Changeset 11000 for extensions/LLGBO2


Ignore:
Timestamp:
05/22/11 21:08:47 (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[extensions] - LLGBO2 - update PL thanks to T00kie

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/LLGBO2/language/pl_PL/plugin.lang.php

  r9954 r11000  
  99$lang['Howto'] = 'Ta wtyczka umożliwia zmianę prezentacji strony ze zdjęciami.'; 
  1010$lang['Step1_Title'] = 'Ustawienia wtyczki'; 
  11 /*TODO*/$lang['Step2_Title'] = 'Tooltip settings'; 
  12 /*TODO*/$lang['Step3_Title'] = 'Frame settings'; 
  13 /*TODO*/$lang['Step4_Title'] = 'Header  Display/Hide for each page'; 
   11$lang['Step2_Title'] = 'Ustawienia podpowiedzi'; 
   12$lang['Step3_Title'] = 'Ustawienia ramki'; 
  1413$lang['llgbo_tooltip']='Wyświetlaj okienko skrótu <br>(miniatury dostępne na przycisku) przy ruchu myszką :'; 
  1514$lang['llgbo_exifunderbt']='Wyświetlaj okienko skrótu <br>(dane EXIF dostępne na przycisku metadanych) przy ruchu myszką :'; 
  16 $lang['llgbo_frame']='Wyświetlaj białą ramkę wokół zdjęcia :'; 
   15$lang['llgbo_frame'] = 'Zarządzanie ramką zdjęcia :'; 
  1716$lang['llgbo_header']='Nagłówek jest wyświetlany jedynie na pierwszej stronie :'; 
  1817$lang['llgbo_maintain_header']='Wyświetlaj nagłówek także na kolejnych stronach :'; 
   
  2221$lang['llgbo_title_frame'] = 'Wyświetl tytuł zdjęcia w ramce'; 
  2322$lang['llgbo_default_navthumb'] = 'Ukryj standardowe wyświetlanie poprzedniej/następnej miniatury:'; 
  24 /*TODO*/$lang['save'] = 'Save'; 
  25 /*TODO*/$lang['preview'] = 'Preview'; 
  26 /*TODO*/$lang['llgo_tooltip_width']= 'Define tooltip width';   
  27 /*TODO*/$lang['llgo_tooltip_size']= 'Define tooltip border width';   
  28 /*TODO*/$lang['llgbo_tooltip_bordercolor']= 'Define tooltip border color'; 
  29 /*TODO*/$lang['llgbo_tooltip_backgroundcolor']= 'Define tooltip background color'; 
  30 /*TODO*/$lang['llgbo_tooltip_titlecolor']= 'Define tooltip title color'; 
  31 /*TODO*/$lang['llgbo_tooltip_color']= 'Define tooltip text color'; 
  32 /*TODO*/$lang['llgo_global_setting']= 'Piwigo Picture page global settings'; 
  33 /*TODO*/$lang['llgo_tooltip_setting']= 'Tooltip title'; 
  34 /*TODO*/$lang['llgo_frame_setting']= 'Frame settings :' ; 
  35 /*TODO*/$lang['llgbo_title_frame_color']= 'Title frame color'; 
  36 /*TODO*/$lang['llgbo_frame_bdcolor0']= 'Line 1 color : '; 
  37 /*TODO*/$lang['llgbo_frame_bdcolor1']= 'Line 2 color : '; 
  38 /*TODO*/$lang['llgbo_frame_bdcolor2']= 'Line 3 color : '; 
  39 /*TODO*/$lang['llgbo_frame_bdcolor3']= 'Line 4 color : '; 
  40 /*TODO*/$lang['llgbo_frame_bdcolor4']= 'Line 5 color : '; 
  41 /*TODO*/$lang['llgbo_frame_bdcolor5']= 'Line 6 color : '; 
  42 /*TODO*/$lang['llgbo_frame_bdcolor6']= 'Line 7 color : '; 
  43 /*TODO*/$lang['llgbo_frame_bdcolor7']= 'Line 8 color : '; 
  44 /*TODO*/$lang['llgbo_frame_bdcolor8']= 'Line 9 color : '; 
  45 /*TODO*/$lang['llgbo_frame_bdcolor9']= 'Line 10 color : '; 
  46 /*TODO*/$lang['llgbo_frame_bdcolor10']= 'Line 11 color : '; 
  47 /*TODO*/$lang['llgbo_frame_bdcolor11']= 'Line 12 color : '; 
  48 /*TODO*/$lang['llgbo_frame_bdcolor12']= 'Line 13 color : '; 
  49 /*TODO*/$lang['llgbo_frame_bdcolor13']= 'Line 14 color : '; 
  50 /*TODO*/$lang['llgbo_frame_bdcolor14']= 'Line 15 color : '; 
  51 /*TODO*/$lang['llgbo_frame_bdcolor15']= 'Line 16 color : '; 
  52 /*TODO*/$lang['llgbo_frame_bdsize']= 'size in px : '; 
  53 /*TODO*/$lang['llgbo_M_frame'] = 'Frame management'; 
  54 /*TODO*/$lang['llgbo_M_tooltip'] = 'Tooltip management'; 
  55 /*TODO*/$lang['llgbo_M_manage'] = 'Global settings'; 
  56 /*TODO*/$lang['llgbo_samples'] = 'Samples : '; 
  57 /*TODO*/$lang['llgbo_frame']='Manage frame around the picture :';$lang['Step4_Title'] = 'Header settings'; 
  58 /*TODO*/$lang['llgbo_header']='Manage display header '; 
  59 /*TODO*/$lang['llgbo_M_header'] = 'Display Header management'; 
  60 /*TODO*/$lang['llgbo_header_home'] = 'Header display on Home page'; 
  61 /*TODO*/$lang['llgbo_header_category'] = 'Header display on Category page'; 
  62 /*TODO*/$lang['llgbo_header_category_filter_recent']= 'Header display on Category page :filter by recent'; 
  63 /*TODO*/$lang['llgbo_header_category_flat']= 'Header display on Category page option flat' ; 
  64 /*TODO*/$lang['llgbo_header_category_posted_monthly']= 'Header display on Category page option calendar' ; 
  65 /*TODO*/$lang['llgbo_header_picture']= 'Header display on Picture page' ; 
  66 /*TODO*/$lang['llgbo_header_additional_page'] = 'Header display on Additional page'; 
  67 /*TODO*/$lang['llgbo_header_most_visited'] = 'Header display on Most visited page'; 
  68 /*TODO*/$lang['llgbo_header_best_rated'] = 'Header display on Best rated page'; 
  69 /*TODO*/$lang['llgbo_header_list']= 'Header display on Random pictures page'; 
  70 /*TODO*/$lang['llgbo_header_recent_pics']= 'Header display on Recents pictures page'; 
  71 /*TODO*/$lang['llgbo_header_created_monthly_calendar'] = 'Header display on Calendar page';  
  72 /*TODO*/$lang['llgbo_header_tags']= 'Header display on Tags page';  
  73 /*TODO*/$lang['llgbo_header_search']= 'Header display on Search page'; 
  74 /*TODO*/$lang['llgbo_header_comments']= 'Header display on Comments page'; 
  75 /*TODO*/$lang['llgbo_header_about']= 'Header display on About page'; 
  76 /*TODO*/$lang['llgbo_header_notification']= 'Header display on Notification page'; 
  77 /*TODO*/$lang['llgbo_header_register'] = 'Header display on Register page'; 
  78 /*TODO*/$lang['llgbo_header_identification']= 'Header display on identification page'; 
  79 /*TODO*/$lang['llgbo_header_favorites']= 'Header display on My Favorites page'; 
  80 /*TODO*/$lang['llgbo_header_recent_cats']= 'Header display on Recent category page'; 
  81 /*TODO*/$lang['llgbo_frame_sample']= 'Samples list '; 
  82 /*TODO*/$lang['previewsamples']= 'Display this sample'; 
  8323$lang['llgbo_always_displayexif'] = 'Zawsze wyświetlaj metadane:' ; 
  84 /* TODO */$lang['Reset_To_Default'] = 'Przywróć wartości domyślne'; 
  85 /*TODO*/$lang['llgo_warning_setting'] = 'To use with Gally themes, the plugin cl_conflit must be installed'; 
  86 /*TODO*/$lang['llgbo_hdShadowbox'] ='Compliance HD Shadowbox and navigation on picture'; 
  87 /*TODO*/$lang['llgbo_dispinshadowbox'] ='Display in shadowbox --> '; 
   24$lang['Reset_To_Default'] = 'Przywróć wartości domyślne'; 
   25$lang['llgo_tooltip_setting'] = 'Tytuł podpowiedzi'; 
   26$lang['llgbo_M_frame'] = 'Zarządzanie ramką'; 
   27$lang['llgbo_M_tooltip'] = 'Zarządzanie podpowiedziami'; 
   28$lang['llgbo_M_manage'] = 'Ustawienia globalne'; 
   29$lang['llgbo_frame_sample'] = 'Lista próbek '; 
   30$lang['previewsamples'] = 'Wyświetlaj tą próbkę'; 
   31$lang['llgbo_dispinshadowbox'] = 'Wyświetlaj w shadowboxie --> '; 
   32 
   33/*TODO*/ 
   34$lang['Step4_Title'] = 'Display/hide the header of each page'; 
   35$lang['save'] = 'Save'; 
   36$lang['preview'] = 'Preview'; 
   37$lang['llgo_tooltip_width'] = 'Tooltip width'; 
   38$lang['llgo_tooltip_size'] = 'Tooltip border width'; 
   39$lang['llgbo_tooltip_bordercolor'] = 'Tooltip border color'; 
   40$lang['llgbo_tooltip_backgroundcolor'] = 'Tooltip background color'; 
   41$lang['llgbo_tooltip_titlecolor'] = 'Tooltip title color'; 
   42$lang['llgbo_tooltip_color'] = 'Tooltip text color'; 
   43$lang['llgo_global_setting'] = 'Piwigo picture page global settings'; 
   44$lang['llgo_frame_setting'] = 'Frame settings:'; 
   45$lang['llgbo_title_frame_color'] = 'Color for the title displayed on frame'; 
   46$lang['llgbo_frame_bdcolor0'] = 'Line 1 color: '; 
   47$lang['llgbo_frame_bdcolor1'] = 'Line 2 color: '; 
   48$lang['llgbo_frame_bdcolor2'] = 'Line 3 color: '; 
   49$lang['llgbo_frame_bdcolor3'] = 'Line 4 color: '; 
   50$lang['llgbo_frame_bdcolor4'] = 'Line 5 color: '; 
   51$lang['llgbo_frame_bdcolor5'] = 'Line 6 color: '; 
   52$lang['llgbo_frame_bdcolor6'] = 'Line 7 color: '; 
   53$lang['llgbo_frame_bdcolor7'] = 'Line 8 color: '; 
   54$lang['llgbo_frame_bdcolor8'] = 'Line 9 color: '; 
   55$lang['llgbo_frame_bdcolor9'] = 'Line 10 color:'; 
   56$lang['llgbo_frame_bdcolor10'] = 'Line 11 color: '; 
   57$lang['llgbo_frame_bdcolor11'] = 'Line 12 color: '; 
   58$lang['llgbo_frame_bdcolor12'] = 'Line 13 color: '; 
   59$lang['llgbo_frame_bdcolor13'] = 'Line 14 color: '; 
   60$lang['llgbo_frame_bdcolor14'] = 'Line 15 color: '; 
   61$lang['llgbo_frame_bdcolor15'] = 'Line 16 color: '; 
   62$lang['llgbo_frame_bdsize'] = 'width:'; 
   63$lang['llgbo_samples'] = 'Samples: '; 
   64$lang['llgbo_M_header'] = 'Header display management'; 
   65$lang['llgbo_header_home'] = 'Display header on Home page'; 
   66$lang['llgbo_header_category'] = 'Display header on Category page'; 
   67$lang['llgbo_header_category_filter_recent'] = 'Display header on Category page (filter by recent)'; 
   68$lang['llgbo_header_category_flat'] = 'Display header on Category page (option flat)'; 
   69$lang['llgbo_header_category_posted_monthly'] = 'Display header on Category page option calendar'; 
   70$lang['llgbo_header_picture'] = 'Display header on Picture page'; 
   71$lang['llgbo_header_additional_page'] = 'Display header on Additional pages'; 
   72$lang['llgbo_header_most_visited'] = 'Display header on Most visited page'; 
   73$lang['llgbo_header_best_rated'] = 'Display header on Best rated page'; 
   74$lang['llgbo_header_list'] = 'Display header on Random pictures page'; 
   75$lang['llgbo_header_recent_pics'] = 'Display header on Recents pictures page'; 
   76$lang['llgbo_header_created_monthly_calendar'] = 'Display header on Calendar page'; 
   77$lang['llgbo_header_tags'] = 'Display header on Tags page'; 
   78$lang['llgbo_header_search'] = 'Display header on Search page'; 
   79$lang['llgbo_header_comments'] = 'Display header on Comments page'; 
   80$lang['llgbo_header_about'] = 'Display header on About page'; 
   81$lang['llgbo_header_notification'] = 'Display header on Notification page'; 
   82$lang['llgbo_header_register'] = 'Display header on Register page'; 
   83$lang['llgbo_header_identification'] = 'Display header on identification page'; 
   84$lang['llgbo_header_favorites'] = 'Display header on My Favorites page'; 
   85$lang['llgbo_header_recent_cats'] = 'Display header on Recent category page'; 
   86$lang['llgo_warning_setting'] = 'to use with Gally themes, the plugin cl_conflit must be installed'; 
   87$lang['llgbo_hdShadowbox'] = 'Compliance HD Shadowbox and navigation on picture. <br> HD Shadowbox must be activated!'; 
   88 
  8889?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.