source: trunk/plugins/TakeATour/language/sk_SK/tour_2_7_0.lang.php @ 29565

Revision 29565, 4.7 KB checked in by TranslationTeam, 6 years ago (diff)

[tour_2_7_0] Update sk_SK, thanks to : dodo

  • Property svn:executable set to *
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2014 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['2_7_0_stp11'] = 'Táto prehliadka je na konci.<p style ="text-align: center">Užite si Piwigo 2.7!</p>Ak sa vám páči Piwigo a chcete nás podporiť, môžete prispieť tým, že urobíte preklady, finančne nás podporíte, atď.<a href="http://piwigo.org/basics/contribute"target="_blank"> Kliknite tu, aby ste nás podporili</a>Vďaka!';
24$lang['2_7_0_stp2'] = 'Ako môžete vidieť, nový predvolený doplnok bol pridaný: Pozrite sa na Tour. Tento doplnok vám pomôže objaviť svoje Piwigo. Tu je miesto, kde sú uvedené všetky dostupné možnosti.<br>Táto stránka je k dispozícii v <em>Doplnky » Možnosti Tour </em>';
25$lang['2_7_0_stp2b'] = 'Nový formulár pre nahrávanie v Piwigo 2.7 je založený na HTML5 miesto Flashu, to znamená, že má lepšiu kompatibilitu s modernými webovými prehliadačmi, rovnako ako zvýšenie spoľahlivosti na pomalé pripojenie. A drag & drop bude fotky vyberať oveľa jednoduchšie z vášho prehliadača súborov!';
26$lang['2_7_0_stp4'] = 'Stránka vyhľadávania bola prepracovaná: schopnosť vybrať vlastnosti, na ktoré sa vzťahuje hľadané slovo, zoznam autorov nájdených v databáze, auto-kompletný zoznam kľúčových slov, auto-kompletný zoznam albumov ...';
27$lang['2_7_0_stp9'] = 'Vyhľadávací filter bol pridaný do manažéra dávky. Dodáva sa s výkonným syntax vyhľadávaním fotiek na termíny, značky, veľkosti, názvu súboru a tiež možnosti, ako je presná zhoda vyhľadávania a/alebo zoskupovanie, vylúčenie. Môžete si prečítať podrobnú nápovedu neskôr. Syntax je rovnaká, platí pre rýchle vyhľadávanie poľa v ponuke verejnej stránky ďalej.';
28$lang['2_7_0_stp10'] = 'Filter na veľkosť súboru bol tiež pridaný do manažéra dávky. Môžete si vybrať rozsah s minimálnou a maximálnou hodnotou.';
29$lang['2_7_0_stp1'] = 'Dobrý deň! Budem vaším sprievodcom pri objavovaní Piwigo. Prosím, postupujte podľa mojich inštrukcií a kliknite na tlačidlo Ďalej (alebo pomocou šípok na vašej klávesnici) pre navigáciu. Ak sa vydáte na druhú stranu, budete presmerovaný na aktuálnu stránku na Tour.';
30$lang['2_7_0_stp6'] = 'Označovací box pre uchopenie albumu, kľúčové slová atď sa zmenil na nový užívateľsky príjemný. Otestujte ho tu';
31$lang['2_7_0_stp5'] = 'Môžete nastaviť dobu, okrem dátumu, hodiny a minúty pomocou posuvníkov';
32$lang['2_7_0_stp7'] = 'Teraz môžete triediť albumu podľa dátumu vytvorenia fotografií alebo dátumu vloženia';
33$lang['2_7_0_stp8'] = 'Jednoduché kroky na vyprázdnenie caddy jedným kliknutím.';
34$lang['2_7_0_title10'] = 'Filter veľkosti súboru';
35$lang['2_7_0_title11'] = 'Uvidíme sa čoskoro!';
36$lang['2_7_0_title2'] = 'Prvá nová funkcia';
37$lang['2_7_0_title2b'] = 'Nový odosielací formulár';
38$lang['2_7_0_title4'] = 'Vyhľadávacia stránka';
39$lang['2_7_0_title6'] = 'Vyberte boxy';
40$lang['2_7_0_title8'] = 'Vyprázdniť caddy';
41$lang['2_7_0_title9'] = 'Vyhľadávací filter';
42$lang['2_7_0_title7'] = 'Zotriediť albumy podľa dátumu';
43$lang['2_7_0_title5'] = 'Čas';
44$lang['2_7_0_title1'] = 'Vitajte v Piwigo 2.7';
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.