Ignore:
Timestamp:
05/06/11 18:23:52 (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[extensions] - SmiliesSupport - add PL thanks to Ortolan

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/SmiliesSupport/language/pl_PL/plugin.lang.php

  r10790 r10794  
  11<?php 
  22 
  3 $lang['smilies_dir'] = "Folder z emotikonami"; 
  4 /*TODO explain*/$lang['nb_columns'] = "Nb. columns"; 
  5 $lang['representant'] = "Reprezentant"; 
  6 $lang['All Smilies'] = "Wszystkie emotikony"; 
  7 $lang['smilies_file_help'] = "Domyślnie, gdy użytkownik kliknie w emotikon, Smilies Support doda słowo kluczowe odpowiadające nazwie danego pliku z emotikonem (smile.png -> :smile:). <br> 
  8     Jednak w tym miejscu możesz także skonfigurować inne ciągi znaków. Każdy folder z emotikonami ma swój własny <i>smilies.txt</i> plik "; 
   3$lang['smilies_dir'] = 'Folder z emotikonami'; 
   4$lang['nb_columns'] = 'Liczba kolumn';  
   5$lang['representant'] = 'Reprezentant'; 
   6$lang['All Smilies'] = 'Wszystkie emotikony'; 
   7$lang['smilies_file_help'] = 'Domyślnie, gdy użytkownik kliknie w emotikon, Smilies Support doda słowo kluczowe odpowiadające nazwie danego pliku z emotikonem (smile.png -> :smile:). <br> 
   8    Jednak w tym miejscu możesz także skonfigurować inne ciągi znaków. Każdy folder z emotikonami ma swój własny <i>smilies.txt</i> plik '; 
  99 
  1010?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.