Changeset 10408


Ignore:
Timestamp:
04/16/11 12:50:47 (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[branche 2.2] - language - update cs_CZ Thanks to webprostor.eu

Location:
branches/2.2
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.2/language/cs_CZ/admin.lang.php

  r9494 r10408  
  768768$lang['with no album'] = 'bez alba'; 
  769769$lang['with no tag'] = 'bez klíčového slova'; 
   770$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Fotky alba přiřazeny k následujícím albům: %s'; 
   771$lang['Delete orphan tags'] = 'Smazat tagy'; 
   772$lang['delete photo'] = 'smazat fotky'; 
   773$lang['Orphan tags deleted'] = 'Tagy odstraněny'; 
   774$lang['Remove from caddie'] = 'Odebrat z caddie'; 
   775$lang['Week starts on'] = 'Týden začíná v'; 
   776$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Máte %d tagů: %s.'; 
   777$lang['Themes which need upgrade'] = 'Šablony, které potřebují aktualizovat'; 
   778$lang['Languages which need upgrade'] = 'Jazyky které potřebují aktualizovat'; 
   779$lang['All themes are up to date.'] = 'Všechny šablony jsou akuální.'; 
   780$lang['All plugins are up to date.'] = 'Všechny pluginy jsou akuální.'; 
   781$lang['All languages are up to date.'] = 'Všechny překlady jsou akuální.'; 
   782$lang['Visit theme site'] = 'Navštívit web šablony'; 
   783$lang['Visit language site'] = 'Navštívit web překladu'; 
   784$lang['New Version'] = 'Nová verze'; 
   785$lang['Obsolete Plugins'] = 'Zastaralé Pluginy'; 
   786$lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'POZOR! Tento plugin se zdá nekompatibilní s touto verzí Piwigo.'; 
   787$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Přejete si je přesto aktivovat?'; 
   788$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'TENTO PLUGIN JE NYNÍ SOUČÁSTÍ JÁDRA PIWIGO! ODINSTALUJTE HO!'; 
   789$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'CHYBA: TENTO PLUGIN CHYBÍ, ALE JE NAINSTALOVÁN! ODINSTALUJTE HO.'; 
   790$lang['display'] = 'zobrazit'; 
  770791?> 
 • branches/2.2/language/cs_CZ/common.lang.php

  r10350 r10408  
  364364$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Tento autor smazal komentář s identifikátorem %d'; 
  365365$lang['validate this comment'] = 'zkontrolovat tento komentář'; 
  366 $lang['%d Kb'] = '%d Kb'; 
   366$lang['%d Kb'] = '%d KB'; 
  367367$lang['IP: %s'] = 'IP: %s'; 
   368$lang['html tags are not allowed in login'] = 'html značky nejsou povoleny v loginu'; 
  368369?> 
 • branches/2.2/language/cs_CZ/upgrade.lang.php

  r8728 r10408  
  4646$lang['As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = 'Jako předběžné opatření byly deaktivovány následující doplňky. Prosím zkontrolujte aktualizace těchto doplňků předtím než je znovu aktivujete:'; 
  4747$lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = 'V <i>%s</i>, před <b>?></b>, vložením:'; 
  48  
   48$lang['As a precaution, following themes have been deactivated. You must check for themes upgrade before reactiving them:'] = 'Jako preventivní opatření, byli náseldující šablony deaktivovány. Musíte zkontrolovat nejprve jestli není nová verze předtím než je reaktivujete:'; 
  4949?> 
 • branches/2.2/tools/language/translation_validated.inc.php

  r10402 r10408  
  99         
  1010  'cs_CZ' => array( 
  11         '', 
   11        'Album', 
   12        'IP: %s', 
   13        'Album: %s', 
   14        'IP', 
  1215        ), 
  1316         
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.