Changeset 10400


Ignore:
Timestamp:
04/16/11 08:11:53 (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update sv_SE Thanks to Per

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sv_SE/common.lang.php

  r10351 r10400  
  2323/* 
  2424Language Name: Svenska [SE] 
  25 Version: 2.3.0 
   25Version: 2.2.1 
  2626Language URI: http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=451 
  2727Author: Piwigo team 
   
  2929*/ 
  3030 
   31// Langage informations 
  3132// Langage informations 
  3233$lang_info['language_name'] = 'Swedish'; 
   
  3738 
  3839$lang['useful when password forgotten'] = 'är användbart om du glömt lösenordet'; 
  39 $lang['Quick search'] = 'Snabb sökning'; 
   40$lang['Quick search'] = 'Snabbsökning'; 
  4041$lang['Connected user: %s'] = 'Anslutna användare: %s'; 
  4142$lang['IP: %s'] = 'IP: %s'; 
   
  4849$lang['Admin: %s'] = 'Admin: %s'; 
  4950$lang['Registration of %s'] = 'Registrering av %s'; 
  50 $lang['Album: %s'] = 'Kategori: %s'; 
  51 $lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'dålig status för användare \"gäst\", default status kommer används Vanligen meddela webmastern..'; 
   51$lang['Album: %s'] = 'Album: %s'; 
   52$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'dålig status för användare \"gäst\", default status kommer användas. Vänligen meddela webmastern.'; 
  5253$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Administratör, webmaster och speciell användare kan inte använda denna metod'; 
  53 $lang['this email address is already in use'] = 'annan användare använder redan denna e-post'; 
  54 $lang['Album results for'] = 'Kategori resultat för'; 
  55 $lang['Tag results for'] = 'Tag Resultat för'; 
   54$lang['this email address is already in use'] = 'en annan användare använder redan denna e-post'; 
   55$lang['Album results for'] = 'Albumresultat för'; 
   56$lang['Tag results for'] = 'Tagg-resultat för'; 
  5657$lang['from %s to %s'] = 'från %s till %s'; 
  57 $lang['Play of slideshow'] = 'Spela bild spel'; 
  58 $lang['Pause of slideshow'] = 'Pausa bild spel'; 
  59 $lang['Repeat the slideshow'] = 'Upprepa bild spel'; 
  60 $lang['Not repeat the slideshow'] = 'Upprepa inte bild spel'; 
  61 $lang['Reduce diaporama speed'] = 'Minska bild spel hastighet'; 
  62 $lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Öka bild spel hastighet'; 
  63 $lang['Submit'] = 'skicka'; 
   58$lang['Play of slideshow'] = 'Spela bildspel'; 
   59$lang['Pause of slideshow'] = 'Pausa bildspel'; 
   60$lang['Repeat the slideshow'] = 'Upprepa bildspel'; 
   61$lang['Not repeat the slideshow'] = 'Upprepa inte bildspel'; 
   62$lang['Reduce diaporama speed'] = 'Minska bildspelshastighet'; 
   63$lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Öka bildspelshastighet'; 
   64$lang['Submit'] = 'Skicka'; 
  6465$lang['Yes'] = 'Ja'; 
  6566$lang['No'] = 'Nej'; 
   
  6768$lang['%d photos'] = '%d bilder'; 
  6869$lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d bilden är också kopplad till nuvarande taggar'; 
  69 $lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d bilden är också kopplade till nuvarande taggar'; 
  70 $lang['display photos linked to this tag'] = 'Se bilder kopplade till den här taggen bara'; 
  71 $lang['photos posted during the last %d days'] = 'bilder postade under de sista %d dagarna'; 
  72 $lang['Piwigo Help'] = 'Piwigo hjälp'; 
   70$lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d bilder är också kopplade till nuvarande taggar'; 
   71$lang['display photos linked to this tag'] = 'se bilder kopplade till den här taggen bara'; 
   72$lang['photos posted during the last %d days'] = 'bilder postade under de senaste %d dagarna'; 
   73$lang['Piwigo Help'] = 'Piwigo Hjälp'; 
  7374$lang['Rank'] = 'Rang'; 
  74 $lang['group by letters'] = 'grupp av bokstäver'; 
   75$lang['group by letters'] = 'gruppera på bokstäver'; 
  7576$lang['letters'] = 'bokstäver'; 
  76 $lang['show tag cloud'] = 'Visa moln etiketter'; 
   77$lang['show tag cloud'] = 'Visa tagg-moln'; 
  7778$lang['cloud'] = 'moln'; 
  7879$lang['Reset to default values'] = 'Återställ till standardvärden'; 
  7980$lang['delete all photos from your favorites'] = 'radera alla bilder från dina favoriter'; 
  8081$lang['Sent by'] = 'Skickat av'; 
  81 $lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Cookies är blockerade eller inte stöds av din Webbläsare Du måste aktivera cookies för att logga in..'; 
   82$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Cookies är blockerade eller stöds inte av din webbläsare. Du måste aktivera cookies för att ansluta.'; 
  8283$lang['%d new comment'] = '%d ny kommentar'; 
  8384$lang['%d new comments'] = '%d nya kommentarer'; 
  8485$lang['%d comment'] = '%d kommentar'; 
  85 $lang['%d comments'] = '%d nya kommentarer'; 
   86$lang['%d comments'] = '%d kommentarer'; 
  8687$lang['%d hit'] = '%d träff'; 
  8788$lang['%d hits'] = '%d träffar'; 
   
  9293$lang['About'] = 'Om'; 
  9394$lang['All tags'] = 'Alla taggar'; 
  94 $lang['Any tag'] = 'Någon tag'; 
  95 $lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'Minst ett listade kriterium uppfyllas.'; 
  96 $lang['At least one tag must match'] = 'Minst ett listade kriterium uppfyllas'; 
   95$lang['Any tag'] = 'Någon tagg'; 
   96$lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'Minst ett kriterium måste uppfyllas.'; 
   97$lang['At least one tag must match'] = 'Minst en tagg måste matcha'; 
  9798$lang['Author'] = 'Fotograf'; 
  98 $lang['Average rate'] = 'Genomsnittlig'; 
  99 $lang['Albums'] = 'kategorier'; 
  100 $lang['Album'] = 'kategori'; 
   99$lang['Average rate'] = 'Genomsnittligt betyg'; 
   100$lang['Albums'] = 'Album'; 
   101$lang['Album'] = 'Album'; 
  101102$lang['Close this window'] = 'Stäng detta fönster'; 
  102103$lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'Komplett RSS-flöde (bilder, kommentarer)'; 
  103104$lang['Confirm Password'] = 'Bekräfta lösenord'; 
  104105$lang['Connection settings'] = 'Inställningar för anslutning'; 
  105 $lang['Login'] = 'logga in'; 
   106$lang['Login'] = 'Logga in'; 
  106107$lang['Contact webmaster'] = 'Kontakta webmaster'; 
  107108$lang['Create a new account'] = 'Skapa ett nytt konto'; 
  108109$lang['Created on'] = 'Skapad den'; 
  109 $lang['Creation date'] = 'Skapad datum'; 
   110$lang['Creation date'] = 'Skapelsedatum'; 
  110111$lang['Current password is wrong'] = 'Nuvarande lösenord är fel'; 
  111 $lang['Dimensions'] = 'dimension'; 
   112$lang['Dimensions'] = 'Dimensioner'; 
  112113$lang['Display'] = 'Visa'; 
  113 $lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'Varje kriteria måste vara uppfyllda.'; 
   114$lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'Varje kriterie måste vara uppfyllt.'; 
  114115$lang['Email address'] = 'E-postadress'; 
  115 $lang['Enter your personnal informations'] = 'Ange dina personliga info'; 
  116 $lang['Error sending email'] = 'Fel när du skickar e-post'; 
   116$lang['Enter your personnal informations'] = 'Ange personlig info'; 
   117$lang['Error sending email'] = 'Fel vid sändning av e-post'; 
  117118$lang['File name'] = 'Filnamn'; 
  118119$lang['File'] = 'Fil'; 
  119 $lang['Filesize'] = 'Fil storlek'; 
   120$lang['Filesize'] = 'Filstorlek'; 
  120121$lang['Filter and display'] = 'Filtrera och visa'; 
  121 $lang['Filter'] = 'Filter'; 
   122$lang['Filter'] = 'Filtrera'; 
  122123$lang['Forgot your password?'] = 'Har du glömt lösenordet?'; 
  123124$lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Navigera galleriet som en besökare'; 
  124125$lang['Help'] = 'Hjälp'; 
  125126$lang['Identification'] = 'Identifiering'; 
  126 $lang['Photos only RSS feed'] = 'Endast bilder RSS-flöde'; 
  127 $lang['Keyword'] = 'sökord'; 
  128 $lang['Links'] = 'sökord'; 
   127$lang['Photos only RSS feed'] = 'RSS-flöde med endast bilder'; 
   128$lang['Keyword'] = 'Sökord'; 
   129$lang['Links'] = 'Länkar'; 
  129130$lang['New password confirmation does not correspond'] = 'Nytt lösenord matchar inte'; 
  130 $lang['New password sent by email'] = 'Nytt lösenord skickas med e-post'; 
  131 $lang['No email address'] = 'Inga e-post adresser'; 
   131$lang['New password sent by email'] = 'Nytt lösenord skickat med e-post'; 
   132$lang['No email address'] = 'Ingen e-postadress'; 
  132133$lang['No classic user matches this email address'] = 'Ingen träff på e-postadressen'; 
  133 $lang['Notification'] = 'Meddelande'; 
   134$lang['Notification'] = 'RSS'; 
  134135$lang['Number of items'] = 'Antal artiklar'; 
  135 $lang['Original dimensions'] = 'Original storlek'; 
   136$lang['Original dimensions'] = 'Originalstorlek'; 
  136137$lang['Password forgotten'] = 'Glömt lösenord'; 
  137138$lang['Password'] = 'Lösenord'; 
  138 $lang['Post date'] = 'Post datum'; 
  139 $lang['Posted on'] = 'Inlagd den'; 
   139$lang['Post date'] = 'Publiceringsdatum'; 
   140$lang['Posted on'] = 'Publicerad den'; 
  140141$lang['Profile'] = 'Profil'; 
  141 $lang['Quick connect'] = 'Snabb kontakt'; 
  142 $lang['RSS feed'] = 'RSS flöde'; 
  143 $lang['Rate'] = 'Betyg sätt'; 
   142$lang['Quick connect'] = 'Snabblogin'; 
   143$lang['RSS feed'] = 'RSS-flöde'; 
   144$lang['Rate'] = 'Betygsätt'; 
  144145$lang['Register'] = 'Registrera'; 
  145 $lang['Registration'] = 'registrering'; 
   146$lang['Registration'] = 'Registrering'; 
  146147$lang['Related tags'] = 'Relaterade taggar'; 
  147148$lang['Reset'] = 'Återställ'; 
  148149$lang['Retrieve password'] = 'Hämta lösenord'; 
  149 $lang['Search rules'] = 'Sök kriterier'; 
  150 $lang['Search tags'] = 'Sök tags'; 
   150$lang['Search rules'] = 'Sökkriterier'; 
   151$lang['Search tags'] = 'Sök taggar'; 
  151152$lang['Search'] = 'Sök'; 
  152 $lang['display available tags'] = 'Se tillgängliga taggar'; 
   153$lang['display available tags'] = 'visa tillgängliga taggar'; 
  153154$lang['Send new password'] = 'Skicka nytt lösenord'; 
  154 $lang['Since'] = 'sedan'; 
   155$lang['Since'] = 'Sedan'; 
  155156$lang['Sort by'] = 'Sortera efter'; 
  156157$lang['Sort order'] = 'Sorteringsordning'; 
  157158$lang['Tag'] = 'Tagg'; 
  158159$lang['Tags'] = 'Taggar'; 
  159 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'Den RSS-flöde ger information om nya händelser från denna webbplats: nya bilder, upp daterad kategorier, nya kommentarer. Användas med en RSS-läsare.'; 
  160 $lang['Unknown feed identifier'] = 'Okänt Rss-flöde'; 
   160$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS-flödet ger information om nya händelser från denna webbplats: nya bilder, uppdaterade album och nya kommentarer. Används med en RSS-läsare.'; 
   161$lang['Unknown feed identifier'] = 'Okänt RSS-flöde'; 
  161162$lang['User comments'] = 'Kommentarer'; 
  162163$lang['Username'] = 'Användarnamn'; 
  163 $lang['Visits'] = 'besök'; 
   164$lang['Visits'] = 'Besök'; 
  164165$lang['Webmaster'] = 'Webbansvarig'; 
  165166$lang['Week %d'] = 'Vecka %d'; 
  166167$lang['About Piwigo'] = 'Om Piwigo'; 
  167168$lang['You are not authorized to access the requested page'] = 'Du har inte behörighet till den begärda sidan'; 
  168 $lang['add to caddie'] = 'Lägg till caddy'; 
  169 $lang['add this photo to your favorites'] = 'Lägg till den här bilden till dina favoriter'; 
   169$lang['add to caddie'] = 'lägg i Korgen'; 
   170$lang['add this photo to your favorites'] = 'lägg bilden i dina favoriter'; 
  170171$lang['Administration'] = 'Administration'; 
  171172$lang['all'] = 'alla'; 
  172173$lang['ascending'] = 'stigande'; 
  173 $lang['author(s) : %s'] = 'Fotograf (er) : %s'; 
  174 $lang['Expand all albums'] = 'Visa alla kategorier'; 
  175 $lang['posted after %s (%s)'] = 'postade efter %s (%s)'; 
  176 $lang['posted before %s (%s)'] = 'postade före %s (%s)'; 
  177 $lang['posted between %s (%s) and %s (%s)'] = 'postade mellan %s (%s) och %s (%s)'; 
  178 $lang['posted on %s'] = 'Inlagd den %s'; 
  179 $lang['Best rated'] = 'Bäst betyg satta'; 
  180 $lang['display best rated photos'] = 'Visa bäst betyg satta bilderna'; 
  181 $lang['caddie'] = 'korg'; 
   174$lang['author(s) : %s'] = 'fotograf(er) : %s'; 
   175$lang['Expand all albums'] = 'Visa alla album'; 
   176$lang['posted after %s (%s)'] = 'publicerade efter %s (%s)'; 
   177$lang['posted before %s (%s)'] = 'publicerade före %s (%s)'; 
   178$lang['posted between %s (%s) and %s (%s)'] = 'publicerade mellan %s (%s) och %s (%s)'; 
   179$lang['posted on %s'] = 'Publicerad den %s'; 
   180$lang['Best rated'] = 'Högst betygsatta'; 
   181$lang['display best rated photos'] = 'visa högst betygsatta bilder'; 
   182$lang['caddie'] = 'Korg'; 
  182183$lang['Calendar'] = 'Kalender'; 
  183184$lang['All'] = 'Alla'; 
  184 $lang['display each day with photos, month per month'] = 'visa varje dag med bilder, månad per månad'; 
   185$lang['display each day with photos, month per month'] = 'visa varje dag med bilder, månad r månad'; 
  185186$lang['View'] = 'Visa'; 
  186187$lang['day'][0] = "Söndag"; 
   
  203204$lang['month'][8] = "Augusti"; 
  204205$lang['month'][9] = "September"; 
  205 $lang['chronology_monthly_calendar'] = 'månads kalender'; 
  206 $lang['chronology_monthly_list'] = 'Månads förteckning'; 
  207 $lang['chronology_weekly_list'] = 'Veckolista'; 
  208 $lang['Click here if your browser does not automatically forward you'] = 'Klicka här om din Webbläsare inte automatiskt styr om dig'; 
  209 $lang['comment date'] = 'kommentar datum'; 
   206$lang['chronology_monthly_calendar'] = 'månadskalender'; 
   207$lang['chronology_monthly_list'] = 'månadslista'; 
   208$lang['chronology_weekly_list'] = 'veckolista'; 
   209$lang['Click here if your browser does not automatically forward you'] = 'Klicka här om din webbläsare inte automatiskt styr om dig'; 
   210$lang['comment date'] = 'kommentardatum'; 
  210211$lang['Comment'] = 'Kommentar'; 
  211212$lang['Your comment has been registered'] = 'Din kommentar har registrerat'; 
  212 $lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Anti-flood system: vänta en stund innan du försöker att posta en annan kommentar'; 
  213 $lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'Din kommentar har inte registrerats eftersom den inte klarade valideringen´s reglerna'; 
   213$lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Anti-flood-system: vänta en stund innan du försöker att skicka ytterligare en kommentar'; 
   214$lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'Din kommentar har INTE registrerats eftersom den inte klarade valideringsreglerna'; 
  214215$lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'En administratör måste godkänna din kommentar innan den blir synlig.'; 
  215216$lang['This login is already used by another user'] = 'Denna inloggning används redan av en annan användare'; 
  216217$lang['Comments'] = 'Kommentarer'; 
  217218$lang['Add a comment'] = 'Lägg till en kommentar'; 
  218 $lang['created after %s (%s)'] = 'skapats efter %s (%s)'; 
   219$lang['created after %s (%s)'] = 'har skapats efter %s (%s)'; 
  219220$lang['created before %s (%s)'] = 'har skapats före %s (%s)'; 
  220221$lang['created between %s (%s) and %s (%s)'] = 'har skapats mellan %s (%s) och %s (%s)'; 
  221222$lang['created on %s'] = 'har skapats den %s'; 
  222223$lang['Customize'] = 'Anpassa'; 
  223 $lang['Your Gallery Customization'] = 'Din galleri anpassning'; 
   224$lang['Your Gallery Customization'] = 'Din gallerianpassning'; 
  224225$lang['Default'] = 'Standard'; 
  225 $lang['delete this photo from your favorites'] = 'Ta bort denna bild från dina favoriter'; 
   226$lang['delete this photo from your favorites'] = 'ta bort bilden från dina favoriter'; 
  226227$lang['Delete'] = 'Ta bort'; 
  227 $lang['descending'] = 'Fallande'; 
  228 $lang['download'] = 'Ned laddning'; 
   228$lang['descending'] = 'fallande'; 
   229$lang['download'] = 'ladda ner'; 
  229230$lang['download this file'] = 'ladda ner denna fil'; 
  230231$lang['edit'] = 'redigera'; 
  231 $lang['wrong date'] = 'Fel datum'; 
  232 $lang['excluded'] = 'uteslutas'; 
   232$lang['wrong date'] = 'fel datum'; 
   233$lang['excluded'] = 'uteslutna'; 
  233234$lang['Your favorites'] = 'Mina favoriter'; 
  234 $lang['display your favorites photos'] = 'Visa mina favoriter bilder'; 
  235 $lang['Favorites'] = 'favoriter'; 
   235$lang['display your favorites photos'] = 'visa mina favoriterbilder'; 
   236$lang['Favorites'] = 'Favoriter'; 
  236237$lang['First'] = 'Första'; 
  237 $lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'Är galleriet stängt för underhåll. Snälla, kom tillbaka senare..'; 
   238$lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'Galleriet är stängt för underhåll. Vänligen kom tillbaka senare.'; 
  238239$lang['Page generated in'] = 'Sidan skapades'; 
  239240$lang['guest'] = 'Gäst'; 
  240241$lang['Hello'] = 'Hej'; 
  241242$lang['available for administrators only'] = 'endast för administratörer'; 
  242 $lang['display this album'] = 'visar bilder roten till denna kategori'; 
  243 $lang['display last user comments'] = 'Se den sista användarnas kommentarer'; 
   243$lang['display this album'] = 'visa detta album'; 
   244$lang['display last user comments'] = 'visa senaste användarkommentarerna'; 
  244245$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'anpassa utseendet på galleriet'; 
  245 $lang['search'] = 'Sök'; 
  246 $lang['Home'] = 'hem'; 
  247 $lang['in this album'] = 'i denna kategori'; 
  248 $lang['in %d sub-album'] = 'i %d under kategorin'; 
  249 $lang['in %d sub-albums'] = 'i %d under kategorier'; 
  250 $lang['included'] = 'Inkludera'; 
   246$lang['search'] = 'sök'; 
   247$lang['Home'] = 'Hem'; 
   248$lang['in this album'] = 'i detta album'; 
   249$lang['in %d sub-album'] = 'i %d underliggande album'; 
   250$lang['in %d sub-albums'] = 'i %d underliggande album'; 
   251$lang['included'] = 'inkluderat'; 
  251252$lang['Invalid password!'] = 'Ogiltigt lösenord!'; 
  252253$lang['Language'] = 'Språk'; 
  253 $lang['last %d days'] = 'Sista %d dagarna'; 
  254 $lang['Last'] = 'Senaste'; 
   254$lang['last %d days'] = 'sista %d dagarna'; 
   255$lang['Last'] = 'Sista'; 
  255256$lang['Logout'] = 'Logga ut'; 
  256257$lang['E-mail address'] = 'E-postadress'; 
  257258$lang['obligatory'] = 'obligatorisk'; 
  258 $lang['Maximum photo height'] = 'Max höjd på bilderna'; 
   259$lang['Maximum photo height'] = 'Maximal höjd på bilderna'; 
  259260$lang['Maximum height must be a number superior to 50'] = 'Maximal höjd måste vara större än 50'; 
  260 $lang['Maximum photo width'] = 'Maximum bredd på bilderna'; 
   261$lang['Maximum photo width'] = 'Maximal bredd på bilderna'; 
  261262$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'Maximal bredd måste vara större än 50'; 
  262 $lang['display a calendar by creation date'] = 'visa en kalender med datum för skapande'; 
  263 $lang['display all photos in all sub-albums'] = 'visa alla delar i alla kategorier och under kategorier'; 
  264 $lang['return to normal view mode'] = 'återgå till normalt visnings läge'; 
  265 $lang['display a calendar by posted date'] = 'visa en kalender sorterad på publicerd datum'; 
   263$lang['display a calendar by creation date'] = 'visa en kalender sorterad på datum för skapande'; 
   264$lang['display all photos in all sub-albums'] = 'visa alla bilder i alla album och underliggande album'; 
   265$lang['return to normal view mode'] = 'återgå till normalt visningsläge'; 
   266$lang['display a calendar by posted date'] = 'visa en kalender sorterad på datum för publicering'; 
  266267$lang['Most visited'] = 'Mest besökta'; 
  267 $lang['display most visited photos'] = 'Visa mest besökta bilder'; 
  268 $lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'Antalet bilder per sida måste vara ett heltal'; 
  269 $lang['Number of photos per page'] = 'Antal bilder per sida'; 
   268$lang['display most visited photos'] = 'visa mest besökta bilder'; 
  270269$lang['Unknown identifier'] = 'Okänt användarnamn'; 
  271270$lang['New password'] = 'Nytt lösenord'; 
  272 $lang['Rate this photo'] = 'Betyg sätt den här bilden'; 
   271$lang['Rate this photo'] = 'Betygsätt den här bilden'; 
  273272$lang['Next'] = 'Nästa'; 
  274 $lang['no rate'] = 'Inget betyg'; 
  275 $lang['Photos posted within the last %d day.'] = 'Inlägg postade de senaste %d dagen bara.'; 
  276 $lang['Photos posted within the last %d days.'] = 'Inlägg postade de senaste %d dagarna.'; 
  277 $lang['password updated'] = 'lösenord uppdateras'; 
  278 $lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'senaste tiden måste vara ett positivt heltal'; 
  279 $lang['photo'] = 'Bild'; 
   273$lang['no rate'] = 'inget betyg'; 
   274$lang['Photos posted within the last %d day.'] = 'Bilder postade den senaste %d dagen.'; 
   275$lang['Photos posted within the last %d days.'] = 'Bilder postade de senaste %d dagarna.'; 
   276$lang['password updated'] = 'lösenord uppdaterat'; 
   277$lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'Senaste tiden måste vara ett positivt heltal'; 
   278$lang['photo'] = 'bild'; 
  280279$lang['Click on the photo to see it in high definition'] = 'Klicka på bilden för att se den i hög upplösning'; 
  281 $lang['Show file metadata'] = 'Visa fil metadata'; 
  282 $lang['Powered by'] = 'Drivs med'; 
   280$lang['Show file metadata'] = 'Visa metadata för filen'; 
   281$lang['Powered by'] = 'Baserat på'; 
  283282$lang['Preferences'] = 'Inställningar'; 
  284283$lang['Previous'] = 'Föregående'; 
  285284$lang['Random photos'] = 'Slumpmässiga bilder'; 
  286 $lang['display a set of random photos'] = 'visa en uppsättning av slumpmässiga bilder'; 
  287 $lang['Recent albums'] = 'Senaste kategorier'; 
  288 $lang['display recently updated albums'] = 'visa nyligen upp daterade kategorier'; 
   285$lang['display a set of random photos'] = 'visa en uppsättning slumpmässiga bilder'; 
   286$lang['Recent albums'] = 'Senaste album'; 
   287$lang['display recently updated albums'] = 'visa nyligen uppdaterade album'; 
  289288$lang['Recent period'] = 'Senaste perioden'; 
  290289$lang['Recent photos'] = 'Senaste bilder'; 
  291 $lang['display most recent photos'] = 'Visa senaste bilder'; 
  292 $lang['Redirection...'] = 'omdirigering...'; 
  293 $lang['Please, enter a login'] = 'Vanligen ange ett användarnamn'; 
   290$lang['display most recent photos'] = 'visa senaste bilder'; 
   291$lang['Redirection...'] = 'Omdirigering...'; 
   292$lang['Please, enter a login'] = 'Vänligen ange ett användarnamn'; 
  294293$lang['login mustn\'t end with a space character'] = 'användarnamn får inte sluta med ett mellanslag'; 
  295 $lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'användarnamn får inte börja med ett blanksteg'; 
   294$lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'användarnamn får inte börja med ett mellanslag'; 
  296295$lang['this login is already used'] = 'Detta användarnamn används redan'; 
  297 $lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'e-post adress måste vara som xxx@yyy.eee (exempel: jack@altern.org)'; 
  298 $lang['please enter your password again'] = 'Vanligen ange ditt lösenord igen'; 
   296$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'e-postadress måste vara i formen ”kalle@anka.org'; 
   297$lang['please enter your password again'] = 'nligen ange ditt lösenord igen'; 
  299298$lang['Auto login'] = 'Automatisk inloggning'; 
  300299$lang['remove this tag from the list'] = 'ta bort taggen från listan'; 
  301300$lang['representative'] = 'representant'; 
  302301$lang['Search for Author'] = 'Sök efter en fotograf'; 
  303 $lang['Search in albums'] = 'Sök i kategori'; 
   302$lang['Search in albums'] = 'Sök i album'; 
  304303$lang['Search by Date'] = 'Sök efter datum'; 
  305304$lang['Date'] = 'Datum'; 
  306 $lang['End-Date'] = 'Slut datum'; 
  307 $lang['Kind of date'] = 'typ av dag'; 
   305$lang['End-Date'] = 'Slutdatum'; 
   306$lang['Kind of date'] = 'Typ av datum'; 
  308307$lang['Search for words'] = 'Sök efter orden'; 
  309308$lang['Search for all terms'] = 'Sök efter alla termer'; 
  310 $lang['Search for any terms'] = 'Sök efter alla termen'; 
  311 $lang['Empty query. No criteria has been entered.'] = 'tom fråga. Inga kriterier har lagts in.'; 
  312 $lang['Search Options'] = 'Sök alternativ'; 
  313 $lang['Search results'] = 'Sök resultat'; 
  314 $lang['Search in sub-albums'] = 'Sök i under kategorier'; 
   309$lang['Search for any terms'] = 'Sök efter någon term'; 
   310$lang['Empty query. No criteria has been entered.'] = 'Tom fråga. Inga kriterier har lagts in.'; 
   311$lang['Search Options'] = 'Sökalternativ'; 
   312$lang['Search results'] = 'Sökresultat'; 
   313$lang['Search in sub-albums'] = 'Sök i underliggande album'; 
  315314$lang['searched words : %s'] = 'sökte ord : %s'; 
  316 $lang['Contact'] = 'Kontakt'; 
  317 $lang['%.2f (rated %d times)'] = '%.2f (betyg satt %d gångar)'; 
   315$lang['Contact'] = 'Kontakta'; 
   316$lang['%.2f (rated %d times)'] = '%.2f (betygsatt %d gånger)'; 
  318317$lang['%d Kb'] = '%d Kb'; 
  319 $lang['%d album updated'] = '%d kategorin uppdateras'; 
  320 $lang['%d albums updated'] = '%d kategorier uppdateras'; 
  321 $lang['%d comment to validate'] = '%d inlägg att validare'; 
  322 $lang['%d comments to validate'] = '%d inlägg att validera'; 
  323 $lang['N/A'] = 'Saknas'; 
   318$lang['%d album updated'] = '%d album uppdaterat'; 
   319$lang['%d albums updated'] = '%d album uppdaterade'; 
   320$lang['%d comment to validate'] = '%d inlägg att godkänna'; 
   321$lang['%d comments to validate'] = '%d inlägg att godkänna'; 
   322$lang['N/A'] = 'Inte tillgängligt'; 
  324323$lang['New on %s'] = 'Nya på %s'; 
  325 $lang['set as album representative'] = 'Ange som kategorin företrädande'; 
   324$lang['set as album representative'] = 'ange som omslag för album'; 
  326325$lang['Show number of comments'] = 'Visa antal inlägg'; 
  327326$lang['Show number of hits'] = 'Visa antal träffar'; 
  328 $lang['slideshow'] = 'bild spel'; 
  329 $lang['stop the slideshow'] = 'stoppa bild spelet'; 
  330 $lang['Specials'] = 'Erbjudande'; 
   327$lang['slideshow'] = 'bildspel'; 
   328$lang['stop the slideshow'] = 'stoppa bildspelet'; 
   329$lang['Specials'] = 'Funktioner'; 
  331330$lang['SQL queries in'] = 'SQL-frågor i'; 
  332 $lang['display only recently posted photos'] = 'visa endast nyligen postade bilder'; 
   331$lang['display only recently posted photos'] = 'visa endast nyligen publicerade bilder'; 
  333332$lang['return to the display of all photos'] = 'återgå till visning av alla bilder'; 
  334333$lang['the beginning'] = 'början'; 
  335 $lang['Interface theme'] = 'utseende tema'; 
   334$lang['Interface theme'] = 'Gränssnittstema'; 
  336335$lang['Thumbnails'] = 'Miniatyrer'; 
  337336$lang['Menu'] = 'Meny'; 
  338 $lang['A comment on your site'] = 'Ett inlägg på din webbplats'; 
  339 $lang['today'] = 'Idag'; 
   337$lang['A comment on your site'] = 'En kommentar på er sida'; 
   338$lang['today'] = 'idag'; 
  340339$lang['Update your rating'] = 'Uppdatera ditt betyg'; 
  341 $lang['wrong filename'] = 'Fel filnamn'; 
   340$lang['wrong filename'] = 'fel filnamn'; 
  342341$lang['the username must be given'] = 'användarnamn krävs'; 
  343 $lang['edit this comment'] = 'Redigera detta inlägg'; 
   342$lang['edit this comment'] = 'redigera detta inlägg'; 
  344343$lang['Edit a comment'] = 'Redigera ett inlägg'; 
  345344$lang['Are you sure?'] = 'Är du säker?'; 
  346 $lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Denna inlägg kräver valideringen'; 
   345$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Detta inlägg kräver valideringen'; 
  347346$lang['Welcome'] = 'Välkommen'; 
  348 $lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Välkommen till din Piwigo fotogalleri!'; 
  349 $lang['... or browse your empty gallery'] = '... eller bläddra ibland dina tomma gallerier'; 
  350 $lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... eller vänligen av aktivera detta meddelande kommer jag hittar själv'; 
  351 $lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Hej %s, är din Piwigo fotogalleri tomt!'; 
   347$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Välkommen till ditt Piwigo-fotogalleri!'; 
   348$lang['... or browse your empty gallery'] = '... eller bläddra i ditt tomma galleri'; 
   349$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... eller vänligen avaktivera detta meddelande, jag hittar själv'; 
   350$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Hej %s, ditt Piwigo fotogalleri är tomt!'; 
  352351$lang['I want to add photos'] = 'Jag vill lägga till bilder'; 
  353 $lang['Manage this user comment: %s'] = 'Hantera den här användaren inlägg: %s'; 
  354 $lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'e-post adress saknas. Vanligen ange en e-post adress.'; 
  355 $lang['This author modified following comment:'] = 'Denna fotograf modifierad följande inlägg:'; 
  356 $lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Denna fotograf raderade bort inlägg med id %d'; 
  357 $lang['delete this comment'] = 'Ta bort detta inlägg'; 
   352$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Hantera det här användarinlägget: %s'; 
   353$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'E-postadressen saknas. Vänligen ange din e-postadress.'; 
   354$lang['This author modified following comment:'] = 'Denna fotograf modifierade följande inlägg:'; 
   355$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Denna fotograf raderade inlägg med id %d'; 
   356$lang['delete this comment'] = 'ta bort detta inlägg'; 
  358357$lang['validate this comment'] = 'validera detta inlägg'; 
   358$lang['The number of photos per row must be a not null scalar'] = 'Antalet bilder per rad måste vara ett heltal'; 
   359$lang['Number of photos per row'] = 'Antal bilder per rad'; 
   360$lang['The number of rows per page must be a not null scalar'] = 'Antalet rader per sida måste vara ett heltal'; 
   361$lang['Number of rows per page'] = 'Antal rader per sida'; 
  359362 
  360363?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.