Changeset 11479


Ignore:
Timestamp:
06/22/11 14:38:59 (8 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[extensions] - Extended Description - add PL (Polish - Polski) thanks to T00kie - step2

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/ExtendedDescription/language/pl_PL/help.html

  r11403 r11479  
  1919<p><u>Specjalny tag językowy <i>all</i></u>: wszystko co jest zawarte w opisie w obrębie [lang=all] będzie wyświetlane w języku jakim domyślnie posługuje się połączony użytkownik. 
  2020Głównie jest to przydatne do implementowania kodu HTML/JavaScript w opisie.</p> 
   21 
   22<h3>Rozszerzony opis</h3> 
   23 
   24<p>Tagi rozszerzonego opisu pozwalają na stworzenie krótkiego opisu albumu poza albumem, 
   25dłuższego opisu albumu na stronie albumu, 
   26a nawet dwóch różnych opisów na stronie albumu.</p> 
   27 
   28<p>tag &lt;!--more--&gt; dodaje tekst do krótkiego opisu.<br> 
   29tag &lt;!--complete--&gt; pozwala na stworzenie dwóch różnych opisów.<br> 
   30tag &lt;!--up-down--&gt; pozwala na stworzenie górnego i dolnego opisu.</p> 
   31 
   32<ul> 
   33  <li><b>tag &lt;!--more--&gt;</b></li> 
   34</ul> 
   35<code> krótki opis &lt;!--more--&gt; długi opis</code> 
   36<p>Poza albumem widnieje tylko krótki opis. Na stronie albumu widnieje opis krótki + opis długi.</p> 
   37 
   38<ul> 
   39  <li><b>tag &lt;!--complete--&gt;</b></li> 
   40</ul> 
   41<code>krótki opis &lt;!--complete--&gt; długi opis</code> 
   42<p>Poza albumem widnieje tylko krótki opis. Na stronie albumu widnieje tylko długi opis, więc tak naprawdę można stworzyć dwa różne opisy.</p> 
   43 
   44<ul> 
   45  <li><b>tag &lt;!--up-down--&gt;</b></li> 
   46</ul> 
   47<code>górny opis &lt;!--up-down--&gt; dolny opis</code> 
   48<p>Poza albumem widnieje tylko górny opis. Na stronie albumu górny opis widnieje nad miniaturkami a dolny opis pod miniaturkami.</p> 
   49 
   50<h3>Wstawianie albumu lub zdjęcia</h3> 
   51 
   52<ul> 
   53  <li><b>tag [cat=xx]</b></li> 
   54</ul> 
   55<p>Ten tag pozwala na umieszczenie albumu w opisie, gdzie xx to identyfikator albumu.</p> 
   56 
   57<ul> 
   58  <li><b>tag [img=xx1 xx2 xxN;yyyy;name]</b></li> 
   59</ul> 
   60<p>Ten tag pozwala na umieszczenie jednej lub więcej miniaturek w opisie mając:<br><br> 
   61- xx jako identyfikator zdjęcia; można dodać identyfikator albumu obok identyfikatora zdjęcia: <code>xx.ccc</code>. 
   62<br> 
   63- yyyy (optional) : może przyjąć wartości {left, right}.</p> 
   64- name (optional) : może przyjąć wartości {name, titleName}. Jeśli otagujemy tagiem <i>name</i> pod miniaturką wyświetli się nazwa zdjęcia, zaś jeśli <i>titleName</i> wtedy zamiast nazwy wyświetli się oznaczenie &lt;title&gt; .</p> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.