Changeset 10499


Ignore:
Timestamp:
04/19/11 17:09:51 (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update help lv_LV (Latvian) thanks to Aivars Baldone

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/lv_LV/help/cat_perm.html

  r8255 r10499  
  1 <h2>Kategoriju piekļuves atļauju pārvaldīšana</h2> 
   1<h2>Rediģēt albūmu piekļuves atļaujas</h2> 
  22 
  3 <p>Šis logs pieejams tikai privātajām kategorijām. Šeit var atlasīt lietotājus un grupas, kas autorizējušās dotajai kategorijai.</p> 
   3<p>Šis logs pieejams tikai privātajiem albūmiem. Šeit varat izvēlēties albūmam autorizētus lietotājus un grupas.</p> 
  44 
  55<h3>Grupas</h3> 
  66 
  7 <p>Jūs varat liegt vai dot iespēju grupām piekļūt dotajai kategorijai. Modificējot grupu autorizācijas parametrus, lietotājiem, kas pieder pie šīm grupām, var tikt liegta vai atļauta apiekļuve kategorijai.</p> 
   7<p>Jūs varat liegt vai atļaut grupas piekļuvi tekošajam albūmam. Modificējot grupu piekļuves tiesības, lietotājiem piekrītošiem šai grupai, tiks liegta vai atļauta piekļuve albūmam. </p> 
  88 
  99<h3>Lietotāji</h3> 
  1010 
  11 <p> Jūs varat liegt vai dot iespēju piekļūt atsevišķiem lietotājiem. Lietotājiem, kuriem ir piekļuves atļauja caur grupām, var aizliegt piekļuvi ar izņēmuma procedūru.</p> 
   11<p>Jūs varat liegt vai atļaut  piekļuves tiesības atsevišķiem lietotājiem. Lietotājiem, kam ir grupas piekļuves tiesības, tās var atņemt izņēmuma kārtā.</p> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.