source: trunk/plugins/TakeATour/language/da_DK/plugin.lang.php @ 28264

Revision 28264, 14.3 KB checked in by TranslationTeam, 5 years ago (diff)

[takeatour] Update da_DK, thanks to : Kaare

  • Property svn:executable set to *
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2014 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['TAT_descrp'] = 'Velkommen! Her finder du alle tilgængelige opdagelsesture rundt i dit Piwigo-galleris funktionalitet.<br>Start turen herunder, følg dernæst vejledningen. Klik Næste/Foregående (eller anvend pilene på dit tastatur) for at navigere under turen. Hvis du går til en anden administrationsside under turen, vil du blive stillet videre til turens aktuelle side. Hvis du er kørt fast og ikke kan afslutte turen, vil turen blive afsluttet ved at gå til <em>Plugins » Tag på en tur</em>.';
24$lang['first_contact_stp1'] = 'Hej! Jeg vil vise dig rundt i Piwigo. Følg min vejledning, og klik på Næste (eller benyt pilene på dit tastatur) for at navigere.  Hvis du går til en anden administrationsside, vil du blive stillet videre til turens aktuelle side. Hvis du er kørt fast og ikke kan afslutte turen, vil turen blive afsluttet ved at gå til <em>Plugins » Tag på en tur</em>.<br>Lad os begynde med at tilføje billeder!';
25$lang['first_contact_stp10'] = 'Her er et link, som du direkte kan tilgå din kurv med: Det er et værktøj til administratorer, som gør det let at tilføje billeder til et sæt, hvis man ønsker at redigere dem i Batch Manager. Du kan tilføje billeder til kurven fra den offentlige billedside, når du er logget på som administrator, eller benytte handlingen \"Føj til kurv\" i Batch Manager';
26$lang['first_contact_stp11'] = 'Det vil sige, at du herfra kan vælge et eller flere fotografier';
27$lang['first_contact_stp12'] = 'Dernæst redigeres fotografierne ved hjælp af en handling. Men du kan eksempelvis ikke - i øjeblikket - batchredigere beskrivelser, da de for det meste er unikke';
28$lang['first_contact_stp13'] = 'Du kan redigere beskrivelser og mere fra Batch Manager i enhedstilstand. Men lige nu bliver vi i den gloable tilstand';
29$lang['first_contact_stp14'] = 'Du ser et enkelt billedes redigeringsside. Siden er tilgængelig herfra, men også fra den offentlige billedside, når man er logget på som administrator. Klik på Rediger og gå til næste punkt';
30$lang['first_contact_stp15'] = 'På den side kan du redigere alle et billedes egenskaber, eksempelvis ...';
31$lang['first_contact_descrp'] = 'Denne tur, som er anbefalet til begyndere, gør dig bekendt med Piwigo og de grundlæggende funktioner. Den begynder med at tilføje billeder og fortsætter med håndteringen af dem. Turen går videre med håndtering af album og tilladelser, og den slutter  med tilpasning ved hjælp af opsætningensiden, temaerne og plugins.';
32$lang['First Contact'] = 'Indledning';
33$lang['Start the Tour'] = 'Start turen';
34$lang['Take a tour and discover the features of your Piwigo gallery » Go to the available tours'] = 'Tag på en tur og opdag hvordan dit Piwigo-galleri fungerer » Gå til tilgængelige ture';
35$lang['Visit your Piwigo!'] = 'Besøg din Piwigo!';
36$lang['first_contact_stp16'] = 'Her for at tilføje eller fjerne fotografier fra albummer. Linket er virtuelt, ingen fotografier vil nogensinde blive fjernet fysisk.';
37$lang['first_contact_stp17'] = 'Samt her for at opsætte fotografiet som et albums billedrepræsentant. Det vil sige at du kan opsætte det som repræsentant for et offentlig album, et fotografi i et privat album, hvilket er ideelt til opsætning af skræddersyede miniaturebilleder i albummer, men brugeren ser ikke billederne inde i albummerne. Det svarer til at benytte et portræt af nogen som repræsentant for et album, som indeholder fotografier af natur; det ville være underligt at se et billede af en mand eller kvinde, blandt billeder af træer eller dyr. ';
38$lang['first_contact_stp18'] = 'Det foregående eksempel var kun et hurtigt overblik over tips samt hvor ydedygtig Piwigo er. Nu har jeg fortalt dig om private albummer, men hvordan håndterer man så albummer? Klik på album->Håndter eller på Næste';
39$lang['first_contact_stp19'] = 'Her er opremset alle de "øverste" albummer, det vil sige dem der er i roden af dit galleri. Hvis du ser et album med en stiplet baggrund, er det et rigtigt fysisk album fra en FTP-synkronisering, hvilket ikke kan flyttet eller slettes herfra. De andre albummer kaldes virtuelle albummer.';
40$lang['first_contact_stp19_b'] = 'Alle albummerne kaldes "virtuelle albummer". Her er opremset alle de "øverste" albummer, dem der er i roden af dit galleri.';
41$lang['first_contact_stp2'] = 'Linket er her. Klik på Næste for at fortsætte';
42$lang['first_contact_stp20'] = 'Når din mus svæver over et album, viser links og oplysninger sig. Når du trækker og slipper et album - en blok med afrundede hjørner - ændrer du dets placering og du kan dernæst gemme eller annullere din manuelle rækkefølge.';
43$lang['first_contact_stp5'] = 'Klik dernæst på knappen for at vælge fotografier, som overføres fra din computer';
44$lang['first_contact_stp6'] = 'Du kan se, at fotografier opremses. Tilføj mindst to fotografier, og når der er klar, så klik på knappen Start upload';
45$lang['first_contact_stp7'] = 'Her er et resume af dine uploadede billeder. Bemærk at Piwigo af sig selv har genereret miniaturebillederne. Du kan nu tilføjet flere fotografier ved hjælp af linket nederst, redigere et billedes egenskaber ved at klikke på det eller klikke for at håndtere alle uploadede billeder i Batch Manager...';
46$lang['first_contact_stp8'] = 'Lad os redigere dem! Klik på linket, hvis du ikke kan se det, så klik på Foregående for at tilføje mindst to fotografier.';
47$lang['first_contact_stp9'] = 'Du er nu i Batch Manager, hvor man kan masseredigere flere billeder. Her er Kurven opsat som et filter, fordi vi kommer fra siden med uploadresultatet.';
48$lang['first_contact_stp40'] = 'Hov, det er mig! Deaktiver mig ikke nu, men den kan se, at en aktiveret plugin både kan deaktiveres og genaktiveres.';
49$lang['first_contact_stp41'] = 'På den sidste fane ser man alle tilgængelige plugins til din version af Piwigo. Der er hundredvis af plugins!';
50$lang['first_contact_stp42'] = 'Piwigo er flersproget. Som standard benytter Piwigo den besøgendes webbrowsers sprog. Hvis den besøgendes sprog ikke er tilgængeligt, anvendes i stedet standardsproget.';
51$lang['first_contact_stp43'] = 'Denne tur var ganske lang, og alligevel har vi kun set en lille del af alt det Piwigo kan. Alt må slutte et sted, og denne gennemgang er færdig.<br>Du kan udforske Piwigos funktionalitet meget grundigere, ved at tage på en anden tur eller læses vores dokumentation på hjemmesiden piwigo.org.';
52$lang['first_contact_stp38'] = 'Med plugins er det meget let at tilpasse din Piwigo. De kan næsten alt, hvad man kan forestille sig, fra som teksttilføjelser til komplet funktionalitet, så som Community-plugin\'en, der gør det muligt for brugere, der ikke er administratorer, at uploade uden at gå ind i administrationsdelen.';
53$lang['first_contact_stp39'] = 'På den første side er de installerede plugins opremset. Øverst vises de aktive plugins, det vil sige dem der pt. kører. I bunden vises de plugins, som er installeret i /plugin-mappen, men som er deaktiveret. Slettes en plugin, betyder det at ethvert spor af den bliver fjernet (filer, valgmuligheder, osv.). Ved de fleste plugins bevares dens data, hvis den deaktiveres.';
54$lang['first_contact_stp4'] = 'Vælg først et album, opret et hvis der endnu ikke er nogen.';
55$lang['first_contact_stp36'] = 'Temaer har et afgængighedssystem, hvorfor nogle temaer ikke kan slettes (a forældertema kan ikke slettes, hvis et barnetema er aktivt) eller andre kan ikke aktiveres (et barnetema kræver et forældertema). Eksempelvis, hvis man placerer musen over Slet-linket, hvis temaet ikke kan slettes, så fortæller en informationsboble hvorfor.';
56$lang['first_contact_stp37'] = 'For at installere nye temaer, kan de downloade dem direkte fra fanen "Tilføj et tema". Kun temaer markeret som kompatible med din version af Piwigo, bliver vist.<br>Lad os nu udforske plugins! Klik på Plugins -> Håndter';
57$lang['first_contact_stp34'] = 'Temaer er en af de tre måder, man kan tilpasse sin Piwigo, sammen med plugins og skabeloner. Installerede temaer er opremset her.<br>Flere end et tema kan være aktiveret: brugerne kan ændre deres foretrukne tema ved at vælge et blandt dem, der er aktiveret, hvis valgmuligheden "Tillad brugertilpasning" er afkrydset på Valgmulighedssiden.';
58$lang['first_contact_stp35'] = 'Teamer kan også opsættes som standard, hvilket betyder at ikke-registrerede besøgendes (altså, gæster, husker du nok?) tema samt alle nye registerede brugere, vil benytte dette tema. Men for tidligere registrerede brugere, vil temaet ikke ændre sig, indtil du gør det fra Brugerhåndteringenssiden eller du deaktiverer deres tema: vær forsigtig, da det kan ødelægge brugeroplevelsen, at ændre hvordan galleriet vises hos dem.';
59$lang['first_contact_title42'] = 'Sprog';
60$lang['first_contact_title43'] = 'Det har været hyggeligt';
61$lang['first_contact_title9'] = 'Batch Manager';
62$lang['takeatour_configpage'] = 'Tag på en tur » Turliste';
63$lang['first_contact_title33'] = 'Gæsteindstillinger';
64$lang['first_contact_title34'] = 'Temaer';
65$lang['first_contact_title35'] = 'Temaer';
66$lang['first_contact_title36'] = 'Temaer';
67$lang['first_contact_title37'] = 'Temaer';
68$lang['first_contact_title38'] = 'Plugins';
69$lang['first_contact_title39'] = 'Plugins';
70$lang['first_contact_title4'] = 'Lad os tilføje et fotografi!';
71$lang['first_contact_title15'] = 'Redigering af et fotografi';
72$lang['first_contact_title18'] = 'Håndtering af albummer';
73$lang['first_contact_title19'] = 'Håndtering af albummer';
74$lang['first_contact_title20'] = 'Håndtering af albummer';
75$lang['first_contact_title21'] = 'Andre faner';
76$lang['first_contact_title22'] = 'Side til redigering af album';
77$lang['first_contact_title25'] = 'Albumrettigheder';
78$lang['first_contact_title28'] = 'Opsætning';
79$lang['first_contact_title29'] = 'Opsætning->Valgmuligheder->Generelt';
80$lang['first_contact_title3'] = 'Side til tilføjelse af fotografier';
81$lang['first_contact_title1'] = 'Velkommen i dit Piwigo-galleri';
82$lang['first_contact_title11'] = 'Hvordan et fotografi redigeres';
83$lang['first_contact_stp33'] = 'Lige et sidste ord om valgmulighederne, siden "Gæsteindstillinger" er beregnet til at opsættes ikke-registrerede brugeres præferencer. Hver gang Piwigo refererer til "guest", betyder det ikke-registerede brugere.<br>Lad os fortsætte med Opsætning: klik på Opsætning -> Temaer eller klik blot på Næste. ';
84$lang['first_contact_stp27'] = 'Vigtigt faktum: Webmasterne og administratorerne er ikke alvidende når de gennemse den offentlige del, men de kan tilgå ethvert album og fotografi gennem administrationsdelen.';
85$lang['first_contact_stp28'] = 'Nu tager vi et kig på de valgmuligheder, som er tilgængelige for at opsætte Piwigo til at fungere på din måde. Klik på Opsætning -> Valgmuligheder eller klik blot på Næste.';
86$lang['first_contact_stp29'] = 'Her på den første side, opsættes de afgørende og grundlæggende valgmuligheder i dit galleri.';
87$lang['first_contact_stp3'] = 'Den første fane er hvor du tilføjer fotografier direkte fra din browser. De andre faner handler om andre måder, at overføre fotografier på';
88$lang['first_contact_stp30'] = 'Lad os begynde med at ændre titlen';
89$lang['first_contact_stp31'] = 'Dernæst banneret, som vises på toppen af alle sider. Som du kan se, er HTML-tags tilladt her. Du kan også anvende tag\'et %gallery_title% for at vise titlen, du netop skrev herover.';
90$lang['first_contact_stp32'] = 'Gem nu dine ændringer';
91$lang['first_contact_stp21'] = 'Den næste fane er en side, hvor du kan flytte ethvert virtuelt album.<br>Permalink-fanen er opsat til en bestemt URL til et album, af tekniske årsager opsat til en specifik skabelon eller blot til at sende smarte skræddersyede links.<br>Men lad os redigere et album: klik på Rediger i et album';
92$lang['first_contact_stp22'] = 'Som ved billeder, kan man her redigere et albums egenskaber';
93$lang['first_contact_stp23'] = 'Låsning af et album betyder, at kun administratorer vil have mulighed for at se albummet: det benyttes normalt når en administrator ændrer på et albums egenskaber eller ikke ønsker at offentliggøre albummet med det samme';
94$lang['first_contact_stp24'] = 'Naturligvis er en af de vigtigste sider rettighedssiden hørende til et privat album. Klik på rettighedsfanen eller klik på næste';
95$lang['first_contact_stp25'] = 'Som det fremgår af hjælpen i Piwigo-linket øverst til højre, opsættes albumrettigheder via grupper eller brugere. Du kan direkte opsætte flere private eller offentlige albummer ved hjælp af siden Administration » Albummer » Egenskaber.';
96$lang['first_contact_stp26'] = 'Her opsætter man det aktuelle album som privat, giver dernæst adgang til brugere og grupper. Som standard nedarves rettighederne ikke til underalbummer, men overliggende albummer vil blive tildelt de samme rettigheder, for at kunne give brugere, som har fået tildelt rettigheder, til at gennemse albummet.';
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.