ile kullanılmak üzere özel sıralama kriterleri seçiniz.</p>
43<ul>
44<li><strong>Oluşturulma tarihi</strong>: Fotoğrafın çekildiği tarih</li>
45<li><strong>Yüklenme tarihi</strong>: Senkronizasyon tarihi</li>
46<li><strong>Ortalama oran (*)</strong>: Ziyaretçi reytingine göre değişir</li>
47<li><strong>En çok ziyaret edilen (*)</strong>: En çok ziaret edilenlere göre sıralama yapar</li>
48<li><strong>Dosya Adı</strong>: Dosya adına göre sıralama</li>
49<li><strong>Id</strong>: Internal Id (recent categories have an higher id than previous ones.</li>
50
51</ul>
52<p><strong>(*)</strong>Uyarı: Sıralama düzenini test edip beklenmeyen sonuçlar içermediğinden emin olun</p>
53
54
55<h3>Representant</h3>
56
57<p>The album representative is the thumbnail displayed on the main page (<span class="pwgScreen">category.php</span>) to represent
58the album when
59it contains only sub-albums and no direct photo (just as the root album).</p>
60photo of a album :</p>
61
62<ul>
63
64  <li><span class="pwgScreen">Photo page</span>: one of the action buttons let you set the current photo as the representative for the
65  displayed album. This button is available only for administrators.</li>
66
67  <li><span class="pwgScreen">Modify informations about a photo</span> in
68  administration. This screen can be reached from <span
69  class="pwgScreen">picture.php</span> or <span class="pwgScreen">Batch
70  management</span> in <em>unit mode</em>. See the help of this screen for
71  details.</li>
72
73  <li><span class="pwgScreen">Administration &raquo; Albums &raquo; Properties,
74  Representative</span>. See the help of this screen for details.</li>
75
76  <li><span class="pwgScreen">Edit album</span> (the present screen).</li>
77
78</ul>
79
80<p>The choice of a representative depends on the
81<code>allow_random_representative</code> configuration parameter (see <span
82class="filename">include/config_default.inc.php</span>).</p>
83
84<p>In default mode (<code>allow_random_representative</code> set to false),
85each album containing at least one element is represented by a fixed
86element. Once set (at album creation), the representative changes only
87when an administrator ask for it. If the representative is not appropriate,
88you can ask to <strong>Find a new representant by random</strong>.</p>
89
90<p>If the <code>allow_random_representative</code> configuration parameter is
91set to true, a category containing photos may have no fixed
92representant. Just use <strong>Delete representant</strong> button.</p>
93
94<p>If the album contains only sub-albums and no photo, it can nonetheless be represented by any element thanks to <span class="pwgScreen">Modify
95informations about a photo</span> screen. The only option on the current screen
96is the <strong>Delete representant</strong> button.</p>
97
98<h3>Yeni albüm için tüm fotoğrafları bağlama</h3>
99
100<ul>
101
102<li><strong>Sanal albüm adı</strong>: Yeni albüm adı oluştutulacak,
103mevcut kategorideki tüm fotoğraflar yeni birime bağlı olacak.</li>
104
105<li><strong>Ana Albüm</strong>: Yeni albüm oluturulacak durumlarda,
106root dizininde kkök albüm oluşturun.</li>
107
108</ul>
109
110<h3>Albüm fotoğraflarını mevcut albümlere bağlayın</h3>
111
112<ul>
113
114<li><strong>Albümler</strong>: hedef albüm seçin.</li>
115
116</ul>
117
118<h3>Grup üyelerine bilgilendirici e-posta gönderimi</h3>
119
120<ul>
121
122<li><strong>Gtup</strong>: alıcı grubu</li>
123
124<li><strong>Mail içeriği</strong>: Kullanıcılara göndermek için metin alanı.</li>
125
126</ul> 
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.