source: trunk/plugins/admin_multi_view/language/pl_PL/description.txt @ 3855

Revision 3855, 137 bytes checked in by ddtddt, 11 years ago (diff)

merge 3854 br2 -> trunk

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1Pozwala administratorom przeglądać galerię jako gość oraz zmieniać ustawienia języka i grafiki. Praktyczne do weryfikacji zmian...
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.