Ignore:
Timestamp:
04/10/11 21:32:31 (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update PL thanks to voyteckst

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/pl_PL/admin.lang.php

  r9714 r10256  
  780780$lang['Visit language site'] = 'Odwiedź stronę języka'; 
  781781$lang['New Version'] = 'Nowa wersja'; 
   782$lang['Obsolete Plugins'] = 'Przestałe wtyczki'; 
   783$lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'UWAGA! Ta wtyczka wydaje się nie być kompatybilna z tą wersją Piwigo.'; 
   784$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Czy jednak chcesz aktywować?'; 
   785$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'TA WTYCZKA JEST TERAZ CZĘŚCIĄ PODSTAWOWEJ WERSJI PIWIGO! ODINSTALUJ JĄ TERAZ!'; 
   786$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'BŁĄD: BRAK WTYCZKI CHOĆ JEST ZAINSTALOWANA! ODINSTALUJ JĄ TERAZ.'; 
  782787 
  783788?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.