Ignore:
Timestamp:
04/16/11 12:50:47 (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[branche 2.2] - language - update cs_CZ Thanks to webprostor.eu

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.2/language/cs_CZ/upgrade.lang.php

  r8728 r10408  
  4646$lang['As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = 'Jako předběžné opatření byly deaktivovány následující doplňky. Prosím zkontrolujte aktualizace těchto doplňků předtím než je znovu aktivujete:'; 
  4747$lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = 'V <i>%s</i>, před <b>?></b>, vložením:'; 
  48  
   48$lang['As a precaution, following themes have been deactivated. You must check for themes upgrade before reactiving them:'] = 'Jako preventivní opatření, byli náseldující šablony deaktivovány. Musíte zkontrolovat nejprve jestli není nová verze předtím než je reaktivujete:'; 
  4949?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.