source: trunk/plugins/TakeATour/language/sk_SK/description.txt @ 29494

Revision 29494, 158 bytes checked in by TranslationTeam, 6 years ago (diff)

[takeatour] Update sk_SK, thanks to : dodo

  • Property svn:executable set to *
Line 
1Navštívte svoje Piwigo a objavujte jeho vlastnosti. Tento doplnok má niekoľko tematických ukážok pre začiatočníkov aj pokročilých používateľov.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.