source: trunk/plugins/TakeATour/language/ca_ES/plugin.lang.php @ 29475

Revision 29475, 2.8 KB checked in by plg, 6 years ago (diff)

dispatch language keys in tour_* files (1 tour = 1 language file)

  • Property svn:executable set to *
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2014 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['TAT_descrp'] = 'Benvinguts! Aquí teniu llistats totes les possibles visites per descobrir totes les característiques de la galeria Piwigo.<br/> Escolliu una visita i seguiu les instruccions. Cliqueu Següent/Anterior (o utilitzeu les tecles de desplaçament) per navegar durant la visita. Si aneu a una altra pàgina de l\'administració sereu redirigits cap a la pàgina actual de la visita. Si voleu aturar-ho o no podeu acabar la visita, aneu a <em>Connectors » Feu una visita </em> per finalitzar la visita.';
24$lang['takeatour_configpage'] = 'Feu una visita » Llista de visites';
25$lang['First Contact'] = 'Primer contacte';
26$lang['Start the Tour'] = 'Comença la visita';
27$lang['Take a tour and discover the features of your Piwigo gallery » Go to the available tours'] = 'Feu una visita i descobriu les característiques de la vostra galeria Piwigo » Aneu a les visites disiponibles.';
28$lang['Visit your Piwigo!'] = 'Visita la teva Piwigo!';
29$lang['first_contact_descrp'] = 'Recomanada per a principiants. Aquesta visita introdueix les característiques bàsiques de Piwigo. Comença amb la gestió d\'imatges  i la gestió dels àlbums i permisos i continua amb la personalització de la galeria utilitzant els temes i els connectors.';
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.