source: trunk/plugins/TakeATour/language/ca_ES/plugin.lang.php @ 28412

Revision 28412, 9.1 KB checked in by TranslationTeam, 5 years ago (diff)

[takeatour] Update ca_ES, thanks to : ddtddt

  • Property svn:executable set to *
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2014 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['first_contact_stp2'] = 'L\'enllaç és aquí. Cliqueu a Següent per a continuar';
24$lang['first_contact_stp11'] = 'Per tant, aquí podeu seleccionar una o més d\'una fotos';
25$lang['first_contact_stp10'] = 'Aquí hi ha l\'enllaç per accedir directament al vostre carret. Aquest és una eina per als administrador que permet a un conjunt de fotos configurar-les o editar-les en el gestor per lots. Podeu afegir fotos al carret des de la pàgina d\'imatges publicades si heu entrat com a usuari administrador, o utilitzant l\'acció \"Afegeix al carret\" en el gestor per lots. ';
26$lang['first_contact_stp16'] = 'aquí hi ha l\'opció per afegir o eliminar la foto dels àlbums. l\'enllaç es virtual, físicament mai no es mou cap foto .';
27$lang['first_contact_stp15'] = 'En aquesta pàgina podeu editar totes les propietats d\'una foto, per exemple...';
28$lang['first_contact_title14'] = ' ';
29$lang['first_contact_title41'] = ' ';
30$lang['first_contact_title10'] = ' ';
31$lang['first_contact_title12'] = ' ';
32$lang['first_contact_title13'] = ' ';
33$lang['first_contact_title16'] = ' ';
34$lang['first_contact_title17'] = ' ';
35$lang['first_contact_title2'] = ' ';
36$lang['first_contact_title23'] = ' ';
37$lang['first_contact_title24'] = ' ';
38$lang['first_contact_title26'] = ' ';
39$lang['first_contact_title27'] = ' ';
40$lang['first_contact_title30'] = ' ';
41$lang['first_contact_title31'] = ' ';
42$lang['first_contact_title32'] = ' ';
43$lang['first_contact_title40'] = ' ';
44$lang['TAT_descrp'] = 'Benvinguts! Aquí teniu llistats totes les possibles visites per descobrir totes les característiques de la galeria Piwigo.<br/> Escolliu una visita i seguiu les instruccions. Cliqueu Següent/Anterior (o utilitzeu les tecles de desplaçament) per navegar durant la visita. Si aneu a una altra pàgina de l\'administració sereu redirigits cap a la pàgina actual de la visita. Si voleu aturar-ho o no podeu acabar la visita, aneu a <em>Connectors » Feu una visita </em> per finalitzar la visita.';
45$lang['takeatour_configpage'] = 'Feu una visita » Llista de visites';
46$lang['first_contact_stp1'] = 'Hola! Jo seré el vostre guia per fer-vos descobrir Piwigo. Seguiu les meves instruccions, per continuar cliqueu a Següent (o utilitzeu les tecles de desplaçament del teclat) per navegar. Si aneu a una altra pàgina de l\'administració se us redirigirà a la pàgina actual de la visita. Si esteu bloquejats o no podeu acabar la visita, aneu a <em>Connectors » Feu una visita</em> i finalitzeu la visita. <br/> Comencem afegint imatges!';
47$lang['first_contact_title1'] = 'Benvinguts a la vostra galeria Piwigo';
48$lang['first_contact_title11'] = 'Com afegir una foto';
49$lang['first_contact_title18'] = 'Gestiona àlbums';
50$lang['first_contact_title19'] = 'Gestiona àlbums';
51$lang['first_contact_title20'] = 'Gestiona àlbums';
52$lang['first_contact_title21'] = 'Altres pestanyes';
53$lang['first_contact_title22'] = 'Pàgina d\'edició d\'àlbum';
54$lang['first_contact_title25'] = 'Permisos d\'àlbum';
55$lang['first_contact_title28'] = 'Configuració';
56$lang['first_contact_title29'] = 'Configuració » Opcions » General';
57$lang['first_contact_title3'] = 'Afegeix una pàgina de foto';
58$lang['first_contact_title34'] = 'Temes';
59$lang['first_contact_title35'] = 'Temes';
60$lang['first_contact_title36'] = 'Temes';
61$lang['first_contact_title37'] = 'Temes';
62$lang['first_contact_title38'] = 'Connectors';
63$lang['first_contact_title39'] = 'Connectors';
64$lang['first_contact_title4'] = 'Som-hi, afegeix una foto!';
65$lang['first_contact_title5'] = ' ';
66$lang['first_contact_title6'] = ' ';
67$lang['first_contact_title7'] = ' ';
68$lang['first_contact_title8'] = ' ';
69$lang['first_contact_title42'] = 'Idiomes';
70$lang['first_contact_title9'] = 'El gestor per lots';
71$lang['First Contact'] = 'Primer contacte';
72$lang['Start the Tour'] = 'Comença la visita';
73$lang['Take a tour and discover the features of your Piwigo gallery » Go to the available tours'] = 'Feu una visita i descobriu les característiques de la vostra galeria Piwigo » Aneu a les visites disiponibles.';
74$lang['Visit your Piwigo!'] = 'Visita la teva Piwigo!';
75$lang['first_contact_descrp'] = 'Recomanada per a principiants. Aquesta visita introdueix les característiques bàsiques de Piwigo. Comença amb la gestió d\'imatges  i la gestió dels àlbums i permisos i continua amb la personalització de la galeria utilitzant els temes i els connectors.';
76$lang['first_contact_stp30'] = 'Començarem canviant el títol';
77$lang['first_contact_stp32'] = 'Ara guardeu els canvis';
78$lang['first_contact_stp14'] = 'Ara veurem la pàgina d\'edició d\'una imatge. Aquesta pàgina es pot trobar aquí, però també des de una pàgina publica entrant com a administrador. Cliqueu a sobre d\'Edita o aneu al següent pas.';
79$lang['first_contact_stp13'] = 'Amb el mode unitari del processament per lots podeu editar les descripcions i altres camps. De moment ens quedem amb el mode global.';
80$lang['first_contact_stp38'] = 'Els connectors són una forma molt senzilla de personalitzar el vostre Piwigo. Poden fer moltes coses, des d\'afegir un petit text, fins al connector Community que permet als usuaris penjar fotos sense entrar a la part d\'administració.';
81$lang['first_contact_stp39'] = 'En aquesta primera pàgina hi ha llistats els connectors instal·lats. A la part de dalt hi ha llistats els connectors que estan actius i que s\'estan executant. A la part de baix hi ha els connectors que estan instal·lats a la carpeta /plugins, però que estan deshabilitats. La majoria dels connectors quan es deshabiliten mantenen la informació registrada pel propi connector. Quan s\'elimina un connector s\'elimina tota traça del connector (fitxers, opcions, etc). ';
82$lang['first_contact_stp4'] = 'Primer escolliu un àlbum; creeu-ne un si encara no n\'hi ha cap.';
83$lang['first_contact_stp40'] = 'Ara em toca a mi! No em deshabilitis ara ja que podreu veure com Deshabilitar o Restaurar un connector activat. ';
84$lang['first_contact_stp41'] = 'En l\'anterior pestanya heu pogut veure tots els connectors que estan habilitats per la vostra versió de Piwigo. N\'hi ha centenars!';
85$lang['first_contact_stp42'] = 'Piwigo és multi-idioma. Per defecte, l\'idioma que mostra Piwigo canvia d\'acord amb l\'idioma del navegador del visitant. Si no voleu que es tingui en compte l\'idioma del visitant, Piwigo utilitza l\'idioma per defecte.';
86$lang['first_contact_stp18'] = 'L\'exemple anterior era solament un petit resum de la potència de Piwigo. Hem parlat de àlbums privats, però com els podem gestionar? Cliqueu a Àlbum->Gestiona o a següent. ';
87$lang['first_contact_stp12'] = 'després editeu-les utilitzant alguna acció. Per ara, no podreu realitzar una edició automatitzada de la descripció fins que siguin úniques.';
88$lang['first_contact_stp43'] = 'Aquesta visita ha estat una mica llarga, però només hem vist una petita part de totes les característiques de Piwigo. Tot té un final i aquesta visita preliminar s\'ha acabat.<br/> Podeu descobrir més característiques de Piwigo agafant una altra visita o llegint la documentació al lloc web de piwigo.org';
89$lang['first_contact_stp20'] = 'Quan el ratolí passa per sobre d\'un àlbum apareix la informació i els enllaços. Quan cliqueu i arrastreu un àlbum -un bloc arrodonit- podeu canviar la posició i més tard guardar o cancel·lar l\'ordre manual.';
90$lang['2_7_0_stp4'] = ' ';
91$lang['2_7_0_stp5'] = ' ';
92$lang['2_7_0_stp6'] = ' ';
93$lang['2_7_0_stp7'] = ' ';
94$lang['2_7_0_stp8'] = ' ';
95$lang['2_7_0_stp9'] = ' ';
96$lang['2_7_0_title10'] = ' ';
97$lang['2_7_0_title4'] = ' ';
98$lang['2_7_0_title5'] = ' ';
99$lang['2_7_0_title6'] = ' ';
100$lang['2_7_0_title7'] = ' ';
101$lang['2_7_0_title8'] = ' ';
102$lang['2_7_0_title9'] = ' ';
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.